Uç Bilişim (Edge Computing) ve Bulut Bilişim (Cloud Computing) Karşılaştırılması

Uç Bilişim (Edge Computing) ve Bulut Bilişim (Cloud Computing) Karşılaştırılması

Bulut bilişim ve uç bilişim, işletmelerin veri ve uygulama yönetimine yaklaşımını yeniden şekillendiren çok önemli paradigmalar olarak ortaya çıkmıştır. İlk bakışta benzer görünseler de, bu iki teknoloji farklı amaçlara hizmet eder ve benzersiz avantajlar sunar. Bulut bilişim ve uç bilişim arasındaki farkları anlamak, özellikle gelişmiş operasyonel verimlilik için bu teknolojilerden yararlanmak isteyen işletmeler için çok önemlidir.

Bulut Bilişim Nedir?

Modern BT altyapısının temel taşlarından biri olan bulut bilişim yani cloud computing çözümleri, verilerin internet üzerinden erişilen uzak sunucularda işlenmesini ve depolanmasını içerir. Bu yaklaşım, olağanüstü ölçeklenebilirlik ve esneklik sunarak işletmelerin büyük fiziksel altyapıya ihtiyaç duymadan büyük veri hacimlerini işlemesine olanak tanır.

Bulut bilişimin bazı temel özellikleri aşağıdakileri içerir:

  • Sanallaştırma – Sunucular, depolama, veri tabanları ve ağ kaynakları, yazılım soyutlaması yoluyla sanal olarak sunulur.
  • Otomasyon – BT kaynak dağıtımı ve tahsisi, hız ve verimlilik için büyük ölçüde otomatikleştirilmiştir.
  • Ölçeklenebilirlik – Bulut altyapısı, değişen taleplere uyum sağlamak için esnek bir şekilde ölçeklenebilir.
  • Self-servis erişim – Kullanıcılar, karmaşık satın alma işlemleri olmadan talep üzerine gerekli BT işlevselliğini sağlayabilir.

Bulut sağlayıcılar, geniş donanım ağları ve veri merkezlerindeki ölçek ekonomilerini kullanarak, hizmetlerini kendi pahalı BT altyapılarını kuran bireysel işletmelerden çok daha verimli bir şekilde sunabilir.

Uç Bilişim Nedir?

Uç bilişim yani edge computing, verileri üretildikleri yere daha yakın bir yerde işleyerek gecikme süresini azaltır ve gerçek zamanlı veri işleme yeteneklerini geliştirir. Bu teknoloji, IoT cihazları ve akıllı şehir altyapısı gibi anında veri analizi gerektiren uygulamalarda hayati önem taşır.

Bir uç bilişim mimarisinin temel bileşenleri aşağıdakileri içerir:

  • Uç cihazlar – Son kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar arasında veri aktarımını kolaylaştıran yönlendiriciler, sensörler, mobil cihazlar vb. gibi donanımlar.
  • Uç veri merkezleri – Veri kaynaklarına ve uç cihazlara yakın konumlandırılmış daha küçük sunucu tesisleri.
  • Uç düğümler – Cihazların daha geniş bir ağa bağlandığı erişim noktaları.

Veri depolama ve işleme yeteneklerini yalnızca merkezi düğümlere veya sunuculara dayandırmak yerine bir ağın çevresine (“uç”) yerleştirmek daha fazla verimlilik ve performans sağlar.

 

Edge ve Bulut Bilişim Arasındaki Fark Nedir?

Hem edge hem de bulut bilişim modern teknoloji altyapısının ayrılmaz bir parçası olsa da, farklı amaçlara hizmet eder ve farklı ilkelere göre çalışır. Aralarındaki farklar temel olarak veri işlemenin nasıl ve nerede gerçekleştiği, gecikme süreleri ve çeşitli senaryolardaki uygulamalarında yatmaktadır.

1. Veri İşleme Yeri

Bulut ve uç bilişim arasındaki en önemli fark, veri işlemenin yapıldığı yerdir. Bulut bilişimde veriler, genellikle veri kaynağından uzakta bulunan uzak sunuculara gönderilir ve burada işlenir. Bu merkezi işleme, büyük miktarda veriyi işleyebilir ve bu da onu karmaşık hesaplamalar ve büyük ölçekli veri analizi için ideal hale getirir.

