LOG Nedir? Loglama Nasıl Yapılır? İşletmeler İçin Log Kayıtlarını Tutmanın Önemi

Kayıt ve kütük kelimelerine karşılık gelen log terimi, BT ekosisteminde bir bilgisayar sisteminde meydana gelen olayları kaydeden bir dosya olan log dosyasına atıfta bulunmak için kullanılır. Bu dosyalar, bir bilgisayar programıyla ilgili hataların veya diğer sorunların belirlenmesine yardımcı olabileceğinden, genellikle hata ayıklama amacıyla kullanılır.

Log Kaydı (Loglama) Nedir?

Log kaydı yani günlüğe kaydetme, olay veya bilgileri genellikle oldukları gibi kaydetme sürecini ifade eder. Bilgi işlemde log kaydı, bir bilgisayar sisteminde meydana gelen olaylar hakkındaki bilgileri bir günlük dosyasında depolamak anlamına gelir. Bu bilgiler, sistem hataları, kullanıcı eylemleri ve diğer verilerle ilgili ayrıntıları içerebilir.

Günlüğe kaydetmenin temel amacı; sorun giderme, izleme, analiz ve uyumluluk gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilecek olayların kaydını sağlamaktır.

Log kaydı, bir işletmenin sistemlerinin işleyişini ve performansını iyileştirmeye yardımcı olabileceği, analiz ve karar verme için değerli veriler sağlayabileceği ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu destekleyebileceği için işletmeler için oldukça önemlidir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Log Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitli amaçlar için kullanılabilecek birçok farklı log türü vardır. Bu günlük türleri aşağıdaki şekildedir:

1. Sistem günlükleri (System logs)

Bu günlükler, sistem hataları, başlatma mesajları, kapatma mesajları vb. bilgisayar sisteminin çalışmasıyla ilgili bilgileri kaydeder.

2. Uygulama günlükleri (Application logs)

Bu günlükler, kullanıcı eylemleri, performans ölçümleri ve hata mesajları gibi belirli bir yazılım uygulamasının çalışmasıyla ilgili bilgileri kaydeder.

3. Güvenlik günlükleri (Security logs)

Bu günlükler, başarılı ve başarısız oturum açma girişimleri, sistem erişim girişimleri ve güvenlik ihlalleri gibi güvenlikle ilgili olaylar hakkındaki bilgileri kaydeder.

4. Erişim günlükleri (Access logs)

Bu günlükler, bir sisteme veya ağa giren kullanıcı hakkında erişim tarihi ve saati, kullanıcının IP adresi ve erişilen kaynaklar gibi bilgileri kaydeder.

5. Ağ günlükleri (Network logs)

Bu günlükler, trafiğin kaynağı ve hedefi, trafiğin türü ve aktarılan veri miktarı gibi ağ trafiği hakkındaki bilgileri kaydeder.

6. Performans günlükleri (Performance logs)

Bu günlükler, yanıt süreleri, CPU ve bellek kullanımı ve diğer ölçümler gibi bir sistem veya uygulamanın performansı hakkındaki bilgileri kaydeder.

7. Denetim günlükleri (Audit logs)

Bu günlükler, kullanıcı hesaplarında veya sistem yapılandırma ayarlarında yapılan değişiklikler gibi bir sistem içinde meydana gelen önemli olaylar hakkındaki bilgileri kaydeder.

Yukarıda listelediğimiz log türleri, kullanılabileceğiniz birçok farklı türde günlükten sadece birkaçıdır. Kullanacağınız günlük türleri, belirli bir sistemin veya uygulamanın ihtiyaç ve gereksinimlerine bağlı olarak değişecektir.

Loglama Nasıl Yapılır?

Loglama yapmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • Günlüğe kaydetmek istediğiniz olay türlerini ve dahil etmek istediğiniz bilgileri belirleyin. Bu adım, sisteminizin veya uygulamanızın özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerinize bağlı olarak değişecektir.
 • Günlük dosyalarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılabilecek bir günlük kitaplığı veya çerçevesi seçin. Kullanılabileceğiniz birçok farklı günlük kitaplığı ve çerçevesi vardır. Bu noktada programlama diliniz ve platformunuzla uyumlu olanı seçmeniz gerekir.
 • Günlüğe kaydetmek istediğiniz olay türlerini, günlüklere dahil etmek istediğiniz bilgileri ve günlük dosyalarının biçimini belirtmek için günlük kitaplığını veya çerçevesini yapılandırın.
 • İlgili olaylar gerçekleştiğinde günlük mesajları oluşturmak için kod yazın.
 • Günlük dosyalarının nerede saklanacağını belirleyin ve günlük mesajlarını belirtilen konuma yazmak için günlük kitaplığını veya çerçevesini yapılandırın.
 • Oluşturulduklarından ve beklendiği gibi yazıldıklarından emin olmak için günlük dosyalarını izleyin.

