Hybrid Cloud (Hibrit Bulut) Nedir? İşletmeler Neden Hibrit Bulut Bilişim Teknolojilerini Kullanmalıdır?

Geçmişte şirketler iki farklı bulut türü arasında seçim yapıyordu: Şirket dışında çalışan genel bulut veya şirket içinde çalışan özel bulut. Bugüne gelindiğinde ise, bulut ortamı çok daha karmaşık hale geldi ve hibrit bulut kavramı ortaya çıktı. Genel ve özel buluta mükemmel bir alternatif oluşturan hibrit bulut, şu an işletmeler tarafından en çok tercih edilen bulut bilişim teknolojilerinin başında geliyor.

NTT 2021 Hybrid Cloud Report’a göre, küresel olarak işletmelerin %60,9’u halihazırda hibrit bulut kullanıyor (veya pilot uygulama yapıyor) ve raporda görüş bildiren katılımcıların %32,7’si 1 ila 2 yıl içinde hibrit bir çözüm uygulamayı planlıyor.

Hybrid Cloud Nedir?

Hibrit bulut yani hybrid cloud, şirket içi özel bulut ve genel bulut hizmetlerinin bir kombinasyonundan oluşan bir bulut ortamını ifade eder. Hibrit bulutta iş yükleri, birbirine bağlı iki ortam arasında hareket edebilir. Bu da işletmenize veri dağıtımı için ihtiyaç duyduğu esnekliği ve çevikliği sağlar.

Hibrit Bulut Altyapı Mimarisi

Hibrit bulut altyapı mimarisi 3 ana bileşenden oluşur:

  • İlk gereksinim, AWS, Azure veya Google Cloud Drive gibi bir hizmet olarak genel altyapıdır.
  • İkinci gereksinim, özel bir buluttur.
  • Üçüncü ana gereksinim, iki ortamı birbirine bağlamak için kullanılan Wide Area Network’tür (WAN).

Hipervizör ve bulut yazılımının katmanları yardımıyla başarılı bir hibrit bulut oluşturulur. Yazılım ve hizmetlerin bu uygulamaları, örneklerin özel ve genel bulut arasında geçiş yapmasına olanak tanır. Hizmetler ve yazılımların yardımıyla, genel ve özel platformlarda gelişmiş uygulamalar oluşturulabilir.

Hybrid Cloud Nasıl Çalışır?

Hybrid Cloud Nasıl Çalışır?

Hibrit bulut modeli, işletmelerin iş yüklerini özel BT ortamlarında veya genel bulutlarda dağıtmasına ve bilgi işlem ihtiyaçları ve maliyetler değiştikçe bunlar arasında hareket etmesine olanak tanır. Bu, bir işletmeye daha fazla esneklik ve daha fazla veri dağıtım seçeneği sunar. Hibrit bulut iş yükü, bir uygulamanın ağ, barındırma ve web hizmeti özelliklerini içerir.

Terimler bazen birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılsa bile, hibrit ve çoklu bulut modelleri arasında önemli farklılıklar vardır. Hibrit bulut, hem şirket içinde özel kaynaklarda hem de Microsoft, AWS ve Google vb. tarafından sunulan genel bulut kaynaklarında çalışmak için tek bir ortam oluşturur. Çoklu bulut ortamı, iki veya daha fazla genel bulut sağlayıcısından oluşur, ancak özel veya şirket içi bileşen gerektirmez.

Birleşik Bir Hybrid Cloud Faydaları

Hybrid cloud, işletmelere bir dizi avantaj sunar. Bu avantajlardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Çalışan desteği (her yerde)

Hibrit bulut, işletmelerdeki tüm çalışanlara (nerede olurlarsa olsunlar) verilere isteğe bağlı erişimle destekleme esnekliği sağlar. Hassas veriler özel bir şirket içi sunucuda tutulabilirken diğer tüm verilere, hizmetlere ve uygulamalara genel bulut üzerinden erişilebilir.

