Hibrit Bulut Mimarisinin Avantajları ve Kullanım Senaryoları

hibrit bulut kullanım senaryoları

Hibrit bulut yani hybrid cloud, şirket içi ve şirket dışı, özel ve genel bulut ve üçüncü taraf bulut hizmetlerinin bir birleşimini kullanan bir bulut bilgi işlem ortamıdır. 

Hibrit bulut BT mimarisi, işletmelerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hedeflere ulaşmasını sağlar:

 • Birden çok bilgisayarı ağ üzerinde bağlama
 • BT kaynaklarının birleştirilmesi
 • Hızla ölçeklendirme ve yeni kaynaklar tedarik etme
 • İş yüklerini ortamlar arasında taşıma
 • Birleşik yönetim sağlama
 • Süreçleri otomatikleştirme ve düzenleme

Hibrit bulut ortamları, şirket içi özel bulut ile üçüncü taraf genel bulut arasında uygulama ve verileri paylaşır. İkisi arasındaki esnek altyapı, kaynakların düzenlenmiş bir birleşimine ve artan esnekliğe izin verir.

Hibrit bulut mimarisi, işletmelerin iş yüklerini uygun gördükleri şekilde bulutlar arasında serbestçe taşımasına, her biri için ideal bulutu seçmesine, iş ve teknik hedeflerini uygun maliyetle karşılamasına olanak tanır. Hibrit bulut bilgi işlem, işletmelerin kaynaklarını en hassas veri ve uygulamalarına odaklamasına da izin verir. Sık kullanılan bir uygulama, dahili depolamayı desteklemek için genel bulut depolamanın kullanılmasıdır.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Hibrit Bulut Mimarisi Nedir?

The National Institute of Standards (NIST), hibrit bulut mimarisini, uygulama ve veri taşınabilirliğine olanak tanıyan tescilli veya standartlaştırılmış teknolojiyle birbirine bağlı benzersiz varlıklar olarak kalan iki veya daha fazla farklı altyapının (genel, özel veya topluluk bulutları) bir bileşimi olarak tanımlar.

Hibrit bulut mimarisi, maliyetler ve bilgi işlem ihtiyaçları değiştikçe iş yüklerinin genel ve özel bulutlar arasında hareket etmesine izin vererek işletmelere daha fazla veri dağıtım seçeneği ve daha fazla esneklik sağlar.

Pek çok şirketin sıkı bir şekilde kontrol edilen özel altyapıyı genel bulutun gücüyle birleştirmeyi seçmesiyle, hibrit bulut hizmetlerinin kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır.

Bu nedenle, kime sorduğunuza bağlı olarak hibrit bulut mimarisi ortamları aşağıdakileri içerebilir:

 • En az bir genel ve en az bir özel bulut
 • İki veya daha fazla özel bulut
 • İki veya daha fazla genel bulut
 • En az bir buluta (özel veya genel) bağlı sanal veya yalın donanım ortamı

Yukarıdaki listedeki ana çıkarım, iki bulut altyapısının kullanılmasıdır. Ayrıca, veri esnekliği ve iş yükü tam faydayı elde etmek için gerekli olduğu için taşınabilirlik de çok önemlidir. Bu, tek bir iş akışı için her iki ortamı da sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz gerektiği anlamına gelir.

Hibrit Bulut Mimarisinin Özellikleri

Aşağıda hibrit bulut mimarisinin önemli özelliklerini bulabilirsiniz:

1. Birleşik Yönetim

Tek bir kapsayıcı araç, hibrit bulut mimarisini ideal şekilde işleyerek ayrı bulut yönetimi gereksinimini ortadan kaldırabilir. Her biri farklı API’ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) ve SLA’lar (Hizmet Düzeyi Anlaşmaları) gerektirdiğinden ve benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olduğundan, bulutları birbirinden ayırmak zordur. Örneğin, bir API, uygulamaların bulut hizmeti gibi başka bir programdan bir öğeyi veya işlemi çağırmasını sağlar. Bir hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA), bulut şirketlerinin sağladığı avantajları belirtir.