Bu adımları izleyerek, sisteminizde veya uygulamanızda oturum açma işlemini gerçekleştirebilir ve meydana gelen olaylar hakkında değerli bilgiler toplamaya başlayabilirsiniz. Tüm bu süreç, sorunları gidermenize, sistem performansını izlemenize ve işletmeniz hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Log Analizi Nasıl Yapılır?

Log analizi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 • Analiz etmek istediğiniz günlük verilerini toplayın. Bu noktada, sistem ve uygulamalarınızdan günlük dosyalarına erişebilir veya birden çok kaynaktan günlük verilerini toplamak için bir günlük yönetimi aracı kullanabilirsiniz.
 • Analiz için log verilerini temizleyin ve hazırlayın. Bu adım, gereksiz verileri filtrelemeyi, verileri uygun bir biçime dönüştürmeyi ve verileri anlamlı gruplar veya kategoriler halinde toplamayı içerir.
 • Günlük verilerini keşfetmek ve analiz etmek için veri analizi araç ve tekniklerini kullanın. Bu, günlük verilerindeki kalıpları, eğilimleri ve anormallikleri belirlemek için grafiksel görselleştirmeler, istatistiksel modeller veya makine öğrenimi algoritmaları kullanmayı içerebilir.
 • Analiz sonuçlarını yorumlayın ve günlük verileri hakkında sonuçlar çıkarın. Bu, sistem ve uygulamalarınızın davranışını veya performansını anlamanıza yardımcı olabilecek içgörüleri veya eğilimleri belirlemeyi veya ele alınması gereken potansiyel sorunları belirlemeyi içerebilir.
 • Analiz sonuçlarını ilgili paydaşlara iletin. Bu, sonuçların açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını ve sistemlerinizin ve uygulamalarınızın performansını veya işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilecek öneriler veya eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamayı içerebilir.

Bu adımları izleyerek günlük analizi yapabilir ve günlük verilerinizden değerli içgörüler elde edebilirsiniz. Bu, sistem ve uygulamalarınızın davranışını ve performansını anlamanıza, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve işletmeniz hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Log Analizi Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere log analizi gerçekleştirmenin birçok avantajı vardır:

 • Log analizi, sistem ve uygulamalarınızla ilgili sorunları tanımlamanıza ve gidermenize yardımcı olabilir. Günlük verilerini analiz ederek, sorunlara veya potansiyel arızalara işaret edebilecek kalıpları veya anormallikleri ortaya çıkarabilir ve operasyonlarınızda aksamaları gidermek için önlemler alabilirsiniz.
 • Günlük analizi, sistem ve uygulamalarınızın performansına ve davranışına ilişkin değerli içgörüler sağlayabilir. Günlük verilerini analiz ederek, sistem ve uygulamalarınızın nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilir ve olası darboğazları veya iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.
 • Log analizi, ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu destekleyebilir. Günlük verilerini analiz ederek, ilgili yasa ve düzenlemelere uyduğunuzu ve hassas verileri korumak ve güvenlik ihlallerini önlemek için yeterli kontrol ve süreçlere sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz.
 • Günlük analizi, operasyonlarınızın verimliliğini ve etkinliğini artırabilir. Günlük verilerini analiz ederek, süreçlerinizdeki israfı veya verimsizliği belirleyip ortadan kaldırabilir ve sistem ve uygulamalarınızın genel performansını iyileştirebilirsiniz.
 • Günlük analizi, işletmeniz hakkında daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir. Günlük verilerini analiz ederek, işletmeniz hakkında daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilecek müşteri davranışları ve tercihleri, pazar eğilimleri ve diğer faktörler hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.

Log analizi genel olarak işletmelere birçok fayda sağlayabilir ve bir işletmenin sistem ve uygulamalarının işleyişini ve performansını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İşletmeler İçin Log Kayıtlarını Tutmanın Önemi

Günlüğe kaydetme, işletmeler için birkaç nedenden dolayı önemlidir. Öncelikle günlükler, bir işletmenin sistem ve yazılımlarının işleyişini izlemek için kullanılabilir. Bu sayede sorunlar belirlenip giderilebilir. Sonuç olarak bir işletmenin sistemlerinin sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir ve operasyonlardaki kesintileri önleyebilir.

