IaC (Infrastructure as Code) Nedir? Kod Olarak Altyapı’nın DevOps’taki Rolü

Geleneksel olarak altyapı yönetimi manuel bir süreçti. Ancak bulut bilişim ve sanallaştırmanın yükselişi, Kod Olarak Altyapı’yı (IaC) altyapı yönetimi için popüler bir yaklaşım haline getirdi.

Kod aracılığıyla altyapıyı otomatikleştirmek, bulut ortamlarında ölçeklenebilirliğin ve hızın anahtarı haline geldi.

Bu popülerlik doğrultusunda, IaC pazarının 2027 yılına kadar %24’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) 2,3 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı öngörülmektedir. (Markets and Markets)

Infrastructure as Code Nedir?

Infrastructure as code (IaC) ya da kod olarak altyapı, geleneksel manuel süreçler yerine kod kullanımı yoluyla BT altyapısını yönetmeye ve sağlamaya yönelik modern bir yaklaşımdır. IaC ile sunucular, depolama, ağlar ve uygulamalar gibi bilgi işlem kaynaklarını kurma, yönetme ve yapılandırma sürecini otomatikleştirebilirsiniz. Bu sayede altyapınıza yazılımmış gibi davranabilir, sürüm kontrolü, test ve diğer yazılım geliştirme uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Kod Olarak Altyapı’nın temel hedefi, altyapının dağıtımı ve yönetiminde verimliliği, güvenilirliği ve tutarlılığı artırmaktır. Altyapıyı tanımlamak ve yönetmek için kod yazarak manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırabilir, insan hatası olasılığını azaltabilir ve dağıtım hızını artırabilirsiniz.

Ek olarak IaC, kaynakların sağlanması ve yapılandırılması için daha tutarlı ve tekrarlanabilir bir süreç benimsemenize olanak tanıyarak zaman içinde altyapınızı ölçeklendirmenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır.

Kod Olarak Altyapı’nın temel yönlerinden biri, altyapınızın istenen durumunu tanımlamak için bildirime dayalı veya zorunlu bir yaklaşımın kullanılmasıdır. Bu, altyapınızın nasıl görünmesini istediğinizi belirtmenize ve IaC aracının bu duruma ulaşmak için gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapmasına olanak tanır. Sonuç, modern işletmelerin taleplerini desteklemek için daha iyi donanıma sahip, daha çevik, verimli ve güvenilir bir BT ortamıdır.

Kod Olarak Altyapı İlkeleri

Kod Olarak Altyapı aşağıdaki temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir:

  • Otomasyon: Manuel yapılandırma, ilke oluşturma ve uygulama ve altyapı yönetimi yerine kod tüm bu işlevleri otomatikleştirir.
  • Tekrarlanabilir Kanıtlanmış Süreçler: IaC ile BT, DevOps ve SecOps, işe yaradığı kanıtlanmış süreçler oluşturabilir ve bunları ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak ve tekrar tekrar uygulayabilir.
  • Sistem ve Konfigürasyonları Yeniden Oluşturma ve Yeniden Üretme: Kanıtlanmış süreçler yalnızca yeni sistem ve görevler için geçerli olmakla kalmaz, aynı zamanda sorunlu olabilecek veya güncelleme gerektiren mevcut sistemleri yeniden oluşturmak veya yeniden yapılandırmak için de kullanılır.

Kod Olarak Altyapının Avantajları

Yazılım geliştirmede kod olarak altyapının faydaları, manuel yapılandırma ve geliştirmeden daha ağır basmaktadır. Bu faydalar aşağıdaki şekildedir:

1. Artan tutarlılık ve tekrarlanabilirlik

Otomatik altyapının kullanılması uygulamanın kapalı kalma süresini önler ve manuel yapılandırma sırasında karşılaşılan hata riskini azaltır. Yapılandırılmış ortamlar farklı uygulamalar için yeniden kullanılabilir. Kaynak kodu, teknik uzmanlığa sahip herkesin kullanabileceği okunabilir bir formatta belgelenir.

