Sızma Testleri ve DevSecOps: Proaktif Güvenlik Yaklaşımı

sızma testleri ve güvenlik

Pentest yani sızma testi yıllardır AppSec’in çok önemli bir bileşeni olmuştur, ancak DevSecOps’un yükselişiyle geleneksel güvenlik uygulamaları artık yeterli değildir.

Bu yüzden bu yazımızda, daha güvenli uygulamalar oluşturmak ve potansiyel güvenlik tehditlerinin bir adım önünde olmak için DevSecOps ve sızma testinin gücünden nasıl yararlanacağınızı anlatacağız.

Sızma Testinin Evrimi

Sızma testi, onlarca yıldır siber güvenliğin kritik bir bileşeni olmuştur ve yıllar içinde önemli ölçüde gelişmiştir. Bilgi işlemin ilk günlerinde, sızma testi, bireysel sistemleri güvenlik açıklarına karşı test etmeyi içeren nispeten basit bir süreç olsa da, bu yaklaşım reaktifti ve modern siber tehditlere karşı korunmada genellikle yetersizdi. Geleneksel olarak, sızma testi genellikle uyumluluk gereksinimlerinin bir parçası olarak geliştirme sürecinin sonunda gerçekleştirilirdi. Teknoloji geliştikçe ve siber saldırılar daha karmaşık hale geldikçe sızma testinin rolü de değişti. 

Günümüzde ise sızma testi; uygulamalar, sunucular ve uç noktalar da dahil olmak üzere tüm ağların güvenlik açıklarına karşı test edilmesini içerir. Sızma testi, bir işletmenin güvenlik açıkları hakkında bilgi sağladığı ve güvenlik duruşundaki potansiyel zayıflıkları belirlemeye yardımcı olduğu için herhangi bir güvenlik programının kritik bir bileşenidir.

DevOps ve çevik geliştirme metodolojilerinin kullanıma sunulmasıyla, sızma testinin de rolüdeğişti. Çünkü DevOps ve çevik geliştirme, zihniyette bir değişiklik gerektirir ve güvenlik, yazılım geliştirme sürecinin temel bir bileşeni olarak düşünülmelidir. Bu değişim, güvenliğin geliştirme döngüsünün her aşamasına entegre edildiği AppSec/DevSecOps kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Peki DevSecOps tam olarak nedir ve neden bu kadar önemlidir?

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

DevSecOps’un Önemi

Geliştirme (Development), güvenlik (security) ve operasyonları (operations) birleştirerek türetilen bir terim olan DevSecOps, güvenlik uygulamalarını yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her yönüne entegre etmenin önemini vurgular. 

Geleneksel güvenlik yaklaşımında, güvenlik genellikle geliştirmeden sonra uygulamaya eklenir, bu da bakımı zorlaştırır ve maliyetleri yükseltir.

Ayrıca geleneksel yaklaşımda güvenlik ekipleri genellikle geliştirme ekiplerinden ayrıydı ve bu da ikisi arasında iletişim ve işbirliği eksikliğine neden oluyordu. Bu yaklaşım genellikle gecikmelere ve çeviklik eksikliğine yol açarak işletmelerin değişen güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini de engelliyordu.

Öte yandan DevSecOps, güvenliği tasarım, kodlama, test ve dağıtım dahil olmak üzere geliştirme sürecinin her yönüne entegre etmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, güvenliğin geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında dikkate alınmasını sağlar ve güvenlik ekipleri, güvenliği en baştan uygulamada oluşturmak için geliştiricilerle yakın işbirliği içinde çalışır.

DevSecOps, modern işletmeler için birkaç nedenden dolayı önemlidir:

  • Artan siber saldırılara ayak uydurma
  • Mali kayıplar, itibar zedelenmesi ve yasal işlemle sonuçlanabilecek ihlallerden kaçınma
  • Geleneksel güvenlik yaklaşımları artık yeterli olmaması
  • İşletmelerin güvenlik konusunda proaktif bir yaklaşıma doğru ilerlemesi
  • Güvenlik açıklarını geliştirme döngüsünün başlarında tespit edip düzelterek güvenlik açıklarını düzeltme maliyetini azaltma

DevOps’ta Sızma Testinin Önemi

DevOps, ürün ve hizmetlerin daha hızlı teslimi için geliştirme süreçlerinin hızla tamamlanmasına odaklanır. Örneğin, depolanan veriler şifrelenmez, kod arabellek taşmasına karşı savunmasız olabilir veya bir veri sızıntısı olabilir. Bir ürün veya hizmetteki güvenlik açıkları ve kusurlar, güvenliği dikkate alınmadığı takdirde sonsuz olabilir.

