Bulut Maliyet Yönetimi Nedir? İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Günümüzün dijital ortamında işletmeler verimlilik, ölçeklenebilirlik ve inovasyon sağlamak için giderek daha fazla bulut bilişime yönelmektedir. Ancak bulut teknolojisini benimsemek, özellikle ilgili giderleri yönetme ve optimize etme konusunda yeni zorlukları da beraberinde getirir. Bulut altyapısı doğası gereği karmaşık olduğundan, bulut giderlerini takip etmek, analiz etmek ve tahmin etmek zor olabilir. Harcamalar kullanılan kaynaklara göre büyük ölçüde değişebildiğinden, sağlayıcıların çoğunun kullandığın kadar öde fiyatlandırma modeli bu sorunu daha da kötü hale getirir.

Neyse ki işletmeler bir bulut maliyet yönetimi planı yardımıyla bütçeleme ve ortak hesap verebilirlik için bir çerçeve oluşturabilir, bulut kaynaklarının sorumlu bir şekilde ve kanıtlanmış mimari çerçevelere uygun olarak kullanılmasını sağlayabilir.

Bulut Maliyet Yönetimi Nedir?

Bulut maliyet yönetimi, bulut giderlerini izleme, ölçme ve kontrol etme sürecini ifade eder. Finansal şeffaflık sağlamayı amaçlayan bir dizi faaliyeti kapsar, böylece maliyetler mantıksız hale gelirse önlem alınabilir.

Bulut maliyet yönetimini uygulamanın nihai hedefi gelir tasarrufu sağlamaktır. Yapılan bir ankete göre, bulut finansal yönetim sistemi kullanan katılımcıların %67’si bunun gelir artışına katkıda bulunduğunu, %31’i ise gelirlerini sürdürmelerine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Ancak bulut maliyetleriniz kontrolden çıkarsa, bulutun gelir hedefleriniz için ek başarı sağlamadaki etkisi engellenebilir.

Bulut Maliyet Yönetimi Nasıl Çalışır?

Bulut maliyet yönetimi birkaç temel adımdan oluşur:

1. Bulut Maliyeti İzleme

Bulut maliyet yönetiminin ilk adımı bulut maliyetlerini izlemektir. Bu, bilgi işlem, depolama ve ağ gibi bulut hizmetleri genelinde kullanım ve harcamaların izlenmesini içerir. Bulut maliyetini izlemek için bulut sağlayıcı maliyet panoları, üçüncü taraf maliyet yönetimi araçları ve özel komut dosyaları dahil olmak üzere çeşitli araçlar mevcuttur.

2. Maliyet Analizi

Bulut maliyetleri izlendikten sonra bir sonraki adım, maliyetlerin optimize edilebileceği alanları belirlemek için verileri analiz etmektir. Bu, az kullanılan kaynakların belirlenmesini, gereksiz hizmetlerin ortadan kaldırılmasını veya daha uygun maliyetli kaynaklar kullanmak için iş yüklerinin optimize edilmesini içerebilir.

3. Maliyet Kontrolü

Optimizasyon alanlarını belirledikten sonra işletmeler maliyetleri kontrol etmek için adımlar atabilir. Bu, kullanımı daha iyi eşleştirmek için kaynakların haklarının verilmesini, maliyetleri azaltmak için ayrılmış örneklerin veya tasarruf planlarının kullanılmasını veya gereksiz harcamaları önlemek için maliyet kontrol politikalarının uygulanmasını içerebilir.

4. Raporlama ve Optimizasyon

Bulut maliyet yönetimindeki son adım, bulut harcamalarını raporlamak ve zaman içinde maliyetleri optimize etmektir. Bu, bulut kullanımı ve harcamaları hakkında düzenli raporlar oluşturmayı, maliyet değişikliklerini izlemeyi ve maliyetlerin bütçe dahilinde kalmasını sağlamak için bulut harcamalarını gerektiği gibi ayarlamayı içerir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Maliyet Yönetimi Neden Önemlidir?

Bulut maliyet yönetimi, kullanım başına ödeme iş modeline dayanan işletmeler için çok önemlidir. İşletmeler büyüdükçe ve bulut hizmetlerinin kullanımını artırdıkça, harcamaların kontrolden çıkması kolaydır. Gereksiz kaynak ve hizmetlere aşırı harcama yapılmasını önlemek için etkili bulut maliyet yönetimi çözümlerinin uygulanması önemli hale gelmektedir.

