ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir? İş Süreçlerine Katkısı Nedir?

İşletmeler büyüdükçe, daha iyi senkronizasyon için çeşitli departmanlar tarafından toplanan tüm bilgilerin verimli bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkar.

Bu noktada ERP devreye girer.

ERP veya Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, çeşitli departmanlar tarafından toplanan tüm verileri organize etme ve düzene koyma konusunda en büyük yardımcınızdır. 

ERP Sistemi Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına gelen ERP, bir işletmenin çeşitli kollarını birleştiren, entegre eden ve şirketin operasyonlarının çoğunu otomatikleştirmesine yardımcı olan bir yazılımdır. Ayrıca son derece gelişmiş teknik tahminler konusunda da işletmenize yardımcı olabilir.

ERP sistemleri tüm bilgileri sistematik formatlarda derler ve merkezi bir veri tabanında depolar. Yönetim tüm bu verilere anlık olarak bakabilir ve hatta bu veriler üzerinde birçok analitik işlem uygulayarak kararlar alabilir.

Veri ve raporlara, insan kaynakları, satış ve pazarlama, tedarik zinciri gibi tüm departmanlar tarafından erişilebilir.

ERP sistemleri birçok işletmenin bağlantı, koordinasyon ve entegrasyon sorunlarına akıllı, ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Verileri manuel olarak kazmaya ve bunlardan bilgi çıkarmaya gerek yoktur, yazılım bunu sizin için yapar.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

ERP’nin Tarihçesi

ERP kavramı çok yakın bir geçmişe sahip olabilir, ancak arkasındaki fikir 1940’lı ve 50’li yıllarda MRP veya Malzeme ihtiyaç planlamasının icadıyla ortaya çıkmıştır. MRP’nin yardımıyla işletmeler, belirli bir ürün için malzeme listesindeki ayrıntıları bir ana bilgisayara aktarır ve bu bilgileri hammadde satın alma siparişleri göndermek için kullanırdı.

Giderek daha fazla işletme bu teknolojiyi benimsemeye başladıkça, MRP, MRP II’ye veya üretim kaynak planlamasına dönüştü. MRP II, bir işletmenin çeşitli kollarını birbirine bağlamak ve bir ticari işletme oluşturmak için bilgisayar teknolojisini kullanmayı amaçladığından, bugün kullandığımız ERP’nin öncüsüydü.

Sonuç olarak, dünya ERP terimini ilk kez 1990’larda duydu ve o zamandan beri konsept, en sonuncusu bulut ERP olmak üzere büyük devrimler geçirdi.

Bulut ERP Nedir?

Genel olarak, ERP neredeyse yalnızca orta ve büyük ölçekli işletmeler tarafından benimsenmiştir. Fakat son yıllarda, gereksinimlere bağlı olarak hızla ölçeklenebilen bulut tabanlı ERP’ler sayesinde bu eğilim hızla değişmiştir.

Bulut ERP yazılımı, yerinde ERP sistemi kurma ve günün her saati yönetme zahmetinden kurtulmak isteyen işletmelere sorunsuz bir ERP çözümü sunar. Dünya çapında yüksek hızlı internet bağlantısı sayesinde artık işletmeler bulut üzerinde uzaktan depolanan ERP yazılımının tamamına erişebilir.

Tüm bunlar, yerinde bir ERP kurma ve bakımını yapma maliyetinin çok altında gerçekleşir ve bu da popülerliğine önemli ölçüde katkıda bulunur.

ERP Nasıl Çalışır?

Bir ERP sisteminin işleyişi teoride oldukça basittir. ERP, bir şirketin tüm verilerini tek bir yerde depolayarak birleştiren bir yazılımdır. Bir çalışan, kıdemine bağlı olarak, özel bir gösterge paneli yardımıyla bu bilgilere tamamen veya kısmen erişebilir ve bu verilerde raporlar oluşturabilir.

Tüm departmanlar ERP yazılımını önceden belirlenmiş formatlarda veri ile besler. Bu veriler, yazılımın üzerinde çeşitli analitik işlevler gerçekleştirdiği merkezi bir veri tabanında saklanır.

Yöneticiler, pazarlama departmanı tarafından sağlanan potansiyel müşterilerin kalitesini kontrol etmek isterse, bunu sadece birkaç tıklama ile yapabilir. İK yıpranma oranını takip etmek isterse, ERP her ekip için aylık raporlar oluşturmalarına yardımcı olabilir.

“Bir ERP sistemi, iş süreçlerini kolaylaştırmak için basamaklı katmanlar halinde hareket eden, birbiriyle sıkı bir şekilde bağlantılı modüllerden oluşan bir gruptur.” 

