GPT 4 Nedir? GPT 3 ile GPT 4 Arasındaki Farklar

Chat GPT, çok çeşitli sorulara ayrıntılı yanıtlar vermeye yardımcı olmak için geliştirilmiş bir yapay zeka sohbet robotudur. Chat GPT ile ayrıntılı bir konuşma yapabilir, ipuçları ve püf noktaları isteyebilir ve belirli konular hakkında bilgi edinmek için bu aracı kullanabilirsiniz. 

Hızla alabileceğiniz ayrıntılı ve çeşitli yanıtlar nedeniyle, oldukça popüler hale gelen araç, kısa sürede hem özel kullanıcılar hem de şirketler için birçok kullanım alanına sahip oldu.

Bu kadar hızlı bir şekilde benimsendiği için arkasındaki ekip tarafından sürekli olarak geliştirilen Chat GPT sisteminin şimdiye kadarki en gelişmiş güncellemesi GPT-4’tür.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, insan düzeyinde zeka özelliklerine sahip olabilecek dijital bir program veya robot yaratmakla ilişkilidir. Bu terim çoğunlukla akıl yürütme, konuşma, geçmiş deneyimlerden öğrenme ve belirli bir durumun bağlamını anlama gibi özelliklere sahip projeler için kullanılır.

Artık bağlamı anlayabilen ve uygun bir yanıt üretebilen GPT gibi daha gelişmiş bir yapay zeka mevcuttur.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

GPT Nedir?

Generative Pre-Trained Transformer veya GPT, Open AI tarafından geliştirilen bir dil modelidir. Bu model, bilgisayar tarafından oluşturulduğunu söylemenin zor olduğu insan benzeri metinler üretmek için büyük miktarda veri üzerinde eğitilir. 

GPT-3 ve GPT- 4, GPT modelinin versiyonlarıdır ve GPT-4 en son versiyonudur. Bu model 14 Mart 2023’te piyasaya sürülmüştür ve ChatGPT Plus aracılığıyla sınırlı bir biçimde halka açık hale getirilmiştir. Ticari API’sine erişim bir bekleme listesi aracılığıyla sağlanmaktadır.

GPT Nasıl Çalışır?

GPT modeli, sağlanan verilere dayanarak metni tahmin eden kendi kendine denetimli bir öğrenme sistemi ve dil tahmin modelidir. Kendi kendine öğrenen bir model olduğu için modeli ne kadar çok veriyle beslerseniz o kadar akıllı hale gelir. Bu, okulda öğrenmenize ve daha sonra edindiğiniz bilgileri belirli görevlerde kullanmanıza benzer.

Bir okula benzer şekilde, GPT de transformatör adı verilen bir derin öğrenme mimarisine sahiptir. Model, denetimsiz öğrenme yoluyla kitaplar, makaleler ve web siteleri gibi kaynaklardan alınan büyük miktarda metin verisi üzerinde önceden eğitilmiştir. Bu, dil ve kalıpları hakkında daha derin bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur.

GPT eğitildikten sonra metin sınıflandırma, dil çevirisi veya metin özetleme gibi belirli doğal dil işleme görevleri için etiketli örnekler sağlanarak ince ayar yapılır. Tıpkı ödevleri tamamlamanın bir öğrencinin belirli bir konuyu öğrenmesine ve geliştirmesine yardımcı olması gibi ince ayar da GPT’nin belirli görevleri veya veri kümelerini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olur.

Son olarak, öğrenciler bir sınava girdiklerinde, soruları yanıtlamak ve bilinen bilgilere dayalı çıkarımlar yapmak için bilgilerini kullanır. Bu, GPT’nin çıkarım aşamasına benzer. Bu aşamada model belirli bir soruya veya konuya dayalı olarak yeni metin oluşturur. Bu, modelin en olası sonraki kelimeyi tahmin ettiği otoregresyon kullanılarak yapılır.

Sonuç olarak GPT verilerle beslenir, dil kalıplarını öğrenir ve hangi kelimenin sonra geleceğini bilmek ve buna göre cevaplar vermek için tahmin kullanır.

