Veri Ambarı (Data Warehouse) Nedir? Cloud Ortamında Veri Ambarı Oluşturmak

Veri ambarı yani data warehouse, veri analizi ve raporlama için kullanılan bir sistemdir. Verilerin verimli bir şekilde sorgulanmasını ve analiz edilmesini desteklemek için tasarlanmıştır ve genellikle yazma yerine okuma için optimize edilmiştir. Veri ambarları temel olarak geçmiş verileri depolar ve raporlama, analiz ve karar verme gibi iş zekası faaliyetlerini desteklemek için kullanılır.

Veri ambarları genellikle işlem veri tabanları, günlük dosyaları ve bulut tabanlı veri kaynakları gibi çeşitli kaynaklardan gelen verileri depolar. Veriler genellikle veri ambarına yüklenmeden önce dönüştürülür, temizlenir, sorgulama ve analizi kolaylaştırmak için belirli bir şekilde düzenlenir.

Bir veri ambarının temel özelliklerinden biri, büyük miktarda veri üzerinde bile hızlı sorgulamayı destekleyebilmesidir. Bu, sütunlu veri tabanları ve veri ambarı araçları gibi özel donanımların kullanılmasının yanı sıra özel indeksleme ve sorgu optimizasyon tekniklerinin kullanılmasıyla elde edilir.

Veri ambarları, işletmelerin daha bilinçli kararlar almaları ve operasyonları hakkında daha derin bir anlayış kazanmaları için verilerin analiz edilmesine izin verdiği için işletmeler için önemli bir araçtır.

Veri Ambarı Tarihçesi

Veri ambarının ilk zamanlarında teknoloji, öncelikle büyük şirketler tarafından iş zekası ve karar verme ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılıyordu. Ancak, zamanla teknoloji daha erişilebilir hale geldi ve artık her büyüklükteki işletme tarafından verileri analiz etmek ve içgörüler elde etmek için kullanılabiliyor.

İlk veri ambarları ilişkisel veri tabanı teknolojisine dayanıyordu ve çeşitli kaynaklardan veri ayıklamak, temizlemek, dönüştürmek ve ardından bilgisayara yüklemek için “ayıklama, dönüştürme ve yükleme” (ETL) olarak bilinen bir dizi araç ve teknik kullanıyordu.

Zamanla teknoloji, büyük veri platformları ve bulut tabanlı veri depoları gibi daha geniş bir veri kaynağı yelpazesini içerecek şekilde gelişti ve veri gölleri ve gerçek zamanlı veri akışı gibi yeni mimariler ve yaklaşımlar benimsedi.

Günümüzde veri ambarları, modern iş ortamının önemli bir parçasıdır ve raporlama, analiz, makine öğrenimi ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikleri desteklemek için kullanılmaktadır.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Data Warehouse Nasıl Çalışır?

Bir veri ambarı, çeşitli kaynaklardan veri çekerek, verileri dönüştürerek, temizleyerek ve ardından sorgulama ve analiz için optimize edilmiş özel bir veri tabanına yükleme sağlayarak çalışır. Bu işlem genellikle ayıklama (extract), dönüştürme (transform) ve yükleme (load) (ETL) olarak adlandırılır.

Peki bu süreç nasıl işler?

  • Veriler, işlem veri tabanları, günlük dosyaları ve bulut tabanlı veri depoları gibi çeşitli kaynaklardan çıkarılır.
  • Veriler, tutarlı ve yüksek kalitede olması için dönüştürülür ve temizlenir. Bu, kopyaları kaldırma, hataları düzeltme ve veri formatlarını standartlaştırma gibi görevleri içerebilir.
  • Dönüştürülen veriler daha sonra genellikle toplu yükleme adı verilen bir işlem kullanılarak veri ambarına yüklenir.
  • Veriler, veri ambarına yüklendikten sonra sorgulamayı ve analiz etmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenlenir ve yapılandırılır. Bu, dizinler oluşturmayı, verileri bölümlere ayırmayı ve veri tabanı şemasını optimize etmeyi içerebilir.
  • Kullanıcılar daha sonra sorguları çalıştırmak ve raporlar oluşturmak için SQL veya iş zekası yazılımı gibi araçları kullanarak veri ambarına erişebilir.

Veri ambarları, ETL sürecine ek olarak, gerçek zamanlı veri akışı, makine öğrenimi ve veri görselleştirme desteği gibi gelişmiş analitiği desteklemek için ek işlevler içerebilir.

