Behavior Driven Development (BDD) Nedir? BDD Yaklaşımı, TDD ile Aralarındaki Farklar

Davranış odaklı geliştirme yani behavior driven development (BDD), bir sistemin davranışını, bireysel bileşenlerinin davranışları açısından tanımlamaya odaklanan bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Test Driven Development’ın (TDD) bir uzantısıdır ve teknik olmayan paydaşların anlaması için testlerin daha kolay olan doğal bir dil biçiminde yazılmasını içerir.

BDD’nin amacı, sistemin istenen davranışını anlamak ve açıklamak için herkesin kullanabileceği ortak bir dil ve bir dizi uygulama sağlayarak geliştiriciler, kalite kontrol personeli ve iş paydaşları arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirmektir.

BDD temel olarak aşağıdaki adımları içerir:

 • Uygulanması gereken davranışı tanımlayın.
 • İstenen davranışı doğal bir dil biçiminde tanımlayan bir test yazın.
 • Testi çalıştırın ve başarısız olduğundan emin olun.
 • İstenen davranışı uygulamak için kod yazın.
 • Emin olmak için testi tekrar çalıştırın.
 • Bakımı ve okunabilirliği iyileştirmek için kodu gerektiği gibi yeniden düzenleyin.
 • BDD, çevik geliştirme metodolojileri ile birlikte kullanılabilir ve genellikle test sürecini otomatikleştirmek için Cucumber veya SpecFlow gibi araçlarla birlikte kullanılır.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Behavior Driven Development Seçimi

Bir yazılım geliştirme projesinde BDD’nin (Davranış Odaklı Geliştirme) kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

1. Ekip ihtiyaçları

BDD, geliştiriciler, test mühendisleri ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Ekibinizde çok çeşitli teknik geçmişe sahip kişiler varsa veya ekip üyeleri arasında daha iyi iletişim ve anlayışa ihtiyaç varsa, BDD sizin için uygun olabilir.

2. Proje karmaşıklığı

BDD, özellikle karmaşık gereksinimleri veya çok sayıda paydaşı olan projelere yardımcı olabilir. Sistemin istenen davranışını somut ve test edilebilir bir şekilde açıklamak için senaryolar kullanarak ekiplerin projenin gerekliliklerini daha iyi anlamalarına ve bunlar üzerinde anlaşmaya varmalarına yardımcı olabilir.

3. Önce test yaklaşımı

BDD, bir özelliğin kodunu uygulamadan önce testler (senaryolar) yazmayı içerir. Ekibiniz geliştirme için önce test yaklaşımı konusunda rahatsa, BDD sizin için uygun olabilir.

4. Otomatik test

BDD, sistemin beklendiği gibi davrandığını doğrulamak için otomatik testler yazmayı içerir. Ekibiniz zaten otomatik testlere aşinaysa veya bu yaklaşımı benimsemekle ilgileniyorsa, BDD iyi bir seçim olabilir.

Sonuç olarak, BDD kullanma kararı, projenizin ve ekibinizin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olacaktır. Bu faktörleri göz önünde bulundurmak ve BDD’nin projeniz için uygun olup olmadığını belirlemek faydalı olabilir.

Behavior Driven Development Çerçevesi

BDD sürecini desteklemek için kullanılabilecek birkaç BDD çerçevesi vardır. Popüler BDD çerçevelerinden biri Cucumber’dır.

Cucumber, Gherkin adlı doğal bir dilde senaryo yazmak için bir sözdizimi sağlayarak BDD’yi destekleyen bir araçtır. Gherkin senaryoları, teknik olmayan paydaşların kolayca anlayabileceği şekilde yazılır ve sistemin davranışını kullanıcının bakış açısından tanımlar.

Cucumber’ı kullanmak için ekipler senaryolarını Gherkin sözdiziminde yazarlar ve “.feature” uzantılı bir dosyaya kaydederler. Ardından, sistemin senaryolarda açıklandığı gibi davranmasına neden olacak kodu uygularlar.

Ekipler, senaryoları yürütmek ve sistemin beklendiği gibi davrandığını doğrulamak için “.feature” dosyalarını çalıştırmak üzere Cucumber’ı kullanır. Cucumber senaryoları yürütür ve sistemin beklenen çıktıyı üretip üretmediğini kontrol eder. Senaryolardan herhangi biri başarısız olursa, Cucumber başarısızlığı rapor eder ve neyin yanlış gittiğine dair ayrıntılar sağlar.

