Bulut Ağı Nedir? İşletmelere Nasıl Fayda Sağlar?

Ağ oluşturma, cihazları birbirine bağlayan, sistemleri coğrafi konumlar arasında entegre eden ve bilgilerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir süreçtir. En önemli süreçlerden biri olmasına rağmen bilgi işlemin genellikle en çok gözden kaçan yönüdür. 

Bulut bilgi işlemin yükselişi ile birlilkte ağ oluşturma süreçlerinin buluta aktarılması, geleneksel ağ oluşturmayı bulut ağ oluşturmaya dönüştürmüştür.

Peki bulut ağı nedir?

Bulut Ağı Nedir?

Bulut ağı, bulutta bulunan ağ hizmetlerini ifade eder. Bu, ağ yönetimi yazılımı, sanal güvenlik duvarları, bant genişliği yönetimi yazılımı ve sanal yönlendirici gibi kavramlardan herhangi birini içerebilir. Bulut ağının çeşitli avantajları vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

  • Fiziksel ekipman satın alma ihtiyacını azaltabileceği için maliyet tasarrufu sağlar.
  • Bulut ağları, bulut bilgi işlem hizmetleriyle kolayca arabirim oluşturup entegre olabildiğinden bağlantı avantajları sunar.
  • Bulut ağları sanal olduğundan kolay çoğaltma, fiziksel bir ağdan daha kolay çoğaltılır.

Sanal ağ hizmetlerini şirket içi hizmetlerle birleştirmek mümkündür. Örneğin, bir bulut ağı güvenlik duvarı, yerelleştirilmiş yönlendiriciler aracılığıyla çalışmaya devam ederken ağın güvenliğini sağlayabilir. Bazı şirketler buluttaki bir ağdan faydalanabilirken bazı şirketler ise, özellikle bulutta yeni bir hizmet oluşturma maliyetlerine katlanmak istemeyen büyük ağlara sahip şirketler, hibrit bir ağ oluşturmak isteyebilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Neden Bulut Ağı?

Günümüzde işletmeler ölçeği artırmak, farklılaşma yaratmak, çevikliği artırmak ve pazara sürme süresini hızlandırmak için bulutu kullanır. Bu noktada modern şirketler için bulut modeli, uygulamaları geliştirmek ve sunmak için etkili bir yöntemdir.

Ek olarak, işletmelerin genişleyen altyapı gereksinimlerini, bölgesel genişlemeleri ve yedeklilik planlarını ele alma biçimleri bulut ağlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Birçok işletme, çeşitli bulut hizmeti sağlayıcılarından farklı bulutlar kullanır ve çoklu veri merkezi stratejisi izler. 

Bulut Bilişim vs Bulut Ağı

Bulut bilişim ve bulut ağ oluşturma arasındaki fark konusunda yaygın bir kafa karışıklığı vardır. Bulut ağı, bulut bilişimin özel bir dalıdır. İki hizmet, yerel iş yüklerini buluta taşıyarak azaltmak gibi benzer bir role sahiptir. Bulut ağı ile bir şirket, güvenlik duvarları ve yönlendiriciler gibi sanal ağ hizmetleri oluşturabilir.

Öte yandan bulut bilgi işlem, bilgi işlem örneklerini işlemek için sanal kaynakların kullanılmasıdır. Örneğin, Netflix ve PayPal gibi büyük şirketler, uygulamalarını güçlendirmek için yerelleştirilmiş donanım yerine bulut kaynaklarını kullanır. Bulut bilgi işlem, genellikle yerelleştirilmiş depolamadan daha ucuz ve daha güvenilir olan bulut depolamayı da içerebilir. 

Bulut ağ oluşturma, bulut bilgi işlem ve bulut depolama birbirini tamamlar ve sistemlerini buluta taşımak isteyen şirketlere önemli avantajlar sağlayabilir.

Bulut Etkin vs Bulut Tabanlı

Bulut özellikli bir ağ, bulut tarafından “tamamlanan” ancak sadece çevrimiçi olmayan bir ağı belirtir. Örneğin, bir şirketin yönlendirme, veri aktarımı ve paket iletme işlemlerini gerçekleştiren yerel bir ağı olabilir. Ancak bu ağı bulut ağ izleme, bulut ağ bakımı ve bulut tabanlı güvenlik duvarları gibi bulut araçlarıyla yönetebilir.

Bulut ağı tabanlı bir güvenlik duvarı, bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF) olabilir. WAF, siber tehditleri aramak ve etkisiz hale getirmek için internet trafiğini tarayan bir güvenlik duvarıdır. Bir WAF, fiziksel bir cihaz olarak yerel olarak temel alınabilir veya sanal olarak bir bulut ağında var olabilir. Her seçeneğin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. En iyi çözüm, şirketin ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. 