Veri Ambarı Türleri (DWH)

Her biri kendi özellik ve yeteneklerine sahip birkaç farklı veri ambarı türü vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Kurumsal veri ambarı

Kurumsal veri ambarı, tüm organizasyonun iş zekası ve karar verme ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılan merkezi bir veri deposudur. Genellikle çok çeşitli kaynaklardaki verileri depolamak ve kurum genelinde sorgulama ve analizi desteklemek için tasarlanmıştır.

2. Operasyonel veri ambarı

Operasyonel veri ambarı, verilere neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlayarak gerçek zamanlı karar vermeyi desteklemek için tasarlanmış bir veri ambarıdır. İşlemsel sistemlerden ve sık sık güncellenen diğer kaynaklardan gelen verileri depolamak için kullanılabilir.

3. Data mart

Data mart, bir veri ambarının daha küçük ve daha odaklı bir versiyonudur. Genellikle belirli bir iş birimi veya konu alanı için veri depolamada kullanılır ve o iş biriminin özel ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmıştır.

4. Bulut veri ambarı

Bulut veri ambarı, bir bulut bilgi işlem platformunda barındırılan bir veri ambarıdır. Bulut veri ambarları, değişen talepleri karşılamak için kolaylıkla ölçeklendirilebildiğinden şirket içi veri ambarlarından daha esnek ve ölçeklenebilirdir.

Veri Ambarının Genel Aşamaları

Bir veri ambarı oluşturma ve sürdürme süreci temel olarak aşağıdaki aşamaları içerir:

1. Planlama

Planlama aşaması, veri ambarının amaç ve hedeflerinin yanı sıra depoda saklanacak veri türlerinin belirlenmesini içerir. Planlama, veri ambarının yanıtlamak için kullanılacağı iş sorularını tanımlamanın yanı sıra ambarı doldurmak için kullanılacak veri kaynaklarının tanımlanmasını içerebilir.

2. Tasarım

Tasarım aşamasında veri ambarı mimarisi oluşturulur. Bu, veri ambarının şemasını ve düzenini tasarlamanın yanı sıra ambarı oluşturmak için kullanılacak donanım ve yazılımı seçmeyi içerir.

3. Çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL)

ETL işlemi, çeşitli kaynaklardan verilerin ayıklanmasını, temizlenmesini, dönüştürülmesini ve ardından veri ambarına yüklenmesini içerir. Tekilleştirme, veri standardizasyonu ve veri zenginleştirme gibi görevleri içerebilir.

4. Doldurma

Veriler dönüştürülüp veri ambarına yüklendikten sonra verilerle doldurulmaya hazırdır. Bu süreç, verinin fiilen depoya aktarılmasını, sorgulamayı ve analiz etmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesini içerir.

5. Bakım

Devam eden bakım, veri ambarı sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu, verileri düzenli olarak yenilemek, veri ambarının performansını optimize etmek ve gerektiğinde yeni veri kaynakları eklemek gibi görevleri içerir.

Veri Ambarının Bileşenleri

Bir veri ambarı temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

1. Veri kaynakları

Veri kaynakları, verilerin saklandığı sistem veya veri tabanlarıdır. Veri ambarları, işlem veri tabanları, günlük dosyaları, bulut tabanlı veri depoları ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan veri çekebilir.

2. Ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) süreci

ETL işlemi, çeşitli kaynaklardan verilerin çıkarılmasından, temizlenmesinden, dönüştürülmesinden ve ardından veri ambarına yüklenmesinden sorumludur. Tekilleştirme, veri standardizasyonu ve veri zenginleştirme gibi görevleri içerebilir.

3. Veri ambarı veri tabanı

Veri ambarı veri tabanı, veri ambarında depolanan veriler için ana havuzdur. Genellikle hızlı sorgulama ve analiz için optimize edilmiştir ve sütunlu veri tabanları veya veri ambarı araçları gibi özel teknolojiler kullanabilir.

4. Sorgulama ve analiz araçları

Sorgulama ve analiz araçları, veri ambarıyla etkileşime geçmek ve verilerden içgörüler çıkarmak için kullanılır. Bunlar, SQL tabanlı araçları, iş zekası yazılımlarını ve veri görselleştirme araçlarını içerebilir.

5. Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü, kullanıcıların veri ambarı ile etkileşime girdiği arayüzdür. Bu, web tabanlı bir arayüz, bir masaüstü uygulaması veya bir komut satırı arayüzü olabilir.

6. Güvenlik ve erişim denetimleri

Veri ambarları genellikle hassas verileri depolar, bu nedenle verileri korumak ve sadece yetkili kullanıcıların erişebilmesini sağlamak için sağlam güvenlik ve erişim denetimlerinin olması önemlidir.