Güvenliğin DevOps ile tutarlı bir şekilde harmanlandığından emin olmak için sürekli gelişmelere ayak uydurmak için sürekli olarak sızma testi yapılmalıdır. 

Başlamak için, DevOps’ta uygun şekilde tanımlanmış bir güvenlik planı oluşturulmalıdır.

İlk olarak, pentest planı, geliştirme metodolojisini ve bir ürün veya hizmetin geliştirildiği ortamı dikkate almalıdır. Örneğin, çevik metodoloji kullanılarak bulut tabanlı bir uygulama geliştirilebilir. Bu bulut tabanlı bir uygulama olduğundan, platformlarında uygulama testinin nasıl yürütüleceğini anlamak için bulut hizmeti sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekir. Bu yapılmazsa, testleriniz hesabınıza yönelik bir DDoS saldırısı gibi görünür ve hizmet sağlayıcı standart prosedürün bir parçası olarak hesabınızı kapatabilir.

İkinci adım, gerçek hayattaki bir siber saldırıyı simüle edebilen uygun bir araç seçmenin yanı sıra otomatikleştirilmiş testlerinizin kapsamını belirlemektir. Testleriniz kapsamı tanımlarken ağı, bağlı cihazları, veri iletimini, erişim seviyelerini, otomasyon derecesini ve uyumluluk gereksinimlerinin karşılanmasını kapsamalıdır. Bununla birlikte, ideal araç çoğu işlemi otomatikleştirir ve yalnızca ciddi durumlarda insan müdahalesi gerektirir. Tam otomatik bir araç, DevOps’ta sızma testi için en iyi seçenek olmayabilir.

Üçüncü adım, test aracının bulgularını ve pentester’dan gelen ek bulguları belgelemek ve raporlamaktır. Bu bulgular, test sırasında bulunan bir sorunu çözmek için alınan önlemleri belirtmelidir. 

DevSecOps ve Sızma Testini Faydaları

DevSecOps’un yükselişiyle birlikte sızma testini yazılım geliştirme yaşam döngüsüne entegre etme ve güvenlik sonuçlarını iyileştirme fırsatı doğdu. Bu da hem penetrasyon test edicilere hem de yazılım geliştirme sürecine fayda sağladı.

Sızma Testi Uzmanları DevSecOps ile Entegrasyondan Nasıl Yarar Sağlayabilir?

1. İşbirliği

Penetrasyon testi uzmanları, birlikte çalışarak uygulamayı ve altında yatan altyapıyı daha iyi anlayabilir ve bu da potansiyel güvenlik açıklarını ve saldırı vektörlerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

2. Erken Katılım

Sızma testi uzmanları, geliştirme döngüsünün erken aşamalarında yer alabilir ve bu da olası güvenlik sorunlarını düzeltmeleri daha zor ve pahalı hale gelmeden önce belirlemelerine ve ele almalarına olanak tanır.

3. Sürekli Geri Bildirim

DevSecOps uygulamaları, sürekli geri bildirim ve yineleme içerir. Bu, penetrasyon testi uzmanlarının bulguları hakkında geri bildirim alabileceği ve tanımlanan güvenlik açıklarını gidermek için geliştiricilerle işbirliği içinde çalışabileceği anlamına gelir.

4. Gelişmiş Otomasyon

DevSecOps uygulamaları genellikle sızma testi yapanların daha verimli ve etkili çalışmasına yardımcı olabilecek otomasyonu içerir. Otomasyon güvenlik açığı taramaları yapmak, raporlar oluşturmak ve hatta saldırı başlatmak için kullanılabilir.