ChatGPT 3 ve ChatGPT 4’e Genel Bakış

GPT-3 olarak da bilinen ChatGPT, etkileyici dil oluşturma yetenekleriyle popüler olan Generative Pre-trained Transformer modelinin üçüncü versiyonudur. 175 milyar parametre ile boyut ve performans açısından çığır açan bir modeldir.

ChatGPT 4 ise, GPT-3 tarafından atılan temel üzerine inşa edilen yapay zeka dil modellerinde bir sonraki versiyonu temsil eder.

Daha da fazla sayıda parametre ve yeni mimari iyileştirmelerle ChatGPT 4, gelişmiş yeteneklere ve daha insan benzeri bir dil anlayışına sahiptir.

ChatGPT 3 ve ChatGPT 4 Arasındaki Farklar Nelerdir?

ChatGPT 3 ve ChatGPT 4 arasında pek çok fark vardır. Bazen aynı komutlarla aynı sonuçları alsanız da, ikisi aslında çok farklıdır. En azından OpenAi tarafından yapılan açıklama böyledir.

Peki GPT 4’ü OpenAi’nin ChatGPT 3’ünden daha iyi yapan nedir?

1. Girdiler

ChatGPT-3 ve GPT-4 arasındaki en önemli fark, işleyebilecekleri girdilerin çeşitliliğidir. ChatGPT-3 yalnızca metin girdilerini alan bir dil modeliyken, GPT-4 metne ek olarak görüntüleri de alabilecek şekilde yeteneklerini genişletmiştir.

Girdi yeteneklerindeki bu genişleme GPT-4 için önemli bir ilerlemedir. Görsel girdilerin dahil edilmesiyle GPT-4 görüntüleri işleyebilir ve bağlamsal yanıtlar sağlayabilir.

GPT-4’e görüntü girdilerinin dahil edilmesi, dönüştürücü etkilere sahip olabilir. Görüntü tanıma ve analizi hızla gelişen bir alandır ve bu teknolojinin GPT-4’e entegre edilmesiyle GPT-4 görüntüleri analiz edebilecek ve yorumlayabilecektir.

Bu da gelecekte daha akıllı ve gelişmiş bilgisayarlı görme sistemlerinin yaratılmasına yol açabilir.

2. Geliştirilmiş Dil Anlama

GPT-3 dili anlama ve üretme konusunda oldukça etkileyici olsa da, GPT-4 bağlamı, nüansları ve incelikleri daha iyi anlayarak bunu bir adım öteye taşır.

Bu gelişme, daha geniş bir yelpazedeki konuşmalarda daha doğru ve tutarlı yanıtlar verilmesini sağlayarak GPT-4’ü iletişim için daha etkili bir araç haline getirir.

3. Bağlamsal Anlayış

GPT-3 bazen uzun konuşmalarda bağlamı korumakta zorlanır, bu da yanıtlarında tutarlılık ve alaka kaybına neden olur. GPT-4, bağlamsal anlayışı geliştirerek uzun etkileşimlerde daha tutarlı ve ilgili bir konuşma sürdürmesine olanak sağlar.

4. Belirsizlik Çözümü

GPT-4, açıklayıcı sorular sorarak veya birden fazla yorumu kapsayan yanıtlar vererek belirsiz sorguları daha iyi çözebilir. Model, kullanıcının amaçladığı anlama daha iyi uyum sağlayabildiği için bu, daha ilgi çekici ve üretken konuşmalara olanak tanır.

5. Yaratıcılık ve Problem Çözme

GPT-4, önceki modele kıyasla yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerinde kayda değer gelişmeler sağlar. Daha çeşitli ve yenilikçi fikirler üretebilir, bu da GPT-4’ü yaratıcı çabalar için değerli bir araç haline getirir.

