Uygulama Taşıma Nedir?

Uygulama taşıma, yazılımın bir ortamdan diğerine taşınması işlemidir. Bu süreç dosyaların, verilerin (örneğin bir veri tabanında depolanan veriler) ve yapılandırmaların bir konumdan diğerine taşınmasını içerir. Daha fazla kurumsal işletme bulut kaynaklarından yararlandıkça, bir uygulamanın şirket içi sunuculardan buluta taşınması da yaygınlaşmaktadır. Bir uygulamanın taşınması, özellikle üretkenliğin kritik bir parçası olduğunda ve kesinti süresinden kaçınılması gerektiğinde karmaşık bir süreçtir. Bu yüzden her işletmenin amacı sorunsuz bir taşıma yapmaktır, ancak bunun için taşıma öncesinde iyi bir planlama ve test yapılması gerekir.

Uygulama Taşıma Nedir?

Uygulama taşıma, yazılımın iş stratejisi, teknik gelişim veya uyumluluk gereksinimleri gibi çeşitli nedenlerle orijinal ana bilgisayar ortamından başka bir konuma aktarılmasını içerir. Uygulama taşıma örnekleri arasında yazılımın şirket içi sunuculardan buluta taşınması veya bir bulut sağlayıcısının ortamından diğerine aktarılması yer alır.

Birçok işletme, maliyet tasarrufu, gelişmiş ölçeklendirme, daha iyi güvenilirlik veya inovasyon gibi çeşitli iş avantajları nedeniyle uygulama taşımaya yönelmektedir.

Uygulama Taşıma Neden Önemlidir?

Uygulama taşıma, uygulamaları eski veya modası geçmiş platformlardan daha yeni ve daha gelişmiş platformlara geçirme sürecidir. İşletmeler modern platformlara taşıma yaparak uygulama performansını, ölçeklenebilirliği ve yanıt verebilirliği artırabilir ve böylece daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edebilir.

Bu taşıma aynı zamanda sağlam güvenlik önlemleri uygulayarak ve hassas verileri koruyarak güvenliği ve mevzuata uygunluğu da artırır.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bir Uygulama Neden Yeni Bir Ortama Taşınır?

İşletmelerin genellikle bir uygulamayı yeni bir ortama taşımak için çeşitli nedenleri vardır. Yaygın nedenlerden biri, düşük performans ve ek kullanıcıları destekleyecek kaynak eksikliğidir. Verimsiz uygulama kaynakları üretkenliği ve müşteri deneyimini etkiler, bu nedenle genellikle taşıma kararında birincil faktördür.

Buluta taşıma, performans ve kaynak sorunlarını çözmek için yaygın bir yaklaşımdır. Büyüyen bir kullanıcı tabanına sahip bir uygulama eninde sonunda ek kaynaklara ihtiyaç duyar ve bulut, yerinde yeni kaynaklar oluşturmaktan çok daha kolay ölçeklenir.

Taşıma kararı maliyet, esneklik, ölçek ve uyumluluk gibi diğer faktörlere de dayanabilir. Bulut ortamında veri depolama neredeyse sınırsızdır ve bazı hizmetler (örn. konteynerleştirme) otomatik olarak yukarı ve aşağı ölçeklenir, bu da mevsimsel iş yapan işletmelere trafik artışlarıyla başa çıkmak için kaynak sağlar. Uluslararası işletmeler, birden fazla kıtaya yayılan çeşitli veri merkezlerine sahip bir sağlayıcı kullanarak, kaynakları desteklenen her ülke için hedeflenen coğrafi konumlu veri merkezlerine dağıtarak daha iyi uygulama performansı sağlayabilir.

Son olarak, uyumluluk nedenleriyle de taşıma yapılabilir. Örneğin, işletme şirket içinde doğru izleme ve siber güvenlik altyapısına sahip değilse, uygulama, araçlarının müşteri verilerini izlemek ve güvence altına almak için kullanılabileceği buluta taşınabilir.

Uygulama Taşımanın Avantajları Nelerdir?

Uygulamaları farklı ortamlara taşımak maliyet, hız, ölçeklenebilirlik ve esneklik gibi teknoloji avantajları sağlar. Diğer avantajlar ise aşağıdaki şekildedir:

1. BT Giderlerini Azaltır ve Aşırı Harcamaları Önler

Belirli bir veri merkezi pahalıysa, eski uygulamaları buluta taşımayı düşünebilirsiniz. Bulut taşıma hizmetlerini benimsediğinizde, sermaye ve bakım maliyetlerini azaltmış olursunuz. Uygulamaları buluta taşıyarak, aldığınız hizmetler için ödeme yapar ve harcamalarınızı azaltabilirsiniz.