Veriler, her modülden alınır ve merkezi bir konumda depolanarak iş tekrarını ve hataları tamamen ortadan kaldırır.

Ayrıca, işlemleri kolaylaştırmak için ERP’nin diğer modülleri, üçüncü taraf entegre uygulamalarıyla paylaşılır. Kullanıcılar, hızlı kararlar almak ve sorun gidermek için tüm bilgilere ve öngörülen ilerleme oranlarına birleşik gösterge tablolarından erişebilir.

Örneğin, bir müşteri toplu sipariş için bir talepte bulunduğunda, yerine getirme yeteneklerini doğrulamak için ayrıntılar üretim, envanter yönetimi, depolama ve nakliye paydaşları ile senkronize edilir.

Ayrıca sipariş fiyatını hesaplamak için insan kaynaklarının kullanılabilirliğini ve vergilendirme tahminlerini kontrol eder. Proforma fatura bu hesaplamalar temelinde oluşturulur ve satış ekibi verileri uygun şekilde potansiyel müşteriye iletebilir.

Daha fazla detay almak isterlerse, ilgili faaliyetlerin, malzemelerin ve insan kaynağı gereksinimlerinin ayrıntılı bir detayı, ilgili modüller aracılığıyla ilgili departmanlara iletilir.

Tüm süreç izlenir ve ERP sistemi tarafından üretilen girdiler yardımıyla üretim ve sevkiyatın yolunda gitmesi için gerekli ayarlamalar yapılır. İş modelinin gerektirmesi halinde bu veriler (ilerleme raporları) satış ekibinin kullanımına da sunulabilir.

Modüller; veri girişi, hesaplama, analitik ve önleyici içgörüler üretmede otomasyon yoluyla tüm süreçleri kolaylaştırmak için kurumsal ihtiyaçlara ve iş modellerine göre satın alınır.

ERP Çözümlerinin Kullanım Alanları

Tüm ERP modüllerinin kullanımları aşağıdaki listedeki şekildedir:

  • Manuel veri girişi, çevresel yazılımlar ve entegre donanım cihazları aracılığıyla birden fazla temas noktasından bilgi toplama.
  • Çeşitli süreçlerin koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik sorumlulukları devretmek için iş akışlarını otomatikleştirme.
  • Çeşitli süreçlerin yanı sıra dış bağımlılıkların gerçek zamanlı izlenmesi.
  • İlerleme raporları oluşturma ve sapma durumunda acil durum planlama stratejileri önerme.
  • Her aşamadaki verimlilik kaybını değerlendirmeye ve bunları en aza indirmek için etkili bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olmak.
  • İşletme modelinin çeşitli görevleri için kılavuzlar şeklinde kullanılan tüm modüller aracılığıyla yönetişim, risk yönetimi ve uyumluluğu (GRC) uygulama.

Bir ERP paketinin yokluğunda, farklı departmanların işlevlerini koordine etmek son derece zorlaşır ve genel verimlilik sürdürülemez seviyelerin altına düşmeye başlar. Bunun nedeni, işin raporlanması ve büyük ölçekte manuel olarak doğrulanmasının çok fazla zaman tüketmesi ve aynı zamanda insan hatası için geniş bir alan bırakmasıdır.

Bir işletme birden fazla lokasyonda faaliyet gösterdiğinde, sorun daha da büyür ve sonuçta operasyonların nasıl yürütüldüğüne dair görünürlüğün çok az olduğu veya hiç olmadığı bir duruma yol açar. Bu durum, işletmeye hem finansal hem de stratejik anlamda büyük zararlar verebilir ve nihayetinde varoluşsal tehditlere neden olabilir.

Bir ERP çözümü, tüm süreçlerin koordinasyonunu birleştirmek, iş akışı yönetimini otomatikleştirmek, işletme içindeki veri akışını hızlandırmak ve iş raporlamasını minimum seviyelere indirmek için kullanılır. Kullanıcıya operasyonlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar ve işletmenin tüm paydaşlarının ortak amaç ve hedeflere zamanında ulaşmak için birbirleriyle yakın koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.

ERP Türleri

ERP paketlerinin sınıflandırılması temel olarak mimarilerine göre yapılır. Uygulanan ERP türü, kurumsal başarıda ve iş süreçlerinin optimize edilmesinde önemli bir rol oynar. 

1. Şirket İçi ERP

Şirket için ERP olarak da bilinen On-Premise ERP’ler, işletmenin tesislerinde bulunan donanımına kurulur. Bu, kullanıcının gerekli tüm donanım cihazlarını kurmasını ve bunların çalışma koşullarıyla da ilgilenmesini gerektirir. Bu aynı zamanda bakım ve küçük sorun giderme işlemleriyle ilgilenen kurum içi bir BT ekibine sahip olmayı da içerir.