Buna karşın uç bilişim, verileri üretildikleri yere yakın bir yerde işler. Akıllı telefonlar, endüstriyel makineler veya sensörler gibi ağın ucundaki cihazlar işlemeyi gerçekleştirir. Bu yakınlık, uzun mesafeler boyunca veri gönderme ihtiyacını azaltır ve böylece gecikmeyi en aza indirir.

2. Gecikme ve Hız

Gecikme bir diğer kritik farklılıktır. Bulut bilişim, verilerin uzaktaki sunuculara gidip gelmesi için geçen süre nedeniyle bazen daha yüksek gecikme yaşayabilir. Bu gecikme, genellikle minimum olsa da, otonom araçlar veya acil müdahale sistemleri gibi gerçek zamanlı veri işleme gerektiren uygulamalarda kritik olabilir.

Uç bilişim, verileri yerel olarak işleyerek gecikme süresini önemli ölçüde azaltır. Bu anındalık, küçük bir gecikmenin bile önemli sonuçlar doğurabileceği zamana duyarlı uygulamalarda çok önemlidir.

3. Uygulama Senaryoları

Bulut bilişim, önemli miktarda işlem gücü ve depolama kapasitesi gerektiren ancak gecikmeye karşı daha az hassas olan uygulamalar için uygunudur. Büyük veri analitiği, web tabanlı hizmetler ve kapsamlı veri tabanı yönetimi için idealdir.

Öte yandan uç bilişim, anlık veri işlemenin hayati önem taşıdığı senaryolar için özel olarak tasarlanmıştır. IoT cihazlarında, akıllı şehirlerde, sağlık izleme sistemlerinde ve gerçek zamanlı veri işleme görevlerinde kullanılır.

Özetle, bulut bilişim merkezi, büyük ölçekli veri işlemede üstünlük sağlarken, uç bilişim yerelleştirilmiş, gerçek zamanlı veri işlemede öne çıkar. İşletmeler dijital operasyonlarında verimliliği, güvenliği ve performansı en üst düzeye çıkarmak için genellikle her ikisinden de yararlanır.

Uç Bilişim Bulut Bilişim 

Tanım 

Uç bilişim, veri üretim kaynağının yakınındaki verilerin işlenmesini ifade eder. Bulut bilişim, verilerin uzak veri merkezlerinde işlenmesini içerir.
Veri İşleme Konumu Veri kaynağında veya yakınında (örn. IoT cihazları). Merkezi veri merkezleri genellikle veri kaynağından uzaktadır.

Gecikme Süresi

Veri kaynaklarına yakınlık nedeniyle düşük gecikme süresi. Veri merkezlerinden uzaklık nedeniyle uç bilişime kıyasla daha yüksek gecikme süresi.

Bant Genişliği

Verileri yerel olarak işleyerek ve buluta yalnızca gerekli verileri göndererek bant genişliği ihtiyaçlarını azaltır. Merkezi veri merkezlerine ve merkezlerden veri aktarmak için daha yüksek bant genişliği gereklidir.

Kullanım Örnekleri

Gerçek zamanlı analitik, IoT cihazları, otonom araçlar, yerel içerik önbelleğe alma. Büyük veri analitiği, bulut depolama, çevrimiçi oyunlar, akış hizmetleri.

Veri Gizliliği ve Güvenliği

Yerel veri işleme nedeniyle potansiyel olarak daha güvenlidir; ancak her bir uç düğümde sağlam güvenlik gerektirir. Merkezi güvenlik önlemleri: Veriler iyi güvenlikli veri merkezlerinde korunur ancak internet üzerinden taşınır.

Ölçeklenebilirlik

Daha fazla uç cihazın konuşlandırılması açısından ölçeklenebilir, ancak her cihazın kendi sınırlamaları vardır. Yüksek oranda ölçeklenebilir; kaynaklar bulut altyapısındaki talebe göre eklenebilir veya azaltılabilir.

Maliyet

Daha düşük iletim maliyetleri, ancak altyapı ve bakım pahalı olabilir. Daha düşük ön maliyetler ve kullandıkça öde modelleri, ancak veri iletimi ve hizmetler için maliyetler artabilir.

