Tedarik Zinciri Optimizasyonu Nedir? İşletmeler Cloud Çözümleri İle Tedarik Zincirini Otomatize Edebilir mi?

Tedarik zinciri optimizasyonu, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için tedarik zinciri operasyonunun optimize edilme sürecidir. Yani daha iyi tedarik zinciri standartları oluşturmaya yardımcı olur. Bu optimizasyon, genel işletme giderleri ve şirketin envanterindeki getirilerini içeren belirli temel performans göstergelerine dayanır. Amaç, en yüksek kâr marjlarını korurken, müşterilere ürünleri mümkün olan en düşük toplam maliyetle sunmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için yöneticiler; üretim, envanter yönetimi, nakliye ve müşteri beklentilerinin karşılanmasında ortaya çıkan maliyetleri dengelemelidir. 

Tedarik Zinciri Optimizasyonu Süreci Nasıldır?

Tedarik zinciri optimizasyon süreci, tahmini talebe dayalı sistematik ve derinlemesine bir analizle başlar. Bu adımı, mevcut tahmine dayalı bir üretim ve envanter planı oluşturmak takip eder. Tüm analiz, gelen hammadde veya öğeleri, üretim sürecini, nakliyeyi ve dağıtımı dikkate alır. Bu adım sırasında işletmeler, çok kanallı stratejiler aracılığıyla daha iyi e-ticaret entegrasyonu için her olasılığı inceler.

Başarılı bir tedarik zinciri optimizasyonu sürecinin üç aşaması vardır:

1. Tasarım

Tasarım aşaması, depo tesislerinin konumu, tedarikçi ve müşteri ürün akışı gibi ağ tasarım süreçlerine ve talep tahmini, tedarik oluşturma, planlama ve çizelgeleme dahil olmak üzere üretim operasyonlarının tüm stratejik hedeflerine odaklanır.

2. Planlama

Planlama aşaması, tedarikçilerden müşterilere akan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin teslimatını optimize etmek için stratejik bir dağıtım oluşturmaya, envanteri planlamaya ve varlıkları koordine etmeye odaklanır. Bu aşamanın amacı arz ve talebi dengelemektir.

3. Yürütme

Bu aşama, depo ve envanter yönetimi, nakliye olanakları ve verimliliğin yönetimi ve uluslararası ticaret yönetimi gibi tüm yürütmeye dayalı uygulama ve sistemleri ele alır. Ayrıca, gerçek zamanlı karar tabanlı destek sistemleri, tedarik zinciri görünürlüğü ve sipariş yerleştirme yönetim sistemleri dahil olmak üzere tedarik zinciri sürecinde destek rolü oynayan yürütme tabanlı uygulamaları araştırır.

Tedarik zinciri ağı dinamik bir ekosistemdir. Büyüdükçe, tedarik zincirindeki faaliyetlerle ilişkili risk ve belirsizlik de artar. Performansı etkileyen faktörler dahili veya harici olabileceği gibi rekabete dayalı veya çevresel de olabilir. Çok çeşitli faktörler göz önüne alındığında, sayısız tedarik zinciri modeli ortaya çıkmıştır. Bir işletmenin seçtiği model, işletmeye özgü belirli tedarik zinciri optimizasyon konularına dayanır.

Bir organizasyonun tedarik zinciri optimizasyon modelini yaygın olarak oluşturan birkaç bileşen vardır:

  • Envanter
  • Ürünün alınması ve saklanması
  • Sipariş işleme
  • Sevkiyat ve dağıtım
  • Müşteri destek ve servis sistemleri

Bu unsurlar bir araya getirildiklerinde, bir işletmenin tedarik zinciri optimizasyon sorunlarının çoğunu çözmeye ve çok yönlü, sorunsuz bir operasyon oluşturmaya olanak tanır.

Tedarik Zinciri Optimizasyonunun Avantajları Nelerdir?