2. Gelişmiş güvenlik ve risk yönetimi

Hibrit bulut bilişimin faydalarından biri de, işletmelere kritik ve hassas verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamasıdır. Bu sayede işletme, uyumluluk ve güvenlik gereksinimlerine göre hangi verilerin özel bir bulutta barındırılması gerektiğini seçebilir. Genel bir bulutta depolanan veriler, siber saldırılara ve çeşitli veri sızıntısı biçimlerine karşı daha savunmasız olabilir, bu nedenle işletmeler genellikle tescilli verilerinin kontrolünü özel bir bulutta tutmayı tercih eder.

Hibrit bulutun güvenliğini sağlamak için şifreleme ve erişim kontrolü gibi güçlü teknik güvenlik önlemleri kullanılır. Ayrıca; analitik, uygulamalar ve diğer süreçler için özel buluttan genel buluta aktarılan herhangi bir veriyi şifrelemek için kapsamlı şifreleme yöntemleri de kullanılır.

3. Azaltılmış maliyetler

Maliyet, bir işletme için her zaman önemli bir faktördür ve hibrit bulut, belirli maliyet avantajları sunar.

Hibrit bulut, sıkı veri güvenliğine ihtiyaç duyan ve operasyonlarını uygun maliyetli bir şekilde ölçeklendirmek isteyen şirketler için etkili bir çözümdür. Temel olarak, iş açısından kritik ve hassas veriler özel bulutta depolanabilir, ancak daha az hassas veriler ve uygulamalar genel bulutta yer alabilir.

Sadece özel bir bulut kullanan işletmeler, altyapılarını genişletmeleri gerektiğinde büyük bir sermaye harcaması yapmak zorunda kalır. Ancak şirketler, genel bulut bileşeninin avantajlarından da yararlanarak uygun maliyetli ölçekleme ile genel buluttaki altyapıyı genişletirken maliyetleri düşük tutabilir.

4. Ölçeklenebilirlik ile iyileştirilmiş kontrol

Hibrit bulut, bir şirketin kendi özel bulutunu kullanarak verileri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Şirketler, tüm kritik verilerini üçüncü taraf bir bulut sağlayıcısına emanet etmek yerine, kendi özel bulutlarında neyin tam olarak kontrol altında kalacağına karar verebilir.

Aynı zamanda, genel bulutta ölçeklendirme işlemleri kolay ve sorunsuzdur. İşletmeler, talepteki değişikliklere hızla uyum sağlayabilir. BT performansı optimize edilebilir ve yeni ürünler, genel platform kullanılarak hızla test edilebilir, prototiplenebilir ve piyasaya sürülebilir.

5. İş devamlılığı

Hibrit bulut modelleri, işletmelerin olası arıza süresini azaltmayı ve güvenilirliği artırmayı sağlar. Hibrit bulutun bir diğer önemli avantajı da, önemli verilerin yedeklenmesine ve bir arıza durumunda hızlı ve basit kurtarmaya izin vermesidir.

Hibrit bulut modelleri ile yangın gibi herhangi bir felaket durumunda, iş istasyonlarının veya sunucuların bir kopyasını çalıştırmak için sanal makineler (VM) kullanılabilir. Yerel sorunlar (sel veya yangın gibi) sanal makineyi etkileyemez. Bu durumda şirketler buluta yük devredebilir ve kesinti sürelerini önleyebilir. 

Hybrid Cloud vs. Public Cloud vs. Private Cloud

Hybrid Cloud vs. Public Cloud vs. Private Cloud

Genel bulut (public cloud) kullanmak, fiziksel bir sunucuyu diğer işletmelerle paylaşacağınız anlamına gelir. Bu fiziksel sunucu, birden çok ayrı sunucuya bölünmüştür. Bu, başka bir şirketin verilerine erişebileceğiniz anlamına gelmez, işletmenize atanan sunucuya yalnızca siz ve ekibiniz tarafından erişilebilir. Ancak donanımı birden fazla işletmeyle paylaşırsınız.

İşletmenizin çok sayıda katı uyumluluk standardı izlemesi gerekiyorsa, bu en iyi seçenek olmayabilir. Uyması gereken son derece katı güvenlik standartları veya düzenlemeleri olmayan işletmeler için genel bulut, uygun maliyetli bir seçimdir.