Log kaydının ikinci önemli avantajı, analiz ve raporlama için kullanılabilecek değerli veriler sağlamasıdır. Bu, işletmelerin operasyonlarını daha iyi anlamalarına ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Örneğin, müşteri davranışını ve tercihlerini izlemek veya bir işletme web sitesinin veya çevrimiçi hizmetlerinin performansını izlemek için kullanılabilir.

Üçüncü avantaj ise, uyumluluk ve düzenleyici amaçlar için kullanılabilecek olayların bir kaydını sağlayarak bir denetim işlevi sağlamaktır. Örneğin, bir işletmenin ilgili yasa ve düzenlemelere uyduğunu veya hassas verileri korumak için yeterli güvenlik önlemlerine sahip olduğunu göstermesine yardımcı olabilir.

Genel olarak günlük kaydı, bir işletmenin sistemlerinin işleyişini ve performansını iyileştirmeye yardımcı olur, analiz ve karar verme için değerli veriler sağlar ve ilgili yasa ve yönetmeliklerle uyumu destekler.

Log Kayıtlarını Tutmak Zorunlu Mudur?

Log kaydı tutmanın yasal olup olmadığı, belirli koşullara ve belirli bir durumda geçerli olan yasalara bağlı olarak değişir. Genel olarak, günlüklerin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanılması koşuluyla, günlüklerin kişisel veya ticari amaçlarla tutulması yasaldır.

Örneğin, birçok ülkede tarama geçmişiniz, telefon görüşmeleriniz veya e-posta mesajlarınız gibi kendi kişisel etkinliklerinizin günlüklerini tutmak yasaldır. Benzer şekilde, işletmelerin müşteri işlemleri, web sitesi kullanımı veya sistem performansı gibi işlemlerinin günlüklerini tutması da genellikle yasaldır.

Ancak, günlük tutmanın yasa dışı olduğu bazı durumlar olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde, başka birinin kişisel etkinliklerinin kayıtlarını onların rızası olmadan tutmak yasa dışıdır. Ayrıca, işletmelerin tutabileceği günlük türlerini kısıtlayan veya işletmelerin günlük verilerini toplarken ve kullanırken belirli prosedürleri izlemesini gerektiren belirli yasa veya düzenlemeler olabilir. Bu nedenle, günlük tutmadan önce belirli bir durumda geçerli olan belirli yasa ve yönetmelikleri dikkate almanız önemlidir.

Ülkemizde 5651 sayılı kanun ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yönetmelikleri gereği her kurum, bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür ve bu kayıtları en az 2 sene saklamakla yükümlüdür.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Log Kayıtları Nasıl Silinir?

Log kayıtlarını silmek (günlük kayıtlarını silmek) için, günlük sisteminize veya uygulamanıza özel prosedürleri izlemeniz gerekir. Fakat genel olarak, günlük kayıtlarını aşağıdaki adımları uygulayarak silebilirsiniz:

 • Silmek istediğiniz kayıtları içeren günlük dosyalarını bulun. Bu, günlük dosyalarının saklandığı dizine gidin veya uygun günlük dosyalarını aramak için bir günlük yönetim aracı kullanın.
 • Günlük dosyalarını açın ve silmek istediğiniz kayıtları bulun. Günlük dosyalarının biçimine bağlı olarak, günlük kayıtlarını görüntülemek ve düzenlemek için bir metin düzenleyici veya özel bir günlük görüntüleyici kullanmanız gerekebilir.
 • Kaldırmak istediğiniz günlük kayıtlarını silin. Bu, kayıtları günlük dosyalarından manuel olarak silmeyi veya otomatik olarak silmek için bir günlük yönetim aracı kullanmayı içerebilir.
 • Kayıtları sildikten sonra günlük dosyalarını kaydedin. Bu, değişikliklerin uygulanmasını ve günlük dosyalarının en son bilgilerle güncellenmesini sağlayacaktır.

Günlük kayıtlarını silmenin, günlüklerinizin doğruluğu ve eksiksizliği üzerinde bazı etkileri olabileceğini unutmamanız gerekir. Yani, günlük kayıtlarını sadece gerekliyse ve durumunuza uygunsa silmeniz gerekir. Örneğin, hassas veya kişisel bilgiler içeren veya artık ihtiyaçlarınızla ilgili olmayan günlük kayıtlarını silebilirsiniz. Ancak, bunu yapmadan önce günlük kayıtlarını silmenin olası sonuçlarını göz önünde bulundurmanız ve log kayıtlarını silerken ilgili yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olmanız gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

MongoDB Nedir? Mongodb vs. PostgreSQL vs. MySQL Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sonraki Yazı

IAM (Identity & Access Management) Nedir? IAM vs. PAM Arasındaki Farklar

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.