Bir işletmenin kaliteli bir tedarik zinciri optimizasyon yazılımından bekleyebileceği birçok avantaj vardır. Bu avantajlar aşağıdaki şekildedir:

1. Azalan Maliyetler

Tedarik zinciri optimizasyonu ile birçok gereksiz maliyet ortadan kaldırılarak iş operasyonlarının giderleri düzenlenebilir. Tüm tekrarlayan veya etkisiz süreçler de gerektiğinde ortadan kaldırılabilir veya otomatikleştirilebilir.

Tedarik zinciri maliyet optimizasyonu ile bir şirket daha düşük bir envantere sahip olabilir ve bu da stokların modasının geçmesini önlemeye yardımcı olur. Ek olarak, tedarik zinciri altyapı giderleri, teslimat süreçleri, lojistik ve depolama yeteneklerini optimize ederek daha iyi yönetilebilir hale getirir.

2. Artan Gelir ve Kârlar

Tedarik zinciri optimizasyon araçlarıyla yöneticiler, tüm faaliyetler hakkında bilgi edinebilir ve tedarik zinciri süreçlerini hızlandırmak için çalışabilir. Bu sayede siparişler zamanında ve doğru bir şekilde teslim edilir ve şirket müşteri gereksinimlerine daha duyarlı hale gelerek kârlılık artışı sağlar.

3. Daha İyi Tedarikçi Performansı

Tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi, tedarik zincirine ilişkin gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlar. Tedarikçilerin performansı değerlendirilebilir, bu da gerektiğinde iyileştirilmiş performansın önünü açar.

4. Gelişmiş Tedarik Zinciri İşbirliği

Organizasyonel ekosistem tedarikçileri, ortakları, satıcıları ve bunlara bağlı tüm arayüzleri içerir. Bu varlıkları tek bir tedarik zinciri optimizasyon çözümünde bir araya getirmek, daha iyi işbirliği ve üretkenlik sağlar.

Bu sayede her paydaş güncel bilgilere erişebilir ve entegre bir ekip olarak daha akıllı iş kararları alabilir, daha iyi tedarik zinciri sürekliliğini destekleyebilir ve risklerden kaçınabilir.

5. Entegre Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri optimizasyon yazılımı ile tüm tedarik zinciri yeteneklerini tek bir noktadan entegre edebilir ve yönetebilirsiniz. Şirketler, görünürlükten satış tahminine, nakit akışının yönetimine, müşteri sadakatine, zamanında teslimata ve kredi kontrolüne kadar tedarik zinciri sisteminin bir parçası olan bir dizi unsur hakkında bilgi toplayabilir. Tüm tedarik zinciri sisteminin bu tür uçtan uca görünürlüğü, şeffaf operasyonlara olanak tanır.

6. Daha İyi Kalite

Bir tedarik zincirinde kaliteyi yönetmek, hammadde tedariğinden ürün teslimatına kadar uçtan uca bir üretim sistemini içerir. Tedarik zinciri optimizasyon teknikleri, işletmelerin her aşamada kaliteyi sağlamasına yardımcı olarak verimliliğin artmasını ve atıkların azaltılmasını sağlar. Bu teknikler aynı zamanda tedarik zinciri planlama optimizasyonunu desteklemek için bir temel sağlar ve sürecin her aşamada belirlenmiş kalite standartlarını takip etmesine olanak tanır.

En İyi Tedarik Zinciri Optimizasyon Teknikleri Nelerdir?

Tedarik zincirini optimize etmek için birkaç teknik vardır. Bu teknikler aşağıdaki şekildedir:

1. Maliyet Optimizasyonu

Maliyet optimizasyonu, kısa vadeli operasyonel iyileştirme ve uzun vadeli dönüştürücü değişikliklerin bir karışımını içerir. Tedarik zinciri sistemindeki her maliyet segmenti, bir azaltmanın veya tasarrufun nerede mümkün olabileceğini görmek için araştırılır. Maliyetler; siparişler ve ödemeleri, hammadde veya ürünlerin depolanması, nakliye ve atıklarla ilgili olabilir.