Genel olarak Cucumber, bir sistemin istenen davranışını tanımlayan senaryolar yazmak ve yürütmek için bir yol sağlayarak BDD sürecini desteklemek için yararlı bir araçtır.

BDD’nin Özellikleri

BDD’yi (Davranış Odaklı Geliştirme) diğer yazılım geliştirme yaklaşımlarından ayıran çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

1. İşbirliği

BDD, geliştiriciler, test mühendisleri ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki işbirliğine odaklanır. Ekipleri, bir sistemin istenen davranışı oluşturması için konuşma ve somut örnekler kullanmaya teşvik eder.

2. Davranışa odaklanma

BDD, kullanıcının bakış açısından sistemin davranışına odaklanır. Amaç, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanıcılara değer sunan yazılımlar oluşturmaktır.

3. Doğal dil sözdizimi

BDD senaryoları, teknik olmayan paydaşların anlaması için Gherkin adlı bir doğal dil sözdiziminde yazılır.

4. Otomatik testler

BDD, sistemin beklendiği gibi davrandığını doğrulayan otomatik testler (senaryolar) yazmayı içerir. Bu testler Gherkin sözdiziminde yazılır ve sistemin beklenen çıktıyı üretip üretmediğini kontrol etmek için kullanılır.

5. Sürekli entegrasyon

BDD temel olarak, test gerçekleştirmek için geliştirme döngüsünün sonuna kadar beklemek yerine kod değişikliklerinin sürekli olarak entegre edilmesini ve test edilmesini içerir. Bu, sorunları geliştirme sürecinin erken aşamalarında yakalamaya ve yazılımın kalitesini artırmaya yardımcı olur.

BDD Nasıl Uygulanır?

BDD’nin uygulanmasında yer alan genel adımlar aşağıdakileri içerir:

1. Çevik bir geliştirme metodolojisi benimseyin

BDD temel olarak Scrum veya Kanban gibi çevik geliştirme metodolojileri ile birlikte kullanılır. Çevik bir yaklaşımın benimsenmesi, geliştirme sürecinizin yinelemeli, işbirliğine dayalı ve müşteriye değer sağlamaya odaklı olmasını sağlamaya yardımcı olur.

2. Sistemin davranışını tanımlayın

BDD’yi uygulamanın ilk adımı, oluşturduğunuz sistemin davranışını tanımlamaktır. Bu, uygulanması gereken temel davranışları belirlemeyi ve bunları herkesin anlayabileceği şekilde tanımlamayı içerir.

3. İstenen davranışı tanımlayan testler yazın

Sistemin davranışları tanımlandıktan sonraki adım, istenen davranışı tanımlayan testleri doğal dil formatında yazmaktır. Bu testler, teknik olmayan paydaşların kolayca anlayabileceği bir şekilde yazılmalı ve teknik uygulama ayrıntılarından çok davranışın iş değerine odaklanmalıdır.

4. Testleri çalıştırın ve başarısız olduklarından emin olun

Testler yazıldıktan sonra başarısız olduklarından emin olmak için çalıştırılmalıdır. Bu, testlerin geçerliliğini ve istenen davranışın henüz gerçekleşmemiş olmasını sağladığı için önemli bir adımdır.

5. İstenen davranışı uygulamak için kod yazın

Testler yapıldıktan sonraki adım, istenen davranışı uygulamak için kod yazmaktır. Bu, üretim kodunun veya test kodunun yazılmasını içerebilir.

Davranış Odaklı Geliştirme Neden Bu Kadar Avantajlıdır?

Davranış odaklı geliştirme (BDD), son kullanıcının bakış açısından yazılımın davranışına odaklanan bir yazılım geliştirme sürecidir. Geliştiricilerin yazılımın istenen davranışını kullanıcının bakış açısından anlamasına ve yazılımın bu beklentileri karşılayacak şekilde geliştirilmesini sağlamasına yardımcı olduğu için faydalıdır.

