ICT BULUT BİLİŞİM A.Ş. KALİTE POLİTİKASI

 

  • Sürekli geliştirilen ve iyileştirilen, ölçeklenebilir, esnek ve uyarlanabilir hizmetlerimizi, Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımızda tanımladığımız şekilde sağlamayı,

  • Kalite Yönetim Sistemimizi sistematik ve sürekli olarak geliştirmek için pazar dinamiklerinin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, yatırımcılarımızın ve tedarikçilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeyi,

  • Risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları yaparak, düzenli iç denetimlerle Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ölçümlemeyi ve yeni uygulamaları entegre etmeyi,

  • Her çalışanın şirket prosedürlerinden haberdar olması ve şirketin stratejik hedeflerinin ve kalite standartlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunması için açık iletişim, liderlik, bilgi paylaşımı ve iş birliğine dayalı bir şirket kültürü yaratmayı,

  • Çalışanlarımızın temel yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi faaliyetlerini sistematik hale getirilmeyi,

  • Süreçlerin optimizasyonu yoluyla hizmetlerimizi sürekli iyileştirilmeyi,

  • Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri dinleyerek; hız ve yüksek memnuniyet sağlamayı,

  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilgili hassas bilgilerin güvenliğini ve korunmasını sağlayan en yüksek kişisel veri ve bilgi güvenliği standartları aracılığıyla her zaman sıkı gizlilik kurallarına bağlı kalmayı,

  • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyumlu bir şekilde etik kurallar çerçevesinde işlerimizi sürdürmeyi,

  • Şirketimizin üst yönetimi, belirlenen kalite hedeflerine ulaşmayı, Bulutistan bünyesinde uygulanan gereksinimlere uymayı ve kalite yönetim sistemini iyileştirmeyi taahhüt eder.

Şirketimizin üst yönetimi, kalite politikasının uygulanmasından sorumludur ve gerekliliklerine uyumu garanti eder.

ICT Bulut Bilişim A.Ş.

Begim BAŞLIGİL
GENEL MÜDÜR

İletişim Formu