Kimlerin Veri Ambarına İhtiyacı Vardır?

Veri ambarları, işletmeler tarafından iş zekası ve karar verme ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılır. Özellikle büyük miktarda veriye sahip olan, içgörü elde etmek ve bilinçli kararlar almak için bu verileri sorgulayıp analiz etmesi gereken işletmeler için avantajlıdır.

Veri ambarı kullanabilecek işletmeler için bazı örnekler aşağıdakileri içerir:

1. Perakende şirketleri

Perakende şirketleri, müşteri satın alma verilerini analiz etmek ve müşteri davranış ve tercihleri hakkında fikir edinmek için bir veri ambarı kullanabilir.

2. Finansal kurumlar

Finansal kurumlar, daha bilinçli yatırım kararları almak için işlem verileri, piyasa verileri ve müşteri verileri gibi çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz etmek için bir veri ambarı kullanabilir.

3. Sağlık kuruluşları

Sağlık kuruluşları, hasta bakımını iyileştirmek ve araştırma çabalarını desteklemek amacıyla hasta verilerini depolamak ve analiz etmek için bir veri ambarı kullanabilir.

4. Üretim şirketleri

Üretim şirketleri, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve operasyonlarını optimize etmek amacıyla üretim süreçlerinden gelen verileri izlemek ve analiz etmek için bir veri ambarı kullanabilir.

Genel olarak, büyük miktarda veriye sahip olan ve bilinçli kararlar almak için bu verileri analiz edebilmesi gereken herhangi bir işletme, bir veri ambarı kullanmaktan yararlanabilir.

Veri Ambarı Ne İçin Kullanılır?

Bir veri ambarı öncelikle veri analizi ve raporlama için kullanılır. Verilerin verimli bir şekilde sorgulanmasını ve analiz edilmesini desteklemek için tasarlanmıştır ve genellikle yazmak yerine okumak için optimize edilmiştir.

Veri ambarları için bazı yaygın kullanım durumları aşağıdakileri içerir:

1. İş zekası

Veri ambarları genellikle raporlama, analiz ve karar verme gibi iş zekası faaliyetlerini desteklemek için kullanılır. Veri ambarları, verileri merkezi bir havuzda depolayarak işletmelerin içgörü kazanmasını ve daha bilinçli kararlar almasını kolaylaştırır.

2. Veri madenciliği

Veri ambarları, kalıpları ve eğilimleri keşfetmek için büyük miktarda veriyi analiz etmeyi içeren veri madenciliği yapmak için kullanılabilir. Bu, yeni iş fırsatlarını belirlemek, operasyonları optimize etmek veya ürün ve hizmetleri iyileştirmek için kullanılabilir.

3. Veri entegrasyonu

Veri ambarları, işlem veri tabanları, günlük dosyaları ve bulut tabanlı veri depoları gibi çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre etmek için kullanılabilir. Bu, bir işletmenin verilerinin bütünsel bir görünümünü elde etmesinin yanı sıra tek bir kaynaktan gelen verilere bakıldığında belirgin olmayabilecek ilişkileri ve kalıpları belirlemesini kolaylaştırır.

4. Raporlama

Veri ambarları, bir işletmenin operasyonları hakkında bilgi sağlayan raporlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu raporlar, temel performans göstergelerini izlemek, eğilimleri ve kalıpları belirlemek ve karar verme sürecini bilgilendirmek için kullanılabilir.

5. Veri gölü

Veri ambarları, verilerin ham ve yapılandırılmamış biçiminde depolanmasına izin veren merkezi bir havuz olan bir veri gölünde depolamak için kullanılabilir. Bu, büyük miktarda veriyi depolamayı ve işlemeyi kolaylaştırabilir, çok çeşitli analitik ve makine öğrenimi kullanım durumlarını destekleyebilir.

Veri Ambarını Uygulama Adımları

Bir veri ambarının uygulanmasında yer alan genel adımlar aşağıdakileri içerir:

1. Planlama

Planlama aşaması, veri ambarının amaç ve hedeflerinin yanı sıra depoda saklanacak veri türlerinin belirlenmesini içerir. Bu, veri ambarının yanıtlamak için kullanılacağı iş sorularını tanımlamanın yanı sıra ambarı doldurmak için kullanılacak veri kaynaklarının tanımlanmasını içerebilir.

