Dijital Dönüşüm Nedir? Markaların Dijital Dönüşüm Süreci

Dijital dönüşüm kavramının ilk kullanımını tam olarak belirlemek zor, ancak bu kavram en az 2012’den beri var. Gerçekten de, yaklaşık on yıldır endüstri uzmanları işletmelere dijital dönüşümü benimsemeleri gerektiğini söylüyor ve birçoğu bu çağrıya kulak vererek stratejilerine bu şekilde yön veriyor.

Bugün, dijital dönüşüm terimi neredeyse her yerde kullanılıyor. Bulut bilişim, veri analitiği ve yapay zeka gibi kurumsal teknolojilerin tümü, dijital dönüşümün büyümesine katkı sağlıyor. En az bir dijital dönüşüm projesine başlamamış bir şirket bulmak oldukça zor. 2021 Gartner anketine katılan veri ve analitik liderlerinin yalnızca yüzde 3’ü bir dijital dönüşüm projesine dahil olmadıklarını söylüyor.

Çeşitli araştırmalar, dijital dönüşümün daha iyi iş sonuçlarıyla ilişkili olduğunu bulduğu için işletmelerin bu projelerle uğraşmak için iyi nedenleri var.

2019’a kadar birçok şirkette dijital dönüşüm zaten hızlanarak devam ederken, COVID 19 süreci oldukça hızlandırdı. 2021 BDO Digital araştırması, ankete katılan işletmelerin yüzde 43’ünün pandemiye yanıt olarak mevcut planlarını hızlandırdığını ve yüzde 51’inin yeni dijital projeler eklediğini buldu. Geleceğe bakıldığında, orta ölçekli işletmelerin %90’ı 2021’de dijital harcamalarını sürdürmeyi veya artırmayı planladı.

Aynı şekilde, Boston Consulting Group’un pandeminin işlerini nasıl etkilediğiyle ilgili 5.000 yönetici ve çalışanla yaptığı ankete göre, ankete katılanların yüzde 80’den fazlası dijital dönüşüm çabalarının ekonomik yavaşlamayla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Peki dijital dönüşüm tam olarak nedir? 

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, işi dönüştürme yeteneğine sahip dijital teknolojinin benimsenmesidir. Dijital dönüşüm temel olarak sadece bazı yeni teknolojilerin uygulanmasından daha fazlasını içerir. Daha verimli olmaktan veya üretkenliği artırmaktan çok daha fazlasıdır.

Dijital dönüşüm, yeni pazarlar ve iş yapmanın yeni yollarını bulmak, müşterilerle yeni ve farklı şekillerde etkileşim kurmakla ilgilidir. Daha önce hiç yapılmamış şeyleri yapmak için gelişen teknolojinin gücünden yararlanmayı içerir. Genellikle yeni gelir akışlarına, artan marjlara, daha fazla rekabet gücüne ve diğer iş hedeflerine ulaşmayı sağlar. Yüksek derecede risk taşır, ama aynı zamanda önemli fırsatlar da getirir. Dijital dönüşüm, bulut bilişimden veri analitiğine ve sosyal medyaya kadar sürekli gelişen sayısız sektörün kesişimini temsil eder.

Dijital Dönüşüm Unsurları

Dijital dönüşüm sadece teknoloji ile ilgili değildir. Aynı zamanda insanlar, süreçler ve iş yapmanın yeni yolları ile ilgilidir. Şirketiniz için bir dijital dönüşüm çerçevesi geliştirmekle ilgileniyorsanız, dijital dönüşümün mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamak için üç ana unsur içermesini istemelisiniz:

1. Doğru vizyon

Dönüştürücü liderler, doğru dijital vizyona sahip olmak için şirketlerini, sektörlerini, ilgili teknolojiyi ve şirketlerinin faaliyet gösterdiği düzenleyici ortamı anlamalıdır. Liderler, tüm paydaşlarla iletişim kurmalı ve değişimden önce, değişim sırasında ve değişimden sonra onlara rehberlik etmelidir.

Dönüştürücü liderlerin, vizyonu şirket genelinde iletmeleri için şirket kültürünü mükemmel bir şekilde anlamaları gerekir. Ayrıca genellikle şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerin kültürlerini de anlamaları gerekir. Dijital dönüşüm, ancak çalışanlar ve genellikle müşteriler ve ortaklar dahil olmak üzere dış paydaşlar vizyona dahil olursa başarılı olabilir.