1. Finansal Görünürlük ve Kontrolün Geliştirilmesi

Bulut maliyet yönetimi, işletmelere bulut harcamaları konusunda net bir görünürlük sağlayarak bu harcamaların genel bütçelerini nasıl etkilediğini anlamalarına olanak tanır. Bu görünürlük, işletmelerin maliyetleri proaktif olarak kontrol etmelerine, kullanım modellerine ilişkin içgörüler elde etmelerine ve gereksiz harcama alanlarını belirlemelerine olanak tanır. Maliyetler etkin bir şekilde yönetilerek bütçe aşımları önlenebilir ve yatırım getirisi (ROI) optimize edilebilir.

2. Operasyonel Verimliliğin Artırılması ve Kaynak Optimizasyonu

Bulut kullanımının izlenmesi ve analizi sayesinde işletmeler az kullanılan kaynakları belirleyebilir ve provizyonu optimize edebilir. Bu süreç gereksiz maliyetleri ortadan kaldırırken aynı zamanda bulut tabanlı uygulama ve hizmetlerin performansını, ölçeklenebilirliğini ve genel verimliliğini artırır.

3. Veriye Dayalı Karar Verme Sürecini Etkinleştirme

Farklı bulut çözümlerinin finansal etkilerini anlamak, işletmelerin bunların uygulanabilirliğini ve yeni hizmetlerin uygulanması veya mevcut hizmetlerin genişletilmesiyle elde edilecek potansiyel getiriyi değerlendirmelerini sağlar. İşletmeler, kararlarını somut verilere dayandırarak bulut yatırımlarının stratejik büyümeyi desteklemesini ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

4. İşbirliğinin ve Hesap Verebilirliğin Teşvik Edilmesi

Bulut maliyet yönetimi, ekipler ve departmanlar arasında işbirliğini ve hesap verebilirliği teşvik eder. Doğru maliyet tahsisi ve bulut giderlerine ilişkin görünürlük, bütçeleme, tahmin ve kaynak planlaması hakkında bilinçli tartışmaları kolaylaştırır.

5. Bulut Yatırımlarını Optimize Etme

Kullanım verilerinin analiz edilmesi, işletmelerin trendleri, kalıpları ve optimizasyon fırsatlarını belirlemelerini sağlar. Bu, çeşitli bulut hizmetlerinin performansının değerlendirilmesini de içerir. İşletmeler, bulut yatırımlarını optimize ederek bulut kaynaklarından elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarabilir ve daha fazla verimlilik elde edebilir.

6. Bulut Mimarisinin Değerlendirilmesi

Bir işletme bulut maliyet yönetimi uygularken, nelerin kaldırılması ve nelerin kalması gerektiğini belirlemek için bulut mimarisini değerlendirmelidir.

Buradaki en büyük avantaj, değerlendirmeyle bir işletmenin, ihtiyaç duymadığı halde ödediği hizmetler hakkında daha fazla görünürlük elde etmesidir. İstenmeyen bulut hizmetlerinin keşfedilmesinin yanı sıra bulut mimarisinin değerlendirilmesi, bulut güvenliğiyle ilgili sorunları olan bir kuruluşa da yardımcı olacaktır.

Bulut Maliyet Optimizasyonunda Bilmeniz Gereken 3 Zorluk

Bulut maliyet optimizasyonu yanlış yönetilen kaynakları tespit edip israfı azaltabilirken, süreç dezavantajlara karşı bağışıklı değildir.

Aşırı provizyon, az kullanılan varlıklar, yetersiz veri depolama ve otomasyon eksikliği bulut israfının yaygın nedenleridir.

1. Görünürlüğün olmaması veya düşük olması

Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz; bu da sonunda aşırı tüketime yol açabilir.

CCO’daki en önemli sorunlardan biri, şirketinizin harcama modellerine ilişkin içgörü eksikliğidir. Bulut harcamalarını hesaplamak için gerekli araçlardan yoksun olduğunuz için işletmeniz gizli harcamaları keşfedebilir. Ayrıca, çalışanlarınız maliyet verilerini yanlış yorumlayabildiğinden, ihtiyaç duyduklarından daha fazla harcama yapabilirler.

