Bulut Ölçeklenebilirliği Nedir?

Bulut bilişim, BT sistem ve kaynaklarının internet üzerinden talep üzerine sunulmasıdır. Kendi donanım ve sunucularınıza yatırım yapmanın aksine bulut bilişim bu düzeyde bir ilk yatırım gerektirmez. Bunun yerine, işletmelerin kendi BT varlıklarına sahip olmalarını engelleyebilecek bir kullandıkça öde hizmeti sunar. 

Bu noktada bulut ölçeklenebilirliği, işletmelerin kendi sistem ve donanımlarını yükseltmek veya düşürmek zorunda kaldıkları zamanların aksine değişen talebe anında yanıt verilir.

Bulut Ölçeklenebilirliği Nedir?

Ölçeklenebilirlik, bir işletmenin değişen ihtiyaçlarını ve performansı olumsuz şekilde etkilemeden, tanımlanmış kısıtlamalar (donanım, yazılım vb.) dahilinde ele alır. 

Başka bir deyişle, kullanıcı yükü zaman içinde kademeli olarak artarken bir sistemin yanıt vermeye devam etme yeteneğidir denilebilir. Ölçeklenebilir bir çözüm, önceden planlanmış bir şekilde istikrarlı ve uzun vadeli bir büyüme sağlar.

Bulut ölçeklenebilirliği sayesinde işletmeler, birkaç yıl içinde modası geçebilecek pahalı ekipman satın almanın ön maliyetlerinden kaçınabilir. Bulut sağlayıcıları sayesinde sadece kullandıkları kadar ödeyerek maliyeti en aza indirir. Sunucularda büyük yükler çalıştıran büyük işletmeler için maliyet tasarrufu gerçekten artabilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Ölçeklenebilirliğinin Temel Özellikleri

Bulut ölçeklenebilirliğinin temel özellikleri aşağıdaki şekildedir:

1. Hızla artış veya azalma sağlar

Ölçeklendirme, boyuttaki bir değişikliktir. Artma veya azalma anlamına gelebilir

2. Büyük bir fark yaratır

Küçük bir değişikliği tanımlamak için “ölçeklenebilirlik” gibi bir kelime kullanmazsınız. Bu, önemli miktarda kullanıcı veya veri ya da vCPU ve vRAM gibi donanım benzeri varlıklar eklemek anlamına gelir.

3. Minimum kesinti süresi sağlar

Mevcut bir dağıtıma kaynak eklersiniz, bu nedenle minimum kesinti süresi veya öğrenme eğrisi sağlar.

4. Hızlıdır

Tüm bulut çözümleri dakikalar içinde veya bir butona tıklayarak ölçeklenmez, ancak bulut ile ölçeklendirme en azından donanımı kendiniz satın alıp kurmaktan daha hızlıdır.

5. Kolaylık sağlar

Bulut mimarisi işleri yerel olarak ölçeklendirmekten daha kolay hale getirir. Sanallaştırma olmasaydı, en büyük uygulamalarınızı pahalı ve bakımı zor ana bilgisayarlarda çalıştırmanız gerekirdi.

Bulut Ölçeklenebilirliği Nasıl Elde Edilir?

Bulut bilişimde iki temel ölçeklenebilirlik türü vardır: dikey ve yatay ölçeklendirme. 

Dikey olarak ölçeklendirmek için (yukarı veya aşağı ölçeklendirme), bellek (RAM), depolama veya işlem gücünü (CPU) yükselterek mevcut bir sanal sunucuya güç ekler veya çıkarırsınız. Bu, ölçeklendirmenin ölçeklendirilen sunucu veya makinenin kapasitesine bağlı olarak bir üst sınırı olduğu anlamına gelir; bunun ötesinde ölçeklendirme genellikle kesinti süresi gerektirir. 

  • Ölçek büyütme: Mevcut bir kaynağa güç eklemek.
  • Ölçek küçültme: Mevcut bir kaynağın gücünü azaltmak/çıkarmak.

