Hibrit Bulut Bilişim ve Veri Yönetimi: Depolama ve Analiz Çözümleri

hibrit bulut bilişim ve veri yönetimi

Bulut bilgi işlemin yükselişiyle birlikte birçok işletme veri yönetimi için hibrit bir yaklaşım kullanmayı tercih etmektedir. Pek çok şirket hala şirket içi depolamaya güvense de, bir yedekleme veya olağanüstü durum kurtarma planı olarak hibrit bulut depolamaya sahip olmanın avantajları, işletmeler için oldukça önemli olabilir. 

Hibrit Bulut ve Veri

Hibrit bulut çeşitli avantajlar sunsa da, önemli bir dezavantajı da vardır: veri yönetimidir. Hibrit bir bulut mimarisine geçtiğinizde, verilerinizin maliyet, performans ve güvenlik hedeflerinin önüne geçmediğinden emin olmak zorlaşır.

Veri yönetiminin hibrit bulutu karmaşıklaştırmasının nedeni basittir. Altyapınız daha fazla dağıtık hale geldikçe, verileri verimli ve uygun maliyetli bir şekilde taşımak zorlaşır.

Başka bir deyişle, tüm verilerinizi tek bir genel bulutta veya tümünü özel bir veri merkezinde sakladığınızda, verilerinizin çok uzağa taşınması gerekmez. Bir sunucudan diğerine aktarmanız gerekebilir, ancak bu hareket nispeten hızlı ve ucuz olan yerel ağlarda gerçekleşir.

Kısmen genel bulut altyapısından ve kısmen özel bir veri merkezinde çalışan sunuculardan oluşan bir hibrit bulut ortamı oluşturduğunuzda durum böyle değildir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Neden Hibrit Bulut Veri Yönetimi?

Hibrit bulut veri yönetimi yeni bir kavram değildir, ancak kurumsal veri yönetimi için uygun bir seçenek olarak adımlarını atmaya başlamıştır. Bir şirketin veri ihtiyaçlarının tüm yönlerini ele almak için şirket içi ve bulut depolama ile bulut bilişimin bir karışımını kullanır. Genellikle şirket içi veri tabanlarının veya kurumsal veri ambarlarının (EDW) bulut depolama, SaaS uygulama verileri veya bir bulut veri ambarı (CDW) ile birleştirilmesidir. Bu hibrit yaklaşımın faydaları iki yönlüdür: olağanüstü durum kurtarma durumları için bir yedekleme planı sağlar ve bir işletmeye ek donanım satın almadan gerektiği gibi ölçeklendirme yeteneği verir.

1. Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Hibrit bulut veri yönetiminin en belirgin avantajlarından biri, verileriniz için bir yedekleme sağlamasıdır. Şirket içi depolama sisteminiz arızalanırsa veya bazı önemli verileri kaybederseniz, geri almak için bulut depolamanıza güvenebilirsiniz. Tesis içi sunucunuza herhangi bir şey olması durumunda, bu, ek bir arızaya dayanıklı plan görevi görecektir.

2. Veri Erişilebilirliği

Birçok şirket veri erişiminin engellendiğini hissedebilir. Veri depolama ve gerçek zamanlı erişime ilişkin BT taleplerini karşılayacak şirket içi uzmanlığa veya bütçeye sahip olmayabilir. İşletmeniz, hibrit bir bulut ortamı aracılığıyla hem tesis içi hem de tesis dışı konumlarda depolanan verilere ve uygulamalara erişebilir. Küresel şirketler, yerel veri merkezlerine veya altyapıya sahip olmak zorunda kalmadan işlem süresini iyileştirmek ve gecikmeyi azaltmak için verileri uygulamalara veya kullanıcılara daha yakın depolayabilir.

3. Veri Analizi

Şu anda birçok işletme, gelişmiş analitik için dahili veri kaynaklarını iş ortaklarından veya genel kaynaklardan gelen harici veri kaynaklarıyla birleştirmektedir. Hibrit bir veri ambarı, veri ekiplerinin bu üçüncü taraf verilerini dahili veri kaynaklarıyla birleştirerek karar vermeye yönelik daha fazla içgörü elde etmesine olanak sağlayabilir. Veri mühendisleri, kullanıcıların yeni analitik modelleri keşfetmesi için gereken verileri elde etmek ve birleştirmek için gereken çabayı azaltabilir.

4. Veri Göçü

Bir işletme depolama alanını buluta geçirdiğinde genel, özel ve hibrit bulut çözümlerinden yararlanabilir. Bu, yedekleme, olağanüstü durum kurtarma çözümleri, analitik ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi hizmetin kullanılması anlamına gelir. Üstelik altyapı maliyetlerine daha az para ödeyerek ve büyük sermaye harcamalarından kaçınarak bunu yapar.