Bir güncelleme ya da büyük bir sorun olması durumunda, işletmenin tedarikçinin ekibinin tesislerine gelmesini ve sistemin yeniden çalışmaya başlamasını beklemesi gerekir, bu da günlük faaliyetlerini aksatır.

2. Bulut Tabanlı ERP

Bulut tabanlı ERP, tüm veri depolama ve işleme gücünün çok kiracılı bir mimari altında her kuruluş için tek bir konuma kurulduğu bir hizmet mimarisi modeli olarak yazılımı kullanır. Veriler müşteri tesislerinin dışında depolandığından ve ticari sırlar ve fikri mülkiyetler içerebileceğinden, bu durum son teknoloji güvenlik hükümleri gerektirir.

Bulut tabanlı ERP çözümleri, tek bir lisans altında birden fazla konumda kullanılabildikleri için nispeten daha ekonomiktir. Ayrıca, güncellemeler sunucu tarafında gerçekleştirilir ve ERP kullanıcılarının sistemlerine anında yansıtılır. Bakım ve sorun giderme işlemleri de satıcının tarafında gerçekleştirilir, bu da süreci her iki taraf için de basit, daha az zaman alıcı ve uygun maliyetli hale getirir.

3. Hibrit ERP

Hibrit ERP, bulut tabanlı ERP çözümlerinin veri güvenliği endişelerini gidermeye yardımcı oldukları için giderek daha popüler hale gelmektedir. Burada, gizli veriler sunucu üzerinde bulunan sunucularda saklanır ve veri kümelerinin geri kalanı bulut sunucuları ile senkronize edilir.

Böylece mimari iki altyapı arasında dağıtılır, ancak kullanıcılar hibrit ERP’yi merkezi olarak kontrol edebilir ve yönetebilir.

ERP Modülleri

Her ERP sistemi yerleşik modüllerle birlikte gelir ve bu modüllere ek modüller eklenebilir. Birçok ERP çözümü, müşterilerinin gereksinimlerine göre çok çeşitli özel modüller sunar.

1. Envanter Yönetimi

Bu modül, hem stoktaki hem de boru hattı envanterini, mevcut konum, tüketim oranı, tedarik süreleri, satıcı ayrıntıları, tüketime uygunluğu korumak için ideal depolama süresi ve birlikte çalışabilirlik ayrıntıları gibi ayrıntıları kapsar.

2. Depo ve Sevkiyat Yönetimi

Depolama ve sevkiyat yönetimi modülü, kullanıcının depolanan tüm öğeleri ve mevcut alanı görselleştirmesine olanak tanır. Ayrıca envanterin içe ve dışa doğru hareketinin koordine edilmesine yardımcı olur. Sorumlu depoya ayrıca sipariş toplama, paketleme ve gerekli büro formları için otomatik olarak oluşturulan raporlar sağlanır.

3. Üretim Planlama ve Koordinasyon

PPC modülü, tesis için üretim kapasitesini ve üretim programı tahminlerini vermek üzere insan kaynaklarını oluşturmak için diğer tüm modüllerden veri alır. Ayrıca çeşitli departmanlar tarafından yürütülen süreçleri koordine eder, sorunsuz operasyonlar sağlamak için herhangi bir darboğazın belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

4. Üretim Yönetimi

Bu modül üretim süreçlerinin yönetilmesine yardımcı olur ve başlıca işlevleri arasında periyodik bakımın kolaylaştırılması, sarf malzemelerinin mevcudiyetinin sağlanması, üretim süreçlerinin tasarlanan düzen ve çalışma koşullarına göre koordine edilmesi ve kalite kontrolün uygulanması yer alır.

5. Satın Alma, Muhasebe ve Finans

Bu modül satın alma, dahili sevkiyat ile tüm muhasebe ve uyumluluk işlevlerini kapsar. Bu modül, yanlış verilerden kaynaklanan hataların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve birden fazla yerden faaliyet gösteren işletmeler için son derece yararlı olduğunu kanıtlar. Merkezi tesislerinden bordro, geri ödemeleri işleyebilir ve sosyal yardım yönetimini yönetebilirler. Mali işler de merkez ofisten yönetilir.

6. Satış ve Pazarlama

Adından da anlaşılacağı üzere, bu modül satış ve pazarlama faaliyetlerini koordine etmek ve üretim ve kalite kontrol departmanlarına talep ve ürün kalitesiyle ilgili geri bildirim sağlamak için kullanılır.