Bulut Ağı Nasıl Çalışır?

Bulut ağ mimarileri, bulut tabanlı hizmetler kullanılarak oluşturulur ve genellikle merkezi yönetim ve kontrolle gelir. Bununla birlikte, bir bulut ağının iç işleyişi, bulut ağının türüne ve ağın özel, genel veya hibrit bir bulutta barındırılıp barındırılmadığına bağlı olarak farklılık gösterir.

Bulut ağı türleri

Bulut özellikli ağ iletişimi: Paket iletme, yönlendirme ve verileri içeren çekirdek ağ altyapısı, işletmenin tesislerinde kalırken diğer ağ oluşturma işlevleri (örneğin ağ yönetimi ve bakımı, izleme ve güvenlik) bulutta barındırılır. Buradaki yaygın kullanım durumu, şirket içi ağları korumak için bir SaaS güvenlik duvarı kullanmaktır. Bu senaryoda, bulut ağı gelen trafiği filtreler, böylece altyapınızda yalnızca uygun ve sterilize edilmiş istekleri işleyebilirsiniz.

Bulut tabanlı ağ oluşturma: Ağın tamamı bulutta barındırılır. Bulut tabanlı ağlarda, söz konusu kaynakların ve fiziksel donanımın yönetimi de dahil olmak üzere tüm ağ oluşturma süreçleri, kaynakları ve yetenekleri buluttadır. Bulut tabanlı ağlar, kaynak ve uygulamalar arasındaki bağlantıyı en üst düzeye çıkarmak için en iyi çözümdür.

Özel, genel ve hibrit bulut ağları

Genel bulut ağları: Üçüncü bir taraf, bir bulut ağını yönetir ve sunucuları, veri tabanlarını, uygulamaları ve depolamayı içeren bir platforma erişim sağlar. Bu ağ, çoklu kullanım kapsamı sunar, böylece sistemlere aynı anda çok sayıda sanal makine tarafından ve çok az veya hiç kesinti olmadan erişilebilir. Genel bulut ağları, iş yüklerini en yüksek kapasitede yönetmesi gereken işletmeler için idealdir. Ayrıca düşük bir kurulum maliyeti sunar.

Özel bulut ağları: Platform şirket içinde kalır ve erişimi yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlar. Özel bir bulut ağı, sistem içindeki iş yüklerini içerirken, işletme tüm ağ kullanıcıları için tek tip standart ve prosedürler uygular. Özel bulut ağları, genel bulutlarda bulunmayan en yüksek güvenliği ve özelleştirme düzeyini sunarak, bu modeli hassas verilerle uğraşan işletmeler için ideal hale getirir.

Hibrit bulut ağları: Adından da anlaşılacağı gibi hibrit bir bulut ağı, hem genel hem de özel bulut hizmetlerini birbirine bağlayan esnek bir altyapı sağlayarak her iki dünyanın da en iyisini sunar. Hibrit bulut ağlarıyla gelen en büyük avantaj, iş yüklerini işletmenin ihtiyaçlarına ve bireysel koşullara göre özel ve genel bulutlar arasında kaydırma esnekliğidir.

Çoklu bulut ağı nedir?

Çoklu bulut ağ oluşturma, aynı ve farklı türdeki birden çok bulutu birleştiren ve bütünleştiren bulut ağ mimarisi anlamına gelir. Çoklu bulut modeliyle işletmeler, iki veya daha fazla genel bulutu, iki veya daha fazla özel bulutu kullanabilir. Hibrit bulut ağında ise, farklı türden iki veya daha fazla bulutu birleştirirsiniz.

Çoklu bulut ağları, uygulamaların teslimini hızlandırmayı amaçlayan, satıcı bağımlılığından kaçınmak ve uygulamaları kullanıcıların konumlarına ve fiziksel makinelere daha yakın olan uca dağıtmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen işletmeler için idealdir.

Bulut Ağı İle İlgili Avantajlar Nelerdir?

Aşağıdakiler, bulut ağlarını kullanmanın en önemli avantajlarından bazılarıdır:

1. Hız

Bulut ağları, ağ genelinde mikro saniyelik gecikme sağlayarak yüksek hızlar sağlayabilir.

2. Kurulum

Bulut ağları belirli bir donanımla sınırlandırılmadığından, bir şirketin talepleri arttıkça ölçeklendirmeleri çok daha hızlıdır. Bir bulut ağı, pahalı ağ ekipmanının önceden satın alınmasını gerektirmediğinden kurulum da daha ucuzdur.