2. Veri Entegrasyonu

İşletmenizin verilerini genel ve özel ağlarda senkronize etmenize olanak sağlar. Ancak, verilerinizi bu çok sayıda altyapı arasında eşitlemek zor olabilir. Sonuç olarak, verilerinizi otomatik olarak tutarlı tutmak için farklı teknik çözümler kullanmanız gerekir.

3. Ağ Bağlantıları

Özel bir ağ veya genel internet, genel bulutları, özel bulutları ve eski altyapıyı birbirine bağlar. Sonuç olarak, ağ bağlantısı hibrit bulut mimarisi dağıtımı için kritik öneme sahiptir.

4. Felaket Kurtarma

Hibrit model, işletmelerin şirket içi iş yüklerini çoğaltmasına ve verileri buluta yedeklemesine yardımcı olur. Ardından, bir veri merkezi arızası durumunda, iş yükleri, genellikle isteğe bağlı bulut kaynaklarını kullanarak bulut ortamına ve işlevine devreder.

Hibrit Bulut Mimarisi Nasıl Çalışır?

İki yaygın hibrit bulut platformu vardır: tekli bulut ve çoklu bulut. Hibrit tekli bulut stratejisi, bir kişinin şirket içi ortamını bir bulut sağlayıcısının yazılım ve donanım yığınıyla genişleterek oluşturulan tekli bir hibrit bulut ortamıdır. Aynı yığın her iki konumda da çalışır ve kullanıcılar bağlı ortamları bulut sağlayıcısının yönetim araçları ve altyapısıyla genel buluttan yönetir.

Hibrit bir çoklu bulut, açık standartlara dayalı veya açık kaynaklı bir yığın kullanır. Şirket genelinde, birden çok sağlayıcıda ve herhangi bir genel bulut altyapısında devreye alınabilir. Bu, şirket içi ve bulut ortamlarının hala bağlı olmasına ve tekli bir hibrit ortam oluşturmasına rağmen kullanıcıların şirket içi veya şirket dışı birden fazla sağlayıcı genelinde seçtikleri ortak yönetim araçları seti ile çoklu bulutu yönetebilecekleri anlamına gelir.

Bazı işletmeler, ihtiyaçlarını tek bir satıcı aracılığıyla karşılayan bir tekli bulut yaklaşımı seçebilse de çoğu işletme, hibrit bir çoklu bulut yaklaşımının esnekliğini talep eder. Daha da yaygın olanı, uygulamaları veya uygulama bileşenlerini birden fazla hizmet ve satıcı arasında taşımak için bulut ortam ve mikro hizmetlerin bir birleşimini kullanan işletmelerdir.

Hibrit Bulut Mimarisi Türleri

Tüm hibrit bulutlar aynı temel görevleri yerine getirmelidir. Ancak bunları yapılandırma şekliniz, verimliliği en üst düzeye çıkarabilir veya ileride sorunlara yol açabilir.

Hibrit bulutunuz aşağıdakileri yapmalıdır:

 • Birden çok bilgisayar bir araya getirme
 • Hızlı ve kolay bir şekilde yeni kaynaklar ekleme ve eski kaynakları ortadan kaldırma
 • İhtiyaca göre iş yüklerini bir ortamdan diğerine taşıma

Hibrit bulutlar, genel bulutlar ve özel bulutlar, aşağıdakileri içeren aynı temel bulut mimarisi sistemini paylaşır:

 • Birden çok bilgisayar, bir yerel alan ağı, geniş alan ağı veya sanal özel ağ kullanılarak birbirine bağlanır.
 • Konteynerler, temiz işlem gücü sağlar ve hızlı değişiklikleri mümkün kılar.
 • Yazılım, talebe göre kaynakları tahsis eder.

Geçmişte ara yazılımın yardımıyla hibrit bir bulut oluşturduğunuzu varsayalım. Bu önemli yazılım parçası, kaynakları bir tür önceden yapılandırılmış sanal özel ağ aracılığıyla ortamlarınız arasında hareket ettirir. Basit bulut ihtiyaçları olan bazı şirketler bu modeli seçmeye devam eder.