2. Tasarım

Tasarım aşamasında veri ambarı mimarisi oluşturulur. Bu, veri ambarının şemasını ve düzenini tasarlamanın yanı sıra ambarı oluşturmak için kullanılacak donanım ve yazılımı seçmeyi içerir.

3. Çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL)

ETL işlemi, çeşitli kaynaklardan verilerin çıkarılmasını, temizlenmesini, dönüştürülmesini ve ardından veri ambarına yüklenmesini içerir. Tekilleştirme, veri standardizasyonu ve veri zenginleştirme gibi görevleri içerebilir.

4. Doldurma

Veriler dönüştürülüp veri ambarına yüklendikten sonra verilerle doldurulmaya hazırdır. Bu süreç, verinin fiilen depoya aktarılmasını ve sorgulamayı ve analiz etmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesini içerir.

5. Test etme

Veri ambarının yayına girmeden önce beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için test edilmesi önemlidir. Bu, bir dizi test sorgusu çalıştırmayı ve sonuçları beklenen çıktılarla karşılaştırmayı içerebilir.

6. Dağıtım

Veri ambarı test edildikten ve yayınlanmaya hazır hale geldikten sonra dağıtılabilir ve kullanıcıların kullanımına sunulabilir.

7. Bakım

Devam eden bakım, veri ambarı sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu, verileri düzenli olarak yenilemek, veri ambarının performansını optimize etmek ve gerektiğinde yeni veri kaynakları eklemek gibi görevleri içerebilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bir Veri Ambarı Uygulamak İçin En İyi Uygulamalar

Bir veri ambarı uygularken dikkate alınması gereken birkaç en iyi uygulama aşağıdaki şekildedir:

1. Aklınızda net bir hedefle başlayın

Veri ambarınızla neyi başarmak istediğinizi net bir şekilde anlamanız önemlidir. Bu, ambarı özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlamanıza ve aynı zamanda çabalarınızı en önemli verilere ve işle ilgili sorulara odaklamanıza yardımcı olur.

2. Veri ambarı şemasını dikkatli bir şekilde tasarlayın

Veri ambarınızın şeması, verilerin nasıl organize edildiğini ve nasıl sorgulanabileceğini belirler. Çalıştırılacak sorgu türleri ve iş kullanıcılarınızın ihtiyaçları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak şemayı dikkatli bir şekilde tasarlamanız gerekir.

3. Hazırlama alanı kullanın

Hazırlama alanı, verilerin veri ambarına yüklenmeden önce tutulduğu geçici bir depolama alanıdır. Bir hazırlama alanı kullanmak, veriler veri ambarına yüklenmeden önce veri temizleme ve dönüştürme gerçekleştirmenize izin verdiği için ETL sürecini daha verimli hale getirebilir.

4. Artımlı güncellemeleri kullanın

Tüm verileri bir kerede veri ambarına yüklemek yerine artımlı güncellemeleri kullanmak daha verimli olabilir. Bu, sadece son güncellemeden bu yana değişen verilerin güncellenmesini içerir, bu da zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

5. Test

Test, veri ambarı uygulama sürecinin önemli bir parçasıdır. Beklendiği gibi çalıştığından ve verilerin doğru olduğundan emin olmak için veri ambarını kapsamlı bir şekilde test etmeniz önemlidir.

6. Performansı izleyin ve optimize edin

Veri ambarı yayına girdikten sonra verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için performansını izlemek ve gereken ayarlamaları yapmanız önemlidir. Bu, şemayı optimize etmeyi, indeksleme stratejilerini veya donanım yapılandırmalarını içerebilir.

Neden Veri Ambarına İhtiyaç Duyarız? Avantajlar ve Dezavantajlar

Veri ambarları, sorgulanabilen ve analiz edilebilen veriler için merkezi bir havuz sağlayarak iş zekasını ve karar vermeyi desteklemek için kullanılır. Veri ambarı kullanmanın bazı avantajları aşağıdaki şekildedir:

1. İyileştirilmiş karar verme

Bir işletmenin verileri için tek bir doğruluk kaynağı sağlayarak çeşitli kaynaklardan gelen verilere erişimi ve verileri analiz etmeyi kolaylaştırır. Bu sayede karar vermeyi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

2. Daha fazla verimlilik

Veri ambarları, sorgulama için optimize edildiğinden ve büyük miktarda veriye hızlı erişimi desteklemek üzere tasarlandığından, verilere erişmeyi ve bunları analiz etmeyi daha verimli hale getirir.

3. Gelişmiş güvenlik

Veri ambarları, genellikle, hassas verilerin korunmasına yardımcı olabilecek ve sadece yetkili kullanıcıların bu verilere erişmesini sağlayabilen güçlü güvenlik ve erişim kontrolleri içerir.