Özel bulut (private cloud) ile sunucu sadece sizin işletmeniz için kullanılır. Ofisinizin dışında veya yerel olarak bir veri merkezinde barındırılabilir. Her iki durumda da, sunucu tamamen verilerinize ve uygulamalarınıza adanmış olur.

Katı uyumluluk standartlarına (devlet müteahhitleri ve sağlık uygulamaları) sahip işletmelerin bu tür bir bulut çözümünü kullanması muhtemeldir.

Hibrit bir çözüm ise, size her iki bulut türünün avantajlarından en iyi şekilde yararlanma olanağı sunar. Kullanıcılara genel bulut çözümlerinin ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini sağlarken aynı zamanda daha yüksek veri güvenliği sağlamayı da hedefler. Fakat hibrit bulut çözümleri daha fazla zaman ve maliyet gerektirir. İhtiyaçlarınıza göre özel olarak hazırlanmış bir hibrit bulut çözümünü yönetmek, genel buluttaki kadar kolay veya ucuz olmaz.

Hybrid Cloud Senaryoları

Bir hibrit bulut modelini uygulamadan önce, bu yaklaşımın şirketinizin BT ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek için yaygın hibrit bulut kullanım örneklerini incelemeniz gerekir. Bu örneklerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Dijital dönüşüm

Şirketler genellikle BT altyapılarını genel bulutun benimsenmesi yoluyla modernize etmek ister. Ancak eski uygulamalar veya uyumluluk faktörleri, bir işletmenin özel bir veri merkezini tamamen kapatmasını engelleyebilir. Hibrit bulut, karma veri ve uygulama türlerine sahip şirketlerin BT altyapılarının parçalarını buluta geçirmesine ve veri merkezinde kalması gereken şirket içi uygulamaları tutmasına olanak tanır.

2. Felaket kurtarma

Hibrit bulut, kurum içi iş yüklerini çoğaltarak ve verileri bulutta yedekleyerek işletmelerin olağanüstü durum kurtarma stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Veri merkezinde bir kesinti olursa, iş yükleri bulut ortamına yük devreder ve isteğe bağlı bulut kaynakları aracılığıyla düzgün çalışır. Ancak, bant genişliği tüketimi ve yönetim karmaşıklığı gibi hibrit bulut yedekleme zorluklarından kaçınmak için uygulamanın düzgün bir şekilde ele alınması gerekir.

3. Geliştirme ve test etme

Genel bulutta uygulama geliştirmek ve test etmek daha ucuz ve daha hızlıdır, çünkü şirket içi fiziksel donanım satın almaya ve kurmaya gerek yoktur.

4. Veri işleme

Hibrit bulut, bir şirkete yerel olarak depolanan veriler üzerinde periyodik analitik sorgular yürütmek için güçlü genel bulut hizmetlerini kullanma seçeneği sunar.

5. Son derece değişken iş yükleri

Hibrit bulut, dinamik veya son derece değişken iş yükleri için özellikle değerlidir. Örneğin, önemli mevsimsel talep artışları yaşayan işlemsel bir sipariş giriş sistemi, iyi bir hibrit bulut adayıdır.

6. Bir bulut sağlayıcısını keşfetmek

Bazı işletmeler, olası bir genel bulut geçişini değerlendirmek için hibrit bir yaklaşım kullanır. Bir BT ekibi, bulut araçlarını küçük ölçekte deneyebilir ve tam bir genel bulut benimsemeyi taahhüt etmeden önce bulut sağlayıcıyla nasıl çalışacağını öğrenebilir.

Hibrit Bulut Teknolojisi Kullanmak İşletmeniz İçin Uygun Mudur?

Hibrit bulut, işletmelere genel bulut sağlayıcılarının her yerde bulunan yeteneklerine erişim sağlarken aynı zamanda daha hassas veriler ve uygulamalar için özel bulutlardan yararlanır. Hibrit bulut mimarisini daha geleneksel, şirket içi sistemler ve verilerle entegre etmek, hibrit bulut dağıtımlarının kritik bir bileşenidir.

