SIEM (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) Nedir? Bulut Bilişim Ortamında Güvenliğin Önemi

Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (security information and event management) yani SIEM; tehdit algılama, risk önleme ve siber güvenlik en iyi uygulamaları için bir çözümdür. 

Birçok hizmet sağlayıcı güçlü güvenlik sistemleri uygulayarak en önemli ve hassas verileri korumak için SIEM (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) araçlarını kullanır. 

Peki SIEM ve bulut SIEM tam olarak nedir? 

Aşağıdaki SIEM ile ilgili tüm detayları ayrıntılı olarak açıkladık.

SIEM (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) Nedir?

SIEM, Security Information and Event Management anlamına gelir ve temel olarak, bir işletmenin altyapısındaki güvenlikle ilgili tüm olayları izlemek ve analiz etmek için tüm kullanıcılar, sunucular, ağ cihazları ve güvenlik duvarları tarafından oluşturulan günlükleri ve olay verilerini toplayan güvenlik yazılımıdır.

Benzer şekilde SIM veya SEM olarak da anılan bu kavramlar genellikle birbirinin yerine kullanılır. 

Güvenlik bilgileri yönetimi (SIM), depolama, uyumluluk ve analiz için günlük toplama ve yönetimine öncelik vererek günlük verilerinin toplanmasına ve raporlanmasına odaklanır.

Güvenlik olayı yönetimi (SEM), gerçek zamanlı izleme, uyarı, tehdit algılama ve güvenlik olaylarını izlemeye odaklanır.

Son yıllarda SIEM, SIM ve SEM’in olay yönetimi ve analizinden güvenlik olaylarının eyleme geçirilmesi ve raporlanmasına kadar her şeyi tanımlayan genel terimin bir kombinasyonu haline geldi.

SIEM Nasıl Çalışır?

SIEM, tüm veri kaynakları tarafından oluşturulan olay günlüklerini ve günlük verileri toplayarak çalışır. Kullanıcılar, sunucular, ağ cihazları, IP’ler, uygulamalar ve güvenlik duvarları, bu olay günlüklerini gerçek amaçlar için birleştirmek, tanımlamak ve kategorilere ayırmak için tek bir merkezi sistemde toplanır. Olay günlükleri esasen tüm etkinliklerin, hataların, bilgi mesajlarının ve uyarıların bir kaydıdır. Başarısız oturum açmalardan, kötü amaçlı yazılım etkinliklerine kadar her şeyi içerebilir ya da bir işletmenin altyapısında tam gözlemlenebilirlik elde ederek olayları, kullanıcı etkinliğini ve olası tehditleri tespit edebilir.

Bulutistan SIEM hizmetinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Güvenliği Nedir?

Bulut güvenliği, tamamen bulut platformlarında barındırılan kaynakları korumakla ilgilidir. Bu kaynaklar uygulamaları, altyapıları veya veri tabanlarını içerir. İşletmeler, buluta giren ve çıkan verileri izlemek ve korumak için kurallar, teknikler ve teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanarak verilerini bulutta güvence altına alabilir.

Bulut hizmeti sağlayıcıları, bulutta güvenliği sağlamak için şifreleme, izinsiz giriş tespiti, gelişmiş güvenlik duvarları, olay günlüğü, güvenlik düzenlemelerine uygunluk ve veri merkezlerinde fiziksel güvenlik gibi güvenlik önlemleri uygular. Müşterilerine birinci sınıf veri güvenliği sunmak için kendilerini en son teknolojilerle ve deneyimli siber güvenlik uzmanlarıyla donatır. Ayrıca tüketiciler, gerektiğinde ek güvenlik önlemleri olarak bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF), kimlik ve erişim yönetimi (IAM) vb. gibi ek siber güvenlik önlemlerini seçebilirler.

Bulut SIEM (Cloud SIEM) Nedir?

Bulut SIEM (Cloud SIEM) veya Hizmet olarak SIEM (SIEM as a Service) olarak da bilinen bulut tabanlı güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) çözümleri, güvenlik yönetimini bulut tabanlı tek bir konumda birleştirir.

Bulut tabanlı bir SIEM çözümü, BT ve güvenlik ekiplerine, şirket içi dağıtımlar ve bulut altyapısı dahil olmak üzere birden çok ortamda güvenlik tehditlerini yönetmek için gereken esnekliği ve işlevselliği sağlar.