Güvenilirlik

Yerel donanım ve ağa bağlıdır; yerel arızalardan etkilenebilir. Veri merkezlerindeki yedekli sistemler ve yedekleme mekanizmaları sayesinde genel olarak daha güvenilirdir.
Bağlantı Bağımlılığı Kesintili bağlantı ile çalışabilir, uzak veya mobil ortamlar için uygundur. Verilere erişmek ve verileri işlemek için sabit internet bağlantısı gerektirir

 

Uç Bilişimin Bulut Bilişime Göre Avantajları Nelerdir?

Uç bilişim, bulut bilişimin yerine geçmese de belirli bağlamlarda benzersiz avantajlar sunar. Avantajları özellikle hız, bant genişliği ve veri yerelliğinin çok önemli olduğu senaryolarda belirgindir.

1. Azaltılmış Gecikme

Uç bilişimin en önemli avantajı gecikme süresini büyük ölçüde azaltabilmesidir. Uç cihazlar, verileri kaynağına yakın bir yerde işleyerek, otonom araçlar, gerçek zamanlı analitik ve endüstriyel otomasyon gibi uygulamalar için gerekli olan daha hızlı yanıt süreleri sunar.

2. Bant genişliği optimizasyonu

Edge computing, ağ üzerinden aktarılması gereken verileri en aza indirerek bant genişliği kullanımını ve ilgili maliyetleri azaltır. Bu, özellikle bant genişliği kısıtlı ortamlarda faaliyet gösteren işletmeler için faydalıdır.

3. Gelişmiş güvenlik

Uç bilişim, verileri yerel olarak işleyerek, gelişmiş güvenlik de sunabilir.

4. Verilerin dağıtık depolanması sayesinde geliştirilmiş güvenlik

Kurumsal ve kişisel bilgiler bulutta depolanırken güvenlik riskleri, bilgi sızıntıları ve harici saldırılar her zaman bir endişe kaynağıdır. Ancak uç bilişim ile veri ihlali riski azalır çünkü veriler uç tarafta işlenir ve uçta ve bulutta dağıtılmış bir şekilde saklanır.

5. İletişim trafiği optimizasyonu

Uç bilişim, tüm verileri bulutta toplamadan uçta işler. Bu, iletişim hacmini azaltabilir ve iletişim trafiğini optimize edebilir. Trafiğin buluta gönderilmesi veya buluttan alınması gerektiğinde gecikme olasılığı daha düşüktür. Ayrıca işletmeler, buluta gönderilen veri miktarını ve iletişim miktarını azaltarak iletişim maliyetlerini düşürebilir.

  1. Ağ sorunu oluştuğunda iş sürekliliği

Tüm veriler bulut üzerinde çalıştırıldığında, bulut hizmeti arızaları veya ağ sorunları sırasında veri gerektiren işleri güvenilir bir şekilde yürütmek zor olabilir. Gerekli veriler bir uç bilişim platformu tarafından uç tarafta işlenirse, ağda sorun yaşansa bile işe devam etmek mümkündür. Edge computing bu nedenle iş sürekliliği planlaması (BCP) için de bir önlemdir.

Uç Bilişim Kullanımıyla İlgili Zorluklar

Çeşitli faydaları olsa da, uç bilişimin kullanımı ile ilgili bazı zorluklar da vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

1. Sistem karmaşıklığı ve maliyeti

Edge computing, hat ve taban sayısı kadar uç sunucu gerektirir. Bu nedenle donanım sayısı artar ve sistem karmaşık hale gelebilir. Hat ve taban sayısı kadar donanım gerektiğinden, başlangıç maliyeti ve sistem geliştirme maliyeti de artacaktır.

2. İnsan kaynaklarının güvence altına alınması ve eğitim maliyetleri

Uç bilişim genellikle her bir lokasyonda dağıtıldığından, özellikle örneğin bir üretim tesisinde bir şeyler ters gittiğinde ve BT uzmanlığı sınırlı olduğunda, bir kişinin çok sayıda terminali merkezi olarak yönetmesi mümkün değildir. Sonuç olarak, personelin eğitim maliyeti artma eğilimindedir.

Ayrıca sahadaki personelin güvenliğini sağlamak uç bilişim operasyonlarında en büyük sorun olabilir; bu nedenle basit, korumalı ve otonom bir uç bilişim platformu seçmek çok önemlidir.