DevSecOps Sızma Test Cihazlarından Nasıl Fayda Sağlar?

1. Geliştirilmiş İşbirliği ve İletişim

Geliştiricileri, güvenlik ekiplerini ve test uzmanlarını bir araya getirerek geliştirme sürecinin başlarında güvenlik sorunlarını belirlemek ve ele almak daha kolay hale gelir.

2. Pazara Daha Hızlı Sürede Giriş

DevSecOps, yazılım ürünleri için daha hızlı pazara çıkış süresi sağlayabilen otomasyon ve sürekli entegrasyon ve teslimatı (CI/CD) sağlar. İşletmeler sızma testini DevSecOps ardışık düzenine dahil ederek, hız için güvenliğin feda edilmemesini sağlayabilir.

3. İyileştirilmiş Risk Yönetimi ve Uyumluluk

DevSecOps, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenlik ve uyumluluk endişelerini ele almak için bir çerçeve sağlar. İşletmeler, penetrasyon testini DevSecOps ile entegre ederek güvenlik risklerini erkenden tanımlayabilir ve azaltabilir, ihlal olasılığını azaltabilir ve sektör düzenlemelerine uyum sağlayabilir.

4. Sızma Testinin Geliştirilmiş Etkinliği ve Verimliliği

DevSecOps, sızma testinin etkinliğini ve verimliliğini aşağıdaki yollarla artırabilir:

  • Daha sık test yapılmasına olanak tanır: DevSecOps ile test, geliştirme döngüsü boyunca sürekli olarak gerçekleştirilerek daha sık ve kapsamlı test yapılmasına olanak tanır.
  • Gerçek zamanlı geri bildirim sağlama: DevSecOps, güvenlik sorunları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak daha hızlı düzeltmeye olanak tanır.
  • Doğruluğu artırma: DevSecOps, testi gerçek dağıtım ortamıyla entegre ederek yanlış pozitif riskini azaltır.

DevSecOps ve penetrasyon testini benimseyen işletmeler, eğrinin bir adım önünde kalabilir ve güvenlik endişelerini ele almada proaktif olabilir. Güvenlik açıklarını belirleyip düzelterek başarılı siber saldırı riskini azaltmak için en son araç ve teknikleri kullanabilir.

Penetrasyon testinin sonuçları, DevSecOps uygulamalarını iyileştirmek için kullanılabilecek değerli içgörüler de sağlayabilir. Örneğin, bir sızma testinin sonuçları, DevSecOps boru hattındaki zayıf alanları belirlemek için kullanılabilir ve hedeflenen iyileştirmelere olanak tanır. Ek olarak, bir sızma testinin sonuçları, potansiyel güvenlik risklerini belirlemeye ve öncelik sırasına koymaya yardımcı olarak tehdit modelleme çalışmaları için bilgi sağlamak üzere kullanılabilir.

Penetrasyon Test Cihazları için DevSecOps’u Kullanmanın Zorlukları

DevSecOps uygulamalarıyla entegrasyon, penetrasyon testi uzmanları için çok sayıda avantaj sağlayabilirken, karşılaşabilecekleri bazı zorluklar da vardır.

1. Uzmanlık Eksikliği

Sızma testi uzmanları, DevSecOps uygulamaları ve araçlarında gerekli uzmanlığa sahip olmayabilir, bu da geliştirme sürecine entegre olmalarını zorlaştırabilir.

2. İletişim Engelleri

Sızma testi uzmanları, DevSecOps’ta kullanılan terminolojiye ve süreçlere aşina olmayabilecekleri için geliştirme ekipleriyle çalışırken iletişim engelleriyle karşılaşabilir. Sızma testi uzmanları ve DevSecOps ekiplerinin farklı öncelik ve hedefleri olduğunda da iletişim arızaları meydana gelebilir. Bu, yanlış anlaşılmalara, gecikmelere ve adreslenmemiş güvenlik açıklarına neden olabilir.

