Yönetilen BT Hizmetleri Nedir? Türleri ve Faydaları Nelerdir?

Günümüzün dijital ortamında, her büyüklükteki işletme operasyonlarını yürütmek, üretkenliği artırmak ve pazarda rekabetçi kalmak için teknolojiye büyük ölçüde güvenmektedir. Bununla birlikte, BT altyapısını yönetmek ve sürdürmek, özellikle özel BT departmanları veya kaynakları olmayan işletmeler için göz korkutucu bir görev olabilir. Bu noktada devreye giren Yönetilen BT Hizmetleri, işletmelerin temel hedeflerine odaklanmalarına olanak tanırken farklı ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir çözüm sunar.

Yönetilen BT Hizmetleri Nedir?

Yönetilen BT hizmetleri, bir şirketin BT altyapısı ve sistemlerinin bakımı, izlenmesi ve yönetilmesi sorumluluğunun üçüncü taraf bir sağlayıcıya verilmesini içerir. Bu hizmetler ağ yönetimi, siber güvenlik, bulut hizmetleri, veri yedekleme ve teknik destek dahil olmak üzere çok çeşitli teklifleri kapsar.

Yapılan araştırmalar, KOBİ’lerin %69’unun yönetilen bir hizmet sağlayıcısından (“MSP”) en az bir BT yönetilen hizmeti satın aldığını göstermektedir.

Yönetilen BT Hizmetleri Neden Talep Görüyor?

Yönetilen BT hizmetlerinin çeşitli türlerine yönelik artan talep, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok etkili faktöre bağlanabilir:

 • İşletmeler, sürekli teknolojik yeniliklerden haberdar olma konusunda artan bir baskı altındadır.
 • Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak için sıkı yasal yükümlülüklere uymak, yönetilen BT hizmetlerinin benimsenmesi için önemli bir itici güç haline gelmiştir.
 • Birçok işletme, kurum içi teknik uzmanlık konusunda kayda değer bir boşlukla karşı karşıya kalmakta ve bu da onları BT operasyonlarını yönetmek için dışarıdan yardım almaya zorlamaktadır.
 • İşletmelere yönelik siber saldırıların artan sıklığı ve ciddiyeti, sağlam BT yönetimi ve güvenlik önlemlerine olan ihtiyacı güçlendirmiştir.

Yönetilen BT Hizmetleri Türleri

1. Ağ ve Altyapı Yönetimi

Ağ ve altyapı yönetimi, optimum performans ve güvenilirlik sağlamak için sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar ve diğer ağ cihazları dahil olmak üzere bir işletmenin ağ altyapısının izlenmesini ve yönetilmesini içerir.

2. Siber Güvenlik Hizmetleri

Siber güvenlik, herhangi bir işletmenin BT altyapısının kritik bir bileşenidir, bu nedenle yönetilen güvenlik hizmetleri bugün piyasadaki en popüler yönetilen hizmet türlerinden biridir.

Küçük işletmelere yönelik siber saldırıların sayısı artmaya devam ederken ve tüm siber saldırıların yaklaşık %43’ü KOBİ’leri hedef alırken, uygun ağ güvenliği hizmetlerine duyulan ihtiyaç her zamankinden daha önemlidir.

Yönetilen BT hizmetleri sağlayıcıları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi siber güvenlik hizmeti sağlayabilir:

 • Tehdit izleme
 • Güvenlik açığı değerlendirmeleri
 • Siber farkındalık eğitimi
 • Yedekleme ve felaket kurtarma
 • Güvenlik bilgi olay yönetimi (SIEM)

Siber güvenlik hizmetlerinin faydaları arasında siber tehditlere karşı daha iyi koruma, veri ihlali riskinin azaltılması ve yasal gerekliliklere daha iyi uyum yer almaktadır.

3. Bulut Hizmetleri

Bulut hizmetleri, BT altyapı yönetimi için esnek, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sağladıklarından, BT tarafından yönetilen yaygın bir hizmet türüdür.

Bulut bilişim, verileri depolamak, yönetmek ve işlemek için yerel sunucular veya kişisel bilgisayarlar yerine internette barındırılan uzak sunucuların kullanılmasını içerir.