2. Envanter Optimizasyonu

Envanter optimizasyonu, işletmelerin müşteri memnuniyetini sağlamak için sürdürmeleri gereken ideal envanter düzeyini ve tedarik zinciri boyunca envanter optimizasyonunun nerede olması gerektiğini ölçmelerine yardımcı olur. Arz talep belirsizliklerinin arkasındaki nedenleri incelemek ve ölçmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu değerlendirme, çok seviyeli bir tedarik zincirinde gerçekleşir ve olası çözümler sunar. Tedarik zinciri envanter optimizasyon yöntemleri ile bir şirket, tüm tedarik zinciri ağı boyunca ihtiyaç duyulan en az envanter miktarını belirler.

3. Ağ Optimizasyonu

Rekabette bir adım önde olmak ve operasyonların mümkün olan en yüksek kârlılıkta olmasını sağlamak için şirketler, tedarik zincirlerinin yaşayabilecekleri herhangi bir değişiklikle nasıl başa çıkacaklarını sürekli olarak incelemelidir. Ağ optimizasyonu ile şirketler mevcut tedarik zinciri sistemlerini bir dizi olası senaryoyla karşılaştırabilir ve nasıl tepki vereceklerini belirleyebilir. Buna dayanarak, işletmeler stratejik planlar ve hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmak için doğru tedarikçileri kullanabilir. Tedarik zinciri ağı optimizasyonunun en önemli sonucu, bir işletmenin tedarik zinciri stratejilerini düşük maliyet ve riskle uygulayabilmesidir.

Cloud, Tedarik Zinciri Yazılımı Operasyonlarda Nasıl Devrim Yaratır?

Tedarik zinciri süreçlerinin bulut bilişime geçişi, işletmeler tarafından giderek daha fazla benimsenen bir stratejidir. Özellikle son yıllarda uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla daha da belirgin hale gelmiştir. Tedarik zinciri için bulutun avantajları neredeyse sınırsızdır ama en önemli avantajı, işletmelerin pazardaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesidir.

Peki tedarik zinciri için neden bulut bilişim kullanmanız gerekir?

Öncelikle artan rekabet gücü ve üretkenlik, işletmelerin tedarik operasyonlarını buluta taşımasının temel nedenidir. Bir bulut çözümüyle, alıcılar farklı konum ve cihazlardan bilgilere erişebilir ve bu da herhangi bir şirketin rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı olur. Çok ilgili bir başka faktör de süreç otomasyonudur.

Ancak işle ilgili yönlere ek olarak, başka bir faktör daha vardır: Tedarik zinciri için bulut bilişimin kullanılması küresel ısınmayı engellemeye de yardımcı olur. International Data Corporation (IDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, BT altyapılarının optimizasyonu 2024 yılına kadar yaklaşık 1 milyar ton CO2’yi azaltabilir.

Tedarik Zinciri İçin Cloud Çözümlerinin Avantajları

Aşağıdaki listede tedarik zinciri için bulut çözümlerinin en önemli avantajlarından bazılarını bulabilirsiniz:

1. Artan çeviklik

Kurumsal satın alma süreçleri için bir bulut çözümüne sahip olmak, bilgi ve analitik temelinde önemli kararlar almanızı ve dolayısıyla daha çevik olunmasını sağlar.

2. Daha iyi entegrasyon ve işbirliği

Paylaşılan ve işbirlikçi çalışma, tedarik alanını daha üretken ve stratejik hale getirmek için hayati önem taşır.

Bilgi paylaşımı ile insanları, ekipleri ve işletmeleri entegre etmenin kolaylığı, tedarik zincirleri için bulut bilişimin en önemli avantajlarından biridir.