6. Geliştirilmiş Mantıksal Muhakeme

GPT-4 daha sağlam bir mantıksal muhakeme yeteneğine sahiptir, bu da karmaşık sorunların üstesinden gelmesini ve daha doğru sonuçlar çıkarmasını sağlar. Bu gelişme, karar verme, araştırma ve veri analizi gibi görevlerde kullanıcılara daha çok yardımcı olmasına olanak tanır.

Şaşırtıcı olsa da, GPT 4 SAT, GRE ve daha fazlası gibi bazı üst düzey sınavları da geçmiştir.

7. Analojik Düşünme

GPT-4’teki bir diğer önemli gelişme de analojiler kurma ve görünüşte ilgisiz kavramlar arasında bağlantılar kurma yeteneğidir.

Bu yetenek, yeni içgörüler ve fikirler üretmeye yardımcı olarak GPT-4’ü reklamcılık, pazarlama ve ürün geliştirme gibi yaratıcı alanlar için güçlü bir varlık haline getirir.

8. GPT-4’ün Sınırlamaları

Gelişmiş yeteneklerine rağmen GPT-4’ün hala bazı sınırlamaları vardır. Yanlış veya anlamsız yanıtlar üretebilir ve giriş ifadesine duyarlı olabilir. Ayrıca, gerçek zamanlı veya eğitim sonrası verilere erişememektedir, yani güncel bilgi sağlayamaz veya bir konuşma sırasında yaptığı hatalardan ders çıkaramaz.

9. Etik Hususlar

Yapay zeka modelleri daha güçlü hale geldikçe, etik kaygılar da onlarla birlikte büyür. Bu yüzden GPT-4, sahte haber veya deepfake içerik üretmek gibi kötü niyetli olarak da kullanılabilir.

OpenAI, zararlı ve gerçek dışı çıktıları azaltmak için güvenlik önlemleri uygulasa da, bu teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için paydaşlar arasında sürekli araştırma ve işbirliği gereklidir.

Aşağıda GPT 3 ve GPT 4 modelleri arasındaki tüm önemli farkları özetleyen bir tablo bulabilirsiniz:

GTP 4  GTP 4 
Parametreler 175 milyar ChatGPT 3’ten fazla (kesin sayı açıklanmadı)
Dil Anlama Etkileyicidir, ancak ChatGPT 4’ten daha az gelişmiştir. Daha gelişmiş bağlamı, nüansları ve incelikleri daha iyi anlar.
Bağlamsal Anlayış Uzun konuşmalarla mücadele eder. Geliştirildi. Uzun etkileşimler boyunca alaka düzeyini korumada daha iyidir.
Belirsizlik Çözümü Daha az yetenekli Daha iyi, açıklayıcı sorular sorabilir ve birden fazla yorumu kapsayabilir.
Yaratıcılık ve Problem Çözme Yetenekli, ancak daha az gelişmiştir. Geliştirilmiş, daha çeşitli ve yenilikçi fikirler sağlar.
Mantıksal Akıl Yürütme Yetenekli, ancak daha az gelişmiştir. Daha sağlam, karmaşık problemleri çözmede ve doğru sonuçlar çıkarmada daha iyidir.
Analojik Düşünme Daha az gelişmiştir. Geliştirilmiş analojiler kurmada ve bağlantılar kurmada daha iyidir.
Sınırlamalar Yanlış veya anlamsız yanıtlar üretebilir, girdi ifadesine duyarlı olabilir, gerçek zamanlı veya eğitim sonrası verilere erişemez. Benzer sınırlamalar vardır, ancak doğruluk ve bilgi işlemede bazı iyileştirmeler sağlar.
Etik Sorumlu kullanımı sağlamak için sürekli araştırma ve işbirliği gerektirir. OpenAI’nin güvenlik önlemleri almasıyla benzer etik kaygılar sunar.

GPT-3’ün Sınırlamaları

GPT-3’ün birçok avantajının yanı sıra bazı sınırlamaları da vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

  • Önceden eğitilmiş bir modeldir, bu nedenle yeni veri eklenemez.
  • Ses veya video verileri için eğitimi yoktur.
  • Belirli çıktıların neden ortaya çıktığını açıklayamaz.
  • İstatistiksel dil verileri üzerinde eğitildiği için sağduyu eksikliği vardır.
  • Yeni şeyler öğrenemediği için bir yerden sonra darboğaza ulaşır.
  • Empati ve duygusal zeka eksikliği mevcuttur.