2. Doğru araçlar

Dijital dönüşüm içerik etrafında döner. Çoğu işletmede içerik, çeşitli şirket içi sistemlere yayılır, farklı uygulamalar tarafından yönetilir ve farklı veri tabanlarında depolanır. Çok fazla içerik parçalanması, insanların anlamlı bir şekilde işbirliği yapmasını neredeyse imkansız hale getirir.

Bu durumda yapılacak ilk şeylerden biri, içeriğinizi buluta taşımaktır. Bulutistan gibi popüler bir bulut servis sağlayıcı içeriğinizi eski sistemlerinizden buluta geçirmenizi kolaylaştırmak için tüm süreçte adım adım size yardımcı olur.

Geçişten sonra, merkezi bir havuza sahip olmak, dijital dönüşüm için temel olan birçok şeyin çok daha kolay hale gelmesini sağlar. Veri bilimi teknikleri, merkezi verilere daha kolay uygulanabilir. Veriler kolayca alınabilir olduğunda hem istatistiksel teknikler hem de makine öğrenimi algoritmaları daha iyi çalışır. Dijital dönüşüm, aynı veriler üzerinde çalışan ve bir şirketin belirli iş süreçlerini otomatikleştiren entegre sistemler gerektirir.

3. Doğru zamanlama

Dijital dönüşümün zamanlaması; teknolojinin olgunluğunu, rakipler arasında benimsenme oranını ve şirketin değişime giriştiği doğal hızı dikkate almalıdır. İş ve BT liderleri, ilk adımların zamanlamasına ve dönüşüm hızına karar vermek için bir araya gelmelidir. 

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Bir dijital dönüşüm projesinin başarısı, şirket için dikkate alınması gereken bir dizi fayda sağlar:

1. Geliştirilmiş üretkenlik

Süreç otomasyonu sayesinde çalışanlar görevlerini çok daha çevik ve verimli bir şekilde yerine getirir. Ayrıca projelerinin durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve zamanı uygun şekilde yönetebilirler.

2. Zaman ve maliyette tasarruf

İşgücü verimliliğinin iyileştirilmesi, organizasyonun tüm bölümlerinde zaman ve maliyetlerde büyük tasarruflara yol açar. Ayrıca yeni iş çözümlerinin uygulanması ile üretim süreleri kısalır, hata payı azalır ve iş rekabet gücü artar.

3. Gelişmiş iç ve dış iletişim

Bir organizasyonda dijital dönüşümün sağlanması, aynı iletişim kanalları kullanıldığından ve her iki taraf için erişilebilirlik artırıldığından, çalışanlar ve müşteriler arasındaki iletişimi doğrudan etkiler.

4. Artan analitik kapasite

Dijital dönüşümü tercih etmek, tüm şirket departmanlarının verilerinin analizini kolaylaştırır. Yeni veri toplama sistemlerinin uygulanması sayesinde işler daha iyi yönetilir ve bu sayede her zaman doğru kararlar alınabilir.

5. Coğrafi sınırların genişletilmesi

Şirketin dijitalleştirilmesi, sunulan ürün veya hizmetlerin uluslararası olmasına yardımcı olur; artan ciro, azalan kriz riski ve artan rekabet gücü gibi önemli faydalar sağlar.

6. Şirketin ömrünü uzatma

Yeni teknolojilerin ve özel yazılımların kullanılması, her şeyin güncel tutulmasını sağlar. Bu nedenle organizasyonun yaşam döngüsü uzar ve marka konsolide edilir.

Dijital Dönüşümde Yaşanan Zorluklar

Dijital dönüşüm hızlanmaya devam ederken, işletmelerin uygulama sırasında ortaya çıkan zorlukları da göz önünde bulundurması gerekir. 

Dijital dönüşümü uygularken işletmelerin karşılaştığı en yaygın zorluklardan bazıları aşağıdaki gibidir:

1. Kültür ve Yerleştirme

Dijital dönüşümler, işinizin her yönü için sadece teknolojileri benimsemek değildir. İşletmeler, çalışanların dönüşümü teşvik etmesi için doğru araçları, işe alım desteğini ve genel şirket kültürünü de sağlamalıdır. Bu zorluğu aşmadaki önemli bir faktör, işletmenizde bir Baş Veri Sorumlusu (CDO) olmak üzere etkili üst düzey liderlere sahip olmaktır.