2. İşbirliği ve sürüm kontrolü

Yeni özelliklerin eklenmesi gibi mevcut sistemlerde manuel değişiklikler yapılması da riskli bir iştir. Bu noktada Iac, kaynak kodun önceki sürümlerinin saklanmasını sağlar. Bu şekilde kullanıcılar, güvenlik ihlalleri veya diğer öngörülemeyen olaylar sırasında hızlı bir şekilde eski sürümlere dönebilir. Aynı proje üzerinde çalışan ekip üyeleri, katkılarını bireysel olarak uzak lokasyonlardan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir.

3. Maliyet yönetimi

Geleneksel sağlama ve geliştirme, fiziksel veri merkezlerinde gerçekleşir. Bunların işletmeler tarafından bakımı çok maliyetlidir ve küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için uygun değildir. Bulut hizmet sağlayıcıları, kullandıkça öde esasına göre otomasyon ve dağıtım için sanal ortamlar sağlar.

4. Idempotent

Idempotent, sonraki dağıtımlar ilkini etkilemeden kodu birkaç kez dağıtma uygulamasıdır. Bu, yeni kodun eklenmesiyle görülebilir. Yalnızca yeni değişikliklerin uygulanmasını sağlar. Bazı IaC araçları, kaynak kodunu bağımsız kılan özelliklere sahiptir.

5. Güvenlik ve uyumluluk

Otomatikleştirilmiş altyapı kullanımı, işletmelerin ve kuruluşların uygulamaları öngörülen yönergelere göre, güvenli çalışma koşulları altında dağıtmasını sağlar. Altyapı, güvenlik protokolleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Bu şekilde, kaynak kodu farklı ortamlarda sürekli olarak dağıtılabilir ve güvenlik ihlalleri önlenebilir.

Infrastructure as Code Nasıl Çalışır?

Kod olarak altyapı için iki yaklaşım vardır; zorunlu yaklaşım ve bildirimsel yaklaşım. Zorunlu yaklaşım, kullanıcıların bir sistemin hangi adımları izlemesini istediklerini tanımlamalarını sağlarken, bildirimsel yaklaşımda kullanıcılar yalnızca istedikleri son ürünü belirtir. Kullanılan platform, istenilen sonuca ulaşmak için gereken adımları atar. Bildirimsel yaklaşım esnek olması ve birçok aracın kullanımına olanak sağlaması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemdir.

Değişken ve Değişmez Altyapı

Değişken altyapı, kurulduktan sonra manipüle edilebilecek altyapıyı ifade eder. Dinamiktir ve yapılandırma ayarlarında, uygulamalarda ve kodda değişiklik yapılmasına izin verebilir.

Değişmez altyapı ise kurulduktan sonra manipüle edilemeyen altyapıdır. Değişiklikler ancak altyapının yeni bir versiyonunun oluşturulup devreye alınmasıyla yapılabilir.

Aralarındaki temel fark, kullanıcılara sunduğu kontrol ve esneklik düzeyidir. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır ve proje özelliklerine uygun olarak seçilmelidir.

Kod Dağıtımı Süreci Olarak Altyapı

İlk adım, geliştirici ekibinin uygulamaları sağlamak için gereken altyapı gereksinimlerini belirlemesidir. Bu genellikle Ansible ve Terraform gibi araçların yanı sıra alana özgü bir programlama dili kullanılarak yapılır. Bu gereksinimler değişebilir ve sunucular, veri tabanları ve uygulama yük dengeleyicilerini içerir. Bundan sonra kod, Git gibi bir sürüm kontrol sistemi tarafından yönetilir. Bu, işbirliğini teşvik etmek ve yapılan değişiklikleri işaretlemek için yapılır.

