Bulut Mühendisliği Nedir?

Bulut bilişim mühendisliği alanı, şirketler son çevrimiçi hizmetlerin güvenliğini ve kullanılabilirliğini sağlayabilecek daha fazla yetenek aradıkça büyümektedir. Bu da bulut mühendisliğini özel ilgi alanları ve becerileri olanlar için ideal bir kariyer yolu haline getirir.

Peki bulut mühendisi tam olarak nedir?

Bulut Mühendisi Nedir?

Bulut, çevrimiçi olarak erişilen sunucular ve bu sunucular üzerinde çalışan yazılım ve veri tabanlarını ifade eder. Bulut sunucuları dünya çapındaki veri merkezlerinde kurulur ve bulut, işletmelerin veri depolaması için birincil konum haline getirir. Bulutun benimsenmesi, maliyetleri düşürmek, verimliliği kolaylaştırmak ve veri sistemlerinin çalışanlar tarafından her yerde kullanılabilir olmasını sağlamak isteyen şirketler için popülerdir. Bu şekilde, bulut teknolojisi iş süreçlerini iyileştirir ve şirketler gelecekteki ihtiyaçlarına bağlı olarak ölçeklendirirken veya küçültürken bulut sağlayıcılarına geçiş yapabilir. 

Bulut mühendisleri, çevrimiçi hizmetler, mimari, geliştirme ve yönetime odaklanır. Bulut mühendisleri bir işletmenin teknoloji altyapısını değerlendirir ve veri ve süreçleri buluta taşıma seçeneklerini araştırır. 

Bulut mühendisleri danışmanlık, güvenlik, makine öğrenimi veya veri tabanı bakımı konularında da uzmanlaşabilir. 

Örneğin, Salesforce, büyük şirketlerin pazarlama, satış, hizmet, ticaret ve BT alanlarında kullanılan temel iş araçlarını entegre etmek için güvendikleri bir hizmet olarak yazılım (SaaS) örneğidir. Dropbox, hem öğrencilere hem de profesyonellere dosya paylaşımı ve veri depolama konusunda hizmet veren bir başka tanınmış bulut bilişim ürünüdür. Son olarak, Bulutistan ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bulut bilişim çözümleri sağlayan çevrimiçi bir platformdur. 

Bulut bilişim mühendisinin rolü ayrıca ölçme, analiz etme ve verilere dayalı önerilerde bulunmayı içerir. Mühendislerin çoklu bulut ortamlarında deneyim sahibi olmaları beklenir. Çoklu bulut ortamı, bir şirketin her biri belirli bir uygulama veya hizmet sunan birden fazla bulut platformu kullandığı bir ortamdır. Çoklu bulut ortamı, şirketin nihai hedeflerine ulaşmak için kullandığı genel bulutları, özel bulutları ve uç bulutları içerir. 

Özel bulut, altyapının tek bir kullanıcı kuruluşa tahsis edildiği bir bulut bilişim modeliyken, uç bulut, işlem gücünü bir şirketin ağındaki istemcilere dağıtmak için kullanılır.

Bu rol kapsamında, bulut bilişim mühendisleri yönetici pozisyonlarından geliştirme işlerine kadar çeşitli rollerde çalışır. Bu rol mükemmel kodlama becerileri ve ekip çalışması gerektirir çünkü bulut bilişim mühendisleri genellikle diğer programcılar ve geliştiricilerden oluşan bir ekiple birlikte yazılım tasar ve uygular. 

Bulut bilişim mühendisleri düzenli bakım ve sorun giderme işlemlerinden sorumludur ve sistem mühendisleri, veri tabanı yöneticileri veya güvenlik yöneticileri olarak uzmanlaşabilir. Bir işletme buluta geçmeyi seçerse, bulut bilişim mühendisi geçiş sürecini denetler ve yeni sistemin bakımını yapar.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Mühendisi İş Tanımı

Bu profesyoneller, bir şirket için bulut tabanlı uygulamaların ve sistemlerin tasarlanması, uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur. İşletme sahipleri bulut tabanlı uygulamalar oluşturmak, mevcut uygulamaları buluta taşımak ve sistemlerde hata ayıklamak için bulut mühendislerine güvenir. Fakat başarılı bir bulut mühendisi, ekip çalışması gibi sosyal becerilere de sahip olmalıdır.

