Multi Cloud Nedir? İşletmeler Neden Çoklu Bulut Bilişim Teknolojilerini Kullanmalıdır?

Her müşterinin bulutla ilgili ihtiyaçları farklıdır ve bu farklı nüanslarla başa çıkabilecek bir plana sahip olmak neredeyse imkansızdır. Neyse ki, çoklu bulut stratejisiyle bu rüya gerçek olabilir.

Ancak, bir çoklu bulut stratejisine sahip olmak tam olarak ne anlama gelir? Bu yazıda multi cloud’un tam olarak ne olduğunu, neden çoklu bulut ortamını benimsemek isteyebileceğinizi ve bunun sonucunda ne gibi avantajlar sağlayacağınızı sizin için aşağıda detaylıca açıkladık.

Multi Cloud Nedir?

Multi cloud yani çoklu bulut, bir işletmenin çeşitli faaliyetleri yürütmek için iki veya daha fazla bulut bilişim platformu kullandığı bir yaklaşımdır.

Bulut barındırma veya depolama için tek bir bulut sağlayıcısına güvenmek istemeyen işletmeler, tercih ettikleri bulut hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için birkaç bulut sağlayıcısının kaynaklarından yararlanabilir.

Çoklu bulut çözümü, bulut bilişim tarafından sağlanan hizmetler olan hizmet olarak yazılım (SaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve hizmet olarak altyapı (IaaS) kavramlarının bir karışımıdır. Yalnızca sistem yedeklemesi için kullanılabilir veya çeşitli hizmetler için birkaç bulut tedarikçisini içerebilir.

Genel olarak, BT uzmanları bu ifadeyi birkaç genel bulut ürününden yararlanan bir stratejiyi belirtmek için kullanır.

Çoklu Bulut Mimarisi Nedir?

Çoklu bulut mimarisi, inovasyonu artırma, işletme içinde bulunmayan özel donanıma erişim ve işiniz büyüdükçe bilgi işlem ve veri depolamayı ölçeklendirme yeteneği gibi iş avantajlarını gerçekleştirmek için birden çok bulut sağlayıcısının hizmetlerini kullanır. Bir çoklu bulut stratejisi, genel ve özel bulut (hibrit bulut) karışımını veya birden çok genel bulut sağlayıcısını birleştirebilir.

Çoklu bulut mimarisi esneklik sağlar. Uygulamalar için dağıtılmış bir dağıtım kullanmak ve optimum verimlilik için bulut bilişim ortamlarının özelliklerinden yararlanmanıza olanak tanır. Farklı bulutları ve hizmetleri kullanmak ve uygulamaları üstün özelliklerine göre uyarlamak, daha verimli ve daha iyi sonuçlara yol açar. Örneğin, belirli iş yükleriniz için daha iyi GPU’lardan yararlanmak için bir buluttan ve sınıfının en iyisi analiz için ikinci bir buluttan yararlanabilirsiniz.

Aynı çoklu bulut uygulamasını farklı bulut hizmetlerinde dağıtarak yedekli mimari oluşturmak da isteyebilirsiniz.

Çoklu Bulutun Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Çoklu bulutun birçok avantajı vardır, bunlardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Daha iyi güvenilirlik ve esneklik

Çoklu bulut dağıtımı, bir şirketin tüm yumurtalarını tek bir sepete koymasını engeller. Bulutlardan biri arızalanırsa, kullanıcılar diğer dağıtılan bulutlar aracılığıyla bazı işlevlere erişmeye devam edebilir. Ayrıca, bir genel bulut, başka bir bulutun yedeği olarak kullanılabilir.

Maliyet, performans, güvenlik ve uyumluluk gereksinimleri, birkaç bulut sağlayıcısından sağlandığı için işletmelere daha fazla güvenlik ve esneklik sunulur.

Ayrıca şirkete en uygun coğrafi konuma bağlı olarak çeşitli bulut sağlayıcılarından bulut hizmetlerini seçebilme yeteneği, çoklu bulutun bir başka avantajıdır.