Yönetilen bulut hizmetleri aşağıdaki gibidir:

 • Hizmet olarak bulut yazılımı (SaaS)
 • Hizmet olarak bulut platformu (PaaS)
 • Hizmet olarak bulut altyapısı (IaaS)
 • Buluta geçiş desteği
 • Bulut yönetimi

4. Veri Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Veri koruma ve felaket kurtarma yeteneklerinin sağlanması iş sürekliliği için çok önemlidir. Yönetilen BT hizmet sağlayıcıları, veri kaybına karşı koruma sağlamak ve bir felaket durumunda kesinti süresini en aza indirmek için yedekleme çözümleri, veri replikasyonu ve felaket kurtarma planlaması sunar.

5. Uyumluluk Yönetimi

Uyumluluk yönetimi, bir işletmenin teknoloji altyapısının endüstri standartları ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlamayı içerir.

Bu gereklilikler sektöre, ülkeye ve yargı yetkisine bağlı olarak değişebilir. Uyum sağlanamaması ciddi yasal ve mali sonuçlara neden olabilir.

Yönetilen bir hizmet sağlayıcı, uyumluluğu sağlamak için politika ve prosedürler uygulayabilir, düzenli denetimler gerçekleştirebilir ve mevzuata ilişkin en iyi uygulamaları sağlamak için çalışanlara eğitim verebilir.

6. BT Yardım Masası

BT yönetimli hizmetlerin en yaygın türleri arasında yer alan BT yardım masaları, teknolojinin son kullanıcılarına destek sağlar.

BT yardım masası desteği, yazılım veya donanım sorunlarıyla ilgili yardımı, sorunların giderilmesini ve yeni teknoloji konusunda eğitim verilmesini içerebilir.

BT yardım masası hizmetlerinin faydaları arasında gelişmiş kullanıcı üretkenliği, azaltılmış arıza süresi ve gelişmiş müşteri memnuniyeti yer alır.

7. BT Ağ İzleme ve Destek

BT ağ ve altyapı desteği, işletmenizin bilgisayar ağının en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için izlenmesini ve yönetilmesini içerir.

Bu, çalışma süresini ve işletim sistemi verimliliğini artırmak için bağlantı, bant genişliği ve güvenlikle ilgili sorunların belirlenmesini ve çözülmesini içerir.

BT ağ desteğinde yer alan belirli görevler işletmenizin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir, ancak en yaygın görevlerden bazıları aşağıdakileri içerir:

 • 7/24 ağ izleme
 • Ağ bakımı
 • Güvenlik yönetimi
 • Ağ yükseltmeleri
 • Ve daha fazlası

8. BT Danışmanlığı

BT danışmanlığı, teknolojiyle ilgili konularda tavsiye ve rehberlik sağlamayı içerir. İş süreçlerini iyileştirmek için teknolojiyi kullanmaya yönelik stratejiler geliştirmekten, mevcut teknoloji altyapısını değerlendirmeye ve iyileştirme alanlarını belirlemeye kadar her şeyi kapsayabilir.

BT danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, kurum içinde tam zamanlı bir BT uzmanı veya ekibi istihdam etmekten daha uygun maliyetli bir çözüm olabilir; bu da uzun vadede daha dikkatli karar verme sayesinde daha yüksek bir yatırım getirisi sağlar.

Danışmanlık firmaları ayrıca bir işletmenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen bir dizi hizmet sunarak BT desteğinizi gerektiği gibi artırmanıza veya azaltmanıza olanak tanır.

9. BT Desteği

BT destek hizmetleri, yönetilen BT hizmetlerinin en yaygın türleri arasındadır. Bilgisayar sistemlerinizin, yazılımınızın ve donanımınızın kullanıcılarına teknik yardım sağlamanın yanı sıra bilgi teknolojisiyle ilgili soruları yanıtlamayı ve BT sorunlarını uzaktan gidermeyi içerir.

Yeni bilgisayarların kurulumundan siber güvenlik ve ağ yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne kadar her konuda yardım içerebilir.

Bu teknik destek hizmetlerinin faydaları arasında iyileştirilmiş sistem performansı, artırılmış çalışma süresi ve azaltılmış kesinti süresi yer alır ve genellikle ortalama yanıt süreleri ve sorun çözümü için hizmet seviyesi garantileriyle birlikte farklı BT desteği kademeleri vardır.

Yönetilen BT Hizmetlerinin Avantajları

Yönetilen BT hizmetleri, işletmelere aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar:

1. Maliyet Verimliliği

Yönetilen BT hizmetleri abonelik tabanlı bir modelle çalışır ve işletmelerin yalnızca ihtiyaç duydukları hizmetler için ödeme yapmalarına olanak tanır. Bu, öngörülebilir aylık giderler sağlarken donanım ve yazılıma önceden sermaye yatırımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

2. Gelişmiş Güvenlik

Yönetilen BT hizmet sağlayıcıları, siber tehditlere karşı koruma sağlamak ve sektör düzenlemelerine uyumu temin etmek için gelişmiş güvenlik önlemleri ve protokolleri kullanır. Bu, işletmelerin riskleri azaltmasına ve hassas bilgilerini korumasına yardımcı olur.