Bu sorunların üstesinden gelmek için tüm çalışanlarınızın bulut gider raporlarına erişimini sağlayarak eylemlerinin harcamaları nasıl etkilediğini görmelerini sağlayın.

Buna ek olarak, bulut harcamalarınızı daha iyi anlamak için derin görünürlük özelliklerine sahip araçlar kullanın.

Mükemmel bir lisans yönetimi yazılımı bulutla ilgili gizli maliyetleri belirleyebilir ve en aza indirebilir.

Size bulutunuzdaki tüm işlevlerin kapsamlı bir resmini sunabilir. Sonuç olarak, maliyet ve kullanım bilgilerinin bütünsel bir görünümü CCO’ya yardımcı olabilir.

2. Aşırı provizyon

Aşırı tedarik, işletmenizin faaliyet göstermek için ihtiyaç duyduğundan daha fazla kaynak seçmesi durumunda ortaya çıkar.

Bu, çalışanların “her ihtimale karşı” ihtiyaç duyduklarından daha fazla kaynak almaya alıştıkları bir güvenlik duygusuyla motive edilebilir.

Mühendisler bu yöntemi iyi performans için ideal bulsa da, zararlı bulut israfına ve masraflara neden olur.

Aşırı kaynak sağlama, hızla kontrolden çıkabilen ve aşılamaz rakamlara ulaşabilen ekstra maliyetlere yol açar. Bu sorunla başa çıkmak için geleneksel strateji, tescilli yönetim ve maliyet kontrol teknolojilerine yatırım yapmaktır.

Doğru boyutlandırma önerileri, aşırı tahsis edilmiş kaynaklara olan bağımlılığınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Başka bir seçenek de otomatik doğru boyutlandırmadır. Masraflarınızı en aza indirirken lisanslama ihtiyaçlarınızı karşılayacak en uygun bulut sunucusu türlerini ve boyutlarını seçebilirsiniz.

3. Bulut optimizasyon gecikmesi

Otomasyon, yeni çözümlere ilişkin endişelerden, bunların dağıtılmasının çok pahalı olacağı veya eski prosedürlerin değiştirilmesi ihtiyacını doğuracağı endişelerine kadar çeşitli engeller sunabilir.

Ancak otomasyonun faydaları risklerini önemli ölçüde aşar. Bu, firmaların %97’sinin otomasyonun iş kalitesini artırdığına inandığını ortaya koyan 2021 State of DevOps Raporu’nda da kanıtlanmıştır.

Dolayısıyla, bulut otomasyonunu ertelemeyi düşünüyorsanız bu, uygulamalarınız için en etkili türleri seçme gibi avantajları kaçırdığınız anlamına gelir.

Ayrıca, manuel uygulamanın fiyatının dörtte biri karşılığında, anlık olayları optimize etmek ve bulut dışındaki diğer alanlardaki (örneğin depolama, yedekleme, güvenlik ve yapılandırma değişiklikleri) gereksiz maliyetleri azaltmak için olası kesintileri yönetmekten de vazgeçersiniz.

En İyi 5 Bulut Maliyet Yönetimi Stratejisi

Aşağıdaki bulut maliyet yönetimi en iyi uygulamaları, bulut harcamalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır:

1. Az Kullanılan Kaynaklara Hak Tanıyın

Yetkilendirme, bulut kaynaklarının boyutunu ve sayısını işletmenizdeki gerçek kullanım modelleriyle uyumlu olacak şekilde ayarlamayı içerir. Yetkilendirme sayesinde aşırı veya yetersiz kaynak sağlanmasını önlersiniz, yani yalnızca gerekli kaynaklar için ödeme yaparsınız. Kaynak kullanımını düzenli olarak izlemek ve az kullanılan kaynakları belirlemek, işletmenizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için hızla uyum sağlamasına yardımcı olur.

2. Bulut Maliyet Anomalilerini İzleme

Bulut maliyet anormalliklerinin izlenmesi, kullanım modellerinin gözlemlenmesini ve maliyetlerdeki beklenmedik artışların veya aykırı değerlerin belirlenmesini içerir. Bu düzensizlikler kullanımdaki ani bir artıştan, yanlış yapılandırılmış kaynaklardan veya bir faturalandırma hatasından kaynaklanabilir. Bu anormalliklerin izlenmesi, sorunları hızla tespit edip ele almanıza yardımcı olarak maliyetlerin kontrolden çıkmasını önleyebilir.

