Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC), son kullanıcının beklentilerini karşılayan yüksek kaliteli, hatasız yazılım uygulamaları geliştirmek için iyi yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşımdır. Bir yazılım uygulamasının piyasaya sürülmeden önce planlanmasından bakımına kadar bir dizi aşamadan oluşur.

Yazılım uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek için belirli faaliyetleri içeren bir çerçeve görevi görür. Birincil amacı, rekabetin yoğun olduğu bir pazarda öne çıkabilecek yüksek kaliteli yazılım uygulamaları geliştirmektir.

Küresel pazardaki yüksek rekabete bakıldığında, 2023 yılında yazılım pazarının toplam geliri 165,3 milyar dolardır ve 2027 yılına kadar 217 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir.

Yüksek rekabet, yazılım kuruluşları üzerinde hatasız uygulamalar geliştirme konusunda büyük bir baskı oluşturmaktadır. Çoğu kuruluş, yazılım uygulamaları geliştirmek için sistematik bir süreç sunduğu için yazılım geliştirme yaşam döngüsüne yönelmektedir. Bu da nihayetinde uygulamanın gelişim süreci ve pazardaki rekabete göre standardı hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Nedir?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek ve test etmek ve bunların kalitesini ve işlevselliğini sağlamak için adım adım ilerleyen bir yaklaşımdır. Hatasız yazılım uygulamalarını daha kısa sürede ve en az çabayla sunmak için farklı faaliyetler içerir. Teknik olarak SDLC’yi yazılım uygulamaları geliştirmek için optimize edilmiş bir strateji olarak düşünebilirsiniz.

Her yazılım uygulaması geliştirme için önceden tanımlanmış bir zaman ve bütçe, kaliteyi sağlamak kadar önemlidir. Bunu başarmak için, yazılım geliştirmedeki ilerlemeyi takip etmek üzere organize ve yapılandırılmış bir şekilde çalışmanız gerekir.

Bu noktada yazılım geliştirme yaşam döngüsü devreye girer. Bu, yazılım geliştirme sürecinin aşamalarını ve faaliyetlerini tanımlayan bir çerçevedir. Yazılımı tasarlamak, geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için bu süreci takip edebilirsiniz.

SDLC, yazılım uygulamalarının kalitesinin nasıl çalışılacağı, oluşturulacağı ve yönetileceği hakkında ayrıntılı bir plan içerir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasının, bir sonraki aşamayı besleyen kendine özgü süreci ve çıktıları vardır. Böylece, geliştiricilerin ve test uzmanlarının yazılım geliştirmenin farklı aşamalarına göre tanımlanmış bir plan ve taslakta gezinmelerine olanak tanır.

Neden Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü?

Dijitalleşme ile birlikte birçok işletme ve birey, önemli ve basit görevler için yazılım uygulamalarına bağımlı hale gelmiştir. Ancak, yüksek kaliteli yazılım uygulamaları geliştirmek çok fazla çaba ve çalışma gerektiren karmaşık ve zorlu bir süreçtir.

Bu nedenle, birinci sınıf kalitede uygulamalar oluşturmak için yazılım geliştirme yaşam döngüsü gibi yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır.

Aşağıda SDLC’ye duyulan ihtiyacı kısaca açıklayan bazı bilgileri bulabilirsiniz:

 • Bir yazılım uygulaması geliştirmek için uygun bir plan olmadan işe başlamak zordur. Bu durum yazılım projesini kaotik hale getirebilir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım geliştirme için size yapılandırılmış bir plan ve program sunan bir çerçeve görevi görür.
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü takip etmek, hataları belirlemenize ve tasarım ve programlama ile ilgili riskleri azaltmanıza yardımcı olur. Tüm ekip üyelerinin yazılım uygulamaları geliştirirken her adımda ne yapılması gerektiğini bildiği resmileştirilmiş bir süreç sağlar. Bu, geliştirilebilen ve tekrarlanabilen bir yazılım geliştirme planı oluşturmanıza yardımcı olur.
 • Yapılandırılmış planı ile SDLC, yazılım uygulamalarını piyasaya sürülmeden önce baştan sona uygun şekilde test eder. Böylece yazılım uygulamasının işlevselliği ve kullanılabilirliği ile ilgili herhangi bir sorun zamanında çözülebilir.
 • Yazılım uygulamalarını geliştirmek için QA ekibi, proje analistleri, geliştiriciler ve diğerleri arasındaki işbirliğini destekler. Bu, yazılım projesinin gereksinimlerinin farkında olmalarını sağlar; böylece geliştirme sürecindeki önemli adımları kaçırmazsınız.
 • Yazılım uygulamasındaki değişiklikler ve modifikasyonlar geliştirme sürecinin bir parçasıdır. Ancak, bu tür değişikliklerin başka hatalara yol açmamasını sağlamak çok önemlidir. Bu nedenle, yazılım uygulamalarının yazılım geliştirme yaşam döngüsüne göre geliştirilmesi, değişikliklere karşılık gelen erken aşamalarda ilgili hataların bulunmasına yardımcı olur.
 • SDLC, geliştiricilere ve test uzmanlarına kolayca izleyebilecekleri uygulamalar geliştirmeleri için bir yön veya yol verir. Bunun nedeni, yazılım uygulamasının aşamalarının tüm yönleriyle görünürlüğünü artırmasıdır. Bu sayede, her bir SDLC aşamasındaki faaliyetlerin takibi ve kontrolü hızlı bir şekilde yapılabilir.
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kullanarak ilerlemeyi takip etmek, erken hataları bulmak ve işbirliğini güçlendirmek kolaydır. Sonuç olarak, son kullanıcı ilişkilerini geliştirebilir, proje risklerini azaltabilir, geliştirme hızını artırabilir ve yazılım uygulaması geliştirme maliyetini düşürebiliriz.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün Özellikleri