3. Daha yüksek ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik terimi, bir şirketin artan talepleri kaliteden ödün vermeden karşılama yeteneği ile ilgilidir.

B2B tedarik yönetiminde bulutun kullanılması, kaynaklar farklı senaryolara kolayca uyarlanabildiğinden daha yüksek ölçeklenebilirlik (yani daha ölçeklenebilir bir altyapı) sağlar.

Ölçeklenebilir bir tedarik zinciri, giderek daha dinamik hale gelen bir pazarda çeviklik ve rekabet gücü kazanmak için çok önemli olan insanları, süreçleri ve teknolojiyi bütünleştirir.

4. Daha yüksek bilgi görünürlüğü

Veriler gerçek zamanlı olarak güncellendiğinden, bir bulut bilişim çözümü seçerken artan görünürlük önemlidir.

Bu faktörün bilgi şeffaflığı üzerinde de olumlu bir etkisi vardır. Bu da uyumluluğu, tedarik zincirinde yer alan tüm tarafların işbirliğini ve B2B tedarik yönetiminde risklerin yönetilmesini destekler.

Ek olarak, verilere ve KPI’lara hızlı erişim, daha iddialı karar verme süreçleri ve içgörüler için hayati önem taşır.

5. Otomatikleştirilmiş tedarik süreçleri ve azaltılmış gereksiz maliyetler

Bir bulut çözümünün kullanılmasıyla, süreçleri dijitalleştirebilir ve manuel ve merkezi olmayan süreçlerin oluşturduğu maliyetleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Tedarik döngüsünün otomasyonu, ekiplerin kısa ve uzun vadeli stratejilerle akıllı bir şekilde çalışmasını sağlar ve bu da gereksiz harcamaları azaltmanın yanı sıra işletmelerin rekabet gücünü artırır.

6. Daha az finansal risk

Bulut çözümleri, işletmelerin üretkenliğinde önemli bir artışın yanı sıra B2B tedarik süreçlerinde finansal kayıpların önlenmesine de yardımcı olur.

Bir SaaS veya PaaS aracının kullanılmasıyla, hizmetlerin hızı ve kullanılabilirliği işletmelerin tasarruflarını olumlu yönde etkiler.

7. Daha sürdürülebilir işletmeler

Bulut çözümlerini kullanarak kaynak tasarrufunu artırabilirsiniz; örneğin baskı ve kağıt çok nadir kullanılır hale getirilebilir.

İşletmelerin karmaşık bir BT altyapısına yatırım yapması gerekmediğinden daha yüksek enerji verimliliği de sağlar.

Birlikte tüm bu eylemler, sera gazı seviyelerini ve bunların iklim ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya katkıda bulunur.

İşletmeler Cloud Çözümleri İle Tedarik Zincirini Otomatize Edebilir mi?

İşletmeleri maliyetli donanım yatırımlarından kurtaran ve zaman alıcı, yıkıcı yükseltmeleri otomatikleştiren bulut tabanlı yazılım, bir zamanlar sadece büyük şirketlerin erişebildiği avantajlar getiriyordu. Ancak şimdi bulut için tasarlanmış hızlı ve esnek tedarik zinciri yazılımı ile küçük işletmeler çok daha büyük rakiplere karşı rekabet edebilir.

NetSuite tarafından yapılan Frost & Sullivan’ın araştırmasına göre, net avantajlarına rağmen küçük işletmelerin dörtte birinden azı temel iş uygulamaları için bulutu kullanmaktadır. Fakat bulut tabanlı bir platformun benimsenmesi, daha küçük şirketlerin kazanan bir tedarik zinciri oluşturmasını sağlayabilir. 

Peki nasıl?