2. Tek bir satıcıyla kilitlenmekten kaçınma

Buluta geçiş, üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına güvenmeyi gerektirir ve işletmeler bu tedarikçilere giderek daha fazla güvendiğinden, bu sağlayıcılardan geçiş yapmak zor olabilir. Ancak bir çoklu bulut mimarisi kullanıldığında, sistemler ve depolama çeşitli tedarikçiler arasında dağıtılır.

Sonuç olarak, aktarım sırasında altyapının büyük bir kısmı yerinde kaldığından, bu tedarikçilerden birini kullanmaktan uzaklaşmak daha kolaydır.

3. Daha fazla güvenlik

Çoklu bulut, hibrit bulut gibi, bilgi işlem kaynaklarını optimize ederken sıkı güvenlik uyumluluğu sağlayarak şirketlere yardımcı olur. Çoklu bulut ayrıca, görev açısından kritik uygulamaları çevrimdışı duruma getiren dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısı olasılığını da azaltır. 

4. ROI optimizasyonu

Çoklu bulut yaklaşımı, paydaşların şirketleri için en uygun özel çözümleri seçmelerini sağlar. Çeşitli iş talepleri ortaya çıktıkça, geliştikçe ve daha karmaşık hale geldikçe, şirket kaynakları belirli kullanımlar için tahsis edebilir, bu kaynakları maksimize edebilir ve kullandıkları kadarını ödeyebilir.

5. Daha kolay felaket yönetimi

Birkaç bulut tedarikçisinde eşzamanlı kesinti olması pek olası değildir. Birçok hizmet sağlayıcısının, müşterilerini hizmet dışı kalma sürelerine karşı korumak için olağanüstü hizmet düzeyi anlaşmaları vardır. Bu hizmetlerden iki veya daha fazlası birlikte kullanıldığında felaket tehlikesi önemli ölçüde azalır.

Avantajlar gibi, çoklu bulutun bazı dezavantajları da vardır. Çoklu bulutun dezavantajları aşağıdaki şekildedir:

1. Yönetim zorluğu

Çoklu bulut uygulaması için her biri kendi prosedür ve teknolojisine sahip birçok tedarikçiyle arayüz oluşturmak gerekir. Ayrıca, depolanan veriler ve çeşitli bulutlarda çalışan süreçlerle, teknolojik yığına ilişkin kapsamlı bir görünürlük elde etmek daha da zorlaşır.

2. Gecikmede artış

Birçok buluttaki hizmetlerin kullanıcı isteklerini yerine getirmek için birbirleriyle iletişim kurması gerekiyorsa, bulutların ne kadar sıkı bağlandığına, veri merkezlerinin fiziksel olarak ne kadar uzakta olduğuna ve birden çok bulutun ne sıklıkta etkileşime girmesi gerektiğine bağlı olarak gecikme ortaya çıkabilir.

3. Daha fazla saldırı olasılığı

Çoklu buluta entegre edilmiş birçok yazılım ve donanım olduğundan, herhangi bir saldırıya karşı daha fazla güvenlik açığı olasılığı vardır.

4. Performans verimliliğinde azalma

Özellikle veri merkezleri ülkenin çeşitli yerlerinde bulunuyorsa, birçok bulutta yükleri dengelemek zor olabilir.

Çoklu Bulut Ortamının En Büyük Güvenlik Riskleri Nelerdir?

