Faaliyet alanı ve ölçekten bağımsız olarak işini veriyle gerçekleştiren her şirketin ihtiyaç duyduğu veri yedekleme, felaket yönetimi (replikasyon) ve iş sürekliliği gibi hizmetleri Türkiye’de tek elden “kullandığın kadar öde” modeli ile sağlayan Teknolojinin Veri Kaskosu Platformu, meydana gelebilecek tüm teknolojik altyapı sorunlarından bağımsız olarak kurumların kendi işlerine odaklanmalarını kolaylaştırıyor.

Faaliyet alanı ve ölçekten bağımsız olarak işini veriyle gerçekleştiren her şirketin ihtiyaç duyduğu veri yedekleme, felaket yönetimi (replikasyon) ve iş sürekliliği gibi hizmetleri Türkiye’de tek elden “kullandığın kadar öde” modeli ile sağlayan Teknolojinin Veri Kaskosu Platformu, meydana gelebilecek tüm teknolojik altyapı sorunlarından bağımsız olarak kurumların kendi işlerine odaklanmalarını kolaylaştırıyor.

Yedekleme Bulutu

 

BULUT ARŞİV

Her sene o güne kadar üretilen dijital veri kadar bilgi üretilerek dünyada toplam saklanan veri iki katına büyüyor. İşletmelerin ürettikleri veriler de benzer hızla artarken, yasal olarak saklanması zorunlu olan verilerin boyutu da eksponansiyel olarak artıyor. İş uygulamalarının ürettikleri işlem kayıtları, dokümanlar, ses kayıtları, video kayıtları, XML verileri, müşteri bilgileri gibi verilerin saklanması için gerekli altyapı ihtiyacı artıyor, IT yöneticileri maliyetleri iyileştirme ve operasyonel verimlilik artışı beklentilerini karşılamak için çalışıyorlar.

Bulut arşiv çözümü verilerin şifreli olarak herhangi bir sistemden veya depolama altyapısından alınmasını ve arşivlenmesini sağlar. Arşivlenmek istenen veri işinizde anlık olarak ihtiyaç duyabileceğiniz verilerden oluşabileceği gibi genellikle iş kritik olmayan düşük öneme sahip ancak saklamak zorunda olduğunuz verilerden de oluşabilir. Bu çözüm üç farklı yöntemle sağlanabileceği gibi bu üç yöntem entegre bir şekilde de sunulabilir.

Sıcak Arşiv

Günlük iş hayatında anlık olarak ihtiyacınız olabilecek verilerin arşivlenmesini sağlar. Saniyeler içerisinde bu verilerinize erişebilir ve kullanabilirsiniz. Bu şekilde en hızlı erişilmek istenen verinin büyüklüğüne göre bulutla birlikte işletmenin lokasyonuna fiziksel bir donanım ve/ya yazılım da konumlandırılabilir.

Standart Arşiv

Sürekli erişim ihtiyacı olmayan ve klasik yöntemlerle saklanma maliyeti yüksek olan verilerin arşivlenmesini sağlar. Dakikalar içerisinde bu verilerinize erişebilir ve kullanabilirsiniz. Sizin için bu veriler şifreli olarak Türkiye’deki Bulut Broker veri merkezlerinde saklanır. Bulut Broker veri merkezleri uluslararası bilgi güvenliği sertifikalarına sahiptir.

Soğuk Arşiv

İşletmelerin genellikle kamu ve regülasyon kurumlarının yasal zorunlulukları sebebiyle saklaması zorunlu olan verilerin arşivlenmesini sağlar. Bununla birlikte yüksek boyutlu video veya ses kayıdı gibi saklanma maliyeti yüksek verilerin daha düşük maliyetli global veri merkezlerinde arşivlenmesi de sağlanabilir. Bu verilere erişilmesi saatler içerisinde sağlanmaktadır.

BULUT YEDEKLEME

Veri yedekleme ve kurtarma, artık tüm organizasyonlar için hayati gereklilikte bir disiplinken; çoğu zaman yüksek maliyetli, zor yönetilebilir ve külfetli bir süreç olarak görülüyor. Yedekleme problemlerinin çoğu geceleri yaşanırken, eğer süreci takip eden bir ekibiniz yoksa, şirketler veri kaybı riski ile yüzleşmek zorunda kalarak işlerini geri dönülemez bir noktaya taşıyabiliyorlar.

Bulut yedekleme hizmetleri sayesinde sisteminizi buluta taşıyarak iş yükünüzü azaltır, eski nesil tape teknolojileri yerine güvenilir diske yedekleme teknolojilerine geçiş yapabilirsiniz. Tek bir ekrandan tüm yedeklemelerinizi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kısa kurtarma zamanı (RTO) ve düşük kurtarma noktası hedeflerinize (RPO) ulaşabilirsiniz.