Bulut mühendisleri genellikle bu beklentilere ulaşmak için yazılım mühendisleri ile işbirliği içinde çalışır. Profesyoneller birlikte bulut uygulama ve sistemlerini geliştirir, bakımını yapar ve optimize eder. Bulut mühendisleri ayrıca diğer profesyonelleri bulut güvenliği ve bulut bilişim becerileri konusunda eğitir.

Bulut Mühendisliği İçin Hangi Bölümden Mezun Olunmalı?

Bulut mühendislerinin bulut bilişim, bilgi teknolojileri veya ağ yönetimi alanlarında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları beklenir. Lisans düzeyinde birçok bulut bilişim programı mevcuttur. Lisans öğrencilerinin benzer alanları keşfetmesi yaygın olduğundan, bazı üniversiteler bulut bilişim derecesini bilgisayar bilimleri, yönetim bilgi sistemleri, iş analitiği veya bilgi teknolojisi lisans derecesi ile eşleştirilmiş bir uzmanlık olarak sunabilir. 

Genel bilgisayar bilimleri ve bulut bilişim dersleri arasında genellikle bir örtüşme olsa da, kararlı bir aday için özellikle bulut mühendisliği kariyerini hedefleyen bir eğitim almak daha değerli olabilir. Bu, lisans veya yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirilebilir ve çoğu üniversitede hem çevrimiçi hem de fiziksel programlar mevcuttur. 

Eğitim seviyesi ne olursa olsun, bulut bilişim mühendisleri bulut platformlarıyla ilgili uygulamalı deneyim kazanmalı ve bulut kaynaklarının son kullanıcılar arasında nasıl paylaştırıldığını anlamalıdır. Derece programları genellikle BT laboratuvarları aracılığıyla pratik beceri eğitimi sağlayarak öğrencileri bulut bilişim ortamında ağ kurulumu, sanallaştırma, veri güvenliği ve gizliliğe hazırlar.

Üniversiteye ek olarak, ilgili geçmişe ve deneyime sahip kişiler için bootcamp’ler ve sertifikalar da mevcuttur. 

Nasıl Bulut Mühendisi Olunur?

Bulut mühendisi olmanın ilk adımı, gerekli bilgi ve deneyimi edinmektir. Fakat işverenler genellikle aşağıdaki özellikleri arar:

1. Eğitim

Bulut bilişim mühendisleri için birçok iş tanımı, başvuru sahiplerinin bulut bilişim alanında lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip olmasını gerektirir. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak, ilgili ürün sertifikaları bulut bilişim alanında yüksek lisans derecesine eşdeğer bir ağırlığa sahip olabilir. Bu programlar adayı bilgisayar teknolojisi, programlama, ağlar, yazılım tasarımı ve proje yönetimi konularında yeterlilik göstermeye hazırlar. 

2. Ürün Sertifikaları

Sınırlı deneyime sahip bir bulut işi arayan adaylar, birden fazla bulut ürünü sertifikası alarak bir bulut bilişim işi bulabilir. Microsoft Azure, çoğu giriş seviyesi aday için iyi bir başlangıç noktası olarak Azure Fundamentals sertifikası sunar. Gelişmiş ürün sertifikaları ise Azure Solutions Architect Expert ve Azure Administrator Associate olarak mevcuttur. AWS tabanlı uygulamaları geliştirme ve sürdürme konusunda bir yıllık deneyimin ardından AWS Certified Developer – Associate sertifikası adayın programlama dilleri, AWS temel hizmetleri, AWS mimarisinin en iyi uygulamaları ve uygulama yaşam döngüsü yönetimi konularında uygun bilgiye sahip olduğunu gösterir.