GPT-4’ün Sınırlamaları

GPT-4 kullanmanın hala birkaç dezavantajı vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

  • Yalnızca premium müşteriler için mevcuttur.
  • Verileri bazı noktalarda sosyal olarak yanlıdır.
  • Ses ve video biçiminde verilere sahiptir (çoğunlukla eğitim verileri). Ancak, çıktıda ses veya video üretimi yoktur.
  • Hala kurguyu gerçek olarak sunmaktadır.

ChatGPT 4’ün Yapıp ChatGPT 3’ün Yapamayacağı Şeyler

ChatGPT 4, selefi GPT-3’ün sahip olmadığı gelişmiş yeteneklerle gelen gerçekten oldukça harika bir modeldir. 

Aşağıda ChatGPT 4’ün sizin için yapabileceği ve ChatGPT 3’ün yapamayacağı bazı şeyleri bir listesini bulabilirsiniz:

1. Görüntüleri Görme ve Anlama

ChatGPT 3’ün aksine ChatGPT 4 “multimodal “dir, yani birden fazla bilgi modalitesini anlayabilir. En önemli değişikliklerden biri, ChatGPT 4’e görüntüler verilebilmesi ve ilgili bilgileri bulmak için ChatGPT 4’ün bunları işleyebilmesidir.

2. Kandırması Daha Zor

Chatbotlar biraz ikna ile kolayca yoldan çıkarılabilir. Ancak, GPT-4 ile kullanıcılar sistemi kandırmanın çok daha zor olduğunu görebilir. Çünkü sistem çok sayıda kötü niyetli istem üzerinde eğitilmiştir. GPT-4, reddetme konularında öncekilerden daha iyidir.

3. Daha Uzun Hafıza

Konuşurken veya metin oluştururken, GPT-4 50 sayfaya kadar aklında tutabilir. Bu, 20 sayfa önce ne hakkında konuştuğunuzu hatırlayacağı veya bir hikaye veya deneme yazarken 35 sayfa önce meydana gelen olaylara atıfta bulunabileceği anlamına gelir.

4. Daha Çok Dil

GPT-4, İtalyanca’dan Ukraynaca’ya ve Korece’ye kadar 26 dilde binlerce çoktan seçmeli soruyu yüksek doğrulukla yanıtlayabilir. Roman ve Cermen dillerinde en iyisidir, ancak diğer dillere de genelleme yapabilir.

5. Farklı Kişilikler

GPT-4, yönlendirilebilirliği GPT-3.5’ten daha doğal bir şekilde entegre eder ve kullanıcılar “sabit bir söz, ton ve stile sahip klasik ChatGPT kişiliğini” ihtiyaçlarına daha uygun bir şekilde değiştirebilir.

GPT-3 vs GPT-4: Hangisi Daha İyi?

GPT-3 ve GPT-4’ün her ikisi de güçlü dil modelleridir. Uygulamalarında belirgin farklılıklar olduğu için hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek zordur.

GPT-3, daha küçük parametre seti ve daha az kayıt nedeniyle temel problemleri çözmede daha hızlıdır, bu da onu basit görevler için daha mantıklı bir seçim haline getirir. Ancak GPT-4’ün avantajı, daha yüksek parametre setleri ve daha büyük veri kümeleri gerektiren daha karmaşık görevler için daha yüksek doğruluk sağlama becerisinde yatmaktadır.

Sonuç olarak, özel kullanım durumuna bağlı olduğundan hangi modelin daha iyi olduğuna dair kesin bir cevap yoktur. Her iki modelin de makine öğreniminde bir yeri vardır ve doğru olanı seçmek tercihinize ve görevin gereksinimlerine bağlıdır.