Dağıtımdan önce kod, doğruluğundan emin olmak için test edilir. Test süreci otomatikleştirilmiştir. Sürekli entegrasyon ve dağıtım, testten sonra sürece dahil edilir. Bu, uygulamaların yazılım geliştirme yaşam döngüsüne göre ele alınmasını sağlar. Burada kod, Jenkins veya Circle CI gibi otomasyon araçları yardımıyla dağıtılır. Altyapı kodu başarıyla dağıtıldıktan sonra izleme ve günlük kaydı başlar. Bunun amacı güvenlik protokollerini ve optimum performansı gözlemlemektir.

Kod Olarak Altyapı (IaC) Yapılandırmaları Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir?

Altyapı yapılandırmalarının oluşturulması ve yönetilmesi, bunların başarısını sağlamak için adım adım bir süreç gerektirir.

İlk adım, uygulamayı barındırmak için gereken gereksinimleri belirlemektir. Bu çok önemli bir adımdır, çünkü projenin başarısını belirler.

Bir sonraki adım, kod aracı olarak uygun bir altyapı seçmektir. Popüler araçlar arasında Terraform, Ansible ve Chef bulunur. Bundan sonra kod yazılır. Bu genellikle alana özgüdür. Bu, programlama dilinin kullanılan IaC aracıyla uyumlu olması gerektiği anlamına gelir.

Kod daha sonra bir sürüm kontrol sisteminde depolanır, test edilir ve bir CI/CD hattına entegre edilir.

Altyapı kodunu üretim ortamına dağıtmak için Jenkins gibi otomasyon araçları kullanılır. Daha sonra altyapı hizmeti olası sorunlara karşı izlenir.

Bu uygulamalar hep birlikte altyapı otomasyonunu, güvenilirliğini, yönetimini ve ölçeklenebilirliğini geliştirir ve korur.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Infrastructure as Code Yönelik En İyi Uygulamalar

Aşağıda listede kod olarak altyapının (IaC) uygulanması ve dağıtılması için en iyi uygulamalar yer almaktadır:

1. Sürüm kontrolü ve sürekli entegrasyon

Sürüm kontrolü, ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmasına ve altyapı kodunda çakışma olmadan eş zamanlı olarak değişiklik yapmasına olanak tanır. Sürekli entegrasyon, altyapı kodunda yapılan tüm değişikliklerin otomatik olarak test edilmesini ve mevcut projelere zarar vermeden otomatik olarak dağıtılmasını sağlar.

2. Test etme ve doğrulama

Test, kaynak kodun belirtilen gereksinimlerle eşleştiğini ve düzgün çalıştığını doğrulamak için yapılır. İki tür test vardır; kodun tek bölümlerine odaklanan birim testleri ve bileşenler arasındaki işlemleri doğrulamaya çalışan entegrasyon testleri. Doğrulama, altyapı kodunun güvenlik, yönetişim ve uyumluluk politikalarıyla uyumlu olduğundan emin olmak için gerçekleştirilir. Altyapı kodunun güvenli olduğundan emin olmak için test ve doğrulama yapılır.

3. Dokümantasyon ve organizasyon

Dokümantasyon, ekip üyelerinin altyapı kodu ve bileşenleri hakkında ortak bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak için yapılır. Markdown sözdizimi, belgelenen kod ve çizimler kullanılarak yapılır. Belgelerin geçerli kalabilmesi için düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Organizasyon, tutarlı bir dosya yapısı kullanarak kodun düzenlenmesini ve kodun okunmasını, ölçeklendirilmesini ve bakımını kolaylaştırmak için sürüm kontrolünü kullanmayı gerektirir.

4. Otomasyon ve orkestrasyon

Otomasyon manuel süreçleri ortadan kaldırır, hata risklerini azaltır ve uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtımının titizlikle yürütülmesini sağlar. Orkestrasyon, koordineli bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlamak için çeşitli altyapı bileşenlerinin yönetilmesini içerir. Bu, Kubernetes ve Docker gibi araçlarla gerçekleştirilebilir. Etkili bir şekilde uygulandığında otomasyon ve orkestrasyon finansmanı yönetir, dağıtım süreçlerini hızlandırır ve altyapının düzgün çalışmasını sağlar.