Son derece işlevsel ve optimize edilmiş yazılım uygulamaları geliştirmek için sağlam bir plan ve tasarım stratejisine sahip olmak çok önemlidir. Bunun ardından, geliştirmede SDLC yaklaşımını kullanmak uygun bir seçenek olabilir. Ancak, başlamak için özelliklerini bilmeniz gerekir.

Aşağıdaki listede yazılım geliştirme yaşam döngüsünün bazı özelliklerini bulabilirsiniz:

1. Yapılandırılmış yaklaşım

Uygulamayı sistematik bir şekilde geliştirmek için tanımlanmış aşamalar ve süreçlerle yapılandırılmıştır. Ayrıca geliştirilen yazılımın zamanında ve bütçe dahilinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

2. Yinelemeli ve artımlı

Uygulama geliştirme yaklaşımında yinelemeli ve artımlıdır. Bu, yazılım uygulamalarının her adımın birbirine bağlı olduğu yönetilebilir ve küçük aşamalar halinde geliştirildiği anlamına gelir. Bu sayede, son kullanıcıdan sürekli geri bildirim alabilir ve yazılım geliştirme aşamaları boyunca iyileştirme için kapsam sağlayabilirsiniz.

3. Gereksinimlere odaklanır

Herhangi bir uygulamayı geliştirmek için kullanıcı gereksinimlerine ve Software Requirements Specifications’a (SRS) odaklanır. Başka bir deyişle, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünü takip ettiğinizde, süreç yazılımın gereksinimlerinin tanımlanması, analizi ve dokümantasyonu tarafından yönlendirilir. Bu sayede yazılımın son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmasını, zamanında teslim edilmesini ve bütçe dahilinde olmasını sağlayabilirsiniz.

4. Esneklik

SDLC esnek olabilir. Bu, geliştirme sürecinin yazılım uygulamasının ve kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca uyarlanabileceğini gösterir. Geliştirmenin ortasında uygulamanın özelliğinde herhangi bir değişiklik olursa, süreci özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz.

5. Teste odaklanın

SDLC, hatasız uygulamalar sağlamak için ana yaklaşım olan yazılım uygulamalarını test etmeye güçlü bir şekilde odaklanır. Bu, işlevsel test, performans testi, kullanılabilirlik testi vb. gibi farklı test türlerini içerir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün Avantajları

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, geliştiricilere ve test uzmanlarına yazılım uygulamaları geliştirmek için kolay bir yaklaşım sunar. SDLC’nin geliştiriciler ve test uzmanları arasında oldukça popüler olmasını sağlayan bazı temel avantajlar aşağıdakileri içerir:

 • Yazılım geliştirme sürecine dahil olan adımlara ve faaliyetlere yapı sağlar.
 • Tüm SRS ile uyumlu olmasını sağlayarak Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün her aşamasında yazılım geliştirme faaliyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Yazılım uygulamalarını yönetmek için açık ve özlü bir çerçeve sunarak planlanan bütçe, program ve kapsam dahilinde tamamlanmalarını sağlar.
 • Geliştirilen yazılım uygulamasının son kullanıcının hedefleri ve amaçları ile uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur, böylece onlara maksimum değer verir.
 • Yüksek özellikli uygulamaların geliştirilmesindeki tüm süreçlerin şeffaflığını ve görünürlüğünü sağlar.
 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünü takip ederek, yüksek kaliteli yazılım uygulamalarını hızlı bir şekilde elde etmeye daha fazla yönelirsiniz. SDLC size temel kavramları hakkında net bir fikir verecektir.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Yazılım Test Yaşam Döngüsü