Yatay olarak ölçeklendirmek için (içeri veya dışarı ölçeklendirme), iş yükünü makinelere yaymak için sisteminize sunucular gibi daha fazla kaynak eklersiniz, bu da performansı ve depolama kapasitesini artırır. Yatay ölçeklendirme özellikle minimum kesinti süresi gerektiren yüksek kullanılabilirlik hizmetlerine sahip işletmeler için önemlidir.

  • Ölçeklendirme: Mevcut bir kaynak grubundan/kümesinden kaynakları kaldırmanıza olanak tanır.
  • Dışarı ölçeklendirin: Mevcut bir kaynak grubuna/kümesine kaynak eklemenize olanak tanır..

Bulut Bilişimde Ölçeklenebilirliğin Önemi

Ölçeklenebilirlik bulut bilişimde birkaç nedenden dolayı önemlidir.

İlk olarak, işletmelerin kaynaklarını talebe göre ayarlamalarına olanak tanır. Bir işletme trafikte veya kullanımda ani bir artış yaşıyorsa, herhangi bir kesinti veya performans sorunu yaşamadan talebi karşılamak için kaynaklarını kolayca ölçeklendirebilir.

Bu, son kullanıcıların olumlu bir deneyim yaşamaya devam etmesini ve işletmenin hizmet gecikmeleri veya kesintileri nedeniyle herhangi bir müşteri kaybetmemesini sağlar.

İkinci olarak, ölçeklenebilirlik maliyet optimizasyonu için de gereklidir. Kaynakları hızlı bir şekilde yukarı veya aşağı ölçeklendirme becerisi sayesinde işletmeler harcamalarını optimize edebilir ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde tahsis edebilir.

Uzun süre kullanılmayan pahalı altyapıları satın almak ve bakımını yapmak zorunda kalmazlar. Bunun yerine, kaynakları gerektiği gibi sağlayabilir ve yalnızca kullandıkları kadarını ödeyebilirler.

Üçüncü olarak, ölçeklenebilirlik bir işletmenin genel çevikliğini artırır. Kaynaklarını hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklendirebilen işletmeler, pazardaki değişikliklere ve yeni fırsatlara daha hızlı ve verimli bir şekilde yanıt verebilir.

Bu da hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmalarına ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olur.

Bulut Bilişimde Ölçeklenebilirlik Türleri

Bulut bilişimde temel olarak üç tür ölçeklenebilirlik vardır:

1. Dikey ölçeklendirme (yukarı ölçeklendirme)

Bu tür bir ölçeklenebilirlik özellikle iş yükleri arttığında ve sunucunun performansını artırmak için mevcut altyapıya kaynaklar eklendiğinde uygundur. Acil ihtiyaçlarınıza kısa vadeli bir yanıt arıyorsanız dikey ölçeklendirme sizin için uygun olabilir.

2. Yatay ölçeklendirme (dışarı ölçeklendirme)

Şirketlerin sürekli artan iş yükü ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut altyapılarına yeni bileşenler eklemelerine olanak tanır. Yatay ölçeklendirme ise uzun vadeye yönelik olup mevcut ve gelecekteki kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur ve genişleme için bol miktarda potansiyel sunar. Bu tür ölçeklendirmede kaynaklar yatay bir sıra halinde eklenir.

3. Diyagonal ölçeklendirme

Hem dikey hem de yatay olarak eklenen kaynaklarla yatay ve dikey ölçeklenebilirliği birleştirir.

Bulut Ölçeklenebilirliğinin Avantajları Nelerdir?