Diğer bir avantaj ise ölçeklenebilirliktir. Bir şirketin ağının boyutunu artırması veya küçültmesi gerekiyorsa, bunu bulut ağıyla yapmak oldukça kolaydır. Yerel bir ağda aynı kapasite düşüşü, binlerce veya onbinlerce dolar değerindeki pahalı ağ donanımının kullanılmadan kalması anlamına gelebilir. Bulut ağı, hem genişleme hem de küçülme için çok daha esnektir.

3. Güvenilirlik

Bulut ağları genellikle yerleşik yedekliliğe sahip olduğundan, bulut ağları yerel ağlardan daha güvenilir olma eğilimindedir. Bir sanal yönlendirici arızalanırsa, trafik kolayca yeniden yönlendirilebilir ve bu işlem, özellikle kendi kendini onaran bir sistemle otomatik olarak gerçekleşebilir.

Fiziksel bir yönlendirici arızalanırsa, bir teknik ekip tarafından değiştirilmesi gerekir. Bulut ağlarından tüm bu süreçler sağlayıcı tarafından sağlandığı için daha güvenilirdir ve bakımı daha kolaydır.

4. Azaltılmış maliyetler

İşletmeler kendi ağ ekipmanlarını ve yazılımlarını korumak zorunda kalmak yerine ekipmana, depolamaya ve yazılıma bir bulut ağı üzerinden erişir. Bu duum giderleri büyük ölçüde azaltır. Bulut ağları ayrıca kullandıkça öde faturalandırma modellerini kullanır, bu nedenle kullanmadığınız kaynaklar için ödeme yapmanız gerekmez.

5. Artan üretkenlik

Yapılandırma ve bakımın yanı sıra donanım ve yazılım yükseltmeleri, işletmelerin diğer önceliklere odaklanması için çok fazla zaman kazandıran bulut sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir. Üretkenlikteki bu artış, aynı zamanda yönetim maliyetlerini de düşük tutar.

6. Artırılmış esneklik

Esneklik, yüksek kullanılabilirlik (HA) ve azaltılmış kapalı kalma süresi, muhtemelen bulut ağının en büyük avantajlarıdır. Bulut ağ uygulamalarını güncelleme süreci tamamen sağlayıcı tarafından yönetilir; bu, işletmelerin, görev açısından kritik iş operasyonları üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek bir güncelleme için uygulamalarını kapatma konusunda endişelenmelerine gerek olmadığı anlamına gelir.

7. Daha hızlı konuşlandırmalar

Ağ sağlayıcıları, ağ ekipmanını yapılandırma ve kurma sürecini üstlendiğinden, sunucular hemen kullanılabilir ve kaynaklar hızla dağıtılır, bu da pazara sürüm süresini hızlandırır.

8. Artırılmış ölçeklenebilirlik

İşletmeler, herhangi bir zamanda kullanıma hazır kaynaklarla ve ağ oluşturma araçları oluşturmaya ve yapılandırmaya gerek kalmadan iş gereksinimlerine ve bireysel koşullara bağlı olarak kolayca ve hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı ölçeklenebilir.

9. Artan esneklik

Bulut ağı, işletmelerin, hibrit veya çoklu bulut modeli kullanarak genel ve özel bulut ağlarını karıştırarak ve eşleştirerek, olası her ihtiyaca ve senaryoya hitap edecek şekilde mimarilerini oluşturmalarına olanak tanır. Ayrıca, tüm ağ kaynaklarına bulutta sahip olan işletmeler, veri ve uygulamalara 7/24 erişebilir.

10. Hızlı dağıtım

Hızlı dağıtımın avantajı, bulut bilgi işlemin nihai avantajıdır. Bu nedenle, buluttan yararlanmak isterseniz, genel yapınız kısa sürede çalışır durumda olabilir. Ancak, gereken süre şirketinizde kullanılan teknolojiye bağlıdır.

11. İşbirliği

Bulut işbirliği üretkenliği artırır, yeniliği teşvik eder ve ekip çalışması yoluyla aidiyet duygusu yaratır. İşler, farklı çalışma sürelerine sahip ortak çalışanlar ve çeşitli zaman dilimlerindeki iş arkadaşları arasında bölünebildiğinden, çalışma programında esneklik açısından da harikadır. Dağıtılmış bir iş gücüne geçiş, bu şekilde yapıldığında daha kolaydır. Bunun nedeni, işletme için daha düşük genel gider maliyetleri, işe gidip gelme ortamı üzerindeki etkinin azaltılması ve çalışanlar için iş-yaşam dengesinin artırılmasıdır.