3. Deneyim

Birçok işveren bulut bilişimle ilgili deneyime sahip olduğunuzu görmek ister. Bu noktada stajlar ve bootcamp’ler ilgili deneyimi göstermek için kullanılabilir. Şu anda VMware, Leidos, Microsoft, Blue Cross Blue Shield, Intel, DocuSign ve SAP’de bulut bilişim stajları mevcuttur. Bulut becerilerine olan talep şu anda arzı geride bırakmaktadır, bu da adaylara sınırlı deneyime sahip olmalarına rağmen giriş seviyesi bulut bilişim işleri ararken biraz esneklik sağlar.

4. Programlama

Bulut bilişim mühendisleri, iş yüklerini buluta bağlamak için Uygulama Programlama Arayüzlerini (API’ler) kullanır. Yöneticiler bu API’leri kodlama ve Java, Asp.net, PHP, Python ve Ruby’de diğer programlama görevlerini yerine getirme konusunda yetkin olmalıdır. Veri odaklı dillerdeki yeterlilik, genel amaçlı dillere göre daha önemlidir.

5. Bulut bilişim mimarisi

Bulut bilişim mimarisi, bulut bilişim için gerekli bileşenleri ve alt bileşenleri ifade eder. Bu bileşenler genellikle bir ön uç platformu, arka uç platformları, bulut tabanlı dağıtım ve bir ağdan oluşur. Bulut bilişim mühendislerinin bulut bilişim mimarilerini, üst düzey tasarım modellerini, gelişmiş kodlamayı ve her bir tedarikçi tarafından belirlenen yönergelere göre belirli ürün kullanımını anlamaları beklenir. Bulut bilişim mühendisleri temel bulut altyapısını kurabilmeli, mevcut SaaS uygulamalarını hayata geçirebilmeli ve Amazon ve Microsoft gibi satıcılar tarafından yayınlanan bulut tabanlı hizmetleri tasarlayabilmelidir.

6. Bulut bilişim araçları

Bulut altyapısı otomasyonu için kullanılan başlıca araçlar arasında AWS CloudFormation, Puppet, Ansible, Chef, Kubernetes, Terraform, Google Cloud Deployment Manager ve Microsoft Azure Automation yer almaktadır. Cloudability, Cloudyn, Informatica, CloudHub, AtomSphere, RightScale, Enstratius ve Agility gibi yapılandırma yönetimine yardımcı olan bulut bilişim araçları da vardır. Puppet ve Chef gibi araçlar otomasyon ve proje yönetimi için kullanılabilir. Bulut bilişim mühendisliği adayları, tercihen iş ilanında listelenenler olmak üzere bu araçlardan birkaçında yetkin olmalıdır.

Bir Bulut Mühendisi Ne İş Yapar?

Temelde bir bulut bilişim mühendisinin işi, bulut hizmetlerinin tasarımı, planlanması, bakımı ve sorun giderme süreçlerinde kaynak tahsis etmek ve proje yönetimi desteği sağlamaktır. Ancak bu, aşağıdakiler gibi birkaç farklı sorumluluğu da içerebilir:

 • Mimarilerin kurulması: Bulut bilişim mühendisleri Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi bulut sağlayıcıları kullanarak mimariler oluşturmaktan sorumlu olabilir.
 • Taşıma: Bulut mühendisleri, bir şirketin ürününe yönelik talep arttığında ve ölçek büyütmesi gerektiğinde genellikle mevcut altyapıları bulut tabanlı sistemlere geçirir.
 • Güvenlik: Bulut bilişim mühendisleri bulut tabanlı sistemlerin güvenliğini ve erişimini yönetir.
 • Sorun giderme: Bulut bilişim mühendisleri devam eden operasyonel yönetim, bakım ve sorun giderme işlemlerinden sorumludur. Daha küçük bir şirkette (yani 20’den az çalışanı olan), bulut bilişim mühendisi aynı zamanda yerel bilgisayarların, fotokopi makinelerinin ve yazıcıların bakıma ihtiyacı olduğunda bu sistemlerin sorunlarının giderilmesinden sorumlu BT uzmanı olabilir.