3. Anlık Örneklerden Yararlanın

Anlık örnekler, yedek bulut kapasitesine indirimli bir fiyatla teklif vermenizi sağlar. Anlık örneklerden yararlanmak, kullanılmayan kaynaklardan faydalanmanız ve genel bulut maliyetlerini azaltmanız anlamına gelir. Ancak, bulut sağlayıcınızın öngörülemez olmaları durumunda spot örnekleri sonlandırabileceğini unutmayın.

4. Sabit Çalışma Süresi ve Kapalı Kalma Süresi Programlarını Yapılandırma

Sabit çalışma süresi ve kapalı kalma süresi zamanlamalarının yapılandırılması, kaynakların ne zaman etkin olması ve ne zaman kapatılması gerektiğine ilişkin belirli zamanların ayarlanmasını içerir. Bu uygulama, kaynaklar için yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda ödeme yaparak maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur.

5. Doğru Depolama Sistemlerini Kullanın

Performans, güvenlik ve ölçeklenebilirliğe göre uygun bulut depolama sistemlerini seçin. En ucuz peşin seçeneğin size daha sonra pahalıya mal olabileceğini unutmayın, bu nedenle verilerinizi yeni bir sağlayıcıya emanet ederken bu faktörleri aklınızda bulundurun.

Bulut Maliyet Yönetimi için En İyi Uygulamalar

Bulut maliyet yönetiminden en iyi şekilde yararlanmak için işletmelerin izlemesi gereken birkaç en iyi uygulama vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Net Bütçe Hedefleri Belirleyin

Bulut maliyet yönetimi, net bütçe hedefleri belirlemek ile başlar. İşletmeler bulut harcama hedeflerini net bir şekilde anlamalı ve bütçelerini buna göre belirlemelidir. Ayrıca değişen iş ihtiyaçlarına göre bütçelerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve ayarlamalıdırlar.

2. Maliyetleri Düzenli Olarak İzleyin

Bulut maliyet yönetimi için düzenli maliyet takibi şarttır. İşletmeler bulut maliyetlerini günlük veya haftalık olarak izlemeli ve maliyetler bütçe hedeflerini aşmaya başlarsa harekete geçmeye hazır olmalıdır.

3. Bulut Maliyet Yönetimi Araçlarını Kullanın

İşletmelerin bulut maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olacak birçok bulut maliyet yönetimi aracı mevcuttur. Bu araçlar maliyet optimizasyonu alanlarını belirlemeye, maliyet tasarrufu önerileri sunmaya ve maliyet kontrol politikalarını otomatikleştirmeye yardımcı olabilir.

4. Kaynak Kullanımını Optimize Edin

Bulut maliyetlerini optimize etmenin en etkili yollarından biri kaynak kullanımını optimize etmektir. Bu, az kullanılan kaynakların belirlenmesini ve fazlalıkların ortadan kaldırılmasını içerir. Örneğin, işletmeler kullanılmayan örnekleri veya kapsayıcıları kapatmak için otomasyon araçlarını kullanabilir veya yinelenen kopyaları ortadan kaldırmak için veri depolamayı birleştirebilir.

5. Ayrılmış Örnekleri veya Tasarruf Planlarını Kullanın

Bulut sağlayıcıları, işletmelerin bulut maliyetlerinden tasarruf etmelerine yardımcı olabilecek ayrılmış örnekler veya tasarruf planları sunar. Bu planlar, işletmelerin indirimli fiyatlar karşılığında belirli bir süre boyunca belirli bir kullanım düzeyini taahhüt etmelerine olanak tanır. İşletmeler, ayrılmış örnekleri veya tasarruf planlarını kullanarak bulut maliyetlerinde %75’e varan tasarruf sağlayabilir.

6. Maliyet Kontrol Politikaları Uygulayın

Gereksiz harcamaları önlemek için işletmeler maliyet kontrol politikaları uygulamalıdır. Bu politikalar, bireysel kaynaklar için harcama limitleri belirlemeyi, kaynak sahiplerini tanımlamak için etiketler kullanmayı veya maliyetler belirli eşikleri aştığında ekipleri bilgilendirmek için uyarılar ayarlamayı içerebilir.