Ancak, seçtiğiniz bulut üzerindeki kapsayıcılarda da uygulamalar oluşturup dağıtabilirsiniz. Uygulama asla bir buluttan diğerine taşınmaz, ancak diğer uygulamada var olan kaynaklardan yararlanabilir. Tüm bulutlarda aynı platformu ve işletim sistemini kullanabilirsiniz, bu nedenle bağlantılar sıkı kalır. Ancak uygulamalar, ayrı bulutlarda ayrı varlıklardır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda hibrit mimari modeli mevcuttur:

 • Katmanlı hibrit: Mevcut uygulamaları genel bulutta dağıtmanıza, ancak bilgi işleminizi özel bulutunuzda tutmanıza olanak tanır. Zamanla, güveniniz arttıkça daha fazla uygulamayı genel buluta taşıyabilirsiniz.
 • Edge hibrit: İzleme ve kritik olmayan diğer çalışma biçimlerini buluta aktarırken, zaman açısından kritik iş yüklerini yerel ortamınızda tutmanızı sağlar. Böylece hiçbir şeyi kaçırmamak için verileri senkronize edebilirsiniz.
 • Bulut patlaması: Bir uygulamayı özel bilgi işlem ortamınızda tutmanıza, ancak talepte bir artış yaşadığınızda uygulamayı buluta aktarmanıza olanak tanır.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, genel bulutun nasıl oluşturulduğu üzerinde bir kontrolünüz olmadığını bilmeniz gerekir. Genel bulut doğrudan kontrolünüz altında değildir. Bu noktada tüm donanım ve yazılımlarınızın bulut satıcınızla uyumlu olduğundan emin olmanız gerekir.

Hibrit Bulut Mimarisinin Avantajları

Aşağıdaki listede hibrit bulut mimarisinin önemli avantajlarını bulabilirsiniz:

1. Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik ve kontrol

Hibrit bulutlar daha iyi ölçeklenebilirlik sunar. Bu nedenle, kaynakları hızlı bir şekilde artırmanız veya azaltmanız gerekiyorsa, yalnızca geçici olarak amaçlarına hizmet edecek sunucuların ek yönetim ve teknik genel giderlerine maruz kalmadan genel bulutta daha fazla depolama alanı satın alabilirsiniz. Bu, depolama alanınız üzerinde çoğu özel bulut modelinden daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Hatta bazı hibrit bulut sağlayıcıları PaaS sunar, böylece bir uygulama oluşturabilirsiniz. Uygulamanızın tam hızda çalıştığından emin olmak için tüm gereksinimleri karşılarlar (sunucu yok, depolama yok, ölçek yok, CDN yok…). Bu sayede arkasındaki sunuculara değil, uygulamanızı oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

2. Verileri her düzeyde güvenli hale getirme

İşletmeler, güvenliği en üst düzeye çıkarmak ve kötü niyetli siber saldırılara karşı koruma sağlamak için şirket içi veri merkezlerinde özel bulutta daha hassas verileri depolamayı seçebilir. Ayrıca, daha az hassas verileri işlemek, yönetmek ve analiz etmek için genel bulut depolamalarını kullanabilir. 

Ayrıca, verileri üzerinde büyük bir kontrole sahip olursunuz ve veri ifşa etme potansiyeli azaldığı için güvenliği artırırsınız. İşletmeler, uyumluluk, güvenlik gereksinimleri ve politika gibi faktörlere dayalı olarak verilerini ve iş yüklerini nerede (genel veya özel bulutta) depolayacaklarına karar verebilir.

Güvenlik ekipleri, olağanüstü durum kurtarma ve veri sigortasını iyileştirmek için yedekli bulut depolamayı da standartlaştırabilir.