2. İşiniz Büyüdüğünde Ölçeklenebilirlik Sağlar

Tek bir bilgi işlem ortamında çalıştığınızda, talebe göre ölçeklendirme şansınız daha düşüktür. Yeni talepleri karşılamak için kaynaklara ve altyapıya erişemeyebilirsiniz. Ancak bulut platformları ile işletmenizin çevikliği artar. Değişen iş ortamına ayak uydurarak rekabet avantajını hemen elde edersiniz.

3. Uygulamanızın Güvenlik Seviyesini İyileştirir

Uygulama taşıma ile yazılım çözümünün güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini daha iyi karşılayabilirsiniz. Örneğin, buluta geçtiğinizde, bilgisayar korsanlarının sistemlerinize girmesini önleyecek araçlara erişebilirsiniz. Ayrıca kurumsal uygulamalar için yönetişim ve BT güvenlik uygulamalarını modelleyebilirsiniz.

4. İşbirliğini Artırmak için Dijital Dönüşümü Hızlandırır

Yazılım uygulamalarınızı bulut altyapısına taşıdığınızda, yazılım çözümlerinde gelişerek işletme varlıklarınıza daha fazla değer katabilirsiniz. Örneğin, bulut bilişim SAP, ERP, CRM ve veri analitiği ile iş süreçlerini dijitalleştirmeye yardımcı olabilir; bunların tümü bulut ortamlarında kolayca erişilebilir ve işbirliğine açıktır.

5. İşinizi Daha Hızlı Büyütür

Mevcut uygulamalarınızı yeni bir bulut sağlayıcısına veya özel olarak bulut platformuna taşıdığınızda, işletmenize organik bir genişleme sağlayabilirsiniz. Yazılım çözümünü geliştirmek için destekleyici teknolojileri veya yeni araçları kolayca ekleyebilirsiniz. İş açısından kritik süreçleri dijitalleştirmek, eski uygulamaları geliştirmek ve işletmenizi büyüme yönünde ölçeklendirmek daha kolaydır. Yeni müşteriler ekledikçe, işinizi daha hızlı büyütmek için kanalları geliştirebilirsiniz.

En İyi Uygulama Taşıma Uygulamaları

Uygulama taşıma sürecinin işletmenizin stratejik hedeflerini karşıladığından emin olmak için aşağıdaki tabloda bulunan en iyi uygulamaları uygulayabilirsiniz:

En iyi uygulama Açıklama
Uygulama portföyünüzü ve TCO’nuzu değerlendirin En iyi geçiş yaklaşımını belirlemek için uygulama portföyünüzü ve operasyon maliyetinizi anlayın.
Öncelikli uygulama geçişi için bir plan oluşturun Başarılı bir uygulama geçişi için gereken kritikliği, yeteneği, sırayı ve yetkinliği belirleyin.
Varlıkları ve bağımlılıkları otomatik olarak keşfetmek için bir çözüm kullanın Geçiş öncesinde uygulama bileşenlerini ve bağımlılıklarını kapsamlı bir şekilde tanımlayan, eşleyen ve yapılandıran teknoloji çözümleri dağıtın.
Uygulama öncesi ve sonrası test yaklaşımı uygulayın Geçişten önce ve sonra veri bütünlüğünü, uygulama performansını ve güvenlik kontrollerini test edin.
Sözleşmeli uygulama taşıma uzmanlığı Uygulama geçiş sürecini planlamak, yürütmek ve doğrulamak için satıcı ve CSP yeteneklerinden yararlanın.
Uygulama geçiş unsurlarını otomatikleştirin Manuel, zaman alıcı ve hataya açık geçiş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği ve etkinliği artırın.

Uygulama Geçiş Stratejileri

Tıpkı uygun bir uygulama taşıma yaklaşımı gibi doğru kurumsal uygulama geçiş stratejisi de sorunsuz bir taşıma için aynı derecede faydalıdır. Ancak CTO’lar doğru taşıma stratejisine aşağıdakilere göre karar vermelidir:

 • Mevcut kaynaklar
 • Taşıma hedefleri
 • Denetim sonuçları

1. Tam Taşıma

Taş taşıma, tüm yığının veya kurumsal uygulamaların tüm örneklerinin bir kerede taşınması anlamına gelir. Tam bir taşıma daha düşük maliyet ve daha kısa zaman çizelgesi sunar. Bununla birlikte, kullanıcıların büyük ölçekte işe alındığı büyük veri kümeleri söz konusu olduğunda, tam geçiş büyük ölçekli geçişler için zor olabilir.