12. Sınırsız depolama kapasitesi

Bulut tabanlı depolama türünde depolama için sınırsız kapasiteye sahip olursunuz. Fakat önemli bir kural olarak, performans, veri kullanılabilirliği ve erişim sıklığı arttıkça depolama maliyeti de artar. 

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bulut Ağının Zorlukları

Aşağıdaki listede bulut ağlarını kullanmanın dezavantajlarından bazılarını bulabilirsiniz:

1. Satıcıya kilitlenme

Bu, genel, özel veya hibrit ağ çözümleri kullanılırken bir risktir ve bulut hizmetleri arasında geçiş yapılması gerektiğinde, bir işletmenin esnekliğini etkileyebilir. Çoklu bulut mimarileri satıcıya kilitlenme riskini azaltır, ancak çoklu satıcıya bağlı kalmaya yol açar.

2. Kullanılabilirlik ve kapalı kalma süresi

Ağ araçlarının güncellemelerini ve bakımını yapmak için tamamen bulut sağlayıcılarına güvenmenin getirdiği maliyet, bir şeylerin ters gitmesi durumunda çözümün işletmenin kontrolünden çıkmasına neden olur.

3. Güvenlik

Bulut ağı birkaç güvenlik seçeneği sunar. Ancak, sağlayıcıları dikkatli bir şekilde denetlemek ve ihtiyaç duydukları bulut ağ güvenlik hizmetlerini sağladıklarından emin olmak, işletmenin çıkarınadır.

Bulut Ağ Teknolojileri

Bulut ağ mimarisi, ağ sanallaştırma, yazılım tanımlı ağ (SDN) ve ağ işlevleri sanallaştırma (NFV) dahil olmak üzere temel teknolojilere dayanır.

1. Ağ Sanallaştırma

Ağ sanallaştırması, fiziksel ağ kaynaklarının soyutlanarak esnek, yazılım tabanlı bir sanal ortama dönüştürülmesi işlemidir. Bu yaklaşım, aynı temel donanım üzerinde, her biri kendi yapılandırmalarına, ilkelerine ve yönetimine sahip birden çok, yalıtılmış sanal ağların oluşturulmasına olanak tanır. Ağ sanallaştırması, her müşteriye birden fazla sanal makine (VM) ve bu VM’leri birbirine bağlayan bir sanal ağ tahsis edilebildiği çok kiracılı bulut veri merkezlerinde kullanışlıdır.

2. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN)

Yazılım tanımlı ağ oluşturma (SDN), bir ağ içindeki kontrol ve veri düzlemlerini ayırarak ağ kaynaklarının merkezi yönetimini, programlanabilirliğini ve otomasyonunu sağlar. Bu teknoloji, sunucuların, depolama kaynaklarının ve ağ ekipmanlarının kurulumu, konfigürasyonu ve izlenmesi için yazılımın kullanıldığı büyük bulut veri merkezi ağlarında çok önemlidir.

SDN’nin programlanabilirliği, iş yüküne dayalı dinamik ağ yapılandırması uyarlamasına olanak tanır ve bulut hizmeti sağlayıcılarının performans, kullanım ve kullanılabilirlik hedeflerine ulaşması için ilke tabanlı ağ yönetimi planlarını kolaylaştırır. Özellikle SDN, ağ trafiği yönlendirme kararlarının optimize edilebileceği belirli BT iş yüklerine sahip olan Microsoft, Google ve Meta Platformlar (Facebook) gibi hiper ölçekli şirketler tarafından benimsenmiştir.

3. Ağ İşlevleri Sanallaştırması (NFV)

Ağ işlevleri sanallaştırması (NFV), daha önce özel donanıma bağımlı olan yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları ve yük dengeleyiciler dahil olmak üzere ağ hizmetlerini sanallaştırmak için bulutta yerel yazılım kullanır. NFV, bu hizmetleri sanallaştırarak, gelişmiş kaynak tahsisi, artırılmış esneklik ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti aracılığıyla bulut ağını geliştirerek daha verimli ve uyarlanabilir ağlara yol açar.

NFV, sanal ağ işlevlerinin (VNF’ler) dört ana bulut bilgi işlem modelinde esnek bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır: genel bulut, özel bulut, hibrit bulut ve çoklu bulut. Bu nedenle, VNF’ler, yeni donanım kurulumuna gerek kalmadan ağdaki çeşitli konumlara gerektiği gibi taşınabilir veya bu konumlarda başlatılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Bulut Güvenliği Nedir?

Sonraki Yazı

Bulut Mühendisliği Nedir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.