1. Temel tedarik zinciri süreçlerini otomatikleştirerek başlayın

Tutarsızlıklar ve yanlışlıklar tüm tedarik zincirinin bozulmasına neden olabileceğinden, satın alma, envanter, yerine getirme ve finans takibi gibi temel tedarik zinciri süreçlerini manuel olarak sürdürmek oldukça risklidir. Geç kalınan veya kaçırılan bir ödeme, işletmede sermayesi sıkıntısına neden olabilirken, arz fazlası kayıplara neden olabilir ve bir işletmenin daha popüler ürünlere olan talebi karşılamasını engelleyebilir.

Envanter ve satış noktası gibi temel sistemleri buluta taşımak, küçük işletmelere düşük seviyeli görevleri otomatikleştirmeye başlamaları, daha fazla doğruluk ve verimlilik için konumlandırmaları ve çalışanların daha stratejik önceliklere harcayacakları zamanı azaltmaları için bir çerçeve sağlar.

2. Entegrasyondan kaynaklanan avantajlar elde edin

Tedarik zincirinin tüm unsurlarını birbirine bağlayın, öngörülemeyen durumlarda daha esnek olan ve uyum sağlama ve yanıt verme esnekliğine sahip bir sistem yaratın. 

Sorunsuz süreçleri düzenlemek için türünün en iyisi uygulamaları entegre etmek caziptir. Ancak farklı uygulamalardan oluşan bir matrisi bir araya getirmeye çalışmak, entegre bir platformda sağlanan uçtan uca görünürlüğü asla sağlamaz.

3. Daha iyi hizmet için süreçleri optimize edin

Tek bir gerçek zamanlı finans, kaynak ve performans görünümü ile yöneticiler, içgörüye dayalı iş kararları almak için tüketilebilir verilere sahip olur. İşletmeler, tedarik zinciri süreçlerinde yenilik yapmak için eğilim ve fırsatları belirleyebilir ve daha önce mevcut olmayan müşteri hizmetleri fırsatları sunabilir. Şirketler, sınırlı kaynakları satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri için eyleme dönüştürülebilir fırsatlar için daha iyi hedefleyebilir.

Daha iyi bir müşteri hizmeti, tedarik zincirinin kendisini optimize etmeye yardımcı olur. İşletme, gerçek müşteri ihtiyaçlarını sıfırlayarak stok fazlasını önleyebilir, distribütörler ve tedarikçilerle olan sözleşmeleri düzenleyebilir ve proje sermayesi harcamasını daha doğru bir şekilde yapabilir.

4. Yeni pazarlara açılın

Bulut odaklı tedarik zincirleriyle işletmeler, uluslararası büyümeye uyum sağlamak ve yönetmek için süreçleri kolayca ölçeklendirebilir. Örneğin, yeni pazarlardaki stoklar ve siparişler hızla eklenebilir, bu da genişlemenin maliyetini ve risklerini azaltır. Bulut yazılımı, talepteki zirvelere uyum sağlamak için kolayca ölçeklenir. Ayrıca eksiksiz uçtan uca görünürlük, satış ve pazarlama faaliyetlerine odaklanmak ve yeni ürün geliştirmeye öncelik vermek için hangi ürünlerin iyi performans gösterdiği ve hangi ürünlerin olmadığı konusunda fikir verir.

Bulut tabanlı bir tedarik zinciri platformu ile küçük işletmeler, ister mevcut pazar payını sürdürmek isterse küresel büyümeyi desteklemek olsun, hedeflerini gerçekleştirebilir. Küçük işletmeler, farklılaşmayan süreçleri otomatikleştirerek ve verimlilik bulmak için verilerden yararlanarak, çok daha büyük rakiplerine ayak uydurmak ve hatta yenilikleri geride bırakmak için müşteri merkezli faaliyetlere odaklanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yazı

Veri Bilimi (Data Science) Nedir? İşletmelerin Veriye Yaklaşımı, Nasıl Kullanmalı?

Sonraki Yazı

VPN Nedir? 5 Soruda VPN Nedir, Nasıl Çalışır ve Nasıl Kurulur?

İlgili Diğer Yazılar