Özetle diyebiliriz ki, GPT-4, olağanüstü çok modlu yetenekleri, gelişmiş doğruluk ve el yazısı girdileri anlama yeteneği ile yapay zeka dil modellerinde önemli bir kilometre taşıdır. Bununla birlikte, gelişmekte olan her teknoloji gibi GPT-4’ün de önyargı ve insan denetimi riski gibi zorlukları vardır.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

GPT Hakkında En Çok Sorulan Sorular

1. GPT-4 yayınlandı mı? GPT-4’ün çıkış tarihi nedir?

14 Mart 2023 tarihinde piyasaya sürülen GPT-4, metin verilerinin yanı sıra görüntülerle de başa çıkabilir.

2. GPT-4 ücretsiz mi?

Hayır, değildir. ChatGPT’nin aksine ChatGPT Plus’a abone olmadığınız sürece GPT-4’ü kullanamazsınız. Premium erişim için 20 dolar ödemeniz gerekir.

3. GPT-4 ne işe yarar?

GPT-4, insanların sorgularını çok daha etkili bir şekilde optimize etmek için piyasaya sürülmüştür. Kullanıcının niyetini takip eder ve çok daha doğru çıktı sonuçları üretir.

4. GPT-4, GPT-3’ten ne kadar daha iyi?

GPT-4 önceki sürümlerine göre çok fazla yeteneğe sahiptir. Gerçeklik değerlendirmelerinde %40 daha yüksek oranda puan alabilmektedir. GPT-4’ün veri tabanı ChatGPT 3’ün veri tabanından yaklaşık 28 GB daha fazladır.

5. GPT-4’ü nasıl satın alabilirim?

Sadece ChatGPT Plus kullanıcıları içindir. ChatGPT-4’ü API aracılığıyla edinebilirsiniz. 

6. GPT-4’ü GPT-3’ten ayıran nedir?

GPT-3 tek modlu olduğu için sadece metin girdilerini kabul eder. Görüntüler veya diğer veri türleri işlenemez, ancak resmi ve gayri resmi dil dahil olmak üzere çeşitli metin formatlarını analiz edebilir ve çıktı verebilir. GPT-4, bunun aksine çoklu modaliteleri destekler. Metin ve görüntü girdileri ve çıktıları alabildiği ve üretebildiği için çok daha çeşitlidir.

7. GPT-4 hangi yeteneklere sahiptir?

GPT-4 her zamankinden daha yenilikçi ve ekip odaklıdır. Şarkı sözü yazma, senaryo yazma veya kullanıcının yazı stilini belirleme gibi sanatsal ve teknik yazma görevlerinde kullanıcılarla birlikte çalışırken onlarla birlikte üretebilir.

8. GPT-4’ün kısıtlamaları nelerdir?

OpenAI’ye göre GPT-4, önyargılar, muhakeme hataları ve sahte bilgi icat etme yeteneği dahil olmak üzere önceki dil modelleriyle aynı dezavantajlara sahiptir. Bununla birlikte, OpenAI’nin GPT-4 sonuçları, modelin en azından önceki GPT modellerinden daha güvenilir olduğunu göstermektedir.

9. GPT-4 eğitmek için ne kadar veri kullandı?

GPT-4, GPT-3’ten daha fazla veriye sahip olduğundan, ikisi arasında büyük farklar vardır. OpenAI’nin en yeni nesli olan GPT-4, GPT-3’ün 17 gigabaytına karşılık 45 gigabayt eğitim verisine sahiptir. Bu nedenle GPT-4, GPT-3’ten çok daha doğru sonuçlar sağlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir? İş Süreçlerine Katkısı Nedir?

Sonraki Yazı

Konteyner (Container) Teknolojisi Nedir? Yazılım Geliştirmede Konteyner Kullanımının Avantajları

İlgili Diğer Yazılar

Dijital İkiz Nedir?

Endüstri 4.0 çağında dijital ikiz teknolojisi, işletmelerin endüstriyel varlıklarını görselleştirme ve analiz etme biçimlerini dönüştürmektedir. Ayrıca işletmelere özel…
Devamını Oku
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.