3. Veri depolama kapasitesi

Uç bilgisayarlar, endüstriyel PC’ler gibi büyük bir bellek kapasitesine sahip değildir. Bu nedenle tüm verileri sonsuza kadar saklamak mümkün değildir. Analiz için kullanılan veriler genellikle belirli bir süre sonra veya analiz sonuçları bulut sunucusuna gönderildikten sonra silinir. Hangi verilerin saklanacağını ve hangi verilerin uçta ve bulutta depolanacağını seçmek gerekir.

Bulut Bilişimin Avantajları

Geçmişte işletmeler genellikle bilgi sistemlerine şirket içinde sahip olur, yönetir ve işletirdi. Bulut bilişim ile bir şirket kendi sistemine sahip olmaz, ancak sistemi internet üzerinden kullanabilir. Kullanıcılar bu hizmet ve uygulamalardan her yerden faydalanabilir.

Bulut, düşük başlangıç maliyeti, ihtiyaçlara göre sistem genişletme kolaylığı ve yüksek rahatlığı nedeniyle popüler hale gelmiştir.

Aşağıda bulut bilişimin avantajları ile ilgili detayları bulabilirsiniz:

1. Zaman veya yer kısıtlaması yok

Zaman veya yer kısıtlaması olmadığından, kullanım modelleri yelpazesi genişler ve hizmet sağlamadaki özgürlük derecesi artar.

2. Yüksek ölçeklenebilirlik

Bulut bilişimin en büyük avantajlarından biri, sistemi gerektiği gibi genişletebilme yeteneğidir. Bir şirket şu anda sahip olduğundan daha fazla kaynağa ihtiyaç duysa bile, şirket içi bir bilgi işlem ortamı kurmak zorunda değildir. Bir işletme, kaynakları gerektiği gibi genişletebilir, talep azalırsa da küçültülebilir.

3. Donanım kaynaklarının etkin kullanımı

Bulut bilişim hizmet sağlayıcılara da fayda sağlar. Birden fazla kullanıcı aynı donanımı paylaşarak kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarır ve sağladıkları bilgi işlem ortamından en iyi şekilde yararlanır.

4. Geliştirilmiş maliyet verimliliği

Kullanıcılar aşırı harcama yapmadan, ihtiyaç duydukları kaynakları ihtiyaç duydukları anda kullanabilir. Maliyetler talep dalgalanmalarına göre değiştirilebilir ve şirketler sabit maliyetleri azaltarak finansal istikrarı artırabilir. Temel olarak, donanım satın alma maliyeti olmadığı için ilk yatırım bastırılabilir.

5. En son teknolojiye kolay erişim

Bulut hizmet sağlayıcıları büyük veri merkezlerine sahiptir ve en yeni donanım ve yazılımları hızla dağıtabilir. Bulut sağlayıcılarının en son teknolojiyi benimseme olasılığı daha yüksektir, bu da tüketicilerin de en son teknolojiyi takip edebilecekleri anlamına gelir.

Bulut Bilişim Kullanımıyla İlgili Zorluklar

Yukarıda sıralanan avantajların yanı sıra bulut bilişim kullanımı, aşağıdakiler gibi yeni zorlukları da beraberinde getirmektedir:

1. Ağ bağlantısı gereksinimi

Buluttaki kaynakları kullanmak için internete bağlı olmanız gerekir. Ağda bir sorun veya sıkıntı olması durumunda, tüm sistemin kullanılamaması ve iş operasyonlarının durması riski vardır.

2. Güvenlik riskleri bulut sunucularına bağlıdır

Kritik veriler bulut sunucularında depolandığından, harici siber saldırılara karşı alınacak önlemler bu bulut sunucularının güvenliğine bağlı olacaktır. Bir güvenlik ihlali olması halinde tüm veriler sızdırılabilir.

3. Artan trafik nedeniyle gecikmeler

Bulut bilişim genellikle sık sık istemci tarafı iletişimi içerir. Ayrıca, bulut sunucusu üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirildiği için gönderilecek ve alınacak veri miktarı çok fazladır. Bu tür veri iletimi ve alımı yoğunlaştığında, veri tıkanıklığı veya artan iletişim trafiğinden kaynaklanan gecikme meydana gelir. Sürekli işlemler veya gerçek zamanlı işleme gerektiren sistemler için bu etki daha da büyüktür.