3. Zaman Kısıtlayıcıları

DevSecOps, geliştirme yaşam döngüsü boyunca sürekli test gerektirir ve bu da penetrasyon testi yapanların hızlı bir şekilde sonuç vermesi için baskı oluşturabilir. DevSecOps ekipleri, uygulamaları hızlı bir şekilde sunmaya odaklanır ve bu, kapsamlı testler için çok az zaman bırakabilir. Sızma testi uzmanları, testlerini aceleye getirme konusunda baskı hissedebilir, bu da gözden kaçmalara ve gözden kaçan güvenlik açıklarına yol açabilir.

4. Görünürlük Eksikliği

DevSecOps ekipleri genellikle yüksek tempolu ortamlarda çalışır ve test edilen sistemler ve uygulamalar hakkında gerekli görünürlüğe sahip olmayabilir. Bu, penetrasyon testi uzmanlarının kapsamlı testler yapmasını zorlaştırabilir.

5. Teknik Zorluklar

DevSecOps ortamları, kullanılan birden fazla araç, çerçeve ve teknoloji ile karmaşık olabilir. Bu, kullanılan tüm araç ve teknolojilere aşina olmayan penetrasyon test uzmanları için teknik zorluklar doğurabilir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Penetrasyon Test Cihazları için DevSecOps’un Zorluklarının Üstesinden Nasıl Gelinir?

1. Eğitim ve öğretim

Sızma testi uzmanları, DevSecOps ortamlarında kullanılan en son teknoloji ve araçlar konusunda güncel kalmalıdır. Bu, geliştirme sürecini daha iyi anlamalarına ve geliştirme ekipleriyle entegre olmalarına yardımcı olabilir. Bu, teknik uzmanlık oluşturmaya ve ortaya çıkan trendlerin ve tehditlerin bir adım önünde olmaya yardımcı olan eğitim ve öğretim programları aracılığıyla başarılabilir.

2. İşbirliği ve İletişim

Geliştirme ekipleriyle etkili işbirliği ve iletişim, iletişim engellerinin aşılmasına yardımcı olabilir. Sızma testi uzmanları, ortak bir dil oluşturmak ve birbirlerinin süreçlerini anlamak için geliştiricilerle birlikte çalışabilir. Sızma testi uzmanları, DevSecOps ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak, test edilen sistem ve uygulamalar hakkında daha iyi görünürlük elde edebilir. Bu aynı zamanda güven oluşturmaya ve iletişimi geliştirmeye yardımcı olabilir.

3. Otomasyon

Güvenlik testinin otomatikleştirilmesi, penetrasyon testi uzmanlarının zamandan tasarruf etmesine ve sürekli test taleplerini karşılamasına yardımcı olabilir. Otomatik test araçları, penetrasyon testi uzmanlarının daha kısa sürede daha kapsamlı testler yapmasına ve birleşik bir test platformu sağlayarak teknik zorlukların üstesinden gelinmesine olanak sağlar. Sızma testi uzmanları, rutin testleri otomatikleştirerek daha karmaşık ve kritik güvenlik sorunlarına odaklanabilir.

Penetrasyon testini DevSecOps uygulamalarıyla entegre etmek bazı zorluklarla birlikte gelebilir, ancak doğru stratejiler ve yaklaşımla bu zorlukların üstesinden gelinebilir.

Sonuç olarak tehdit ortamı gelişmeye devam ettikçe, işletmelerin uygulama ve verilerinin güvenli olduğundan emin olmak için çağın ötesinde olmaları gerekir. Güvenlik uygulamalarını tüm yazılım geliştirme sürecine entegre eden güvenliğe proaktif bir yaklaşım sağladığı için DevSecOps burada devreye girer. İşletmeler, DevSecOps uygulamalarını benimseyerek ve sızma testini geliştirme döngüsüne entegre ederek güvenlik çabalarının etkinliğini ve verimliliğini artırabilir ve sonuç olarak daha iyi güvenlik sonuçlarına yol açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
hibrit bulut altyapısı ve güvenlik

Hibrit Bulut Altyapısında Güvenlik ve Uyumluluk Stratejileri 

Sonraki Yazı
sıfır güven ve uzaktan çalışma

Sıfır Güven ve Uzaktan Çalışma: Zero Trust İle Güvenli ve Verimli Bir Ortam Nasıl Oluşturulur?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.