2. Bütçeleme

Dijital dönüşüm bir yatırımdır. İşletmelerin yerinde net bir dönüşüm stratejisi yoksa, bütçeleme daha zor hale gelir. Bu yüzden hangi tür teknolojileri benimsemeniz gerektiği hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekir.

3. Strateji Eksikliği

Daha önce de belirttiğimiz gibi, dijital dönüşümünüze yardımcı olacak doğru uzmanlara sahip olmamak dönüşüm sürecinizde bir zorluk olarak karşınıza çıkabilir. Aynı şekilde stratejisiz bir dijital dönüşüme girmek de zaman ve para israfına neden olabilir. Bu yüzden herhangi bir karar vermeden önce geleneksel bir stratejinin nasıl göründüğüne dair bir özet elde etmek istiyorsanız, dijital dönüşüm çerçeveleri kanıtlanmış stratejilere açıklık ve içgörü sağlayabilir.

4. Siber Güvenliğe Öncelik Vermemek

İşletmeler siber güvenliği daha ciddiye aldıkça bu giderek daha az sorun haline geliyor olsa da, işletmelerin güvenliği dijital dönüşümlerinin ön saflarına koymaları gerekir. Bulut geçişine öncelik vermek, yeni benimsenen teknolojilerinizin güvenli olmasını sağlamak için pratik bir başlangıçtır.

Dijital Dönüşüme Nasıl Başlanır?

Dijital dönüşüme başlamak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

1. Tüketici deneyiminizi kişiselleştirin

Günümüz tüketicileri, işletmelerin kendilerini farklı bir birey olarak görmelerini, kişisel tercihlerini ve satın alma geçmişlerini dikkate almalarını ister.

Accenture’a göre, tüketicilerin %75’i aşağıdakileri yapan bir işletmeden satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu kabul etmiştir:

  • Onları isimleriyle tanımlayan
  • Satın alma geçmişlerini bilen
  • Ürünleri satın alma geçmişlerine göre öneren

Yukarıdaki araştırma sonucundan da anlayabileceğiniz gibi günümüzde tüketiciler, şirketlerin verilerini hayatlarını kolaylaştırmak için kullanmasını önemsiyor. Bu yüzden bir işletme olarak CRM sistemine yatırım yapmanız gerekir. CRM, tüketicinin önceki etkileşimlerine dayalı verileri analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Örneğin, ürün isteklerini analiz ederek tüketicilerinizi net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra, daha kişiselleştirilmiş bir deneyimle sonuçlanan, son derece özel mesajlar üretmek için de kullanılabilir.

2. Anında memnuniyet sunun

Hız her zamankinden daha önemlidir. Tüketiciler artık şirketlerden saniyeler içinde yanıt bekler. Ayrıca hafta sonları, haftanın 7 günü, talep üzerine, hatta hafta sonları bile aynı yanıt süresini beklerler.

3. Dijital vizyonunuzu tanımlayın

Neden değiştiğinizi ve neyi başarmayı planladığınızı belirleyin. Bu, yolculuğunuzun geri kalanını yönlendirecek temel bileşendir.

4. Dijital yolculuğunuzun haritasını çıkarın

Dijitalleşmenin süreçlerinize nasıl uygulanacağına ve daha iyi tüketici deneyimleri elde etmede nerede fark yaratabileceğine dair bir vizyon oluşturun.

5. Dijital olgunluğunuzu anlayın

Dijital dönüşümden ne kadar yararlandığınızı ve iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunuz alanları bulmak için bir dijital olgunluk değerlendirmesi yapın.

Dijital Dönüşüm Stratejisi Nasıl Kurgulanır?

En başarılı dijital dönüşümler, iyi planlanmış ve iyi uygulanmış stratejilere sahip olanlardır. Bu yüzden başarılı bir strateji oluşturmanız gerekir.

Peki başarılı bir stratejiyi nasıl oluşturursunuz? Aşağıda sizin için listeledik:

1. İş hedeflerinizi belirleyin

Herkes dijital dönüşüm projesi yapıyor diye bir dijital dönüşüm projesi başlatmaya karar vermek, felaketle sonuçlanabilir. Bu yüzden başlamadan önce, ekibinizdeki herkesin bu çabayı neden üstlendiğini anlaması, mevcut durumunuz üzerinde anlaşmanız ve nereye gitmek istediğiniz konusunda net bir vizyona sahip olmanız gerekir. Çoğu zaman, en etkili dijital dönüşüm hedefleri, hedefinize doğru ilerlemenizi izlemenize olanak tanıyan metrikler olan temel performans göstergeleri (KPI’ler) ile birlikte gelir.