2. Aşamalı Taşıma

Aşamalı bir taşıma süreci, CTO’ların veri ve uygulamaları adım adım bir yöntemle taşımasına olanak tanır. Her bir segment taşındıktan sonra, etkilenen kullanıcıların işe alımı tamamlanır ve bunu bir sonraki adıma geçmeden önce ilk elden geri bildirimler ve çözüm entegrasyonu izler.

Tüm örneklerin kesintiye uğramasının zor olabileceği daha büyük karmaşıklıktaki projeler için aşamalı taşıma bir kurtarıcı olabilir. Yine de aşamalı taşıma daha yüksek maliyete ve daha uzun taşıma zaman çizelgelerine yol açabilir.

3. Kısmi Taşıma

Kısmi taşımada, seçilen süreçler için verilerin yalnızca bir kısmı taşınır. Böylece bir kısım veri şirket içi modda tutulurken diğer bir kısım buluta taşınır. Sürecin avantajı, iç paydaşların kendilerini buluta alıştırmak için yeterli kapsama sahip olmalarıdır.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Uygulama Taşıma için Gerekli Adımlar Nelerdir?

Uygulamanızı hedef ortama taşımak için tanımlanmış bir stratejiye sahip olmanız çok önemlidir. Bunun için adım adım ilerleyen süreç aşağıdaki şekildedir:

1. Uygulamanızı Taşıma Hedeflerinizi Belirleyin

Taşıma planını belirlemek için geçiş hedeflerini belirlemeniz gerekir. Bu yüzden öncelikle neden bir geçişe ihtiyacınız olduğunu kontrol edin. Bu, taşıma türünü belirlemenize ve doğru yönde ilerlemenize yardımcı olacaktır.

Hedefler bulut performansını iyileştirmek, operasyonları geliştirmek veya maliyetleri düşürmek de olabilir. Bu noktada hedefler, geçiş planının ve yolunun belirlenmesine yardımcı olacaktır.

2. Mevcut Uygulamalarınızı Denetleyin

Uygulama taşıma işlemine başlamadan önce mevcut sistemleri kontrol edin ve değerlerini değerlendirin. Bu, sistemi korumak, yeniden düzenlemek veya varlığından çıkarmak isteyip istemediğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca değerlendirme sırasında mevcut sistemin kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin. Uygulamayı denetlemeden önce aşağıdaki soruların cevaplarını düşünün.

 • Uygulama türü hangisi? İş uygulaması mı yoksa teknik uygulama mı?
 • Uygulamanız neden uygulama taşıma gerektiriyor?
 • Yeniden düzenleme veya yeniden yazma gerekecek mi?
 • Uygulama şirket içinde mi yoksa üçüncü bir tarafça mı geliştirildi?

Sistemin düzenli olarak güncellenip güncellenmediğini ve hangi yazılım özelliklerinin yeniden kodlama/yeniden yazma gerektirdiğini belirleyin. Ayrıca değerlendirme sırasında işletim sistemlerini daha yeni sürümlere güncellemeniz gerekip gerekmediğini de belirleyin.

3. Uygulama Taşıma için Uygun Bir Ekip Seçin

Uygulamanızı denetledikten sonra uygulama taşıma konusunda size rehberlik edecek bir uygulama geliştirme danışmanlık şirketine ihtiyacınız vardır. Bu deneyimli danışmanlar fikrinizi doğrular ve nasıl ilerleyeceğiniz konusunda size bir yol haritası sunar.

Bunun dışında, başarılı bir bulut geçişine yardımcı olabilecek, uygulama taşıma deneyime sahip özel uygulama geliştiricileri kiralayabilir ve dış kaynak kullanabilirsiniz. Özel geliştiricileri işe aldığınızda, işe alma, eğitim ve altyapı maliyetlerini ortadan kaldırırsınız. Tek yapmanız gereken en iyi geliştiricileri seçmek ve uygulama taşıma işinizi halletmektir.

4. Uygulamanızı Taşıma Stratejisini Planlayın

Uygulama taşıma planlama süreci sırasında, uygulama geliştiriciler sistem değerlendirmesinde oluşturulan belgeleri kontrol eder, teknik gereksinimlerinizi ortaya çıkarır, fizibiliteyi analiz eder ve uygulamalarınızı taşımak için geçiş araçlarının kontrolünü sağlar.