İşletmeler, dağıtılmış iş yüklerinde daha iyi görünürlük elde etmek için bulut SIEM teknolojisinden yararlanabilir. Cloud SIEM, sunucular, cihazlar, altyapı bileşenleri ve ağa bağlı kullanıcılar dahil olmak üzere tüm varlıkların tek bir bulut tabanlı gösterge panosu aracılığıyla izlenmesine yardımcı olabilir.

Bulut Tabanlı SIEM’in Özellikleri Nelerdir?

Bulut tabanlı SIEM, işletmelerin şirket içi ve bulut varlıkları dahil olmak üzere birden çok kaynaktan gelen olay verilerini merkezileştirmesine yardımcı olabilir. Bu, özellikle birden fazla veri merkezinde meydana gelen faaliyetler ve olaylar hakkındaki bilgileri birleştirmesi gereken hibrit dağıtımlar için faydalıdır.

Bulut tabanlı SIEM çözümlerinin sağladığı temel özellikler aşağıdakileri içerir:

1. İzleme

Bulut SIEM platformları, izleme çabalarını entegre sistemler, iş yükleri ve uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyen tek bir panoda toplar. Çoklu bulutlar ve şirket içi veri merkezleri dahil tüm ortamlarda bulunan fiziksel ve sanal bileşenlerden veri toplayabilir.

2. Alerting

Bir bulut SIEM platformu, güvenlik analistlerini güvenlik olayları hakkında bilgilendiren anlamlı, gerçek zamanlı uyarılar oluşturan güvenlik verilerini toplar ve analiz eder.

3. Bilgilendirme

SIEM teknolojisinin önemli bir avantajı da, tüm verileri tek bir konumda toplamasıdır. Bu bilgiler, geçmiş verilere dayalı risk analizinin yanı sıra denetimler, olay önceliklendirmesi ve soruşturması için temel teşkil eder.

4. Yönetim

Bulut tabanlı SIEM, işletmelerin tüm olay ve güvenlik günlüğü verilerini tek bir yerde birleştirmelerini ve yönetmelerini sağlar.

5. Otomatikleştirme

Gelişmiş bulut SIEM çözümleri, yapay zeka (AI) algoritmalarına dayalı güvenlik olaylarının otomatik analizi, otomatik olay yanıtı ve güvenlik düzenlemesi dahil olmak üzere otomasyon yetenekleri sunar.

6. Saldırı zaman çizelgeleri

Bir bulut SIEM platformu, olayları önceden tanımlanmış veya dinamik olarak tespit edilmiş saldırı modellerine göre gruplandırmanıza olanak tanır. Platform, güvenlik analistlerinin ve diğer paydaşların birden çok sistem ve kullanıcı hesabında saldırı zaman çizelgesini görselleştirmelerine yardımcı olan görselleştirmeler sağlar.

SIEM: Bulut vs Şirket İçi (Cloud vs On-Premises)

SIEM’i uyguladığınızda, çözümü bulutta veya şirket içinde dağıtabilirsiniz. Bir bulut servis sağlayıcısı, işlemleri hemen başlatmanıza olanak tanıyan sağlama ve yapılandırmayı yönetir. Şirket içi uygulama, şirket içi kurulum ve yapılandırma gerektirir, bu nedenle kullanmaya başlamanız muhtemelen daha uzun sürer.

1. BT Kaynakları

Şirket içi BT personeli yetersizse, özellikle yönetilen bir hizmet sağlayıcıdan alınan bir bulut SIEM, güvenliği sürdürmek için uzmanlığı dışarıdan temin etmenize olanak tanır.

2. Kontrol

SIEM ve günlük verileri üzerinde gerekli kontrol düzeyiniz, bir diğer önemli husustur. Bir şirket içi uygulama, tipik olarak, kısıtlı veya hassas veriler için gerekli olabilecek daha fazla kontrol sağlar. Bununla birlikte, bakım yükü daha yüksektir ve genellikle daha küçük işletmeler için kullanılabilir değildir.