Tüm bulut bilişim mühendisleri bu rollerin hepsini yerine getirmez. Bir işin sorumlulukları genellikle kuruluşa ve şirketin ait olduğu sektöre bağlıdır.

Bulut Mühendisi İş Rolleri Nelerdir?

Bulut mühendisleri birçok farklı kariyer yolu izleyebilir. Indeed’e göre, tanımlarında bulutla ilgili becerileri listeleyen, bu alanda en çok talep gören 15 rol aşağıdaki şekildedir:

 • Yazılım mühendisi
 • Kıdemli yazılım mühendisi
 • Yazılım mimarı
 • Geliştirme operasyonları mühendisi
 • Full stack geliştirici
 • Bulut mühendisi
 • Veri mühendisi
 • Java geliştirici
 • Sistem mühendisi
 • Veri bilimci
 • Sistem yöneticisi
 • Kıdemli Java geliştirici
 • .NET geliştiricisi
 • Front-end geliştirici
 • Back-end geliştirici

Bulut Mühendisi Olmak İçin En Önemli Sebepler

Bulut mühendisliği, teknolojide nispeten yeni bir alandır ve bu profesyonellere olan talep muhtemelen öngörülebilir gelecekte de devam edecektir. 

Aşağıdaki listede bulut bilişimi öğrenmek ve bulut mühendisi olmak için en önemli sebepleri bulabilirsiniz:

1. Büyük iş beklentileri

Bulut sistemlerinde kariyer yapmak kazançlı bir seçimdir. Çünkü dünya çapındaki şirketler, başarılı bir bulut geçişi için bulut teknolojilerini kullanma konusunda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip profesyonellere güvenir. Bugün yeni kurulan şirketler ve köklü şirketler bulut tabanlı çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

2. Yüksek maaş

Teknolojideki birçok kariyerde olduğu gibi bulut mühendisleri de sorunları çözmek için çok zaman harcar. Buluta geçmek isteyen şirketlerdeki artışla birlikte, bulut uzmanlarına olan talepte de buna paralel bir artış vardır. Bu da bu alandaki uzmanlar için yüksek maaş anlamına gelir.

3. Geniş fırsatlar

Bulut bilişimde uzmanlaştığınızda, yalnızca teknoloji alanında değil, birçok sektörde çalışma fırsatına sahip olursunuz. Ayrıca, bulut alanındaki bilgi ve uzmanlık size sonsuz iş fırsatları sağlayacaktır.

Bulut Mühendisliğinin Geleceği

Bulut mühendisliğinin geleceği oldukça olumludur. Bureau of Labor Statistics’e göre, bulut mühendisliği iş ilanlarının 2019’dan 2029’a kadar %32 oranında artması beklenmektedir. Bu, tüm meslekler için ortalama büyüme oranından çok daha hızlıdır. İşletmeler bulut tabanlı bilişime geçmeye devam ettikçe, bulut mühendislerine olan talep de artacaktır.

Bulut Mühendisi ve DevOps Mühendisi Arasındaki Fark Nedir?