Test uzmanları veya geliştiriciler genellikle Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Yazılım Test Yaşam Döngüsü (STLC) benzerdir. Kulağa benzer gelse de, ikisi arasında büyük farklar vardır.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Yazılım Test Yaşam Döngüsü, yazılım geliştirmede iki önemli kavramdır. Ancak birbirlerinden farklıdırlar. SDLC, yazılım uygulaması geliştirmenin farklı aşamalarını tanımlar. Buna karşılık, Yazılım Test Yaşam Döngüsü, özellikle kaliteli ve hatasız yazılım uygulamaları sağlamak için yapılan faaliyetleri tanımlar.

Aşağıdaki tabloda Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ile Yazılım Test Yaşam Döngüsü arasındaki temel farkları bulabilirsiniz:

Parametreler Software Development Life Cycle (SDLC) Software Testing Life Cycle (STLC)
Odaklanma Hem geliştirme hem de test süreci. Sadece test sürecinde.
Tanım Son kullanıcı beklentilerine göre yüksek kaliteli yazılım uygulamaları geliştirmeye yönelik aşamalar dizisi olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilen yazılım uygulamasını sistematik olarak test etmek için bir dizi aşama olarak tanımlanır.
İlişki Selef olarak kabul edilir. Halef olarak kabul edildi.
Aşamalar Gereksinim toplama

Analiz

Tasarım

Kodlama

Test

Dağıtım ve bakım

Gereksinim analizi

Test planlaması

Test tasarımı

Ortam kurulumu

Test yürütme

Test kapatma

Gereksinim Toplama Aşaması Gereksinimleri toplamak ve geliştirme planını yapılandırmak için iş analistini içerir. Gereksinimleri toplamak ve Sistem Test Planını yapılandırmak için QA ekibini içerir.
Tasarım Aşaması Geliştirme ekibinin gereksinimlere dayalı olarak yazılım uygulamalarının tasarım seviyelerini yapılandırması ve geliştirmesinden oluşur. Test mimarı test stratejisini planlar.
Dağıtım Aşaması Destek ve sürüm güncellemeleri geliştirme ekibi tarafından verilir. Dağıtılan bakım kodunun kontrolü, QA ekibi tarafından gerçekleştirilen regresyon süitleri aracılığıyla yapılır.
Yürütme Yazılım Test Yaşam Döngüsünden önce gerçekleştirilir. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü tamamlandığında, herhangi bir hata veya bug olup olmadığını kontrol etmek için yapılır.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Modelleri

Yazılım geliştirmenin yapılabileceği birçok farklı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü modeli vardır.

SDLC modeli, yazılım geliştirme yöntemlerini veya yaklaşımlarını özetleyen çerçeve olarak tanımlanır. SDLC’nin birçok farklı modeli, yüksek kaliteli yazılım geliştirmek için gerekli adımları detaylandırmaktadır. Yazılım projelerinin ihtiyaç ve tercihine göre bir Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü modeli seçilebilir.

Bunu daha iyi anlamak için aşağıda en popüler modellere bakabilirsiniz:

1. Şelale Modeli

Şelale modeli, en önemli ve en yaygın kabul gören SDLC modellerinden biridir. Bu yöntemde yazılım geliştirme, ekibin ulaşması gereken belirli hedeflerle küçük aşamalar halinde yapılır. Şelale modelinin aşamaları arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, dağıtım ve bakım yer alır.

Burada yer alan her aşama, bir sonraki aşamalı yaklaşıma geçmeden önce tamamlanmalıdır. Bunun nedeni, önceki aşamaların sonuçlarının bir sonraki aşama için girdi işlevi görmesi ve dolayısıyla sıralı-doğrusal bir model olarak kabul edilmesidir. Bu nedenle, yazılım geliştirmenin her adımında fizibiliteyi kolayca izleyebilirsiniz.

2. V Modeli

Yazılım geliştirmede yer alan her aşama paralel olarak planlandığı için küçük değişikliklerle şelale modeline benzer. Başka bir deyişle, birbirinin tersi olarak yürütülen bir doğrulama aşaması ve bir geçerleme aşaması vardır. Böylece, birbirine bağlı iki süreç, uygulamalardaki herhangi bir riski veya hatayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve böylece kaliteyi artırır.

Uygunluk: Yazılım geliştirme gereksinimi net bir planla iyi tanımlandığında, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün V-modelini seçebiliriz. Son kullanıcı gereksinimlerinin sabit olduğu orta ölçekli yazılım geliştirme projelerine uygundur.