3. Maliyet

Daha düşük ön ödeme maliyetleri ve devam eden kullanım başına maliyetleriniz olduğundan, uygulamanın genel maliyeti bulut SIEM’ler için büyük ölçüde değişebilir. Bu, ölçeklenebilirliği mümkün kılar ancak sürekli olarak kaynağa ihtiyaç duyan iş yükleri için daha fazla maliyetli olabilir. Şirket içi SIEM’ler, zaman içinde ödenen teknik borçla birlikte daha yüksek ön maliyetlere sahip olma eğilimindedir. Ancak, yükseltmeler ve genişletmeler, ek donanım kurulmasını gerektirdiğinden maliyetleri de artırabilir.

Bulut Tabanlı SIEM’in Avantajları ve Dezavantajları

Bulut SIEM’in avantajları aşağıdaki şekildedir:

1. Uzman bilgisine erişim

Bulut SIEM’i dağıtan işletmeler, hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan uzman bilgisine anında erişim elde eder. Bu, uzmanları işe alma veya çalışanları teknolojiyi uygulamak için eğitme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur. Çözüm önceden yapılandırılmıştır ve bir uzman ekibi tarafından işletilmektilir. Bu, hızlı bir dağıtım anlamına gelir ve dahili ekiplere zaman kazandırır.

2. Maliyet tasarrufu

Bulut SIEM, yönetilen bir hizmettir. SIEM satıcısı altyapıdan sorumludur ve işletmenin donanım ve yazılım satın alması gerekmez. Ek olarak, SIEM hizmetleri, yazılım bakımı ve güncellemeleriyle ilgilenir ve şirket içi SIEM ile ilişkili ek yükü ortadan kaldırır.

3. Hızlı özelleştirme ve devreye alma

Yönetilen SIEM hizmetleri, uygulamayı hızla özelleştirebilir. SIEM satıcısı, kurum içi güvenlik ekipleri için eğitim veya sertifika ihtiyacını azaltarak devam eden yapılandırmayı yönetebilir.

Bulut tabanlı SIEM teknolojisinin dezavantajları ise aşağıdaki şekildedir: 

1. Taşıma ve aktarım halindeki veriler

Hassas verileri saha dışına taşıyan işletmeler, her zaman aktarımdaki verilerle ilişkili risklerle karşı karşıya kalır ve ayrıca uyumluluk risklerine maruz kalabilir. Ancak çoğu bulut SIEM satıcısı, veri şifreleme ve güçlü kimlik doğrulama gibi bu riskleri azaltabilecek güvenlik önlemleri sağlar.

2. Tehdit önceliklendirme üzerinde daha az kontrol

SIEM satıcıları, uyarılara öncelik verilmesine yardımcı olan kendi benzersiz izleme ve raporlama tekniklerini kullanır. Tehditlere standartlarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre öncelik verilmediği takdirde bu, işletmeleri risklere maruz bırakabilir.

3. Ham günlük verilerine sınırlı erişim

Bazı bulut SIEM satıcıları bu bilgilere erişimi sınırlayabilir. Bunun yerine satıcı, toplanan verilere dayalı olarak toplu raporlar sağlar. İşletmenizin ham günlük verilerini korumasını sağlayan ve bu verileri adli analiz ve denetimler için kullanılabilir hale getiren bir data lake mimarisi kullanan bir satıcı seçmek çok önemlidir.

Bulut Güvenliğini Sağlamaktan Kim Sorumludur?

Bulut hizmeti sağlayıcıları ve tüketiciler, buluttaki güvenlikten eşit derecede sorumludur. Bulut hizmeti sağlayıcıları genellikle şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi birden çok veri güvenliği katmanı sağlarken, bu güvenlik sistemlerinin dağıtımından, yapılandırılmasından ve bakımından tüketiciler sorumludur.

Bulut tabanlı veri ihlallerinin çoğu, güvenlik bilinci eksikliği ve insan hatası nedeniyle gerçekleşir. İşletmelerin hassas verilerin bulutta güvende kalmasını sağlamak için içeriden öğrenenlerin davranışlarını izlemek, güçlü parolalar kullanmak ve verileri yerel olarak yedeklemek gibi yapabilecekleri birkaç şey vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Felaket Kurtarma Nedir? Bulut Bilişimde Felaket Kurtarma Senaryoları ve Planı Hazırlama

Sonraki Yazı

Bulut Teknolojisi Nedir? İşletmeler Neden Bulut Teknolojilerine Yatırım Yapmalıdır?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.