3. Kaynak optimizasyonu ve maliyet tasarrufu

Hibrit bulut, genel buluttan daha pahalı olsa da, yalnızca özel bulut mimarisini seçmekten daha uygun maliyetlidir. Özel bir bulutla, işletmeniz büyüdükçe yönetim ve bakımla ilgili maliyetler hızla artar. Hibrit modeller, işletmelerin hassas verileri depolamak için özel bir bulut kullanmaya devam ederken uygun fiyatlı genel bulut depolamadan yararlanmalarını sağlar.

 • Maliyeti azaltmak amacıyla uygulama ve iş yüklerini sürdürmek için bir iş bölümü geliştirme
 • Şirket içi altyapıyı etkilemeden Ar-Ge veya test için isteğe bağlı genel bulut kaynaklarını kullanma
 • Geliştirmeyi kolaylaştırmak veya bir iş avantajı elde etmek için araçları, hizmetleri veya ürünleri hızla benimseme
 • Zamanı ve çabayı daha önemli projelere odaklamak için ekipleri serbest bırakma

4. Sorunsuz geçiş

Hibrit bulut mimarisi ile ön uç ve durum bilgisiz uygulamaları önce buluta taşıyabilirsiniz. Daha sonra, diğer uygulamaları sanal makine veya konteynerlerde taşıyabilirsiniz. Mevzuat uyumluluğu, yönetişim veya diğer nedenlerle şirket içi buluta aktaramadığınız eski uygulamaları da koruyabilirsiniz.

Hibrit Bulut Mimarisinin Dezavantajları

Aşağıdaki listede hibrit bulut mimarisinin önemli dezavantajlarını bulabilirsiniz:

1. Daha büyük ilk yatırım

Ofislerinizden birinde kendi veri merkezinizi veya sunucularınızı kullanıyorsanız, hibrit bulut mimarinizin özel bulut bilgi işlem bileşenini yönetmenin ve bakımını yapmanın yanı sıra şirket içi donanıma yatırım yapmanız gerekecektir. Genel bulut işlemleri donanım maliyetlerinin bir kısmını karşılasa da, hibrit bir bulut altyapısını yönetme ve sürdürme maliyetleri bazı işletmeler için maliyetli olabilir. Ancak tamamen barındırılan IaaS ve PaaS kullanıyorsanız, o zaman ilk maliyet çok daha düşüktür.

2. Genel bulut ortamı üzerinde görünürlük eksikliği

Bulut bilgi işlem ortamları karmaşıktır ve bulut altyapınız iki veya daha fazla bulut arasında bölündüğünde işler daha da karmaşık hale gelir. Bu nedenle hibrit bir bulut altyapısı, yönetmeniz gereken sistemler, süreçler, uygulamalar ve platformların yanı sıra genel bulut ortamınızın net görünürlüğünü oluşturmayı zorlaştırabilir.

Bu, uyum düzenlemesi gibi kritik sorunların gözden kaçmasına neden olabilir. Ancak bu görünürlük eksikliğinin üstesinden gelmek nispeten kolaydır; yalnızca bulut altyapınıza eksiksiz bir genel bakış sağlayan bir üçüncü taraf platformuna yatırım yaptığınızdan emin olmanız gerekir.

3. Ağ sorunları performans düzeyini etkiler

İşletmeniz genel bulutta çalışan etkin uygulamalara bağlı olduğunda, ağ sorunları hibrit bulut altyapılarının performans düzeyini etkileyebilir. Genellikle daha fazla ara bağlantı bant genişliği eklemeniz gerekebilir. Gecikme de dikkate alınması gereken başka bir konudur.

Hibrit bulut ortamınızda paylaşılan trafik hacmini analiz ederek düşük gecikmeli ağ bağlantıları üzerinden ortamı koruyabilen bir ağ oluşturabilirsiniz.

Hibrit Bulut Mimarisi Kullanım Senaryoları

Aşağıdaki listede hibrit bulut mimarisinin kullanım senaryolarını bulabilirsiniz:

1. Veri ve AI entegrasyonu

İşletmeler, daha kişisel ve daha akıllı deneyimler oluşturmak için genel buluttaki yeni kaynaklardan gelen verileri mevcut veri ve analitik, yapay zeka yetenekleri ve makine öğrenimi ile hızlı bir şekilde entegre edebilir.