  • Birden çok güvenlik protokolünün koordinasyonu ve orkestrasyonu zordur. Her bulut ortamı farklıdır, bu da her birinin ayrı ayrı yönetilmesi gerektiği anlamına gelir. Veri yönetişimi veya gizlilik sorunlarına ek olarak, özellikle veriler birden fazla platformda hareket ettiğinde, her sistemin benzersiz güvenlik protokollerini anlamak gerekir.
  • Kullanmaya başladığınız her bulut hizmetiyle saldırı olasılığınız genişler. Bir bulut hizmetine veya sistemine giremeyen bilgisayar korsanları, zayıf bağlantı bulma umuduyla çabalarını bir başka bulut servis sağlayıcısına yönlendirebilir.
  • Çalışanlar kendi bulut hizmetlerini seçtiğinde, bu hizmetlere kimin erişimi olduğunu belirlemelerine dolaylı olarak izin verirsiniz. Çoğu işletme, kimlik doğrulama ve erişim kontrolü için merkezi bir çerçeveye sahip değildir ve bu da koordineli olmayan kullanıcı yönetimi sorunları yaratır.
  • İşletmeniz güvenlik ihlallerini nasıl takip edecek, kodun düzgün bir şekilde yamalandığından ve güncellendiğinden nasıl emin olacak? Tüm bunları tek bir bulut hizmetinde bile yapmak zordur ve bu, birden çok bulut platformunda daha da karmaşıktır.

Neden Çoklu Bulut Ortamı Kullanmalısınız?

Çoklu bulut mimarisinin mantıklı olmasının birkaç nedeni vardır. Her iş yükü için en iyi buluttan yararlanarak, teknoloji ve hizmetlerdeki en son gelişmeleri kullanabilir, tükettiğiniz kaynaklar için kullandıkça öde modelini benimseyebilir ve bulutlar yenilik ve fiyat açısından rekabet ederken bulutlar arasında geçiş yapabilirsiniz. İş yüklerinizi ayırarak maliyetleri kontrol edebilir, yedeklilik oluşturabilir ve özel verilerinizi daha güvenli tutabilirsiniz.

Bulutistan Multi Cloud hizmetinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Çoklu Bulut vs Hibrit Bulut

Hibrit bulut ile çoklu bulut aynı kavramlar değildir, ancak çoklu bulutta hibritleşme mevcut olabilir. Hibrit bulut, temel olarak özel bulut ve genel bulutun birleşimidir.

Çoklu bulut hizmetleri ile hibrit bulut hizmetleri arasında birçok benzerlik vardır ve aslında iki kavramı karıştırmak çok kolaydır. Ancak, ikisi arasında ayrım yapılmasına yardımcı olan bazı önemli farklılıklar vardır:

  • Çoklu bulut, hibrit buluttan farklı olarak özel bulut kullanımını gerektirmez. Bir işletme birden fazla genel bulut kullanıyorsa, bu çoklu bulut olabilir.
  • Hibrit bulutun aksine, multi cloud, birçok bulut ortamında çalışmak için birleşik veya koordineli operasyonlara ihtiyaç duymaz. Bununla birlikte, ortamlar arasında kesintisiz görünürlük ve işlemler, çoklu bulut yaklaşımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ideal bir durumdur.

Bu ayrımları akılda tutarak, en az bir özel bulut, en az bir genel bulut ve özel ve genel bulut ortamları arasında bir düzeyde birlikte çalışabilirlik kullanarak, aynı zamanda hibrit bulut olan bir çoklu bulut sistemine sahip olmak mümkündür.

Başka bir deyişle, hibrit bulut her zaman çoklu bulut olarak düşünülürken, çoklu bulut mutlaka hibrit bulut olarak düşünülmez.

İşletmeler Neden Çoklu Bulut Bilişim Teknolojilerini Kullanmalıdır?

Hiper ölçekleyiciler tarafından sağlanan genel bulut platformları, esneklik ve ölçeklenebilirlikten yoksundur. Tek başına sağlayıcılara güvenmek, olası kesintiler ve güvenlik endişeleri nedeniyle önemli düzeyde risk taşır. Çoklu bulut yaklaşımı, işletmelere bulutlar arasında ve içinde kontrol sağlamalıdır. Onlara bulut hizmetlerine olan bağlantılarını ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde ayarlama yeteneği vermelidir.