5. Veri Uyumluluğu

Bir hibrit veri ambarının benimsenmesi, genellikle depolanan verilere eşlik edebilen uyumluluk yüklerinden bazılarını hafifletebilir. Örneğin, kullanımdan kaldırılan sistemler geride, genellikle yararlı, geçmiş veriler içeren sahipsiz veri tabanları bırakabilir. Bu, analitik ekipler için bir veri boşluğu oluşturabilir, ancak aynı zamanda iş için bir güvenlik ve uyumluluk riski oluşturabilir. Bulut hizmeti sağlayıcılarının, veri saklama süreleri ve güvenlik önlemleri gibi konularda standartlar geliştirmek için dünya çapında hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte çalışan uzman ekipleri vardır. Ek olarak, veri depolama için buluttan yararlanmak, veriler coğrafi sınırlar arasında hareket ettikçe karmaşık hale gelebilecek olan veri yerleşimi ve veri egemenliği düzenlemelerinin zorluklarının ele alınmasına da yardımcı olabilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Hibrit Bulut Veri Yönetiminde Dört Temel Zorluk

Hibrit bulut mimarilerinin dağıtılmış doğası, veri yönetimini dört temel şekilde karmaşıklaştırır.

1. Verim

Hibrit bir ortamdaki veriler genellikle internet üzerinden veri merkezleri arasında hareket ettiğinden, veri aktarımlarının hızı muhtemelen çok daha düşük, gecikme süresi ise daha yüksek olacaktır.

Bu sorunu azaltmanın iki temel yolu vardır. Birincisi, hibrit bulut mimarinizde verilerin farklı konumlar arasında taşınması gereken sıklığı en aza indirmeye çalışmaktır. Diğeri ise, eğer veri merkezlerinizde mevcutsa ve bunlar için bütçeniz varsa, bulut ara bağlantılarını kullanmaktır. Ara bağlantılar, veri merkezleri ile genel bulut arasında daha yüksek performanslı bir ağ bağlantısı sağlar.

2. Maliyet

Hibrit ortamlarda veri taşımanın ikinci bir dezavantajı, bulut bilgi işlem maliyetlerinizi artırabilmesidir. Genel bulutlar, veriler veri merkezlerinden her ayrıldığında genellikle çıkış ücreti alır. Ne kadar çok veri taşırsanız, o kadar çok ödeme yaparsınız.

Yine burada, veri hareketini en aza indirmek, hibrit bir mimaride veri maliyetini en aza indirmenin anahtarlarından biridir. Verilerin sıkıştırılması, aktarılan verilerin boyutunu (ve dolayısıyla ücretlendirilen çıkış ücretlerini) azaltarak da yardımcı olabilir.

Genel bulutlar, veriler kendi veri merkezlerine taşındığında genellikle ücret talep etmediğinden, tek yönlü veri hareketine (verilerin özel veri merkezlerinden genel buluta taşınması) odaklanan hibrit bir strateji maliyetleri artırmayacaktır. Verilerinizin özel bir veri merkezinden kaynaklanması ve işlenmek üzere genel buluta taşınması, maliyet açısından daha iyidir.

3. Güvenlik

Bazı açılardan hibrit mimariler, verilerin nerede ve nasıl depolandığı konusunda yalnızca genel bir buluttan veya şirket içi altyapıdan alacağınızdan daha fazla kontrol sağlayarak veri güvenliğini basitleştirebilir.

Öte yandan, verileri hibrit bir ortama yaymak, verilerinizin nerede yaşadığını ve ona erişim kurallarının neler olduğunu takip etmeyi zorlaştırarak veri güvenliğini karmaşıklaştırabilir.

Belki de bu riski ele almanın en iyi yolu, hem özel hem de genel bulut altyapısına uygulanabilen IaC şablonlarını kullanmaktır. Bu şekilde, veri erişim ilkelerinizi tek bir platformda merkezileştirebilir ve bunları, güvenlik ve uyumluluk hedeflerini karşılayan denetimleri uygulamak için kullanabilirsiniz.

Erişim riskleri ve uyumluluk ihlalleri için verileri tarayan veri güvenliği araçlarından da yararlanabilirsiniz.

4. Veri Yedekleme

Veri kullanılabilirliğini artırmak için verilerin yedek kopyalarını korumak hibrit bir ortamda daha zor olabilir. Verilerin tümü genel bulutta mevcut değilse, genel bulutta olduğu gibi verilerinizi yansıtmak için birden çok kullanılabilirlik bölgesini veya bulut bölgesini kolayca yapılandıramazsınız.

Bu zorluğu gidermenin bir yolu, tüm önemli verileri genel bulutta hibrit bir ortamda tutmaktır, böylece gerektiğinde orada yansıtabilirsiniz. Hibrit bulutları desteklemek için tasarlanmış ticari yedekleme araçları, maliyetleri ve getirdikleri ek yönetim yükünü karşılayabiliyorsanız, hibrit bir ortamda veri kullanılabilirliğini artırmak için de yardımcı olabilir.

Sonuç olarak bulut yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, veriler herhangi bir kuruluş için en değerli varlıktır. İşletmeler, rekabet avantajını sürdürmek için veri varlıklarından yararlanmanın yollarını ararken, bulut giderek daha önemli bir bileşen haline gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
sıfır güven ve uzaktan çalışma

Sıfır Güven ve Uzaktan Çalışma: Zero Trust İle Güvenli ve Verimli Bir Ortam Nasıl Oluşturulur?

Sonraki Yazı
hibrit bulut kullanım senaryoları

Hibrit Bulut Mimarisinin Avantajları ve Kullanım Senaryoları

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.