2. Eski sistemleri geliştirme

Şirket içinden geçiş yapmak isteyen bazı işletmeler, kaynakları küresel olarak yeni cihazlara dağıtmak ve kullanıcı deneyimini yükseltmek için genel bulut hizmetlerini kullanır. Örneğin, bulut uygulama programlama arabirimleri (API’ler), bulutlar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirir ve bulut uygulama geliştirmede bir talep artışına yol açar.

3. SaaS entegrasyonu

Hibrit bulut entegrasyonu, işletmelerin genel bulut üzerindeki hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarını genel ve özel bulut ve geleneksel BT üzerindeki mevcut uygulamalara bağlamasını sağlar. Bu, ekibin daha yakın işbirliği yapmasına ve yeni yenilikler sunmasına olanak tanır.

4. Sanal makine taşıma

İşletmeler, şirket içi veri merkezleri ölçeklendirmeye ve azaltmaya çalışırken, ortak bir yaklaşım, genel bulutta sanal makinelere (VM) ve sanallaştırılmış iş yüklerine doğru ilerlemektedir.

Hibrit Bulut vs Çoklu Bulut Mimarisi

Çoklu bulut mimarisinde işletmeler, çeşitli sağlayıcılardan birden çok farklı genel bulut hizmeti kullanır. Satıcı bağlılığını azaltmak veya türünün en iyisi sonuçları elde etmek için çeşitli görevler için farklı bulutlar kullanır. Öte yandan, hibrit bulut mimarisi, genel ve özel bulutları aynı amaç doğrultusunda birleştirir.

Çoklu bulut mimarisi ayrıca herhangi bir sağlayıcıya olan bağımlılığınızı en aza indirerek genellikle esnekliği artırır ve maliyetleri düşürür.

Nedeni ne olursa olsun, birçok işletme çoklu genel bulutlarını özel, sanal veya şirket içi fiziksel bulut altyapısıyla birlikte çalıştırır. Başka bir deyişle, BT ekosisteminizin tüm yönlerini kapsar.

Çoklu bulut mimarisi, hibrit bulutlardan iki yönden farklıdır:

 • Hibrit her zaman genel ve özel bulutları içerirken, çoklu bulut birden çok genel bulutu içerir, ancak sanal (özel bulutlar dahil) ve fiziksel altyapıyı da bünyesinde barındırabilir.
 • Çoklu bulut modelleri, farklı görevler için farklı bulutlar kullanırken, hibrit modeller temel olarak birlikte çalışarak verilerin, uygulamaların ve süreçlerin birbirine karışmasına ve kesişmesine yol açar.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Hibrit Bulutlar Ne Kadar Güvenlidir?

Küresel ortalama veri ihlali maliyeti yaklaşık 4,35 milyon dolardır, bu nedenle hibrit bir bulut ortamının güvenli olup olmadığını merak etmeniz doğaldır.

Doğru tasarım ve entegrasyon, hibrit bulutunuzu yönetmenize yardımcı olur ve geleneksel şirket içi BT altyapısı kadar güvenli olabilir. Daha geniş bir saldırı yüzeyi ve artan karmaşıklık gibi bazı benzersiz zorluklar mevcut olsa da, hibrit bulut ortamları çeşitli risklere karşı güçlü bir savunma oluşturabilir.

Birbirine bağlı bulut ortamları, gereksinimlere bağlı olarak hassas verileri nerede depolayacağınızı seçmenize olanak tanır. Ek olarak, bulut ortamları birbirine bağlandığında, güvenlik ekipleri yedekli bulut depolamayı standartlaştırarak olağanüstü durum kurtarma çabalarını artırabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
hibrit bulut bilişim ve veri yönetimi

Hibrit Bulut Bilişim ve Veri Yönetimi: Depolama ve Analiz Çözümleri

Sonraki Yazı
zero trust

Zero Trust Güvenlik Modeli Nedir? Avantajları Nelerdir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.