3. Yinelemeli Model

Yinelemeli model, beklenen yazılım uygulaması geliştirilinceye kadar bir dizi adımın tekrarlanmasını içeren küçük tekrarlı yinelemelerden oluşur. Başka bir deyişle, yazılım uygulamalarının tüm gelişimi, iterasyon olarak bilinen küçük uygulama yapılarına bölünür.

Bu yinelemeler SDLC’nin farklı aşamalarından geçer. Ayrıca, ilgili iterasyonun her döngüsü diğerleri üzerinde gelişir ve yazılım yapısı tamamlandığında kolayca dağıtılır.

4. Spiral Model

Spiral model risk odaklıdır ve yinelemeli modele dayanır. Bu yöntem, sürecin küçük ve yönetilebilir alt aşamalara bölündüğü yazılım uygulamalarının geliştirilmesini içerir. Her aşama planlama, gereksinimler, toplama, tasarım, uygulama, test ve gözden geçirmeyi içerir. Son kullanıcıların test edip değerlendirebileceği çalışan bir prototip elde edersiniz.

Spiral model bu şekilde adlandırılır çünkü geliştirme süreci, her biri bir önceki döngünün sonuçları üzerine inşa edilen tekrarlanan döngülerden geçer. Spiral, hedeflerin ve kısıtlamaların belirlenmesiyle başlar, ardından riskler ve değişiklikler değerlendirilir ve son olarak yazılım uygulamasının geliştirilmesi ve test edilmesi başlar.

5. Big Bang Model

Adından da anlaşılacağı gibi Big Bang modelinde yazılım uygulamaları geliştirmek için sabit bir yapı yoktur. Bunu, yazılım uygulamaları geliştirmek için planlama ve test gerektirmeyen bir yöntem olarak anlayabilirsiniz. Öncelikli odak noktası, herhangi bir son tarih olmaksızın son kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaktır.

Bu modelde, yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamaları belirli bir sıra olmaksızın eş zamanlı olarak yürütülür.

6. Prototip Model

Yazılım geliştirme yönteminde, asıl uygulama üzerinde çalışmadan önce uygulama için bir prototip geliştirilir. Basit bir ifadeyle, nihai yazılım uygulamasını oluşturmadan önce yazılımın çalışan bir modelini oluşturmaya odaklanan yazılım geliştirmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımdır.

7. Agile Model

Agile model, SDLC’nin test ve geliştirme aşamalarının etkileşimini sağlayan önemli bir yazılım geliştirme yöntemidir. Geliştirme süreci sprint adı verilen küçük iterasyonlara bölünmüştür.

Hangi SDLC Modeli Sizin için Doğrudur?

Yukarıdaki bölümde size farklı SDLC modelleri hakkında kapsamlı bilgi verdik. Ancak, aklınıza gelen ilk şey doğru modeli nasıl seçeceğinizdir. Bunun için önce, ekip büyüklüğünü, yazılım geliştirme projelerini ve bunların karmaşıklığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Ayrıca, geliştiricilerin deneyimine, kullandığınız yazılım geliştirme araçlarının türlerine ve kullanıcının gereksinimlerine odaklanmak da önemlidir.

Yetenekli bir geliştirici ve test uzmanı ekibiniz varsa, yazılım yayınlama sürenizden tasarruf edebilirsiniz. Bu çevik model, esneklik sunduğu ve değişen ortama uyum sağlamaya yardımcı olduğu için iyi bir seçenek olabilir.

Bununla birlikte, yazılım geliştirme projeleri için iyi planlanmış ve yapılandırılmış gereksinimleriniz varsa, şelale ve V modelleri seçilebilir.

Bu noktada, şelale modelinin pahalı olabileceğini ve yeni değişiklikler yapmak için bir yol sağlamadığını da göz önünde bulundurmanız gerekir.

Tüm bu sebeplerden dolayı, SDLC modelini seçmeden önce yazılım uygulamasının gereksinimlerini ve karmaşıklığını gözden geçirmeniz her zaman tavsiye edilir.

Özetle, yazılım geliştirme yaşam döngüsü, kaliteli ve birinci sınıf yazılım uygulamaları geliştirmek için çok önemlidir. Ekibin yazılım uygulamalarını planlamasına, tasarlamasına, geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Yazılım uygulama projesi ne kadar büyük veya karmaşık olursa olsun, SDLC geliştirme sürecinin başlamasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün herkese uyan tek bir yaklaşım değildir, belirli yazılım uygulaması gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanmaları gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Veri Merkezi Nedir? Neden Önemlidir?

Sonraki Yazı

Bulut Ağ İletişimi Nedir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.