Bulut Mühendisi DevOps Mühendisi
Bulut mühendisi, bireyler veya işletmeler için bulut altyapısı ve platformları oluşturmak ve sürdürmekten sorumlu bir BT uzmanıdır. Bir DevOps mühendisi, yazılım geliştirme sürecini daha hızlı hale getirmek için yazılım geliştirme, mühendislik ve yönetim arasında köprü kurmaktan sorumlu bir BT uzmanıdır.
Bir bulut mühendisi temel olarak bulut bilişim kapsamındaki çeşitli teknik sorumluluklardan sorumludur. Bir DevOps mühendisi temel olarak yazılım uygulamalarının çeşitli geliştirme ve operasyonlarından sorumludur.
Bir bulut mühendisinin temel odak noktası bulut altyapısı ve operasyonlarıdır. Bir DevOps mühendisinin temel odak noktası geliştirme, operasyonlar ve QA’dir.
Bulut mühendisi, DevOps mühendisinin bir alt kümesi olarak kabul edilir. DevOps mühendisi, bulut mühendisinin bir üst kümesi olarak kabul edilir.
Temel olarak bulut mühendislerinin iş büyümesi DevOps mühendislerine kıyasla daha azdır. Temel olarak DevOps mühendisinin iş büyümesi, bulut mühendisine göre nispeten daha yüksektir.
Bulut mühendisinin maaşı DevOps mühendislerine göre nispeten daha düşüktür. DevOps mühendisinin maaşı bulut mühendislerine göre nispeten daha yüksektir.
Bulut mühendislerinin yazılım yaşam döngüsü anlayışı DevOps mühendislerinden daha azdır. DevOps mühendislerinin yazılım yaşam döngüsü anlayışı bulut mühendislerinden daha fazladır.
Çevik metodoloji kısmen takip edilmektedir. Çevik metodoloji özenle takip edilmektedir.
Bulut mühendisleri beyin fırtınası bulut çözümleri yaratır. DevOps mühendisleri otomasyonu etkili hale getirmenin yollarını bulur.

Bulut Mühendisi Mülakat Soruları Nelerdir?

Bulut mühendisliği için şirketlere başvuran adaylar, daha önceki deneyimleri de dahil olmak üzere bir dizi farklı mülakat sorusu bekleyebilir. Bu sorular muhtemelen aşağıdaki konuları içerir:

 • Bulut platform ve teknolojileri
 • Güvenlik sorunları
 • Diğer ekiplerle işbirliği içinde olmak

Bir bulut mühendisinin mülakat sırasında sorulmasını bekleyebileceği bazı sorular aşağıdakileri içerir:

 • Bulutta belirli çözümleri uyguladığınız ne tür projelerde yer aldınız?
 • Bulut uygulamasıyla ilgili olarak karşılaştığınız bazı güvenlik sorunları nelerdir?
 • Bulut hizmet sağlayıcıları ile ne tür ilişkiler kurdunuz?
 • En çok hangi web geliştirme araçlarında yetkinsiniz? Kullanmayı en çok sevdiğiniz araçlar hangileri? Neden?
 • Bulut tabanlı çözümlerin önündeki belirli bir engeli çözmek için bir BT ekibinin diğer üyeleriyle nasıl çalıştığınıza dair bir örnek verin.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Mühendisliği İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Bulut mühendisi olmak ne kadar sürer?

Çoğu insan için bulut mühendisi olmak en az dört yıl sürer. Ancak mühendis olmak için tek yol diploma almak değildir. Bir eğitim kampına katılarak veya bazı çevrimiçi yardımlarla ve gerekli becerileri kazanarak da bulut mühendisliği kariyerinize başlayabilirsiniz.

2. Bulut mühendisi olmak zor mu?

Araştırmalara göre, bulut mühendisi olmak kolay değildir. Çünkü öngörülemeyen bulut karmaşıklıkları günlük operasyonların yürütülmesini zorlaştırabilir. Bu da tüm yükü sizin sırtlamanız gereken durumlar ortaya çıkarabilir.

3. Bulut mühendisi olmak iyi bir kariyer mi?

Bulut mühendisleri global olarak çok talep gördüğü için oldukça önemli bir iş profilidir.

4. Bulut mühendisliği için hangi bölümden mezun olmalıyım?

Bulut mühendisi olmak için bilgisayar bilimleri, bilgi sistemleri, teknoloji veya ilgili bir alanda lisans derecesine ihtiyacınız olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Bulut Ağı Nedir? İşletmelere Nasıl Fayda Sağlar?

Sonraki Yazı

Bulut Ölçeklenebilirliği Nedir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.