Menarini Türkiye

Başarı Hikayesi

Proje Öyküsü

Pandemi sürecinde pazar erişiminde sıkıntılar yaşamaya başlayan Menarini Türkiye, pazar erişimini güçlendirmek için, projeler üzerine çalışmalara başladı. Bu süreç, tüm projelerin yeni altyapı ve yeni güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra bu servislerin yönetilebilirlik sıkıntılarını gündeme getirdi. Menarini Türkiye, bu konuları aşmak için bütün bu servis ve hizmetlerin ihtiyaç duyduğu altyapı ve network servislerini bulut hizmeti olarak almaya karar verdi. Bu birleştirmeyi yaparken standart bir IaaS (Infrastructure as as Service) şeklinde olan yaklaşımı, iş birimleri ile birlikteliğini artırarak daha verimli hale getirdi.

Bulutistan ile hayata geçirdiği “Pazar Erişim Çözümlerinin Altyapı, Network ve Güvenlik Servisleri Konsolidasyonu” projesi ile konsololide ettiği yönetilebilir servisler aracılığıyla Menarini Türkiye, bulut ortamına sistemini aktararak klasik yöntemlere oranla ortalama %40 tasarruf elde etti.

Amaç

Menarini Türkiye pazarlama ve satış ekiplerinin sağlık mesleği profesyonellerine, ekip arkadaşlarına ve çözüm ortaklarına erişimi pandemi ile mücadele sürecinde sınırlanmıştı. Bu durumda dijital projeler gündeme gelmeye ve birbiri ardına çözümlenmesi ve yönetilmesi gereken yepyeni konular gündeme gelmeye başladı:

  • Yasalara ve yönetmeliklere uyum
  • Kurumsal sistemlerle yeni dijital uygulamalar arasındaki entegrasyon
  • Gereken ek altyapı yatırımları ve bu yapıların yönetilmesi
  • Birçok paydaş ile aynı anda bir çok projenin yürütülmesi sürecindeki koordinasyon sıkıntıları

Çözüm

Menarini Türkiye, pazarlama ve satış ekiplerinin sağlık mesleği profesyonellerine yönelik etik, bilimsel servis ve hizmetler sağlayan çözümler için yönetilebilir, altyapı, network ve güvenlik hizmetlerini konsolide etme ihtiyacını bulut teknolojileri ile çözümlemeye karar verdi.

Temel olarak IaaS servis hizmeti olmasına rağmen, tüm paydaşları belirli standart iş süreçleri ile izole ortamlarda çalıştırarak kurumsal sistemlere hazırlanmış standart API servisleri ile entegrasyon sağlandı.

Sağlanan Avantajlar

  • SLA ve Yüksek erişilebilirlik güvenceye alındı.
  • Ulaşım ve yönetim problemleri optimize edildi.
  • Ortak servis/hizmet maliyetleri optimize edildi (Klasik yönetimlere göre %40 daha ekonomik).
  • Kurumsal ve müşterilerin güvenlik riskleri yönetilebilir hale geldi (Standart bir API servisi ile uygulamalar arası entegrasyon sağlanarak, kurumsal politikaların pazarlama ekibi ve çözüm ortaklarının sınırlandırılmasına gerek kalmadı).
  • Hızlı ve etkin yeni projeleri hayata geçirmek mümkün oldu. (Klasik olarak yeni bir altyapının tedarik edilmesi 4-8 haftadır. Mevcut altyapının konfigüre edilerek kullanıma sunulması 2-3 hafta sürmektedir. Bu yöntem ile 2-3 iş günü içinde altyapı kullanıma alınabiliyor.)
  • Elde edilen maliyet optimizasyonu daha etkin ve yeni projeler oluşturulması için kaynak sağladı. (Projelerin fonksiyonalitesi ve yaratıcılığına odaklanıldı. Altyapı ve network maliyetlerindeki ön görülemeyen riskler ve beklenmedik ek maliyet riskleri yönetilir hale geldi. Ortak hizmetler her çözüm için tekrarlı maliyet kalemi olmaktan çıktı).

Menarini neden bulut bilişim
hizmetlerini tercih etti?

Pazar erişimi için Menarini’nin tercih ettiği bulut hizmetlerinin faydaları nelerdir?

“Bir iş biriminin istediği bir altyapıyı klasik yöntemlerle tedarik etmeye kalktığımızda 4 ila 8 hafta arasında tedarik edebilirken, veya sistem odamızda yeterli alt yapı mevcutsa 2 ila 3 haftada kurabilirken, bulut hizmetleri servisinde bu istenen servis ve hizmetleri 2-3 iş günü içinde canlı kullanıma alabilir hale geldik.”
Yıldırım Meteris
Menarini Türkiye / IT Manager
Proje Künyesi
Şirket : Menarini Türkiye
Sektör : Sağlık
Projede Sunulan Hizmetler
Menari Iaas / Infrastructure as a Service (IaaS)

Daha Fazla Başarı Hikayesine Göz Atın

DEMİRÖREN TEKNOLOJİ, PRIVATE CLOUD HİZMETİ İLE KENDİ BULUT ALTYAPISINI OLUŞTURDU.

Demirören Teknoloji, Yayıncılar Tarafından Kullanılan “İçerik Yönetim Sistemlerinin Konsolidasyonu" Projesini Bulutistan İle Hayata Geçirdi.

MENARİNİ TÜRKİYE, BULUT YOLCULUĞU İLE ORTALAMA %40 TASARRUF ELDE ETTİ.

Menarini, "Pazar Erişim Çözümlerinin Altyapı, Network Ve Güvenlik Servisleri Konsolidasyonu” Projesi, Bulutistan Güveniyle Gerçekleştirildi.

BOYNER GRUP SAP HANA ALTYAPISI, %100 BAŞARIYLA BULUTİSTAN’A TAŞINDI.

Rasyona ve Bulutistan İşbirliği ile Hayata Geçirilen Boyner Başarı Hikayesini İndi Oxuyun.


ÇALIK HOLDİNG İŞTİRAKİ YEPAŞ'IN "VERİ TOPLAMA" YÖNETİMSEL HİZMETLERİ BULUTİSTAN'A TAŞINDI.

Verinin dağıtık toplanmasından kaynaklı zorluklar nedeni ile gerçek zamanlı tahminlerin yapılamaması problemi ortadan kaldırıldı.
    İletişime Geçin