Son dönemde özellikle önerilen 3-2-1 kuralı ile verilerinizi yedekleyerek işinizi güven altına alın. 3-2-1 kuralı basitçe aşağıdaki adımları içerir:

 • Verilerinizin en az üç kopyası olmalı
 • Bu kopyalar iki farklı ortamda depolanmalı
 • Bir yedek kopyalamayı iş yeri dışında tutmalısınız.

BulutBroker yedekleme ihtiyaçlarınızın tüm adımları için çözüm sunmaktadır. Kendi ortamınızdaki yedekleme altyapınızın kurulması için danışmanlık sunar, altyapının kurulumunu sağlar ve uçtan uca yönetilen bir hizmet sunabilir. Uzak bir lokasyona yedeklerinizin gönderilmesi için Türkiye’de kendi veri merkezi altyapısını önerir. Firmaların talepleri doğrultusunda Global Servis Sağlayıcıların servisleriyle hibrit yapılarla sunabilmektedir.

BulutBroker ihtiyaçlarınıza uygun doğru hizmeti sağlamak adına tasarlanmış temel prensipler üzerinde çalışır:

 • Tüm müşterilerimiz birbirinden farklıdır, sabit bir çözüm her şirkete uymaz.
 • Amacımız IT takımlarınızın üzerinden iş yükünü almak ve yedekleme işlemlerinin iş sürecinizi etkilememesini sağlamaktır.
 • BulutBroker başarılı bir yedekleme hizmetinden sorumludur. (anlaşılmış SLA’ler üzerinden)
 • Kullandığınız kadar ödersiniz.
 • BulutBroker anlaşmaya uygun olarak veri kaybını önlemekle sorumludur.

BULUT REPLİKASYON

Sanallaştırma teknolojileri, genişbant internet ve mobil kullanımın artması son kullanıcıların kesintisiz erişim ve çalışma ihtiyacını arttırmaktadır. Sunucu altyapılarının sistemsel bir arıza anında, virüs atakları veya olağanüstü bir durumda kesintiye uğraması ise veri ve maddi kayıplara yol açmaktadır.

İş sürekliliği ihtiyacını -yazılımsal ve donanımsal- kendi bünyesinde çözmeye çalışan şirketlerde ise bu yatırımlar IT yöneticilerine çok büyük yatırım harcalamaları olarak geri dönüyor.

Bulut replikasyon hizmeti, fiziksel veya sanal sunucularınızdaki verilerin ve uygulamaların BulutBroker veri merkezlerinde bulunan sanal sunuculara gerçek zamanlı kopyalanmasını sağlar. Bir kesinti anında ikinci lokasyonda bulunan sanal sunucuyu devreye sokarak işlerinizi kesintiye uğramadan ve veri kaybetmeden devam ettirebilirsiniz.

BulutBroker’ın yönetilen bulut replikasyon hizmeti ile ikinci bir donanım veya veri merkezi yatırımı yapmadan kullandığınız kadar öde modeliyle iş sürekliliği çözümünüzü oluşturabilirsiniz. Kısa kurtarma zamanı (RTO) ve düşük kurtarma noktası hedeflerinize (RPO) ulaşabilirsiniz.

Bulut replikasyon çözümüyle replikasyon yazılımı ve ihtiyaç duyulan sanal sunucu kapasitesi BulutBroker’ın Türkiye’de bulunan veri merkezlerinden sunulmaktadır. Firmaların talepleri doğrultusunda Global Servis Sağlayıcıların servisleriyle hibrit yapılarla da sunulabilmektedir.

FELAKET KURTARMA

Doğal afetlerden kaynaklanan olağanüstü durumlarda veya kişi bazlı oluşan sorunlarda kurumların teknoloji altyapısını kurtarma ve devamlılığını sağlama kurumlar için hayati önem taşır. Birçok sektörde iş süreçleri ve BT sistemleri o kadar iç içe girmiştir ki, sistemlerin durması yüksek maliyetlerle sonuçlanabilmektedir. İş sürekliliğinin sağlanması için verilerin sürdürebilirliğinin ve IT altyapılarının güvenliğinin sağlanması için kullanılan süreç ve yöntemler Felaket Kurtarma hizmetlerini ifade eder.

Olası sorunları planlama işlemine ‘İş Sürekliliği Planlama’ denir. Bu planlama aşamasında, öncelikle, olası tehditler ve riskler belirlenip, yine bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri incelenerek, alınması gereken önlemler tespit edilir.

İş Sürekliliği Planlama’nın aşamalarından biri de “Felaket Kurtarma Planlaması”dır. Felaket Kurtarma, bir şekilde kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumlarında, sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek gerekli altyapıyı planlar.