BDD kullanmanın çeşitli faydaları vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • BDD, geliştirmeyi iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. BDD, son kullanıcının bakış açısından yazılımın davranışına odaklanarak geliştirilmekte olan yazılımın işletmenin ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.
 • BDD, geliştiriciler ve paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eder. BDD, geliştirilmekte olan yazılımın ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaya yardımcı olan geliştiriciler, test mühendisleri ve diğer paydaşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini teşvik eder.
 • BDD, yazılımın test edilebilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. BDD, yazılımın davranışını test etmesi kolay bir şekilde tanımlamaya odaklanır, bu da yazılımın yüksek kalitede olmasını ve zaman içinde bakımının kolayca yapılmasını sağlamaya yardımcı olur.
 • BDD, yazılımın davranışına odaklanarak, geliştirme sürecinin başlarında kusurların yakalanmasına yardımcı olur, bu da daha sonra hata ayıklama ve yeniden çalışma ihtiyacını azaltarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayabilir.

BDD Test Kullanıcılarını Nasıl Etkiler?

BDD, bir yazılım geliştirme ekibindeki test uzmanlarının rolünü önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. BDD’nin ana hedeflerinden biri, geliştiriciler ve test mühendisleri arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

Bir BDD sürecinde test uzmanları, sistemin istenen davranışını tanımlaması için geliştiriciler ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak, projenin başından itibaren yer alır. Test uzmanları ayrıca bu davranışı somut ve test edilebilir bir şekilde tanımlayan senaryoların yazılmasında da önemli bir rol oynar.

Geliştirme sırasında test uzmanları, sistemin beklendiği gibi davrandığını doğrulamak için bu senaryoları kullanır. Senaryoları yürütmek ve sistemin beklenen çıktıyı üretip üretmediğini kontrol etmek için Cucumber gibi bir araç kullanabilirler.

Genel olarak BDD’nin amacı, test uzmanlarının ve geliştiricilerin işin ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanıcılara değer sunan yazılımlar oluşturmak için birlikte çalışmasına yardımcı olmaktır. BDD, sadece kusurları bulmak yerine sistemin istenen davranışına odaklanarak, test uzmanlarının geliştirme sürecinde daha proaktif ve değerli bir rol oynamasına yardımcı olabilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

BDD ve TDD Arasındaki Farklar

BDD (Behavior-Driven Development – Davranış Odaklı Geliştirme) ve TDD (Test-Driven Development – Test Odaklı Geliştirme), geliştirme sürecinin bir parçası olarak otomatik testler yazmayı içeren yazılım geliştirme yaklaşımlarıdır. Bununla birlikte, iki yaklaşım arasında bazı temel farklılıklar vardır:

1. Odak

BDD ve TDD arasındaki temel fark, testlerin odak noktasıdır. TDD’de bir özelliğin uygulanmasını test etmeye odaklanırken, BDD, sistemin davranışını kullanıcının bakış açısından test etmeye odaklanır. BDD senaryoları, doğal bir dil sözdiziminde yazılır ve sistemin davranışını, kullanıcının bakış açısından nasıl davranması gerektiğine göre tanımlar.

2. İşbirliği

BDD, geliştiriciler, test mühendisleri ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. BDD senaryoları, tüm ekip üyelerinin anlayabileceği şekilde yazılır ve sistemin istenen davranışı üzerinde herkesin hemfikir olmasına yardımcı olmak için kullanılır. Buna karşılık, TDD daha çok geliştiricinin bakış açısına odaklanır, testler genellikle kodla yazılır ve teknik olmayan paydaşlar için daha az erişilebilir olur.

3. Test yazma

TDD’de, testler uygulama kodundan önce yazılır ve amaç, testleri geçmek için gereken minimum kod miktarını yazmaktır. BDD’de testler (senaryolar), istenen davranış ekip tarafından tartışılıp üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra yazılır.

Genel olarak, BDD ve TDD, otomatikleştirilmiş test için yararlı yaklaşımlardır ve daha geniş bir test stratejisinin parçası olarak birlikte kullanılabilir. Hangi yaklaşımın en uygun olduğu, projenin ve ekibin özel ihtiyaçlarına bağlı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Veri Ambarı (Data Warehouse) Nedir? Cloud Ortamında Veri Ambarı Oluşturmak

Sonraki Yazı

Flutter Nedir? Mobile Uygulama Geliştirmenin Yeni ve Kolay Yolu

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.