2. Uzman birini işe alın

Mevcut ekibinizdeki hiç kimsenin daha önce başarılı bir dijital dönüşüme öncülük etmemiş olma ihtimali yüksektir. Durum bu şekildeyse, biraz yardım isteyebilirsiniz. Bu, dijital dönüşüm deneyimine sahip tam zamanlı bir çalışanın işe alınması şeklinde olabilir veya dışarıdan bir danışmanlık firmasının işe alınmasını gerektirebilir. Bazı şirketler ayrıca BT, pazarlama veya yapmak istediğiniz dönüşüm türünde deneyime veya uzmanlığa sahip diğer alanlarda da göreve uygun personeli işe alabilir.

3. Güçlü yönlerinizi geliştirin

Halihazırda yaptığınız her şeyi bir kenara bırakıp sıfırdan başlamak cazip gelebilir, ancak bu genellikle bir hatadır. Bu yüzden iyi yaptığınızı düşündüğünüz şeylere odaklanın. Sadık müşterileriniz var mı? Markanız neyi temsil ediyor? Dijital dönüşümünden geçerken, halihazırda sahip olduğunuz başarıyı baltalayacak hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmanız gerekir. Hedeflerine ulaşan dijital dönüşüm projeleri, genellikle bir şirketin dijital arenadaki önceki çabalarının doğal bir uzantısı gibi görünür.

4. Kendinizi müşterilerinizin yerine koyun

Dijital dönüşüm, müşterilerinizin işletmenizle etkileşim şeklini değiştirir. Bu yüzden bu yeni deneyimin olumlu olduğundan ve sahip olmak istediğiniz marka imajını güçlendirdiğinden emin olmanız gerekir.

5. Yeni prosedürler ve politikalar oluşturun

Yeni teknoloji, kimse kullanmıyorsa tamamen yararsızdır. Yeni bir araç veya uygulama kullanıma sunmadan önce, çalışanlarınızın onu nasıl kullanmasını istediğinizi dikkatlice düşünün. Prosedürleri net bir şekilde tanımlamazsanız ve insanların bunlara uymasını sağlamak için bazı yaptırım mekanizmaları oluşturmazsanız, personeliniz büyük olasılıkla eski iş yapma yöntemine geri dönecektir. Bazı durumlarda dijital dönüşüm, uzun ve zor bir süreç olan eksiksiz bir kültürel dönüşüm gerektirecektir.

6. Tekrarlayarak ilerleyin

İşletmenizi bir anda dönüştüremezsiniz. Bunun yerine küçük bir değişiklik yapın, değerlendirin ve tekrarlayın. Bir dizi adımla gelişen dijital dönüşüm projelerinin başarılı olma olasılığı, hepsini bir kerede uygulamaya çalıştığınız toptan bir değişiklikten daha fazladır. Stratejinizi biraz çevik tutarsanız, yol boyunca küçük değişiklikler yapabilir ve değişen koşullara zamanında tepki verebilirsiniz.

7. Bir dijital dönüşüm çerçevesini takip etmeyi düşünün

Gerçek stratejinizin işletmenize özgü olması gerekir, ancak kanıtlanmış bir stratejiyi izlemek, önemli adımları kaçırmaktan veya diğer işletmelerin daha önce yaptığı hataları tekrar etmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bir çerçeve gerekli değildir, ancak özellikle yönetim ekibinizin dijital dönüşüm konusunda önceden deneyimi yoksa bu size yardımcı olabilir.

Dijital Dönüşüm Örnekleri

Birçok şirket için başarı dijital dönüşüme bağlıdır. Aşağıda, dijital dönüşümün çeşitli departmanlar için nasıl uygulandığına dair örnekler bulabilirsiniz:

1. Satış

Satış ekipleri, dijital dönüşüme güvenerek müşterilere satış yapma yeteneklerini sürekli olarak geliştirir. Birçok dijital teknoloji, satışların tüketici davranışı hakkında daha fazla veri toplamasını ve analiz etmesini sağlayarak satış temsilcilerinin tüketicileri daha iyi hedeflemesini ve ihtiyaçlarını karşılamasını mümkün kılar. Dijital dönüşüm, temsilcilere tüketicilerini birey olarak görmeleri, davranışlarını gözden geçirmeleri ve bunu alıcıların yolculuğunu daha keyifli ve kişisel hale getirmek için kullanmaları için daha fazla bilgi verebilir.