Bulut ölçeklenebilirliğinin, buluta geçişi ve DaaS gibi bulutta barındırılan hizmetleri kullanmayı tercih etmeyi sağlayan birçok avantajı vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Maliyet etkinliği

Bulut ölçeklenebilirliği müşteriye sunduğu uygun fiyat etiketiyle müşterileri cezbeder. Geçmişte, işletmelerin kendi şirket içi sanallaştırma altyapılarını satın almak için önemli yatırımlar yapmaları ve bunu standartlara uygun şekilde sürdürmek için uzman ekiplerini günün her saati hazır tutmaları gerekiyordu. Şirketler ayrıca her birkaç yılda bir altyapılarının bakımını yapmak ve eskiyenleri kaldırmak için büyük bir bütçe ayırmak zorundaydı. Günümüzde bunların hepsi bulut sağlayıcısına talep üzerine yapılıyor ve küçük bir ek ücret gerektiriyor. İster bulutun güç kapasitesini ister depolama alanını artırmak ya da azaltmak isteyin, bulut sağlayıcıları müşteriye bir fiyat teklifi verir ve en geç birkaç gün içinde bu istekleri uygulamaya koyar.

2. İş çevikliği

İşletmeler büyüdükçe, ihtiyaçları ve üçüncü taraf şirketlerden talepleri de artar. Bu noktada bulut ölçeklenebilirliği iş çevikliği sağlar ve işletmelere daha iyi ve daha hızlı performans gösteren BT sistemlerini rahatlıkla sunarak yeni fırsatlar için yeni sınırlar açar. 

3. Felaket kurtarma

Temel olarak, şirketlerin felaket kurtarma planlarını dışarıdan temin etmek için BT şirketlerine daha fazla ödeme yapmaları gerekir. Artık tüm bunlar, ihtiyaç duyulan boyut ne olursa olsun verileri güvenli bir şekilde depolamak için oluşturulmuş ölçeklenebilir bulut kaynaklarının yardımıyla yapılabilir.

4. Esneklik ve kaynak tahsisi

Bulut ölçeklenebilirliğinin başlıca faydalarından biri sunduğu esnekliktir. İşletmeler, optimum performansı korurken maliyetleri optimize ederek kaynaklarını talebe göre artırabilir veya azaltabilir.

5. Yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik

Bulut ölçeklenebilirliği, hizmetlerin yüksek kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlar. Kaynakların birden fazla sunucu ve veri merkezine dağıtılmasıyla kesinti riski önemli ölçüde azaltılır ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlanır.

6. Performans iyileştirme

Ölçeklenebilirlik performansı doğrudan etkiler. Gerektiğinde daha fazla kaynak tahsis edebilme yeteneği sayesinde bulut tabanlı uygulamalar daha hızlı yanıt süreleri sunabilir ve büyüyen bir kullanıcı tabanını etkin bir şekilde idare edebilir.

Bulut Ölçeklenebilirliği Uygulanmasındaki Zorluklar

Bulut ölçeklenebilirliği uygulamasındaki bazı zorluklar aşağıdaki şekildedir:

1. Veri Güvenliği ve Gizlilik Endişeleri

Veriler çeşitli sunucular arasında dağıtıldığından, hassas bilgilerin korunması için sağlam veri güvenliği ve gizlilik önlemlerinin sağlanması çok önemli hale gelmektedir.

2. Uyumluluk ve Birlikte Çalışabilirlik

Mevcut sistemleri bulut tabanlı çözümlerle entegre etmek, dikkatli planlama ve yürütme gerektiren uyumluluk zorlukları ortaya çıkarabilir.

3. İzleme ve Yönetim

Ölçeklenebilir bir bulut altyapısının izlenmesi, performans darboğazlarını belirlemek ve olası sorunları proaktif olarak ele almak için çok önemlidir.

Ölçeklenebilirliği Sağlamak için En İyi Uygulamalar

Bulut ölçeklenebilirliği sağlamak için en iyi uygulamalar aşağıdaki şekildedir:

1. Ölçeklenebilir Mimari Tasarımı

Sıfırdan ölçeklenebilir bir mimari tasarlamak, gelecekteki büyümeyi desteklemek için uygun teknolojilerin ve çerçevelerin seçilmesini içerir.

2. Bulut Hizmet Sağlayıcısı Seçimi

İşletmenizin ihtiyaçları ve büyüme stratejisiyle uyumlu doğru bulut danışmanlığı hizmet sağlayıcısını seçmek, başarılı ölçeklenebilirlik için kritik öneme sahiptir.

3. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği

Sağlam felaket kurtarma planlarının uygulanması, iş sürekliliğini sağlar ve öngörülemeyen olaylar sırasında kesinti süresini en aza indirir.

Başarılı Ölçeklenebilirliğin Gerçek Hayattan Örnekleri

1. E-ticaret Platformu

Popüler bir e-ticaret platformunun tatil satışları sırasında yoğun trafiği yönetmek için nasıl sorunsuz ölçeklenebilirlik sağladığını keşfedebilirsiniz. 

2. SaaS Uygulaması

Hizmet kalitesinden ödün vermeden müşteri tabanını genişletmek için bulut ölçeklenebilirliğinden yararlanan bir SaaS şirketinin yolculuğunu keşfedebilirsiniz.

Bulut Nasıl Ölçeklendirilir?

Bulut bilişimde ölçeklendirmenin üç yolu vardır. 

  • Manuel ölçeklendirme, dikey veya yatay fark etmeksizin bir mühendisin ölçeklendirme sürecini tek başına yönetmesi anlamına gelir. Herhangi bir ölçeklendirme türü için bilgisayarda bir tuşa basmak zor bir görev değildir ancak yine de büyük bir hassasiyet ve konsantrasyon gerektirir. Zaman alıcıdır ve insan hataları göz ardı edilemez. Bu hataların bazıları kritik değildir ancak bazıları şirketinize pahalıya mal olabilir.
  • Programlı ölçeklendirmenin gerçekleştirilmesi manuel ölçeklendirmeye göre daha kolaydır. Çizelgeleme talep değişikliklerine göre yapılır. Şirketlerin çoğu, tüm örneklerinin 7/24 tam kapasiteyle çalışmasına ihtiyaç duymaz. Örneğin, bir şirket tüm ekip özenle çalışırken sabah 10’dan akşam 7’ye kadar 20 örneğe ölçeklendirebilir ve daha az iş yüküne ihtiyaç duyulduğunda akşam 8’den sabah 9’a kadar 5 örneğe ölçeklendirebilir.
  • Otomatik ölçeklendirme veya bulut otomatik ölçeklendirme, birden fazla kaynak için oluşturulan önceden tanımlanmış bir dizi kurala dayalı olarak gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Belirlenen kullanım eşiği aşıldığında, gerekli eylem tetiklenir. Başka bir deyişle, sistem anormallikleri tespit eder ve anında yanıt verir (yukarı, aşağı, dışarı veya içeri ölçeklendirir). BT departmanınızın diğer görevler üzerinde çalışmasına olanak tanır, uygulamanın kesintisiz çalışmasını sağlar ve daha iyi maliyet optimizasyonu sağlar.

Ölçeklendirme ve Maliyet Yönetimi

Bulut maliyetlerini optimize etmek ve aynı zamanda performansı etkilememek için işletme, örneklere hak tanıyabilir veya ayrılmış örnekler (Rls) satın alabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hakların ölçeklendirilmesine izin verirken, Rls’nin belirli bir miktar ve türdeki kaynakları birkaç yıl boyunca kullanma taahhüdü nedeniyle ölçeklendirilememesidir.

Bu nedenle şirketler en iyi bulut maliyet optimizasyonu uygulamalarını ararken, istedikleri zaman ölçeklendirme fırsatına sahip olmak ya da Rls satın alırken indirim almak arasında seçim yapmak zorundadır. Bunu yapmak için, öncelikle mevcut ve geçmiş kullanım hacminin derinlemesine araştırılması gerekir.

Bulutunuzun Optimum Ölçeklenebilirliğini Nasıl Belirlersiniz?

İş gereksinimleri veya talep değişiklikleri sıklıkla ölçeklenebilir bulut değişiklikleri gerektirir. Ancak ne kadar depolama, bellek ve işlem gücüne ihtiyacınız var? Yukarı mı yoksa aşağı mı ölçeklendirme yapmalısınız?