7. Maliyetleri Düzenli Olarak Gözden Geçirin ve Optimize Edin

Bulut maliyet yönetimi devam eden bir süreçtir ve işletmeler bulut maliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve optimize etmelidir. Bu, maliyet raporlarının gözden geçirilmesini, optimizasyon alanlarının belirlenmesini ve maliyetlerin bütçe dahilinde kalmasını sağlamak için bulut harcamalarının gerektiği gibi ayarlanmasını içerir.

8. Doğru Paydaşları Dahil Edin

Bulut maliyet yönetimi finans, BT ve iş ekipleri dahil olmak üzere farklı paydaşlar arasında işbirliği gerektirir. Herkesin bulut maliyetlerini ve bunların işletmeyi nasıl etkilediğini net bir şekilde anlamasını sağlamak için doğru paydaşları sürece dahil etmek çok önemlidir.

9. Bulut Maliyet Yönetimi Uzmanlarını Kullanın

Son olarak, işletmeler bulut maliyet yönetimi uzmanlarıyla çalışmaktan faydalanabilir. Bu uzmanlar en iyi uygulamalar konusunda rehberlik sağlayabilir, maliyet optimizasyonu alanlarının belirlenmesine yardımcı olabilir ve bulut maliyetlerinin bütçe dahilinde kalmasını sağlamak için sürekli destek sağlayabilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

En Çok Sorulan Sorular

1. Bulut maliyetlerimi nasıl optimize edebilirim?

Bulut maliyetlerini optimize etmenin bazı yolları arasında kullanımın izlenmesi, kullanılmayan kaynakların belirlenmesi, örneklerin doğru boyutlandırılması ve bulut maliyet optimizasyon araçlarıyla bulut kullanımının tahmin edilmesi yer alır. Bulut maliyet yönetimi araçları, sizin tarafınızdan önemli ölçüde daha az manuel çaba harcayarak bulut maliyetlerini optimize etmenize yardımcı olabilir.

2. Bulut maliyet yönetimi nedir?

Bulut maliyet yönetimi veya bulut harcama yönetimi, giderleri en aza indirmek ve bulut kaynaklarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için bulut kaynaklarınızı izleme ve yönetme sürecidir. Bulut harcama yönetimi, bulut kaynak kullanımının izlenmesini, bütçelerin belirlenmesini ve maliyet tasarrufu sağlayan girişimlerin uygulanması için pratik mühendislik adımlarının atılmasını içerir.

3. Bulut maliyet yönetiminin faydaları nelerdir?

Bulut maliyet yönetiminin faydalarından bazıları arasında maliyet tasarrufu, öngörülebilirlik, ölçeklenebilirlik, görünürlük ve güvenlikte artış yer alır. Bulut maliyet yönetimi, bir bulut maliyet optimizasyon hizmeti veya aracı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

4. Maliyet yönetimi araçları nelerdir?

Bulut maliyet yönetimi araçları, işletmelerin bulut harcamalarını izlemesine, analiz etmesine ve optimize etmesine yardımcı olur. Bulut kaynağı kullanımına ilişkin öngörüler sağlar, maliyetleri belirli ekiplere veya projelere dağıtır, öneriler üretir ve mühendislerin bu önerilere göre hareket etmesine yardımcı olurlar. Bulut maliyet optimizasyon araçları, bulut maliyet optimizasyon hizmetine göre daha pratiktir; bu da genellikle daha ucuz oldukları ve size daha fazla kontrol sundukları anlamına gelir.

5. Bulut maliyet yönetimi yazılımının ortak özellikleri nelerdir?

Bulut harcama yönetimi yazılımının bazı temel özellikleri arasında bulut maliyet görünürlüğü, maliyet tahsisi, bütçe oluşturma ve tahmin etme, raporlama, kaynak etiketleme, geri göstermeler ve geri ödemeler, doğru boyutlandırma, düğüm yönetimi ve otomatik ölçeklendirmeye yönelik araçlar yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Bulut Ağ İletişimi Nedir?

Sonraki Yazı

Edge Computing (Uç Bilgi İşlemi) Nedir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.