2. Müşteri Hizmetleri

Birçok müşteri hizmetleri departmanı, müşterilerine daha iyi (ve daha hızlı) yardımcı olmak için akıllı telefonları, uygulamaları ve elektronik ödeme hizmetlerini kullanır. Şirketler, müşteri hizmetleri departmanlarının görevlerinin çoğunu otomatikleştirmek ve müşteri katılımı için daha fazla kanal sağlamak için dijital dönüşümü kullanabilir. Dijital dönüşüm, şirketlerin müşterilerle bulundukları yerde buluşmalarına ve ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olduğu için sosyal medya alanında çok önemlidir.

3. Pazarlama

Pazarlama departmanı, şirketlerin daha düşük maliyetle daha fazla müşteriye ulaşmasına yardımcı olabileceğinden, dijital dönüşümden de büyük ölçüde yararlanır. Pazarlama şirketleri, geçmişin maliyetli basılı pazarlama materyallerine güvenmek yerine, müşterilere sosyal medya, e-posta veya çevrimiçi reklamlarla daha iyi ulaşmak için dijital materyalleri kullanabilir. Dijital dönüşüm, pazarlama şirketlerine daha fazla analitik izleme ve pazarlama otomasyonu yeteneği sağlar.

Departmanlara ek olarak, dijital dönüşüm ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok sektöre de yardımcı olur:

4. Perakende

Dijital çağ, perakendecilerin ürünlerini daha fazla müşteriye satmaları için yeni kanallar açtı. Dijital teknolojiler, şirketlerin ürünlerini çevrimiçi satmalarına, e-kuponlar ve sadakat kartları sağlamalarına ve bir müşterinin mağaza içi veya çevrimiçi deneyimini kişiselleştirmelerine olanak tanır. Perakendede dijital dönüşüm, müşterilere kişiselleştirilmiş uyarılar göndermek, müşteri davranış trendlerini daha iyi takip etmek ve satın alma ve envanter sistemlerinden daha fazla değer elde etmek için tasarlanmış dijital sistemlerin kullanılmasını da içerir.

5. Bankacılık

Bankacılık ve finansal hizmetler sektörü de dijital dönüşümden yararlanır. Örneğin, dijital dönüşüm, insanların işlemleri şahsen yapma ihtiyacını azaltır. Bunun yerine, müşteriler finansmanlarını çevrimiçi ve mobil bankacılık yoluyla halledebilir. İnsanlar ayrıca, ister perakende mağazada ister çevrimiçi olsun, telefonlarıyla ürünler için ödeme yapmak için yeni ödeme sistemlerini kullanabilir ve bu da plastik kartlara ve nakit paraya daha az güvenmelerini sağlar.

Dijital Dönüşüm Trendleri

Dijital dönüşüm, önümüzdeki yıllarda bazı yeni trendlerin yolunu açacak. Aşağıda bu trendleriden bazılarını bulabilirsiniz.

1. Dijital ekonomi

Dijital ödemeler sosyal mesafenin doğal bir sonucudur ve tüketiciler buna giderek daha fazla alışıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda nakitsiz işlemler gerçekleşmeye devam edecek.

2. Daha hızlı bağlantı

Dijital dünyada daha hızlı bağlantı ağlarına giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Daha fazla veri gönderiliyor ve yakında mevcut bağlantı bilgi alışverişi için yeterli olmayacak. Bu nedenle, bağlantı ve veri alışverişini geliştiren ve böylece çok sayıda çözüm sağlayan beşinci nesil ağları (5G olarak da bilinir) ve Wi-Fi 6 dört gözle bekleniyor.

3. Çoklu veya bağlantılı bulutlar

Genel veya özel ağ arasında seçim yapmanın artıları ve eksileri vardır, bu nedenle birçok işletme, her ikisini de birleştiren bir ortam oluşturmak için çoklu veya bağlantılı bulutları benimseme eğilimindedir.

4. Yeni blok zinciri uygulamaları

Blockchain en çok kripto para birimlerinde kullanılır. Bununla birlikte; gıda güvenliği, enerji inovasyonu, gayrimenkul yönetimi ve fikri mülkiyet gibi yeni kullanımlar geliştirir.