Kod Olarak Altyapının Zorlukları

Kod olarak altyapının avantajlarına rağmen uygulanmasıyla ilgili zorlukları da vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Dik bir öğrenme eğrisi

Bu, belirli bir beceri setinde uzmanlık kazanmak için gereken zaman aralığı veya süredir. Bazı BT teknisyenleri, manuel yapılandırmalardan IaC iş akışıyla ilişkili otomatikleştirilmiş süreçlere geçiş yapmayı zor bulur. İşletmeler, personellerini IaC araçlarını kullanmaya yönelik geliştirme programlarına kaydederek ve büyümelerini artırmak için ücretsiz çevrimiçi kaynakları kullanmalarını destekleyerek bu duruma karşı çıkabilir.

2. Altyapının karmaşıklığı

Manuel yapılandırma süreçlerinde kullanılan araçlar, daha karmaşık olan IaC araçlarından farklıdır. Kod hacimli hale geldiğinden, süreci otomatikleştirmek bunlar için zor olabilir. Modüler kod, şablonlar ve sürüm kontrolü kullanılarak bu sorunun üstesinden gelinebilir.

3. Organizasyonda kültürel bir değişim

Kod mimarisi olarak altyapı, sürekli işbirliğini, yeni kavramların öğrenilmesini, hızlı tempolu bir ortamda çalışmayı ve sürekli iletişimi gerektirir. Manuel işlemlerden otomatikleştirilmiş süreçlere geçiş, yalnızca olumlu bir zihniyet ve öğrenme isteği ile başarılı olabilir. Bu, işletmelerdeki mevcut hiyerarşiler nedeniyle zor olabilir ve yeniden yönlendirme programları ve IaC çözümlerine uyum sağlayacak yeni roller yaratılmasıyla çözülebilir.

Kod Olarak Altyapı (IaC) vs Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)

Kod olarak altyapı (IaC) ve hizmet olarak altyapı (IaaS) iki farklı şeydir. Temel fark, IaC’nin altyapı konfigürasyonlarını kod satırlarına dönüştürmesi ve böylece otomatik olarak yönetilebilmesidir. IaaS ise internet üzerinden isteğe bağlı sanal bilgi işlem kaynakları sunar (sunucular, ağ ve depolama gibi).

IaC’yi, BT kaynaklarının ve hizmetlerinin sağlanması ve yapılandırılması için kod haline getirilmiş bir dizi talimat olarak düşünebilirsiniz; böylece bunları kolayca otomatikleştirebilir, tekrarlayabilir ve yönetebilirsiniz. IaC örnekleri arasında Puppet, Terraform ve Chef yer alır.

Öte yandan IaaS, belirli bir noktaya yönelik yapılandırmalar sağlar. Uygulama kodunuzu çalıştırmak için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları ve hizmetleri, gerekli tüm konfigürasyonlarla birlikte anında sunar.

Kod Olarak Altyapı’nın DevOps’taki Rolü

Kod Olarak Altyapı’nın DevOps’taki rolü aşağıdaki şekildedir:

1. Altyapı Otomasyonu

IAC, işletmelerin altyapı kaynaklarının sağlanmasını ve yapılandırılmasını otomatikleştirmesini sağlayarak manuel ve hataya açık süreçleri ortadan kaldırır. Altyapıyı kod olarak tanımlayan işletmeler, ortamlarını kolayca çoğaltabilir ve ölçeklendirebilir, böylece geliştirme, test ve üretim ortamları arasındaki tutarsızlık riskini azaltır.

2. Sürüm Kontrolü ve İşbirliği

IAC, altyapı kodunu uygulama koduyla birlikte yönetmek için sürüm kontrol sistemlerinden (örn. Git) yararlanır. Bu, ekiplerin değişiklikleri takip etmesine, etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve altyapı değişikliklerinin geçmiş kaydını tutmasına olanak tanır. Sürüm kontrollü IAC kodu şeffaflığı, hesap verebilirliği teşvik eder ve sorun veya hata durumunda daha kolay geri dönüş sağlar.