7. İnsan Kaynakları Yönetimi

İK modülü, bordro ve çalışan yan haklarının gerektirdiği verileri üretir ve işletmeye performans, seyahat geçmişi ve dakiklik dahil olmak üzere çalışanlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler sağlar; bu da şirket içi işe yerleştirmeler gibi birçok amaç için yararlı olabilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

ERP’nin En Önemli Avantajları Nelerdir?

Aşağıdaki listede ERP sisteminin en önemli avantajlarını bulabilirsiniz:

1. Verimliliği artırmaya yardımcı olur

ERP sistemlerinin önemli avantajlarından biri de işletmenizin verimliliğini artırmasıdır. ERP yazılımını kullanarak, tekrarlayan görevleri ve süreçleri ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca, manuel görevlere olan ihtiyacı da azaltmanız mümkündür. ERP yazılımı iş süreçlerini düzene sokar ve tüm veri toplama işini her departman için verimli ve daha yönetilebilir hale getirir.

2. Gerçek zamanlı bilgi ve veri sunar

İşinizle ilgili güncel bilgilere anında sahip olmak oldukça önemlidir. Her işletmenin, iş verilerinin düzenli akışına ve tüm organizasyon departmanları için kolay bilgi erişimine yardımcı olan bir sisteme ihtiyacı vardır. En iyi ERP sistemi ile işletmeniz için daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı bilgiler elde edersiniz. Bu, ayrıca aldığınız tüm bilgi ve verilerin güncel ve doğru olmasını sağlayacaktır. 

3. Tam görünürlük

Tam görünürlük, ERP’nin en önemli avantajıdır. ERP yazılımının doğru kullanımı ile işletmenizin gerekli süreçlerine tam görünürlük ve erişilebilirlik sağlayabilirsiniz. Her çalışan departmandaki tüm verilere fazla çaba harcamadan erişebilir.

4. Doğru tahmin

ERP yazılımı, kullanıcılara ve yöneticilere doğru tahmin oluşturmak için gereken araç ve kaynakları sağlar. İşletmeler ERP içinde doğru bilgileri aldıklarında, daha gerçekçi tahmin ve etkili öngörüler yapar.

5. Daha iyi üretkenlik

ERP yazılımı tekrarlayan görevleri, manuel girişleri ve hata olasılıklarını ortadan kaldırabilir. ERP yazılımı, tüm iş süreçlerinizi düzene sokmanıza ve çabalarınızı artırmanıza yardımcı olur. Zamandan tasarruf etmenize ve iyileştirme kapsamının olduğu her yerde diğer iş operasyonlarına ve süreçlerine odaklanmanıza olanak tanır.

6. Birleştirilmiş bilgi

ERP yazılımı, tüm bilgilerin tek bir yerde tutulmasına yardımcı olur ve farklı veri tabanlarına yayılmış verilerle ilgili tüm sorunları önler. ERP yazılımının sunduğu bu esnekliklerle, farklı platformları ERP yazılımınızla kolayca entegre edebilirsiniz, bu da verilerinizin tutarlı, benzersiz ve doğru kalmasına yardımcı olur.

7. Hızlı geri dönüş süresi

İş akış sürecinizle entegre sağlam bir ERP sistemine sahip olmak, gerçek zamanlı içgörülere sahip olmayı çok daha kolay hale getirir. Tüm bunlar, rekabet avantajını korumak için önemli olan verimliliği ve daha hızlı geri dönüş süresini artırmaya yardımcı olacaktır.

8. Maliyet tasarrufu

Doğru bilgi kaynağına sahip olan ERP yazılımı, yönetim ve operasyonel maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. Bu şekilde, bütçenizi işletmenizin daha çok ihtiyaç duyulan diğer alanlarına harcayabilirsiniz. 

9. Gelişmiş müşteri hizmetleri

Kurumsal kaynak planlama sistemleri, finans, satış ve ön büro işlevleriyle birlikte müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarıyla da birlikte gelir. 

ERP sisteminizdeki CRM uygulaması, müşterilerinizle daha iyi iletişim kurmanızı ve ilişkileri daha hızlı geliştirmenizi, tüm müşterilerin bilgilerine ve geçmişine doğru bir şekilde ulşamanızı sağlar.

10. Güvenilir veri

ERP yazılımı, verilerin gerçek zamanlı olarak güncellenmesinin yanı sıra, veri tutarlılığının yükseltilmesine de yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Dijital İkiz Nedir?

Sonraki Yazı

GPT 4 Nedir? GPT 3 ile GPT 4 Arasındaki Farklar

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.