4. Ölçeklenebilirlik

Veri ambarları, değişen veri ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylıkla ölçeklendirilebilir ve bu da onları değişken veri gereksinimleri olan işletmeler için esnek bir çözüm haline getirir.

Bununla birlikte, veri ambarlarının dikkate alınması gereken bazı sınırlamaları ve dezavantajları da vardır:

1. Maliyet

Veri ambarlarının uygulanması ve sürdürülmesi, özellikle büyük miktarda veriye sahip işletmeler için maliyetli olabilir.

2. Karmaşıklık

Veri ambarları karmaşık sistemler olabilir ve bir veri ambarının uygulanması ve sürdürülmesi özel beceri ve uzmanlık gerektirir.

3. Veri gecikmesi

Veriler genellikle gerçek zamanlı değil düzenli olarak ayıklandığından, dönüştürüldüğünden ve yüklendiğinden, veri ambarları verilere gerçek zamanlı erişim sağlamayabilir.

4. Sınırlı esneklik

Veri ambarları, belirli veri analizi ve raporlama türleri için tasarlanmıştır ve diğer veri işleme veya analiz türleri için pek uygun olmayabilir.

Genel olarak, bir veri ambarının bir işletme için doğru çözüm olup olmadığı, işletmenin özel veri gereksinimlerine ve hedeflerine bağlıdır. İşletmeniz için uygun olup olmadıklarını belirlemek için veri ambarlarının avantajlarını ve dezavantajlarını dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir.

Cloud Ortamında Veri Ambarı Oluşturmak

Bulutta bir veri ambarı oluşturmaya ilişkin genel adımlar aşağıdakileri içerir:

1. Bir bulut sağlayıcı seçin

Bulutta bir veri ambarı oluşturmanın ilk adımı, bir bulut sağlayıcı seçmektir. Her sağlayıcı bir dizi veri ambarı çözümü sunar, bu nedenle seçeneklerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz ve ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayanı seçmeniz önemlidir.

2. Veri ambarınızı planlayın

Bir bulut sağlayıcı seçtikten sonraki adım, veri ambarınızı planlamaktır. Bu, veri ambarı için amaç ve hedeflerinizi tanımlamanın yanı sıra depolayacağınız veri türlerini ve veri ambarının yanıtlamak için kullanacağı iş sorularını belirlemeyi içerir.

3. Veri ambarı şemasını tasarlayın

Veri ambarınızın şeması, verilerin nasıl düzenlendiğini ve nasıl sorgulanabileceğini belirler. Bu yüzden çalıştırılacak sorgu türleri ve iş kullanıcılarınızın ihtiyaçları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak şemayı dikkatli bir şekilde tasarlamanız önemlidir.

4. Verileri ayıklayın, dönüştürün ve yükleyin (ETL)

ETL işlemi, çeşitli kaynaklardan veri ayıklamayı, temizlemeyi ve dönüştürmeyi ve ardından veri ambarına yüklemeyi içerir. Bu, tekilleştirme, veri standardizasyonu ve veri zenginleştirme gibi görevleri içerebilir.

5. Veri ambarını test edin ve dağıtın

Veriler veri ambarına yüklendikten sonra beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için test edilmesi önemlidir. Test tamamlandıktan sonra veri ambarı dağıtılabilir ve kullanıcıların kullanımına sunulabilir.

6. Performansı izleyin ve optimize edin

Devam eden bakım, veri ambarı sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu, verileri düzenli olarak yenilemek, veri ambarının performansını optimize etmek ve gerektiğinde yeni veri kaynakları eklemek gibi görevleri içerebilir.


İlgili İçerikler:

MongoDB Nedir? Mongodb vs. PostgreSQL vs. MySQL Arasındaki Farklar Nelerdir?

MySQL Nedir, Nerelerde Kullanılır? SQL ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

NoSQL Nedir? SQL, Mysql ve PostgreSQL ile Arasındaki Farklar

PostgreSQL Nedir? Özellikleri, Avantajları ve SQL’den Farkları

SQL Nedir? Avantajları Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Nedir?

Database Nedir? Database As A Service Seçiminde İşletmeler Nelere Dikkat Etmelidir?

ElasticSearch Nedir? Avantajları Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Container as a Service Nedir? Neden Container as a Service?

Sonraki Yazı

Behavior Driven Development (BDD) Nedir? BDD Yaklaşımı, TDD ile Aralarındaki Farklar

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.