Uç Bilişimin Kullanım Alanları

Uç bilişim, işlemeyi ve veri depolamayı gereksinim noktasına daha yakın konumlandırarak yanıt verimliliğini artırır ve bant genişliğini korur. Öne çıkan bazı kullanım örnekleri aşağıdakileri içerir:

1. IoT Cihazları ve Akıllı Uygulamalar

Uç bilişim ve bulut bilişim örneklerini değerlendirirken önemli bir bileşen olan uç bilişim, IoT ekosistemlerinde çok önemlidir. Akıllı termostatlar, endüstriyel robotlar ve giyilebilir sağlık monitörleri gibi cihazlar, verileri gerçek zamanlı olarak işlemek için uç bilişimi kullanır ve merkezi bir sunucuya başvurmaya gerek kalmadan anında karar vermeyi sağlar.

2. Otonom Araçlar

Sürücüsüz araçlar büyük miktarda veri üretir. Bu verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesi navigasyon ve güvenlik için çok önemlidir. Uç bilişim, bu araçların hareket halindeyken verileri işlemesine olanak tanıyarak yol koşullarına hızlı tepki verilmesini sağlar.

3. Uzaktan İzleme ve Bakım

Petrol ve gaz gibi sektörlerde, uç bilişim uzak altyapıyı izler. Verileri doğrudan sahada işleyerek kestirimci bakım sağlar, arıza süresini azaltır ve maliyetli onarımlardan kaçınır.

4. İçerik Dağıtım Ağları (CDN’ler)

Uç bilişim, içeriği kullanıcılara daha yakın uç sunucularda önbelleğe alarak CDN performansını artırır. Bu, gecikmeyi en aza indirir ve akış hizmetleri ve web siteleri için kullanıcıların deneyimini geliştirir.

5. Sağlık Hizmetleri

Uç bilişim, tıbbi cihazlar için gerçek zamanlı veri işlemeyi destekleyerek anında analiz ve teşhis olanağı sağlar. Bu, her saniyenin önemli olduğu hayat kurtarıcı senaryolarda çok önemlidir.

Bulut Bilişimin Kullanım Alanları

Bulut bilişim, buluta karşı edge nedir tartışmasının merkezinde yer alır ve ölçeklenebilir bilişim kaynakları sunarak işletmelerin fiziksel altyapıya büyük yatırım yapmadan büyümesini ve ölçeklenmesini sağlar. Temel kullanım alanları aşağıdakileri içerir:

1. Veri Depolama ve Yedekleme

Bulut hizmetleri büyük verilerin depolanması için güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Ayrıca veri bütünlüğü ve felaket kurtarma sağlayan otomatik yedekleme çözümleri de sunarlar.

2. Web Tabanlı E-posta Hizmetleri

Gmail ve Outlook gibi hizmetler, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden erişilebilen güvenilir, erişilebilir e-posta hizmetleri sağlamak için bulut bilişimden yararlanır.

3. Kolaylaştırılmış İşbirliği

Google Workspace ve Microsoft 365 gibi bulut platformları, coğrafyalar arasında gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır. Ekipler aynı anda belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde çalışarak üretkenliği ve iletişimi artırabilir.

4. Büyük Veri Analitiği

Bulut bilişim, büyük veri kümelerini analiz etmek için gereken gücü sağlar. İşletmeler, içgörü elde etmek, bilinçli kararlar almak ve eğilimleri belirlemek için bulut tabanlı analitiği kullanır.

5. E-ticaret Çözümleri

E-ticaret platformları envanteri, işlemleri ve kullanıcı verilerini yönetmek için bulut bilişimden yararlanır. Bulut hizmetlerinin ölçeklenebilirliği, bu platformların özellikle yoğun zamanlarda trafik ve satışlardaki ani artışların üstesinden gelmesine olanak tanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Metin Sınıflandırılması (Text Classification) Nedir?

Sonraki Yazı

Yatay ve Dikey Bulut Ölçeklendirme: Temel Farklılıklar ve Benzerlikler

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.