3. Tutarlılık ve Tekrar Üretilebilirlik

IAC ile altyapı dağıtımları tekrarlanabilir ve tutarlı hale gelir. İşletmeler, altyapı yapılandırmalarını kodda tanımlayarak, tüm ortamların aynı şekilde sağlanmasını sağlar ve yapılandırma kayması ve ortamla ilgili sorun olasılığını azaltır. Bu tutarlılık, yazılım dağıtımlarının güvenilirliğini ve istikrarını artırır.

4. Çeviklik ve Esneklik

IAC, işletmeler çevikliği benimsemesini ve değişen iş gereksinimlerine hızla yanıt vermesini sağlar. Altyapı yönetimini koda soyutlayan ekipler, yeni özellikleri desteklemek, kaynakları ölçeklendirmek veya uygulama gereksinimlerindeki değişiklikleri karşılamak için altyapı yapılandırmalarını kolayca değiştirebilir ve uyarlayabilir. Bu esneklik, daha hızlı pazara sunma süresini ve daha fazla iş çevikliğini kolaylaştırır.

Özetle, Kod Olarak Altyapı (IaC), BT altyapısı sağlamaya yönelik benzersiz bir yaklaşımdır. İnsan hatası riskini azaltırken ekiplerin projeler üzerinde kolayca işbirliği yapmasına olanak tanır. Faydaları arasında maliyet yönetimi, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve iş rutinlerinde tutarlılık yer alır. Bazı işletmelerde uygulanmasını engelleyen zorluklar olsa da, doğru taktikler kullanılarak bunların üstesinden gelinebilir.

Yazılım geliştirmede kod olarak altyapının geleceği, bulut bilişim ve DevOps uygulamalarının hızlı kullanımı ile umut verici görünmektedir.

Bulutistan hizmetlerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

En Çok Sorulan Sorular

1. IaC nedir?

IaC, Kod Olarak Altyapı anlamına gelir. Otomatikleştirilmiş altyapı üzerinde uygulamaların kurulması ve yönetilmesi sürecidir.

2. Kod Olarak Altyapı’nın (IaC) faydaları nelerdir?

IaC’nin faydalarından bazıları arasında işbirliği ve sürüm kontrolü, bağımsız çalışma ve manuel yapılandırma nedeniyle insan hatası riskinin azaltılması yer alır.

3. IaC için kaç yaklaşım vardır?

Kod Olarak Altyapı için iki yaklaşım vardır: zorunlu yaklaşım ve bildirimsel yaklaşım.

4. IaC’yi uygulamak için kullanılan bazı popüler araçlar nelerdir?

Iac’yi uygulamak için kullanılan popüler araçlardan bazıları Ansible, Terraform, Kubernetes’dir.

5. IaC dağıtım süreci nedir?

IaC dağıtım süreci, altyapı sağlama – uygulama barındırma – uygun IaC araçlarını seçme – kod yazma – sürekli entegrasyon, sürüm kontrolü ve dağıtım – izleme ve günlük kaydı gibi bir model izler.

6. Altyapıyı kod olarak nasıl test edebilirim?

Kod olarak altyapı testi, kodun amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını belirleyen bir süreçtir. Üç temel test aşağıdakileri içerir:

  • Statik ve yerel testler: Bu kontroller, konfigürasyonları ve bağımlılıkları analiz ederek dağıtımdan önce statik hataları kapsar.
  • Dağıtma ve yok etme testleri: Bu testler dinamik hataları kontrol etmek için altyapıyı kısa bir süreliğine dağıtır. Altyapı testten hemen sonra imha edilir.
  • Entegrasyon testleri: Bu testler, farklı bileşenlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini incelemek için IaC’yi üretim ortamına çok benzeyen bir test ortamında dağıtır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Bulut Altyapısı Nedir? Altyapıda Neler Bulunur?

Sonraki Yazı

İş Analizi Nedir? Faydaları Nelerdir?

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.