3. Artan Verimlilik ve Üretkenlik

İşletmeler BT yönetimini deneyimli profesyonellere devrederek temel yetkinliklerine ve stratejik girişimlerine odaklanabilir, böylece verimlilik, üretkenlik ve inovasyon artar.

4. Uzmanlığa Erişim

Yönetilen BT hizmet sağlayıcıları özel beceriler, bilgi ve deneyim getirerek işletmelerin dahili işe alma ve eğitime ihtiyaç duymadan sertifikalı profesyonellerin uzmanlığından yararlanmasına olanak tanır.

5. Azaltılmış Kesinti Süresi

Yönetilen BT sağlayıcıları, sorunları önemli bir kesinti süresine neden olmadan önce tespit etmek ve ele almak için proaktif izleme ve bakım kullanır. Bu, sistemin çalışma süresini artırmaya ve maliyetli BT kesintileri riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Yönetilen BT Hizmetlerinin Zorlukları

Yönetilen BT hizmetleri, işletmelere aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar sunar:

1. Hizmet Sağlayıcılara Bağımlılık

Kritik BT işlevleri için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara güvenmek, özellikle hizmet kesintileri veya iletişim kopuklukları olması durumunda risk oluşturabilir.

2. Veri Gizliliği ve Uyumluluk Endişeleri

İşletmeler, olası yasal ve düzenleyici sorunları önlemek için yönetilen BT hizmet sağlayıcılarının sıkı veri gizliliği düzenlemelerine ve uyum standartlarına uymasını sağlamalıdır.

3. Mevcut Sistemlerle Entegrasyon

Yönetilen BT hizmetlerini mevcut BT altyapısı ve sistemleriyle entegre etmek karmaşık ve zorlu olabilir; sorunsuz çalışma ve uyumluluğu sağlamak için dikkatli bir planlama, koordinasyon ve test gerektirir.

Doğru Yönetilen BT Hizmetleri Sağlayıcısını Seçmek

Yönetilen bir BT hizmetleri sağlayıcısı seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler aşağıdaki şekildedir:

1. Deneyim ve Uzmanlık

Sizinki gibi BT altyapılarını yönetme konusunda kapsamlı deneyime sahip bir yönetilen BT hizmetleri sağlayıcısı (MSP) arayın. Bu, BT altyapınızı etkili bir şekilde yönetecek uzmanlığa sahip olduklarından emin olmanıza yardımcı olabilir.

2. Mevcut Hizmetler

Ağ yönetimi, altyapı yönetimi, güvenlik yönetimi ve bulut yönetimi dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunan bir yönetilen BT hizmetleri sağlayıcısı, bir işletmenin karşılaşabileceği sorunları çözmeye yardımcı olabilir ve başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu BT hizmetlerini alabilmesini sağlayabilir. Bir MSP’ye karar verirken yazılım hizmetlerine de bakmak isteyebilirsiniz. Yazılım hizmetleri, sahip olduklarınızla ihtiyaç duyduklarınız arasındaki boşluğu doldurabilir.

3. Kullanılabilirlik

İşletmeler, gerektiğinde BT desteği ve hizmetleri sağlamak için aktif olarak yönetilen bir BT hizmetleri sağlayıcısı aramalıdır. Bu, herhangi bir sorunun derhal ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayarak kesinti süresini en aza indirmeye ve BT altyapınıza uzun vadeli zarar gelmesini önlemeye yardımcı olabilir.

4. Güvenlik

Sağlam güvenlik önlemleri her işletme için hayati önem taşır ve yönetilen BT hizmetleri sağlayıcıları için de durum farklı değildir. BT destek şirketlerinin, BT altyapınızı siber tehditlerden korumak için sağlam güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. Bunlar güvenlik duvarlarını, antivirüs yazılımlarını, izinsiz giriş tespit sistemlerini veya güncellenen yazılım yamalarını içerebilir.

5. Maliyet

Yönetilen BT hizmetleri ararken maliyet önemli bir faktördür, ancak maliyetin diğer faktörlere göre önemini göz ardı etmemeniz gerekir. Bu noktada BT desteği ve hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sunan bir yönetilen BT hizmetleri sağlayıcısı aramanız gerekir.