Felaket Kurtarma, kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar. Bunun için öncelikle kurum BT yazılım ve donanım sistemlerinin önem bakımından derecelendirilmesi yapılır. Sistemlerin maksimum ne kadar süre kapalı kalabileceği belirlenir. Bunun sağlıklı bir şekilde yapılması Felaket Kurtarma sisteminin maliyetleri açısından çok önemlidir. Bu çalışma sonucunda şuna benzer bir tablo oluşturulur:

Felaket Anında Bir Gün İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler

 • Active Directory
 • Veritabanı Sunucusu
 • Uygulama Sunucusu
 • Terminal Sunucu
 • Muhasebe Yazılımı
 • İnternet Erişimli Mail Sunucusu

Felaket Anında Bir Hafta İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler

 • Doküman Yönetim Sistemi
 • İnsan Kaynakları Sistemi
 • Antivirüs ve Windows Güncelleme Sunucu
 • SSL – VPN Sistemi
 • Fax Sunucusu
 • Anti – Spam Sistemi

Felaket Anında 30 Gün İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler

 • Ağ İzleme Sistemi
 • Arşiv Sistemi

Felaket Kurtarma Çözümlerinin Avantajları (ICON)

 • İş sürekliliği
 • Veri kaybı riski kalkar
 • Felaket durumunda işletmenizin zarar görmeden devamlılığı sağlanır.
 • Sistemlerin çalışabilir şekilde kalması sağlandığından dolayı maliyetler düşürülür ve rekabet avantajı sağlanır.
 • Talep doğrultusunda, istenilen bilgiye 7*24 erişim gerçekleştirilebilir.

Hedefimiz, olağanüstü bir durumda mümkün olan en hızlı ve en sorunsuz şekilde operasyonun devamlılığını sağlamak ve veri kaybı gibi önemli risklerin yaşanmaması için ilgili sistemlerin en kısa sürede devreye alınmasıdır.

Felaket kurtarma planlamasıyla belirlenen sistemlerde ve belirlenen hedef sürelerde iş sürekliliğinin sağlanması için felaket önleme çözümümüzü uzman teknik kadromuz ve lokal & global teknoloji iş ortaklarımızla kurumlara sunuyoruz.

İŞ SÜREKLİLİĞİ

Hızla gelişen teknolojiler ve iç ve dış paydaşların katılımını gerektiren karmaşık süreçler; yeni iş fırsatları ve olanaklar oluşturmanın yanında, iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek birçok tehdidi ve zaafiyeti de beraberinde getirmektedir. Günümüzün rekabetçi koşullarında; kuruluşların uzun süreli kesintilere ve yavaş tepki sürelerine karşı alternatifi bulunmayan süreçlere ve sistemlere tahammülü bulunmamaktadır.

İş sürekliliği; kuruluşların, günlük işleyişlerini etkileyebilecek her türlü tehdide karşı uygulaması gereken süreçler, kurallar, karar ve faaliyetler bütününü ifade eder. Bu açıdan bakılırsa, iş sürekliliği çerçevesi kuruluşların zor zamanlarında yardımına koşan bir “B Planı” niteliğindedir.

BulutBroker, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına en yüksek önemi vermektedir.

BulutBroker'ın operasyonel risk yönetimi faaliyetleri; olay anında acil müdahale, kriz yönetimi, iş sürekliliği ve kurtarma safhalarını içerecek şekilde, ilgili tüm çalışanların oluşturduğu bir platformda, planlı bir yol haritası dahilinde ve sürekli gözden geçirme ve iyileştirmelerle birlikte sürdürülmektedir.

İş Sürekliliği çözümleri olarak: tedarik zinciri problemleri, bilgi sistemleri kesintileri, makina bozulmaları, yangın, doğal afet ve benzeri operasyonel risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek iş ve üretim kesintilerinden kaynaklanan kayıpları asgari düzeye indiriyoruz. BulutBroker, iş sürekliliği politika ve planlarının ilgili fonksiyonlarla beraber oluşturulması, kurum geneline yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve test edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların nihai amacı; ürün güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumdan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin:

● İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak
● Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile ile müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
● Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak
● Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek
● Olası kesinti sonrası gerçekleştirilecek kurtarma çalışmaları sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmek
● Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek için yatırım yapmak
● İş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerini azaltmaktır.

İş Sürekliliği Çerçevesinin Faydaları Nelerdir? (ICON)

✓ Organizasyonda bir bütün olarak etkin bir iş sürekliliği yönetiminin sağlanması
✓ Müşterilerinize verilen hizmetin devamlılığını sağlayarak bir rekabet avantajı sağlanması
✓ Olağanüstü durumlar ve olası riskli durumlarda oluşacak maddi zararın en aza indirilmesi
✓ İş sürekliliği yönetimi kapsamında sektördeki geçerli olan mevzuata ve standartlara uyumun sağlanması
✓ Sistemlerin ve süreçlerin erişilebilirliği

BulutBroker olarak iş ve süreçlerinizi etkileyebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmanızı ve böyle bir durumda, süreci önceden planlandığı şekilde yönetebilmenizi sağlayacak hizmetleri kurumlara sunuyoruz.

Bulutistan hizmetleri hakkında detaylı bilgi için sizi arayalım.

Bu ürünü kullanan müşterilerimiz

İletişim Formu