Birlikte çalıştığınız uygulama geliştirme şirketi, uygulamayı doğru araçlarla daha yeni sistemlere taşımak için aşamaları tanımlar. Uygulama taşıma geliştiricileri, bu araçların yardımıyla mevcut ortamdan buluta geçer. Geliştiriciler, daha iyi planlama yapmanıza yardımcı olabilecek analitik ve izleme için gerekli araçları belirler.

5. Uygulama Geçişi için Oluşturulan Stratejiyi Test Edin

Gerçek geçiş sürecine geçmeden önce geliştiriciler sahte bir geçiş yapar. Bu, tasarladığınız stratejinin sizin durumunuzda işe yarayıp yaramayacağını bilmenize yardımcı olur.

Uygulama taşıma geliştiricileri geçişi doğrudan gerçek ortamda gerçekleştirdiklerinde, acil dikkat gerektiren birçok sorunla mücadele edebilir. Sandbox ortamı, sorunları çözmenize ve planınızın hatasız geçiş için hazır olmasını sağlamanıza olanak tanır. Bu sayede sorunları erkenden yakalayabilir ve daha iyi sonuçlar için veri taşıma yönünü değiştirebilirsiniz.

6. Uygulamaları Aşamalı Olarak Taşıma

Geliştiriciler geçişi tek seferde tamamlayamaz. Tüm geçişi gerçekleştirmek için yinelemeli aşamalar tanımlanır. Geliştiriciler, ilgili araçları kullanarak geçişin her bölümünü dikkatlice belgeleyebilir. Dokümantasyon, paydaşların döngü içinde kalmasına ve geçişi yönetmesine yardımcı olabilir.

7. Geçişi Tamamladıktan Sonra Takip Testleri Yapın

Geçiş tamamlandıktan sonra geliştiriciler geçişin başarılı olup olmadığını anlamak için takip testleri yapar. Testler, uygulamanın diğer ortamdaki performansını kontrol eder. Benzer şekilde, bu testlerle uygulamanın kullanılabilirliğindeki aksaklıkları da kontrol edebilirsiniz.

Geliştiriciler ayrıca yeni ortamdaki veri tabanı güvenliğini de kontrol edebilir. Örneğin, sağlık sigortası taşınabilirliği durumunda, geliştiriciler verilerin herhangi bir kayıp olmadan tamamen taşınıp taşınmadığını görmek için uyumluluk izlemesi yapar.

Uygulama Taşıma Türleri Nelerdir?

İster üçüncü taraf bir uygulamaya erişmek isteyin, ister şirket içi sunucuyu sanal makinelerle değiştirmek isteyin, uygulama taşıma işletmenize çok yardımcı olabilir. Bu noktada, amacınıza en uygun uygulama taşıma türünün farkında olmanız da önemlidir.

1. Rehosting- Lift and Shift Uygulama Geçişi

Rehosting, iş ihtiyaçlarınıza uygun bir hosting sağlayıcısına geçmenizi gerektirir. Rehosting ile uygulama performansını artırmak için IaaS gibi bulut ortamlarına odaklanırsınız. Bu taşıma türüyle özel bir bulut ortamından hibrit bir buluta da geçebilirsiniz. Bu türde minimum mimari ve uygulama kaygılarıyla uygulamaları kolayca taşıyabilirsiniz.

2. Replatforming

Replatforming ile uygulamaları daha iyi performans gösteren bir platforma yükseltmiş olursunuz. Örneğin, şirket içi bir uygulamayı genel buluta taşımak replatforming olarak nitelendirilebilir. Bu durumda, tüm mimariyi gözden geçirir ve yazılım yapısını bulut sağlayıcısının ortamına uyacak şekilde yenilersiniz.

3. Repurchasing

Mevcut uygulamanızı bir SaaS platformuna taşıdığınızda, bu durum repurchasing olarak tanımlanır. Bu durumda uygulama üçüncü taraf bir uygulama tarafından yönetilir. SaaS’a geçtiğinizde, beklenmedik kesinti sürelerini idare edebilirsiniz ve ağ altyapısını yönetecek kaynaklara ihtiyacınız kalmaz. Bu geçiş planı ile yeni fiyatlandırma planları tanımlayabilirsiniz.