5. Edge bilişim

Edge bilişim, diğer faydaların yanı sıra yanıt sürelerini iyileştirmek için uygulamaların ihtiyaç duydukları verilerin kaynağına daha yakın olmasına izin veren bir paradigmadır. Sonuç olarak, en son teknolojiyi gerektiren birçok yenilik sorununu çözebilir ve bu da onu başka bir dijital trend haline getirir.

6. Otonom araçlar

Otomotiv endüstrisi, otonom araçlar geliştirmek için yapay zekayı kullandığında, dijital dönüşümün etkisi bu sektörde ortaya çıktı. Tesla ve General Motors gibi şirketler de bu sektöre ciddi yatırımlar yapmaya başladı ve birçok şirket de aynısını yapacak.

7. Makine öğrenimi ve yapay zekaya daha fazla yatırım

Elimizde çok fazla bilgi var, ancak bunlardan her zaman yararlanamıyoruz. Veri analizi için çok fazla çözüm olmasına rağmen, keşfedilecek çok şey var. Çünkü mevcut verilerin yalnızca %1’ini kullanıyoruz. Bu yüzden bilgi teknolojisine yatırım, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımında genişleyen bir trend olacak.

8. Chatbot optimizasyonu

Aciliyetin hüküm sürdüğü bir zamanda, sohbet robotları müşteri deneyimini optimize etmek için en iyi çözüm olabilir. Bu teknoloji her zaman beklentileri karşılamak için gelişiyor ve zaman içinde daha fazla sektörde kullanıma girmesi öngörülüyor.

9. Yapay zeka ve süreç otomasyonu

Yapay zeka, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) aracılığıyla uygulanabileceğinden süreç otomasyonunda da önemli bir rol oynar. Süreç otomasyonu teknolojisi, bankacılık, finans, sigorta, devlet ve diğerleri dahil olmak üzere birçok sektöre girdi ve önümüzdeki yıllarda daha verimli süreçlere yönelik bir eğilim olmaya devam edecek.

10. Daha sıkı veri koruması

Verilere ilişkin endişeler giderek artıyor ve buna bağlı olarak bilgi güvenliği mevzuatının gelmesi bekleniyor. Bu nedenle işletmelerin bilgileri dikkatli bir şekilde toplamak, kullanmak ve depolamak için uyum sağlamaları gerekecek.

11. Eğitim için sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik birçok sektörde kullanılsa da, öğrenmeyi daha çekici ve dinamik hale getirdiği için teknolojilerin yakında eğitimde giderek daha fazla kullanılması bekleniyor.

12. Her Zaman Bağlı Bilgisayar (ACPC)

Always-Connected PC, bir cihazın internete uzun süre kesintisiz olarak bağlı kalmasını sağlayan bir teknoloji türüdür. Huawei, Xiaomi ve HP gibi şirketlerin bazı ürünleri için bu teknolojiyi geliştirmeye başlamasıyla bu bilgisayarlara olan talebin artması bekleniyor.

COVID 19 Pandemi Süreci Dijital Dönüşümü Nasıl Etkiledi?

McKinsey Global Survey‘e göre pandemi süreci, tüketici ve tedarik zinciri etkileşimlerinin dijitalleşmesini üç ila dört yıl hızlandırdı. Ayrıca, dijital olarak ürün üretimini mümkün kılan şirketlerin payı da arttı.

Anket ayrıca dijital benimseme oranlarının kriz öncesine göre üç kat daha olası olduğunu gösterdi.

COVID 19 Pandemi Süreci Dijital Dönüşümü Nasıl Etkiledi?

Açıkçası, küresel salgın dünya genelindeki şirketler arasındaki net dijital uçurumu ortaya çıkardı. Bir tarafta, bazı işletmeler süreklilik planlarının bir parçası olarak dijital etkinleştirmeye yatırım yaptı (ve neredeyse sıfır aksilik yaşadı). Diğer tarafta, minimuma ulaşmak için mücadele eden birçok şirket vardı.

Dijital Dönüşümde Kültür Nasıl Bir Rol Oynar?

Dijital dönüşümde kültürün gizemli veya görünmeyen bir varlığı yoktur. Dijital, yalnızca teknolojiyi güncellemek, ürünleri yeniden tasarlamak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek değil, başarılı olmak için kültürü iş operasyonlarına yerleştirmekle ilgilidir.