İşte bu nedenle işletmelerin gelişmesi, müşteri talebine ayak uydurabilmesi ve rekabette bir adım önde olabilmesi için modern bir entegrasyon platformu gereklidir. İşletmeler, uygulamaları ve sistemleri esnek bir şekilde birbirine bağlayan ve karmaşık iş akışlarını düzene sokan, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve kontrol edilebilir bir teknolojiye ihtiyaç duyar.

Hibrit Bulut Küçük İşletmeler için Doğru Seçim Midir?

Hibrit bulut altyapısı, küçük işletmelerin iş yüklerini ve maliyetlerini yönetmesi konusunda daha fazla esneklik sağlayabilir. Örneğin, bir perakende işletmesi tatil sezonunda siparişlerde büyük bir artış yaşarsa, ek işlem iş yükünü genel buluta aktarabilir.

Ayrıca çoğu küçük işletme, bir hibrit bulutu uygulamak ve yönetmek için gereken tüm şirket içi uzmanlığa sahip değildir. Bu, bir BT çözümleri ve hizmet sağlayıcı bulmanız gerekeceği anlamına gelir.

Fakat hibrit bulutun en iyi çözüm olmayabileceği durumlar vardır. Kısıtlı bir BT bütçesiyle çalışan daha küçük işletmelere tamamen genel bir bulut çözümü sunulabilir. Özel sunucuları kurmanın ve çalıştırmanın maliyeti oldukça yüksektir.

Hybrid Cloud ve Bulutistan

İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, özellikle BT departmanınız çok fazla deneyimli değilse, bir hibrit bulut stratejisi planlamak zor olabilir. Böyle bir durumda, Bulutistan gibi güvenilir bir bulut hizmeti sağlayıcısına başvurmak, işletmenizi başarılı bir dönüşüme hazırlamanıza yardımcı olur. 

İşletmeniz için hibrit bulutu nasıl kullanacağınız hakkında sorun mu yaşıyorsunuz? 

Hibrit bulut ve Bulutistan hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hybrid Cloud (Hibrit Bulut) İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. Hibrit bulut modeli kullanmayla ilgili yasal sorunlar var mı?

Hibrit bulut modeli kullanmayla ilgili ortaya çıkabilecek yasal sorunlar arasında telif hakkı ihlali, veri ihlalleri, güvenlik ihlalleri, gizlilik ihlalleri, veri kaybı, veri yönetimi, bilgisayar korsanlığı, siber güvenlik ve diğer birçok sorumluluk yer alır. 

2. Hibrit bulut altyapısıyla ilgili güvenlik sorunları var mı?

Hibrit bulut yaklaşımını benimserken karşılaşabileceğiniz en büyük sorun güvenlik riskidir. Özel bir bulut kullanmak, hassas bilgilerinizi korumak için ihtiyacınız olan güvenliği sağlarken, hibrit bulut modeli farklı bir yönetim türü gerektirir. Bu, işletmelerin verilerini özel bulut ve genel bulutlar arasında nasıl taşındığını tam olarak yönetmesini zorunlu hale getir. Bu yüzden hibrit bulut yaklaşımıyla çalışanlar, genel bulutlara güvenmenin önemli sınırlamalarını anlamalı ve bilgileri her zaman güvende tutmanın yollarını geliştirmelidir. 

3. Hibrit bulut teknolojisi neden bu kadar popüler?

Hibrit bulutun bu kadar popüler olmasının temel nedeni, hibrit bulut altyapısı kullanan ve kapsamlı bir hibrit strateji geliştiren işletmelerin daha fazla fayda elde etmeleri ve karşılaştıkları tüm zorlukları çözmeye daha hazırlıklı olmalarından kaynaklanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yazı

Cloud Migration (Bulut Migrasyon) Nedir? İşletmeler IT Süreçlerini Bulut Ortamına Taşırken Nelere Dikkat Etmelidir?

Sonraki Yazı

Multi Cloud Nedir? İşletmeler Neden Çoklu Bulut Bilişim Teknolojilerini Kullanmalıdır?

İlgili Diğer Yazılar