4. Refactoring

Mevcut uygulamayı gözden geçirdiğinizde ve yeni teknik gereksinimleri belirlediğinizde, bu uygulama taşıma türünü uygulamayı düşünebilirsiniz. Örneğin, monolitikten sanal sunuculara geçmek refactoring olarak kabul edilebilir.

5. Retire

Hassas verilerle çalışan ve yüksek düzeyde düzenlemeye tabi endüstriler söz konusu olduğunda, bu temel bir uygulama taşıma türüdür. Bu şirketler için mevcut sistemlerin denetlenmesi ve artık kullanışlı olmayan yazılım çözümlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çözümlerin artık buluta geçiş için de uygun olmaması mümkündür. Bunları bırakmayı düşünebilirsiniz.

6. Retain

Yalnızca buluta özel hale gelebilecek şirket içi çözümleri elde tutmak çok önemlidir. Fakat elde tutmayı düşünmeden önce çözümlerin değerini, yeni ihtiyaçlarınızı karşılama kabiliyetlerini ve diğer hususları göz önünde bulundurmanız gerekir.

Uygulama Taşıma Kontrol Listesi

Uygulamalarınızı yeni bir ortama yönlendirmeyi planlıyorsanız, tüm adımları tamamladığınızdan emin olmak için uygulama taşıma kontrol listesini kullanmayı düşünebilirsiniz.

Sürece ve kontrol listesine devam etmeden önce kendinize aşağıdaki soruları sorun ve taşımanın doğru şekilde planlanmasına yardımcı olun.

 • Uygulamanızın taşınması gerekiyor mu? Uygulamayı korumalı mısınız yoksa kaldırmalı mısınız?
 • Mevcut uygulama ne kadar karmaşık? Taşımanın karşılaştığınız sorunları çözeceğine inanıyor musunuz?
 • Eski bir uygulama mı? Taşıma durumunda veri kayıpları yaşayacak mısınız?
 • Bu yazılım çözümüne bağımlı başka uygulamalar var mı?
 • Uygulama, taşıma sırasında kaçınamayacağınız görev açısından kritik veriler içeriyor mu?
 • Başa çıkabileceğiniz kesinti süresi nedir?
 • Çalışma süresi için takip edebileceğiniz standartlar nelerdir? Bunun için bir hizmet seviyesi anlaşmanız var mı?
 • Uygulamayı kim yönetiyor?
 • Şu anda uygulamayı şirket içi bir sunucu ile mi yönetiyorsunuz? Veri merkezleri gerekli güvenliği sağlıyor mu?
 • Görselleştirdiğiniz proje süresi nedir?

Özetle bir uygulama taşıma projesinde aksaklıkları en aza indirmek çok önemlidir. Uygulama taşıma süreci, yalnızca geçiş yapan uygulamaların sorunsuz geçişini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmenize sayısız fayda sağlar. Uygulamalarınızı taşıyarak operasyonel verimliliğinizi artırabilir, ölçeklenebilirliği geliştirebilir ve en son teknolojik gelişmelerle güncel kalabilirsiniz. Ayrıca, kaynaklarınızı optimize etmenize, maliyetleri azaltmanıza ve pazardaki genel rekabet gücünüzü artırmanıza da olanak tanır.

Bu nedenle, uzmanlar işletmeniz için uygulama taşımayı ciddi bir şekilde düşünmenizi tavsiye eder. Bu yaklaşımı benimsemek sistemlerinizin performansında, güvenliğinde ve esnekliğinde önemli gelişmeler sağlayabilir. Ayrıca, inovasyon ve iş büyümesini teşvik edebilecek yeni özellik ve işlevlerden yararlanma fırsatı da sunar. Proaktif davranarak ve uygulama taşıma stratejilerini benimseyerek, hızla gelişen dijital ortamda uzun vadeli başarı için kendinizi konumlandırabilirsiniz.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

En Çok Sorulan Sorular

1. Buluta uygulama taşıma nedir?

Bulut ortamına uygulama taşıma, mevcut bir şirket içi uygulamanın bulut altyapısına taşınmasını içerir. Gereksinimlere bağlı olarak, genel bulut kaynaklarını veya özel bir ortamı seçebilirsiniz.

2. Uygulama taşıma ne işe yarar?

Uygulama taşıma projelerinde uzmanlar mevcut uygulamaları daha yeni bir ortama taşır. Bu, yazılım çözümünün ihtiyaçlarına bağlı olarak başka bir veri merkezi ya da uygulama ortamı olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

SaaS Entegrasyonu Nedir?

Sonraki Yazı

2024’teki En Önemli SaaS Trendleri

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.