Dolayısıyla, iş inisiyatiflerinizi çalışan değerleri ve beklentileriyle uyumlu hale getirmezseniz, şirket kültürünüz için ek riskler yaratırsınız. Sonuçlar arasında dijital teknolojilerin yavaş benimsenmesi, üretkenlik kaybı, pazar rekabet gücünün kaybı ve ROI’de nihai bir düşüş sayılabilir. Fakat dijital dönüşümün işleyişi bu şekilde değildir. Bunun yerine kültürel değişime karşı daha sistematik ve işbirlikçi bir tutuma ihtiyacınız olacaktır.

Dijitali şekillendirmeye çalışan işletmeler için eksik olan şey, önlerindeki yol için kültürlerini şekillendirme konusunda şeffaf ve gerçekçi rehberliktir. Bu yüzden işletmeler, ekiplerin işleri için daha derin bir tutku ve empati geliştirmesine olanak tanıyan sürekli bir çabaya yatırım yapmalıdır.

Dijital Dönüşümde ROI Nasıl Ölçebilirim?

Dijital dönüşümün yatırım getirisini (ROI) tanımlama ve hesaplama yeteneği, dönüşüm liderleri için çok zor olabilir. Sonuç olarak, tüketici deneyimlerini ölçmek mümkün değildir. Bunun yerine işinizi bir bütün olarak değerlendirmeniz, süreçlerinizdeki ve iş akışlarınızdaki değişiklikleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Peki buna nasıl başlarsınız?

Tabii ki güçlü bir yatırım senaryosu oluşturarak.

Aşağıdaki adımlar, işletmeniz için pratik bir yatırım getirisi modeli oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

1. Dijital dönüşüm hedeflerinizi daraltın

Verilerinizi dijitalleştirmek ister misiniz? Temas noktaları entegre edilsin mi? Operasyonlarda verimliliği artırmak veya satın almaları tekrarlamak mı gerekiyor?

Cevap, bir veya birçok hedefin birleşimi olabilir. Hangi KPI’ları ölçmeniz gerektiğini anlamak için yol haritanızı not edin.

2. Maliyet merkezlerinizi tanımlayın

Yalnızca BT departmanınızı içermeyeceği için dijital dönüşümü dahil ettiğiniz tüm iş alanlarınızı listeleyin. Ayrıca, yeni web portalınızı anlamalarına yardımcı olmak için çalışanlarınızı eğitmenin ek maliyetini de göz önünde bulundurun.

3. Tüm tüketici ölçümlerine bir rakam tahsis edin

Aşağıdakiler gibi tüketici deneyimindeki iyileştirmelerin satışlar üzerindeki tüm potansiyel etkilerini dahil ettiğinizden emin olun:

  • Tüketici kaybı
  • Tekrar satın alma
  • Tavsiyeler
  • Memnuniyet puanları
  • Operasyonel maliyetler (eğitim, işe alım)
  • Çalışan teşvik programları

4. Gerçekçi zaman çizelgeleri ve kilometre taşları belirleyin

Dijital dönüşümünüzün her yönünün ilerlemesini hesaplamak için zaman çizelgesi esastır. Örneğin, yeni bir self servis uygulama başlatıyorsanız, gelen arama düzeyleriniz ilk yılda mutlaka düşecektir. Ancak tüketiciler ürününüzün avantajlarından yararlandıkça KPI’larınız yavaş yavaş artacaktır. Bu nedenle, başlangıçta beklentilerinizi çok yüksek tutmamanız gerekir.

İşletmelerde Dijital Dönüşüm Sürecinden Kim Sorumludur?

İşletmelerde dijital dönüşüm sürecinden sorumlu olan CIO’lar, dijital dönüşümü sürdürürken etkili iletişimciler olmalıdır. Teknoloji hakkında iş açısından ve insanları değişmeye motive edecek şekillerde konuşabilmelidirler. Dönüştürücü CIO, insanları yeni teknoloji ve onun potansiyel etkisi konusunda heyecanlandırmalıdır. CIO’ların dijital dönüşümün BT departmanlarına sağlayabileceği temel faydaları bilmesi ve iletmesi çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Bulut Teknolojisi Nedir? İşletmeler Neden Bulut Teknolojilerine Yatırım Yapmalıdır?

Sonraki Yazı

IPS Nedir? IPS vs. IDS Farkları

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
30 Gün Ücretsiz Demo İçin Bizimle İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.