Çoklu bulut yaklaşımı, işletmelerin ister depolama ister uygulama olsun, BT gereksinimlerine en uygun birden çok genel bulutu kullanmasına olanak tanır. İşletmeler, stratejiyi uygularken, bu bulut hizmetlerinin performansını kolayca etkinleştirebilecek ve garanti edebilecek esnek bir bulut ağ çözümüne ihtiyaç duyar.

Ayrıca, işletmeler bulutlar arasındaki iş yükü hareketliliğini iyileştirme ve hedeflere ulaşmak için daha hızlı hareket etme çevikliğine sahip olmalıdır. Bu faktörler, iş sürekliliğini sağlamak için her zamankinden daha önemlidir.

İşletmeler ayrıca verilerini ve uygulamalarını başka bir bulut sağlayıcısına hızlı bir şekilde taşıyabilmeli ve hatta özel bir buluta yedekleyebilmelidir. Çoklu bulut ortamında sağlam bir risk yönetim sistemi sağlamak için güvenlik özellikleri de uygulanabilir.

Çoklu bulut yönetimi ve ağ çözümü, işletmelerin verilerini, uygulamalarını ve altyapılarını çeşitli bulut ortamlarında düzenlemesine olanak tanır. Hizmetlerini hızlı bir şekilde sunmak için uygulamaları ve iş akışı süreçlerini birbirine bağlayarak bulut dağıtımını basitleştirir.

Bulutlar arasındaki bağlantı alt katmanını bir araya getirmek, genel olarak daha iyi performans sağlayan yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bir geçiş katmanı sağlar. Çoklu bulutu benimseme, işletmelerin daha fazla verimlilik elde etmesine ve esnek bir sanal altyapı standardı oluşturmasına yardımcı olabilir.

Son olarak, işletmeler birden fazla bulut sağlayıcısı arasından seçim yapma avantajına sahiptir ve ihtiyaç duyduklarında geçiş yapabilirler. İşletmeleri ve BT ihtiyaçları geliştikçe tek bir bulut sağlayıcısından geçiş yapma özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Bu, tek bir satıcıya bağlı kalmadan bulutun esnekliğinden yararlanmayı sağlar.

Çoklu Bulut Ortamının Geleceği

Çoklu bulut çözümleri zaten çoğu işletme için bir norm haline geldi ve sektördeki büyük konsolidasyonun dışında, öngörülebilir gelecekte azalmadan devam etmesi muhtemel bir eğilimi temsil ediyor.

Ancak bulut platformları hızla değişiyor ve bu sektörde standardizasyon artıyor. İleride, hizmetleri bir buluttan diğerine taşımak ve iş yüklerini hizmetler arasında sorunsuz bir şekilde geçirmek muhtemelen daha kolay olacak. O zamana kadar, çoklu bulut ortamınızı denetlemek için bir çoklu bulut izleme sistemi kullanmanız çok önemlidir. Artan saldırı düzeyinin hızla yönetilmesi veya güvenlik tehditlerinden korunmak zor olabileceğinden, bu özellikle güvenlik açısından önemlidir.

Özetle diyebiliriz ki, çoklu bulut, işletmelerin tek bir kaynağa güvenme risklerinden kaçınmasını sağlar. İş yüklerini çeşitli bulut tedarikçileri arasında dağıtmak, işletmelerin bulutu gerektiği gibi kullanmasına olanak tanır. Çoklu bulut yetenekleri, belirli şirketler tarafından, genellikle çok çeşitli kullanıcılar tarafından erişilen çok büyük miktarlardaki depolamayı işlemek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Hybrid Cloud (Hibrit Bulut) Nedir? İşletmeler Neden Hibrit Bulut Bilişim Teknolojilerini Kullanmalıdır?

Sonraki Yazı

Public Cloud Nedir? İşletmeler Neden Genel Bulut Bilişim Teknolojilerini Kullanmalıdır?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.