6. Güvenlik ve Uyumluluk

Artan siber tehditler ışığında güvenlik, işletmeler için en önemli endişedir. Bu yüzden seçtiğiniz sağlayıcı, hassas iş verilerini korumak için güçlü güvenlik önlemlerini göstermelidir. İşletmeniz düzenlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteriyorsa, BT tarafından yönetilen hizmet sağlayıcınızın ilgili düzenlemelere ve standartlara uymasını sağlamak da aynı derecede önemlidir.

7. Ölçeklenebilirlik

İşletmeniz büyüdükçe mevcut BT ihtiyaçlarınız gelecekteki gereksinimlerinizle uyumlu olmayabilir. Büyümeyle birlikte ek kaynaklara, hizmetlere ve potansiyel olarak daha karmaşık çözümlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle, hizmetlerini değişen iş gidişatınıza göre ölçeklendirebilecek BT hizmet sağlayıcılarını seçmeniz akıllıca olacaktır.

8. Duyarlılık ve Destek

Sorunlar her an ortaya çıkabilir ve hızlı çözüm, işinizin aksamasını önlemek için kritik önem taşır. Bu nedenle, düşündüğünüz BT hizmet sağlayıcılarının yanıt verebilirliğini değerlendirmek çok önemlidir.

Bu noktada 7/24 destek sunan sağlayıcıları arayın ve bu şirketlerin BT sorunlarını derhal ele alma konusundaki geçmişlerini değerlendirin. İş ihtiyaçlarınıza öncelik veren bir sağlayıcı, yardıma en çok ihtiyaç duyduğunuz anda bekletilmemenizi sağlayacaktır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, yönetilen BT hizmetleri, BT operasyonlarını optimize etmek, güvenliği artırmak ve inovasyonu teşvik etmek isteyen işletmeler için cazip bir çözüm sunarken, BT’yi dahili olarak yönetmekle ilgili karmaşıklıkları ve zorlukları da azaltır. İşletmeler, yönetilen BT hizmetlerinin türlerini, faydalarını ve zorluklarını anlayarak bilinçli kararlar verebilir ve günümüz dijital ortamında stratejik hedeflerine ulaşmak için teknolojinin tüm potansiyelinden faydalanabilir.

En Çok Sorulan Sorular

1. Yönetilen BT hizmetlerinin geleneksel BT desteğinden farkı nedir?

Geleneksel BT desteği genellikle BT sorunlarının ortaya çıktıklarında tepkisel olarak ele alındığı bir arıza giderme modeli içerir. Buna karşılık, yönetilen BT hizmetleri proaktif olarak çalışır ve hizmet sağlayıcılar sorunları ortaya çıkmadan önce önlemek için BT sistemlerini izler ve yönetir. Bu proaktif yaklaşım, kesinti süresini en aza indirmeye, güvenliği artırmaya ve genel sistem performansını iyileştirmeye yardımcı olur.

2. Yönetilen BT hizmetlerinden ne tür işletmeler yararlanabilir?

Her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler yönetilen BT hizmetlerinden faydalanabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) genellikle şirket içi bir BT departmanı bulunduracak kaynaklardan yoksundur, bu da yönetilen BT hizmetlerini BT yönetimini dışarıdan temin etmek için cazip bir seçenek haline getirir. Daha büyük işletmeler de mevcut BT ekiplerini desteklemek veya belirli teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için yönetilen BT hizmetlerinden yararlanabilir.

3. İşletmeler bir yönetilen BT hizmet sağlayıcısı seçerken nelere dikkat etmelidir?

Yönetilen BT hizmet sağlayıcısı seçerken işletmeler, sağlayıcının uzmanlığı, deneyimi, itibarı, hizmet teklifleri, güvenlik önlemleri, uyumluluk standartları, ölçeklenebilirlik ve müşteri desteği gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Potansiyel sağlayıcıları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek, sorular sormak ve iş hedefleri ve gereksinimleriyle uyumluluğu sağlamak için hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA’lar) gözden geçirmek çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı

Yatay ve Dikey Bulut Ölçeklendirme: Temel Farklılıklar ve Benzerlikler

Sonraki Yazı

Başarılı Bulut Entegrasyonu İçin Temel 3 Uygulama

İlgili Diğer Yazılar
İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
İletişime Geçin
Bulut hizmetleri konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 30 günlük demo talebi için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.