Bu noktada boyutlandırmayı belirlemek için sürekli performans testi gereklidir. BT yöneticileri yanıt süresini, istek hacmini, CPU yükünü ve bellek kullanımını sürekli olarak izlemelidir. Bu test aynı zamanda bir programın kullanıcı talebine göre ne kadar iyi ölçeklenip ölçeklenemeyeceğini de kontrol eder.

Ayrıca otomasyon da bulut ölçeklenebilirliğini artırabilir. Performansı korumak için otomatik olarak ölçeklenen kullanım eşikleri belirleyebilirsiniz. Ölçeklendirme gereksinimlerinizi yönetmek için üçüncü taraf bir yapılandırma yönetimi hizmeti veya aracı kullanmayı düşünebilirsiniz.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Esnekliği vs Bulut Ölçeklenebilirliği

Aşağıdaki listede bulut esnekliği ve bulut ölçeklenebilirliği arasındaki farkları bulabilirsiniz:

1. Hizmet Kullanılabilirliği

Ölçeklenebilirlik istikrarlı sistem büyümesi sağlarken, esneklik değişken kaynak taleplerini çözer. Bu noktada ihtiyaçları karşılamak için otomatik olarak ölçeklendirme yapabilirsiniz.

2. Daha İyi Performans

Ölçeklenebilir ve elastik konfigürasyonların her ikisi de tutarlı performans sağlar. Bu sayede müşteriler iyi bir müşteri deneyimi yaşar.

3. Maliyet Etkinliği

Bulut ölçeklenebilirliği ve bulut esnekliği, kaynakları verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Yoğun olmayan dönemler için fazla ödeme yapmazsınız. 

Esneklik Ölçeklenebilirlik
Esneklik, kaynak gereksinimlerindeki artabilen veya azalabilen dinamik değişikliklere yanıt vermek için kullanılır. Ölçeklenebilirlik, bir işletmenin statik olarak artan iş yükünü ele almak için kullanılır.
Beklenmedik talep artışları veya mevsimsel taleplerle başa çıkmak için kullanılan kısa vadeli bir stratejidir. Ölçeklenebilirlik, talepte beklenen bir artışla başa çıkmak için kullanılan uzun vadeli bir stratejidir.
Esneklik, talep ve iş yükü yalnızca geçici olarak artan küçük işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçeklenebilirlik, müşteri tabanı sürekli genişleyen büyük şirketler tarafından operasyonları verimli bir şekilde yürütmek için kullanılır.
Esneklik için ölçeklenebilirlik gereklidir. Öte yandan, ölçeklenebilirlik için esneklik gerekli değildir.

Bulut Ölçeklenebilirliği İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Bulut bilişimde esneklik ne anlama gelir?

Esneklik, talepteki beklenmedik artışlarla veya mevsimsel taleplerle başa çıkmak için kullanılan kısa vadeli bir stratejidir.

2. Bulut bilişimde ölçeklenebilirlik teriminden ne anlaşılıyor?

Ölçeklenebilirlik, talepte beklenen bir artışla başa çıkmak için kullanılan uzun vadeli bir stratejidir.

3. Ölçeklenebilirlik türleri nelerdir?

Üç tür ölçeklenebilirlik vardır: dikey ölçeklenebilirlik, yatay ölçeklenebilirlik ve çapraz ölçeklenebilirlik.

4. Dikey ölçeklenebilirlik nedir?

Bu tür ölçeklenebilirlik özellikle iş yükleri arttığında ve sunucunun performansını artırmak için mevcut altyapıya kaynaklar eklendiğinde uygundur. Acil ihtiyaçlarınıza kısa vadeli bir yanıt arıyorsanız dikey ölçeklendirme sizin için uygun olabilir.

5. Esneklik ne zaman kullanılır?

Kaynak gereksinimlerinin kısa bir süre içinde önemli ölçüde dalgalandığı durumlarda kullanılır. Ağır bir iş yükünün üstesinden gelmek için kalıcı bir kaynak altyapısının gerekli olduğu durumlarda kullanım için uygun değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Bulut Mühendisliği Nedir?

Sonraki Yazı

Dijital İkiz Nedir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.